BAHAGIAN A 1. Not yang mempunyai dua nilai adalah not ………….. A) Semibrif B) Krocet 2.

Berapakah nilai not kuaver? A) 2 B) 1 3. ialah not …………. A) Kuaver B) Krocet 4. Sebuah baluk mempunyai ………. A) 5 garisan dan 5 ruang B) 6 garisan dan 4 ruang C) 4 garisan dan 5 ruang D) 5 garisan dan 4 ruang C) Semibrif D) Minim C) 1 D) ½ C) Minim D) Kuaver

5.

Nombor 2 di atas dikenali sebagai 4 A) Klef treble B) Meter C) Tanda rehat D) Baluk

6. A) tok…tik B) tik…tik C) tik…tok D) tok…tok C) Drum D) Kastenet . Do A) Mi B) Ti 8. …. So. Alat muzik yang menghasilkan bunyi ‘DUM-DUM’ ialah ……. C) Li D) Ra C) 1/2 D) 1 Isyarat tangan di atas adalah bagi solfa A) Re B) Fa C) Do D) So 9. Nilai bagi not di atas adalah …………… A) 2 B) 4 7.. A) Kerincing B) Drum 10. La.. Re. Fa. Kayu tik tok menghasilkan bunyi ……. Ti. Lengkapkan solfa di bawah Do.

Manakah bukan alat muzik jenis tiupan? A) Seruling B) Rekoder 14. Bunyi not di atas dalam sebutan Kodaly adalah ……………. C) Ta-a-a-a D) Sa Alat muzik di atas adalah ……………… A) Kastenet B) Loceng 13. C) Drum D) Trumpet C) Kayu Tik Tok D) Kerincing Simbol muzik yang terdapat dalam kotak di atas dinamakan A) Bass klef B) Treble klef C) Meter D) Krocet .11. A) Ta-a B) Ti 12.

A) Hari Kemerdekaan B) Hari Raya Aidilfitri C) Tahun Baru Cina D) Hari Gawai 17. Yang manakah di bawah bukan alat muzik tradisional Malaysia? A) Piano B) Gong C) Seruling D) Kompang 18. A) Gitar B) Drum C) Rekoder D) Tamburin .. A) Kompang B) Piano C) Rekoder D) Seruling C) Ta-a-a-a D) Ta-a-a 20.. Sebutan Kodaly yang betul bagi not semibrif adalah ……………. A) Ta B) Ta-a 19. Alat muzik paluan adalah ……………. Alat muzik yang bertali adalah …………….16) Tarian singa dipersembahkan pada ………….

……………………...BAHAGIAN B LENGKAPKAN LIRIK DI BAWAH Inilah wilayah ………………… yang bertuah.. ………………. Aman sentosa. Cergas mindanya ………………. (10 markah) . Maju sejahtera.. Maju ……………… dijulang megah.. Kita jaga ………………… semua. masa. Lindungilah. Bersatulah.. Wilayah ………………………. ………………………… jiwa raga. Pada wilayah ………………. penuh mesra.. ……………….. waja. setia.. Semua warga ……………….. Sayangilah. Teguh disemai …………………. ………………………. semangat setiap ……………….

1) 2) 3) 4) 5) .Tuliskan sebutan Kodaly yang betul bagi not-not muzik di bawah.

Isikan not muzik yang sesuai di dalam bar yang kosong mengikut nilai yang betul .

JOHN 2 KUALA LUMPUR 2010 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU NAMA :______________________________________________________________ KELAS :______________________________________________________________ MARKAH: SOALAN KESELURUHAN 100 MARKAH Disediakan dan disemak oleh. Disahkan oleh.SULIT PENDIDIKAN MUZIK PKSR 1 1 JAM SEKOLAH KEBANGSAAN ST. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.