Anda di halaman 1dari 13

MINGGU 1

Tarannum Hijaz

Pengenalan, definisi, Sejarah perkembangan, sifat-sifat, dan peranan-peranan lagi Hijaz.

Harakat Hijaz

2 dan 3  .MINGGU 2 Tarannum Hijaz  Ciri-ciri harakat 1. qit’ah-qit’ah dan mahattah-mahattah tarannum Hijaz harakat 1.2 dan tarannum hijazi Bentuk harakat.

3 dan 4 tarannum hijazi Bentuk harakat.3 dan 4  .MINGGU 3 Tarannum Hijaz  Ciri-ciri harakat 1. qit’ah-qit’ah dan mahattah-mahattah tarannum Hijaz harakat 1.2 .2 .

dan perananperanan lagi SikaH  Harakat Sikah .MINGGU 4 Tarannum Sikah  Pengenalan. Sejarah perkembangan. definisi. sifat-sifat.

2 dan tarannum Sikah Bentuk harakat.2 dan 3  . qit’ah-qit’ah dan mahattah-mahattah tarannum Sikah harakat 1.MINGGU 5 Tarannum Sikah  Ciri-ciri harakat 1.

MINGGU 6 Tarannum Sikah   Ciri-ciri harakat 1. qit’ah-qit’ah dan mahattah-mahattah tarannum Sikah harakat 1.2 . 2 .3 dan 4 . 3 dan 4 tarannum Sikah Bentuk harakat.

definisi. dan perananperanan lagi Jiharkah  Harakat Jiharkah .MINGGU 7 Tarannum Jiharkah  Pengenalan. sifat-sifat. Sejarah perkembangan.

MINGGU 8 Tarannum Jiharkah  Ciri-ciri harakat 1.2 dan 3  . 2 dan 3 tarannum Jiharkah Bentuk harakat. qit’ah-qit’ah dan mahattah-mahattah tarannum Jiharkah harakat 1.

3 dan 4 tarannum Jiharkah Bentuk harakat. qit’ah-qit’ah dan mahattah-mahattah tarannum Jiharkah harakat 1.2 .MINGGU 9 Tarannum Jiharkah   Ciri-ciri harakat 1.2 .3 dan 4 .

MINGGU 10 Tarannum Hijaz dengan Sikah  Pengenalan dan Sejarah perkembangannya  Harakat Hijaz dan Sikah .

MINGGU 11-14 ( PRAKTIKUM) .

MINGGU 15 Tarannum Sikah dan Jiharkah  Pengenalan dan Sejarah perkembangannya  Harakat Sikah dan Jiharkah .

Sikah dan Jiharkah  Pengenalan dan Sejarah perkembangannya  Harakat Hijaz.MINGGU 16 Tarannum Hijaz. Sikah dan Jiharkah .