Anda di halaman 1dari 3

ANALISIS SWOT UNTUK UNIT ASRAMA

1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

TOWS MATRIKS

KEKUATAN

Keazaman pihak pengurusan sekolah dan asrama untuk memperbaiki tingkah laku, penampilan dan mutu disiplin penghuni asrama.

KEKUATAN

1.

KELEMAHAN Sikap pelajar asrama yang tidak mengambil berat aspek pengurusan masa, tingkahlaku,

KELEMAHAN

penampilan dan disiplin. S1. Keazaman pihak pengurusan sekolah dan asrama W1. Sikap pelajar asrama yang tidak mengambil berat 2. Kurang penghayatan aspek kerohanian Rancangan pihak pengurusan asrama utnuk meningkatkan penampilan & ketrampilan tingkah laku, penampilan dan untuk memperbaiki aspek pengurusan masa, tingkahlaku, penampilan 3. Kepimpinan pelajar yang kurang berkesan pelajar asrama. mutu disiplin penghuni asrama. dan disiplin. 4. Kurang perasaan saying pada asrama 100% pelajar asrama terdiri daripada pelajar 5A S2. Rancangan pihak pengurusan asrama utnuk W2. Kurang penghayatan aspek kerohanian 5. Jadual Waktu Mengajar warden yang padat pada awal dan akhir sesi persekolahan. Terdapat pelajar asrama yang mempunyai kepimpinan cemerlang. meningkatkan penampilan & ketrampilan pelajar W3. Kepimpinan pelajar yang kurang berkesan 6. Pencapaian akademik pelajar asrama semakin merosot. Budaya asal asrama yang menekankan aspek tingkahlaku, penampilan dan disiplin. asrama. W4. Kurang perasaan saying pada asrama 7. Kemudahan pembelajaran yang tidak kondusif. Mempunyai warden-warden yang bermotivasi. S3. 100% pelajar asrama terdiri daripada pelajar 5A W5. Jadual Waktu Mengajar warden yang padat pada 8. Prasarana yang tidak mencukupi dengan bilangan pelajar seperti tandas ASPURI. Kawasan asrama yang terhad memudahkan pemantauan dan penyeliaan. S4. Terdapat pelajar asrama yang mempunyai awal dan akhir sesi persekolahan. Kemudahan keselamatan asrama seperti kemudahan fizikal, kawalan keselamatan dan kepimpinan cemerlang. peralatan (alat pencegah kebakaran) Penglibatan pelajar asrama yang aktif dalam aktiviti sekolah. peringkat negeri Pulau Pinang. OPPORTUNITY S5. Budaya asal asrama yang menekankan aspek tingkahlaku, penampilan dan disiplin. S7. Kawasan asrama yang terhad memudahkan W6. Pencapaian akademik pelajar asrama semakin merosot. W7. Kemudahan pembelajaran yang tidak kondusif. W8. Prasarana yang tidak mencukupi dengan bilangan pelajar seperti tandas ASPURI THREAT

10. Pernah memenangi beberapa anugerah seperti 5 Mutiara dan Naib Johan ASAT warden-warden yang bermotivasi. S6. Mempunyai

1.

2.
3. 4. 5.

pemantauan dan penyeliaan. Ibu bapa meletakkan keyakinan yang tinggi kepada pengurusan asrama. 1. Ibu bapa tidak memberikan kerjasama pada pihak pengurusan asrama. S8. Kemudahan keselamatan asrama seperti kemudahan 2. Sikap ibu bapa yang melepaskan tanggungjawab sepenuhnya kepada pengurusan asrama. PIBG memberi sokongan kepada keputusan pihak asrama fizikal, kawalan keselamatan dan peralatan (alat 3. Kesihatan ( penyakit berjangkit & wabak Denggi) Sikap ibu bapa yang memberi kerjasama apabila diminta hadir ke asrama untuk pencegah kebakaran) 4. Pengaruh budaya negatif dari luar. berbincang hal disiplin dan kebajikan pelajar asrama. S9. Penglibatan pelajar asrama yang aktif dalam aktiviti 5. Warden yang tidak menjalankan tugas dengan berdedikasi. Mempunyai Pegawai Perhubungan Sekolah yang memantau kawasan sekitar asrama. sekolah. 6. Ancaman keselamatan dari luar Mempunyai hubungan baik dengan komuniti setempat. S10. Pernah memenangi beberapa anugerah seperti 5 7. Gangguan paranormal Mutiara dan Naib Johan ASAT peringkat negeri Pulau Pinang.

PELUANG
O1. O2. O3. Ibu bapa meletakkan keyakinan yang tinggi kepada pengurusan asrama. PIBG memberi sokongan kepada keputusan pihak asrama Sikap ibu bapa yang memberi kerjasama apabila diminta hadir ke asrama untuk berbincang hal disiplin dan kebajikan pelajar asrama. O4. Mempunyai Pegawai Perhubungan Sekolah yang memantau kawasan sekitar asrama. O5. Mempunyai hubungan baik dengan komuniti setempat.

SO (kekuatan + Peluang) S1, S2,S6, O1,O2,03


Gunakan keazaman dan kesungguhan pihak sekolah dan pengurusan asrama serta kerjasama ibubapa untuk memperbaiki keadaan.

WO (Kelemahan + Peluang )
W1,W2,W3, W4,W6,O1,O2,O3 Merancang dan melaksanakan program motivasi dengan kerjasama PIBG dan kaunselor

S3,S4,S9, O2,O3
Gunakan kelebihan dan peluang ini untuk membentuk pelajar asrama yang mempunyai penampilan, ketrampilan dan disiplin yang kurang memuaskan.

W5, W7, W8,O2 Memohon bantuan PIBG dan komuniti untuk menyediakan prasarana tambahan untuk keselesaan pelajar

S5, S7, S8, S10, O4, O5


Gunakan kelebihan ini untuk meningkatkan dan menjamin keselamatan persekitaran asrama.

ANCAMAN
T1. Segelintir ibu bapa tidak memberikan kerjasama pada pihak pengurusan asrama.

ST (Kekuatan + Ancaman ) S1, S2, S5, S6, T1,T2, T5

WT (Kelemahan + Ancaman ) W1, W2, W3, W4, W6, T1, T2, T4, T5

T2. Sikap ibu bapa yang melepaskan tanggungjawab sepenuhnya kepada pengurusan asrama. T3. T4. T5. T6. T7. Kesihatan ( penyakit berjangkit & wabak Denggi) Pengaruh budaya negatif dari luar. Warden yang tidak menjalankan tugas dengan berdedikasi. Ancaman keselamatan dari luar Gangguan paranormal

Pihak pengurusan sentiasa memantau warden tentang tanggungjawab terhadap pelajar S3, S4, S9, T4 Pihak warden mengadakan latihan kepimpinan pengawas asrama untuk mencungkil bakat kepimpinan asrama S7, S8, S10, T3, T6, T7 Memperbanyak program kerohanian kepada pelajar asrama

Mengadakan program perjumpaan dengan ibu bapa pelajar utk membantu pelajar mengubah tabiat buruk W5, W7, W8, T3, T6, T7 Pihak pentadbir mengadakan kemudahan dan program dengan kerjasama panitia Pend Islam