Anda di halaman 1dari 5

Tunjang 3: B2DJ5E1

Nama

: ...

Tingkatan

Tarikh :

Arahan: Berdasarkan rajah dibawah, susun alatan sukan mengikut tempat yang betul.

Peluru

Kayu hoki

Bola sepak

A: _____________________________
B: _____________________________
C: _____________________________
D: _____________________________
E: _____________________________
F: _____________________________

Bola jaring

Bola baling

Bola tenis

Tunjang 3 : B2DJ5E2
Nama

: ...

Tingkatan

Tarikh :

1. Sila isikan tempat kosong di bawah.

Senaraikan tiga isu dalam


sukan dan permainan

2. Senaraikan amalan-amalan tidak jujur yang dilakukan oleh individu atau pasukan untuk
mencapai kemenangan dalam pertandingan sukan
a.
b.
c.

Tunjang 3: B6DJ2E1
Nama

: ...

Tingkatan

Pemerhatian
Senarai semak pengurusan alatan sukan secara efisyen:

i.

Merancang

ii.

Memimpin

iii.

Mengurus

iv.

Mengawal

v.

Menilai

Tarikh :

SKEMA JAWAPAN
Tunjang 3: B2DJ5E1
A:
B:
C:
D:
E:
F:

Bola tenis
Bola baling
Bola jaring
Bola sepak
Peluru
Kayu hoki

Tunjang 3 : B2DJ5E2
Isu dalam sukan:
i.
Rasuah
ii.
Penggunaan bahan terlarang
iii.
Amalan tidak jujur
Senaraikan amalan-amalan tidak jujur yang dilakukan oleh individu atau pasukan untuk mencapai
kemenangan dalam pertandingan sukan
a. Menipu had umur
b. Memasukkan pemain yang tidak layak bertanding
c. Tidak mengamalkan semangat kesukanan

Tunjang 3: B6DJ2E1
*Pemerhatian guru