Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 4

Tarikh Masa Kelas Bilangan murid Mata Pelajaran Tajuk Tema

: 22 Mac 2012 : 9.10 10.40 pagi : 4Elit : 30 orang : Bahasa Melayu :Tarian Tradisional Warisan Kita(Tarian zapin) : Hargai Warisan Kita

Hasil Pembelajaran:

Fokus Utama : 3.3 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan memnggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai Aras 3 (i) Membentangkan pendapat tentang sesuatu persoalan dengan bahasa yang bertatasusila.

Fokus sampingan : 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 2 (i) mencatat nota dalam bentuk grafik.

Objektif pengajaran: Pada akhir pengajaran ini, murid akan dapat:-

I.

Megemukakan pendapat tentang sesuatu persoalan dengan bahasa yang bertatasusila.

II.

Mengumpul maklumat tentang jenis kebudayaan Negara kita secara imbasan untuk membuat keputusan.

III.

Membentangkan hasil perbincangan dihadapan kelas mengikut kumpulan dan topik yang disediakan oleh guru.

Sistem Bahasa:- i) tatabahasa ii) intonasi iii) kosa kata

- kata kerja - nyanyian -

Pengisian Kurikulum:-

i) Ilmu ii) Nilai

- Kajian tempatan, Pendidikan muzik, Moral - perihatin, menghargai warisan

iii) Kemahiran Menilai Tambah: a) kemahiran berfikir - menjana idea, merumus b) kecerdasan pelbagai - muzik, kinestatik c) pembelajaran kontekstual -

Bahan Bantu Belajar

i) kad arahan ii) Petikan iii) Skor markah

iv) Kertas sebak, audio Langkah/ Masa Induksi set (5 minit) Isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1. Guru memasang lagu .. 2. Guru dan murid menari tarian zapin mengikut rentak lagu. 3. Guru mengaitkan gambar dengan tajuk pengajaran Tarian Tradisonal Warisan Kita Catatan

Aktiviti: Soal jawab

BBB: - Audio, pembesar suara, KBT: mengenalpasti, meramalkan, kemahiran berfikir Nilai: Menumpukan perhatian. Menghormati guru. FU 3.3 BBB: Kad warna Ceraian gambar

Apakah nama tarian sebentar tadi?

Langkah 1 (15 minit)

Aktiviti: pembahagian kumpulan.

Aktiviti berkumpulan: Mencantumka n ceraian gambar Kad arahan yang mempunyai gambar Meneka topik gambar rajah

Persoalan Adakah tarian ini sudah ketinggalan zaman? Mengapakah penari perlu memakai memakai baju Melayu?

1. Murid diminta melihat kertas warna yang terdapat dibawah kerusi mereka. 2. Guru mengarahkan murid bergerak membentuk kumpulan masing-masing mengikut kertas warna yang mereka dapat. 3. Ketua kumpulan dikehendaki mengambil kad arahan daripada guru. 4. Murid- murid dikehendaki menyelesaikan cantuman ceraian gambar. 5. Kumpulan yang Berjaya meneka mencantumkan dengan tepat perlu memberikan pendapat berdasarkan persoalan yang diberi.

Nilai Murni Bertanggungjaw ab Kerjasama

KMT: kemahiran berfikir.- menjana idea

Langkah 2 (20 minit)

Aktiviti berkumpulan: Mendengar

1. Guru memasang rakaman audio berkaitan tarian Zapin.

BBB: Petikan teks. Kertas sebak

Arahan 1: Soalan 1:Anda diminta menyusun semula ceraian petikan mengikut urutan yang betul pada lembaran kerja Soalan 2:Bulatkan lima katan nama yang terdapat dalam petikan. Arahan 2: Kumpulan 1 - Anda diminta menghasilkan nota grafik berkaitan lima tarian asas bagi masyarakat Melayu. Kumpulan 2 - Anda diminta menghasilkan nota grafik berkaitan teknik persembahan tarian Zapin Kumpilan 3 - Anda diminta menghasilkan nota grafik berkaitan alat muzik utama yang digunakan bagi mengiringi

2. Murid dikehendaki mendengar dengan teliti maklumat yang disampaikan di dalam kumpulan. 3. Setiap ketua kumpulan diminta mengambil sampul daripada guru. 4. Murid diminta menyelesaikan tugasan yang diberi berdasarkan arahan. 5. Murid diminta mengenalpasti dan membulatkan kata nama yang terdapat dalam petikan.

Marker

Nilai murni: - Kerjasama - Patuhi arahan Menumpukan perhatian. Berusaha bersungguh-sungguh

KMT: -Kemahiran berfikir, Membuat pengkelasan. Menganalisis.

Langkah 3 (15 minit)

1. Ketua kumpulan diminta mengambil sampul surat yang seterusnya daripada guru. 2. Murid diminta menyelesaikan tugasan yang diberi berdasarkan arahan. 3. Murid dikehendaki membentangkan hasil perbincangan mereka bersama kumpulan dihadapan kelas. 4. Guru meminta semua murid memberikan kerjasama dan perhatian semasa pembentangan berlangsung. 5. Markah diberikan kepada kumpulan- kumpulan mengikut criteria yang ditetapkan.

BBB - Helaian markah

Nilai murni: - Kerjasama - Patuhi arahan Menumpukan perhatian. Berusaha bersungguh-sungguh

KMT: -Menjana idea

tarian zapin. Kumpulan 4 - Anda diminta menghasilkan nota grafik berkaitan pakaian penari zapin lelaki dan wanita. Aktiviti: Pembentangan hasil tugasan. kriteria yang dinilai oleh guru: -Isi maklumat -Cara penyampaian -Kreativiti -Kerjasama Penutup (5 minit) Aktiviti : Rumusan isi pelajaran : 1. Kognitifmerumus 2. Socialpenerapan nilai-nilai murni Menghargai warisan Sayangi warisan zaman

1. Guru merumuskan BBB: pembelajaran pada hari - Audio tersebut. - Lirik lagu 2. Guru memasang lagu Don (lampiran 2) Dang Deng Dang. 3. Guru dan murid menari Niali murni : tarian zapin mengikut rentak lagu. - Menghormati - Sabar - Kasih sayang

Aktiviti : Nyanyian Penyampaian hadiah kepada kumpulan terbaik(pengharga an)