Anda di halaman 1dari 14

Band 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

Kemahiran

Mendengar dan bertutur

Band

Pernyataan Standard

Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis

Deskriptor

B1DL1 Mendengar dan menuturkan perkataan

Evidens

B1DL1E1 Mendengar dan menyebut perkataan dan frasa

Aktiviti Pentaksiran

a)Bahan: Lembaran kerja

b)Langkah Pentaksiran : Murid diminta mendengar dan menyebut perkataan dan frasa yang terdapat dalam pantun dengan jelas dan betul.

Band 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA SK NAMA : KELAS : RUJUKAN ARAHAN : B1DL1E1 : Mendengar dan menyebut perkataan dan frasa yang terdapat dalam pantun dengan betul. TARIKH : ..

Hari-hari masak kari Bapa saudara nasihat berkali-kali

Sang puteri menyanyi-nyanyi Emak saudara sayn sayangi

Katak berjalan terlompat-lompat Sepupu saya ada empat

Pagi-pagi nampak pelangi Marilah kita sayang-menyayangi

Band 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 Kemahiran Mendengar dan bertutur

Band

Pernyataan Standard

Mengetahui asas mendengar,bertutur, membaca dan menulis

Deskriptor

B1DL1 Mendengar dan menuturkan perkataan

Evidens

B1DL1E2 Mendengar dan menyebut seni kata lagu

Aktiviti Pentaksiran

Bahan: 1. lembaran kerja 2. lirik lagu 3. kad gambar Langkah Pentaksiran : Membaca lirik lagu dengan bimbingan guru. Minta muird menyebut perkataan yang ditunjukkan. Contoh: Bapa saudara,ibu saudara, sepupu Bersoal jawab tentang ahli keluarga Tunjukkan kad gambar, murid menyebut berdasarkan gambar Menyanyi lagu keluarga saya mengikut lagupak Mamat ada kebun.

Band 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA SK NAMA : KELAS : RUJUKAN ARAHAN Lirik lagu : B1DL1E2 : Murid mendengar dan menyebut seni kata lagu :Keluarga Bapa Saudara TARIKH : ..

Saya ada bapa saudara i a i a o

Saya ada emak saudara i a i a o

Itu sepupu saya i u i u o

Saya sayang semuanya i a i a o

Band 1

Pokok Keluarga

+ datuk nenek

+ ayah ibu bapa saudara

+ emak saudara

Viki

Miki

Aimi

Aini (sepupu)

Rosli (sepupu)

Band 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA SK

KEMAHIRAN

Baca

BAND

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTOR

B1 DB1: Murid berupaya membaca perkataan dengan sebutan yang betul.

EVIDENS

B1 DB1 E1: membaca perkataan secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan: Menyediakan pokok keluarga

Langkah Pentaksiran: Murid membaca perkataan pada pokok keluarga

Band 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA SK NAMA : ....................................................... TARIKH : ...........................

KELAS : ....................................................... RUJUKAN ARAHAN : B1 DB1 E1 : Baca perkataan secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul.. Keluarga Saya

NAMA

: ....................................................... TARIKH : ...........................

KELAS : ....................................................... RUJUKAN ARAHAN : B1 DB1 E1 datuk nenek : Baca perkataan secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Keluarga saya

bapa

ibu

bapa saudara

ibu saudara

abang

adik

abang sepupu

kakak sepupu

adik sepupu

Band 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA SK

KEMAHIRAN

Tulis

BAND

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTOR

B1 DT1: Murid berupaya menulis perkataan dan ayat

EVIDENS

B1 DT1 E1: menulis perkataan yang mengandungi dua dan tiga suku kata.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan: Menyediakan gambar rajah pokok keluarga

Langkah Pentaksiran: Murid menulis kata panggilan keluarga

Band 1

BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA SJK

NAMA

: ....................................................... TARIKH : ...........................

KELAS : ....................................................... RUJUKAN ARAHAN : B1 DT1 E1 : Tulis kata panggilan keluarga berdasarkan gambar rajah pokok keluarga.

kakak sepupu bapa

datuk ibu

nenek abang

ibu adik

bapa abang

Band 1

saudara

saudara

sepupu

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

KEMAHIRAN

Menulis

BAND

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTOR

B1 DT1 Menulis perkataan dan ayat.

EVIDENS

B1 DT1 E2 Menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan: Lembaran kerja Langkah Pentaksiran: 1. Bimbing murid membaca perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung. 2. Murid diminta menulis perkataan berdasarkan gambar yang diberi.

Band 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 2-SK NAMA: ................................................................ KELAS: ............................................. RUJUKAN: B1 DT1 E2 ARAHAN: Baca dan tulis perkataan. TARIKH: ............................

petai kuih

rantai lauk

gelang kraf

1. Ibu memakai

_________________ yang cantik.

2. Emak saudara memasak

____________yang sedap.

3. Datuk menjual tani.

________________tangan yang unik di pasar

4. Saya suka makan

__________ lapis yang dibuat oleh nenek.

5. Mak Cik Siti membeli

____________ di pasar malam.

6. _____________ tangan kakak cantik dan mahal.

Band 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA SK

KEMAHIRAN

Menulis

BAND

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTOR

B1 DT1: Murid berupaya menulis perkataan dan ayat.

EVIDENS

B1 DT1 E3: Menulis frasa dan ayat.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan: Bahan Lembaran kerja Contoh Kekeluargaan

Langkah Pentaksiran: Murid diminta membaca dan memadankan frasa berdasarkan gambar. Murid menulis frasa dengan kemas dan betul.

Band 1

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA SK NAMA : ....................................................... TARIKH : ...........................

KELAS : ....................................................... RUJUKAN ARAHAN : B1 DT1 E3 : Padan dan menulis frasa berdasarkan gambar.

lap meja

sapu sampah

mop lantai

susun buku

Band 1

cuci longkang

Anda mungkin juga menyukai