Anda di halaman 1dari 86

Bersyukur kepada Tuhan kerana dengan rahmatnya dapat juga kami menyiapkan folio yang bertajuk “.

Tokoh-tokoh Tempatan..” Folio ini amat penting bagi kami dan banyak yang telah kami pelajari sepanjang menyiapkan folio ini.

Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada individu penting yang banyak membantu kami sepanjang kami menyiapkan projek folio ini. Pertama sekali kepada Pengetua Sekolah Rendah

Kebangasaan Temiang , Puan Hajjah Suhailah binti Kassim, kerana telah banyak memberikan bimbingan dan semangat kepada kami .

Sekalung penghargaan untuk guru Pendidikan Sivik kami, Puan Shiamala Devi a/p Ramachandran kerana memberikan tunjuk ajar kepada kami sepanjang kami menyiapkan folio ini. Selain itu kami juga menghargai jasa guru ini kerana memberikan bimbingan, dan nasihat yang amat berguna dalam membantu kami menyiapkan folio ini. Jasa beliau akan kami kenang ke akhir hayat.

Seterusnya, terima kasih juga kepada ibu bapa kami kerana memberikan sokongan dan dorongan sepanjang folio ini disiapkan. Terima kasih yang tidak terhingga juga kami ucapkan kerana memberikan bantuan dari segi kewangan.

Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama berhempas pulas dalam menyempurnakan projek ini . Bantuan kalian dari segi informasi terkini mengenai projek folio amat dihargai. Malah kesanggupan setiap ahli dalam kumpulan membantu dalam memberikan idea dan buah fikiran serta sikap kerjasama dan toleransi dalam kumpulan juga banyak membantu dalam penghasilan folio ini..

Folio Pendidikian Sivik yang akan dipersembahkan ini adalah bertajuk “Tokoh-tokoh Tempatan”. Tajuk ini dipilih adalah kerana ianya merupakan satu pernyataan sejarah yang harus dipelajari dan didedahkan kepada semua pelajar agar dapat mengenali dengan lebih mendalam lagi tentang negarawan dan tokoh negara yang terbilang..

Tunku Abdul Rahman adalah merupakan seorang bekas Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Beliau juga dikenali sebagai Bapa Kemerdekaan. Jasa-jasa beliau di dalam memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah dan mengerakkan negara Malaysia ke arah kemajuan yang bebas dari kalangan penjajahan adalah amat besar sekali. Biografi tokoh serta jasa dan usaha beliau akan dipaparkan di dalam folio ini agar membolehkan generasi kini mengetahui dengan lebih lanjut sunbangan dan peranan beliau dalam sejarah negara.

Penghasilan folio ini menyedarkan kami akan pengorbanan dan jasa beliau terhadap negara Malaysia. Tambahan pula, kami dapat menjadikan kegigihan tokoh dalam mencapai sesuatu kejayaan sebagai pedoman dan panduan untuk terus berjuang untuk negara kami. Selain itu, kami juga dapat mempelajari tentang kesalahan yang telah beliau lakukan dan mengambilnya sebagai pengajaran untuk tidak mengulanginya lagi. Akhir sekali, kami dapat menanamkan rasa bangga terhadap negara Malaysia. Kami tidak akan melakukan apa-apa untuk menjejaskan nama baik negara ini. Sebaliknya, kami akan mengambil pengorbanan tokoh tersebut sebagai inspirasi untuk mengharumkan nama Malaysia dengan lebih lagi.

Isi kandungan[sorok] • 1 Kehidupan peribadi ○ 1.1 Pendidikan ○ 1.2 Keluarga • 2 Kerjayapolitik ○ 2.1 Laluan ke kemerdekaan ○ 2.2 Sebagai Perdana Menteri • 3 KegiatanIslam • 4 Kehidupan kemudian • 5 Garis masa • 6 Rujukan • 7 Pautan luar Kehidupan peribadiDilahirkan di Istana Tiga Tingkat, Alor Setar ,Kedahyang lebihdikenali sebagai Istana Pelamin , Tunku merupakan anak lelaki yang ketujuh dan anak yang kedua puluh kepada Sultan AbdulHamid Halim Shah,Sultan Kedahyang ke-24. Bondanya Cik Menyelara seorang isteri Sultan Abdul Hamid yang tidak berdarah gahara, ialah anak perempuan Luang Naraborirak (Kleb),seorang pegawai daerah Thailand . Kelahiran Tunku disambut secara biasa sahaja kerana beliau bukan bakal pengganti Sultan Kedah. Pengganti Sultan Kedah,Sultan Badlishah ibniSultan Abdul Hamid, telah pun berumur 30 tahun ketika itu. Semasa kecil, Tunku dipanggil Awang kerana rupa parasnyayang tidak sesegak adik-beradiknya yang lain. Beliau bebasbermain di luaristanadan pernah membentuk pasukanbola sepakkampung. Tunku biasa mengendap burung dan melastik,serta bermain lumpur sehingga menghidapipenyakit purudikakinya.Pendidikan Tunku bermula pendidikannya pada 1909 di sebuah sekolahrendah Melayu di Jalan Baharu, Alor Setar. Biasa berbahasaSiamdi rumah, beliau belajarbahasa Melayudi sekolah itu. Seorang guru pula datang ke rumahnya untuk mengajarbahasa Inggeris. Tunku kemudian berpindah ke sebuah sekolah kerajaan bahasa Inggeris yang kini dinamakanKolej SultanAbdul Hamid. Di sini, beliau belajar di sekolah pada waktu siangdan membacaAl-Quranpada waktu petang.Pada tahun 1913 sewaktu berumur 10 tahun, Tunku dihantarke

dan belajar di Sekolah Thebsirintrawat( Debsirindir School ). DaviesdanGeorge Brown. Tunku kekal sebagai Pegawai Jajahan Kulim tetapi ditemani oleh Ohata. Sultan Abdul Hamid dibawa semula keAlor Star.Pada 19 Disember 1941. Selepaspemulangannya. Tunku dihantar semula keEnglanduntukbelajar undang-undang diUniversiti Cambridgekeranakeluarganya tidak berpuas hati dengan keputusannya yanglalu.Antara temannya ialahSardon Haji Jubir. Tunku menyambung semula pendidikannya di Inner Templepada tahun 1947. di bawah jagaan Penghulu Wahab. Antaragurunya ialah HR Cheeseman danSM Zainal Abidin. Tunku pulang danmeneruskan pendidikannya diPenang Free School.Pada tahun 1927. Beliau lulus semester pertama dalam jurusan undang-undang diInner Templepada tahun 1930. Taib Andak. seorangMerinyu Kesihatan Kedah dan menyembunyikannya diSedim. tidak berpuas hati dengan tindakan Tunku yang membelakangkannya sebagai bakalpengganti Sultan Kedah.Dari segi berpakaian. Tunku tidak dapatmenduduki peperiksaan akhir IjazahSarjana Muda Sastera kerana terlupa jadual waktu peperiksaan. Beliau dipindahkan ke Pulau Langkawi padatahun 1935 oleh Clayton. Jepunmengiktiraf baginda sebagai Sultan Kedahtetapi pentadbirannya diletakkan di bawah Gabernor dan Tentera Jepun.Penasihat Britishkepada Kedah. dan melakukan 28kesalahan trafik jalanrayasemasa berada di Cambridge. tidak wajarlah seseorangsultanmelarikan diridaripada tanah airnya sewaktu peperangan. siap dengantengkolok. Akhirnya. Bagi beliau. Semasa Jepun memerintah.dekat dengan Kulim . seorang pegawai Jepun yang pernah menjaditukang guntingdi pekan Alor Star.dan dilantik sebagai Pegawai Jajahan untuk Kuala Nerang padatahun berikutnya. ayahandanya yang ketika itu berumur 80tahun.abang sulungnya.Pemangku RajaKedah. Berpakaian Tentera Utara Australia. Tunku amat berlainan denganSultan Perakyang berbajuMelayu. sewaktu pegawaiBritishhendak membawanya keIndia. Semasa beliaudihantar ke England. Ketika di England. Beliau kembali keKedah pada tahun 1939 kerana terdapatnya berita bahawaperangakan meletus diEropah. Tunku menculik ayahandanya yangketika itu bersama denganSyed Abu Bakar al Idrus. Sebuah masjiddi Sungai Petani telah dinamakanMasjid Rahmaniahsempenanama Tunku. beliau menyertaiPengakapdanKor Kadet. Tunku mengambil jurusan undang-undangbersama rakannya.Ivor Jenning(Sir). Tunku bertemu dengan Abdul Razak Hussein . Seorangyang aktif. Pada tahun 1919 ketika berumur 16 tahun. beliaumemperolehi ijazahnya pada tahun 1925. Sultan Abdul Hamid meninggal pada tahun1943. Tunku dan keluarganya hanya menempah pakaianBarat di kedai Pritchards di Pulau Pinang.Mula-mulanya. Beliau merupakanpenuntut pertama untuk menerima pendidikan diUnitedKingdom dibawah tajaan Kerajaan Negeri Kedah. Tunku bertugas sebagai Pegawai Jajahan diSungaiPetanibersamping bertindak sebagai hakim daerah danPengerusi Lembaga Kebersihan Sungai Petani. Pada 1940. Dengan bantuan dankerjasama daripada sahabatnya. Penasihat British sewaktu itu. beliau membantahkepada William Peel.H.pengetua sekolah itu terpaksa meminta maaf.Bangkok untuk menetap bersama Tunku Yusuf ibni Sultan Abdul Hamid . Padatahun 1937. Tunku pergi semula ke England buat kaliyang ketiga untuk menyambung pelajaran undang-undangnya. Tunku Badlishah . Tunku menyorokkanSultan AbdulHamid Halim Syah. Beliau suka bersiar-siar denganmotosikal Riley Sport dan kereta mewah. Tunku agak kebaratan. Sewaktu tempoh itu. tiada sepasang punbaju Melayuyangdibawa. Ketika Tunkutidak dibenarkan tinggal di asrama St Catharine kerana dasaraparteid('kulit berwarna') masih diamalkan.Pada 9 Disember 1941. Pada tahun 1915. tetapi kemudian bertukar kepada jurusansastera (Sejarah). Tunku menerimaBiasiswa Negeri Kedah untuk melanjutkan pendidikannya diKolej St Catharine diUniversiti Cambridge.V. beliau dilantik sebagai Timbalan Pengarah Perkhidmatan Pasukan KawalanAm Selatan Kedah.Pada tahun 1938. Tunku bertugas sebagai Pegawai Latihan di Pejabat Penasihat Undang-Undang Kedah pada tahun 1931.

. Kedah. Tunku berkahwin dengan VioletCoulson. Tunku kemudian berkahwin denganSharifah Rodziah Syed Alwi Barakbah. Antara saksiperkahwinannya diGeylang Serai. merekamengambil tigaanak angkatiaitu Faridah.Seorang yang bersemangat kesukanan. seorang saudara jauhyang juga merupakan adikSyed Omar Barakbah. Mariam meninggal dunia pada tahun 1934 keranamenghidapi penyakit malaria di Kuala Nerang. Beliau juga berkempen untuk Lyold George Jurith. bekas tuan rumahnya di England. Dititahkan untuk menceraikan Violet olehPemangku Raja Kedah. Oleh sebabperkahwinan ini tidak mendapat seorang anak pun. dan Abdul Razak. seorangwanita kacukan Cina-Siam yang merupakan anak perempuantaukelombongdi Alor Star. dipilih sebagai setiausaha. seorang calonParti Liberal. Tunku akhirnya dilayakkanmenjadipeguampada tahun 1949. rakansekuliahnya di England . Sebenarnya. Tunku mengalami nasib yang sama seperti Tunku Yusuf ibniSultan Abdul Hamid.SingapuraialahSyed Ahmad al Sagoff . Pada tahun berikutnya. Beliau dikurniakan dengan duacahaya mata. Beliau dipilih sebagai presiden untukPersatuanPelajar Melayu Britain . yang berumur 26ketika itu. Tunku juga telah mengahwini seorang yang berbangsaCina pada tahun 1963 dengan rahsia dan telah mendapat duaorang cahaya mata perempuan yang diberi nama Tunku NoorHayati dan Tunku Mastura.Kerjaya politikSelepas pemulangannya ke Malaya pada tahun 1949. sebuah jawatan yang beliau memegang sehingga1976. Perkahwinan inidirestui kerana berketurunan Arab yang ternama dan kaya diKedah(Islam disamakan dengan Arab). Sulaiman danMariam. Tunkumenyertai "Persatuan Pelajar India Islam" yang menuntut kemerdekaanIndia. Tunku memulakanpertandingan bola sepak antarabangsa yang digelar "PestaBola Merdeka" pada tahun 1957. Beliau kemudian meminta perpindahan ke . Semasa itu. Tunku berkahwin dengan Mariam.Selepas kematian Mariam.KeluargaPada tahun 1933. beliaudipilih sebagai presiden pertama untukKonfederasi Sepak BolaAsia(AFC). seorang Inggeris. pada tahun 1939. Tunkuditugaskan untuk bekerja di sebuah pejabat Pegawai Undang-undang di Alor Star. kerabat diraja Kedah dilarang berkahwindengan wanita Inggeris keranaperistiwa penipuan Pulau Pinang olehKapten Francis Light. iaitu Tunku Ahmad Nerang Putra dan TunkuKhadijah.

.

.

.

.

.

dilantik .Kuala Lumpurdi mana beliau menjadi Timbal an PendakwaRaya dan selepas itu.

sebagai Yang DipertuaMahka mah Sesyen. semangatnasion alismebertamba h hebat .Pada tempoh itu.

dikalangan kaumMelayudi tengah-tengah pengisytiharanp enubuhanMalay an Unionoleh Britain.Datuk Onn Jaafar .

mengetuaiPertu buhan Kebangsaan Melayu Bersatu(UMNO )untuk menentangi Malayan Union .

suatu krisis . Pada Ogos 1951.(sila lihat:Sejarah Malaysia)dan Tunku menyertai partinya.

didalam UMNO memaksakan Datuk Onn meletakkan jawatansebagai presiden parti dan Tunku dilantik sebagai .

Beliau memegang jawatan itu selama 20 tahun. .Laluan ke kemerdekaanPa da tahun 1954.presidenyang baru.

Tunku mengetuai sekumpulan perwakilan keLondonuntuk memperolehi kemerdekaan Malaya.Bagaim .

Pada tahunyang berikut. percubaan sulung itu tidak berjaya.anapun. pilihan raya persekutan yang pertama .

Parti Perikatanyang pada saat itu merupakan parti campuranUMN O denganMCAme menangi 51 .diadakan.

daripada 52 kerusi yangditandingi.M ICyang . Tunku dilantik sebagai Ketua Menteri Malaya yangpertama.

Pada tahun 1955.mewakili kaumIndiakemu dian menyertai Parti Perikatan pada tahun 1955. Tunku membuat .

. Padakali ini.lagi satu perjalanan keLondon untuk berunding tentang kemerdekaan Malaya.

beliau berjaya, dan31 Ogos 1957diput uskan sebagai tarikh kemerdekaan. Sewaktu bendera British

diturun di KualaLumpur pada hari kemerdekaan, Tunku mengetuai orang ramaiuntuk

menyorak "Merdeka!". Gambar-gambar Tunku dengantangan yang diangkat naik, dan perakaman-

perakamansuara nya yang penuh emosi tetapi berazam mengetuaisorak an, kini merupakan lambang

kemerdekaanM alaysiayangbias a.Sebagai Perdana MenteriSelepas kemerdekaan. Tunku mendominasika .

n politik Malayadan memimpin Parti Perikatan ke kemenangan besar dalampilihan raya umum .

pada tahun 1959 dan 1964. PembentukanM alaysia pada tahun 1963 merupakan salah satu daripadapencap .

. Tunku pertama sekali mencadangkan sebuah persekutuanMal aya.aian Tunku yang teragung.

Singapura.Saba h. danBruneidalam .Sarawak.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.ucapannya kepada "Persatuan Wartawan Asing Asia Tenggara"pada tahun 1961 di Singapura.

beliau menjadi .Pada16 September 1963 . dengan persekutuan negeri-negeri tersebut kecuali Brunei.

Bagaim anapun. faktorfaktor perkauman bertambah .Perdana Menteri Malaysia yang pertama.

.burukdengan pemasukan Singapura yang menaikkan bahagian kaumCinasehin gga hampirhampir 40%.

Kedua-dua UMNO dan MCAberasa tegang terhadap daya tarikan Parti Tindakan Rakyat .

(PAP padawaktu itu. diperlihatkan sebagai sebuahparti sosialisyangradi kal) Lee Kwan Yew .

kepada pengundipengundi di Malaya. Parti Perikatan .Untuk mengatasi kebimbangan itu.

mencubamembe ntukkan sebuah parti di Singapura untuk mencabarkedud ukan Lee di sana. Lee . Sebagai gerak balas.

mengancambah awa PAP akan menyertai Pilihan Raya Persekutuan 1964 diMalaya. walaupun terdapatnya .

Ini membangkitkan .perjanjian awal bahawa beliautidak akan berbuat demikian (sila lihatHubungan PAP-UMNO.

Pada 7 Ogos 1965. Tunku .kemarahan Tunku yang mendesak supayaSingapur a meninggalkan Malaysia.

mengumumkan kepadaParlimen Malaysiadi Kuala Lumpur bahawa Parliamen haruslahmengun di untuk .

menyokong peninggalan Singapura daripadaPerseku tuan. Parliamen harus memilihuntuk . Dalam perkataannya.

"memutuskan semua pertalian dengan sebuah KerajaanNegeri yang tidak mempertunjukk an sebarang kesetiaankepada .

Kerajaan Pusat" berbanding kaedah yang tidak diinginiuntuk menindas tindakan PAP. Pemisahan dan .

kemerdekaanSi ngapura menjadi rasmi pada9 Ogos 1965. Tunku menubuhkanPer . Pada tahun 1961.

tubuhan Asia Tenggara( ASA) yang memperkumpul kan Malaya. Thailand danFilipinaPerk umpulan ini .

iaituPersatuan NegaranegaraAsia .kemudian digantikan denganperkump ulan yang lebih besar.

Tenggara(ASE AN). pada8 Ogos 1967. majoriti Parti Perikatandikura . DalamPilihan Raya Umum 1969.

ngkan dengan hebat. Perhimpunanperhimpunan tunjukperasaan yang mengikuti pilihan raya itu mencetuskanrus .

Sebahagian pemimpinpemimpin UMNO yang diketuai oleh .uhankaumpada1 3 Meidi Kuala Lumpur.

danMAGERAN .Tun Abdul Razak kritisterhadap cara pengendalian krisis itu oleh Tunku.

mengambil alihkuasa dan mengisytiharka n keadaan darurat.. . sebuah jawatan kuasa darurat.