Anda di halaman 1dari 6

Tunjang 6: B1DK3E1

Nama Tingkatan

:............................................................. :.............................................................

Tarikh :.............................

Arahan: Sila jawab soalan di bawah.

1. Senaraikan Hak Pengguna yang Dijamin a) E S M N E L A K T A A = ____________________ b) P K E N E R U L A S A S A = ________________ ___________ c) E S U M B R K A M L U A M T = _____________ ___________ d) E M B M U A T P U T K E U N S A = _______________ ______________ e) R B E S A U A R = ___________________ f) G T I N A R G U I = ___________ _________

g) I P E K N D D I A N G P E A N G U N = ____________ ____________ h) A M L A R E K I S T A = _____________ ___________

2.Senaraikan Tanggungjawab Sebagai Pengguna a) N M E G K T R I I K = __________________ b) P M E E M R J A N U G N K A = _______________________ c) G G T A W A N U N G B J A = ___________________ d) A M L A M S E A D U L J I A = ___________ _____________________ e) K H A N P E G U G A N = _______ _______________

Tunjang 6: B2DK3E1

Nama Tingkatan

:............................................................. :.............................................................

Tarikh :.............................

Arahan: Padankan peranan agensi yang terlibat dalam hal ehwal pengguna.

A Mengawal cetak rompak

B Tribunal Tuntutan Pengguna Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA)

Memperjuangkan hak pengguna Membantu mempercepatkan proses tuntutan

Tunjang 6: B5DK3E1

Nama Tingkatan

:............................................................. :.............................................................

Tarikh :.............................

Kerja kumpulan: 1. Bentukkan lima orang dalam satu kumpulan. 2. Perbincangan tentang tugasan yang diberi. TUGASAN: Setiap kumpulan dikehendaki mengenal pasti peranan dan tanggungjawab agensi-agensi yang berkaitan dengan pengguna serta memberi contoh-contoh kesalahan yang sering dikaitkan dengan kepenggunaan. AGENSI PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB CONTOH-CONTOH KESALAHAN

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA)

Tribunal Tuntutan Pengguna

Tunjang 6: B5DK4E1

Nama Tingkatan

:............................................................. :.............................................................

Tarikh :.............................

Arahan: 1. Bentukkan lima orang sekumpulan. 2. Bincangkan dalam kumpulan tentang cara prosedur pertolongan cemas D.R.A.B.C. 3. Setiap kumpulan perlu mempersembahkan prosedur pertolongan cemas D. R. A. B. C. 4. Sesi soal jawab antara guru-murid berkaitan pertolongan cemas D. R. A. B. C.

Pemerhatian:

Danger Response Airways Breathing Circulation

Tumpuan kepada perkara-perkara berikut: 1. Penglibatan diri dalam kumpulan. 2. Kemahiran berkomunikasi dalam persembahan. 3. Mempamerkan keyakinan diri.

SKEMA JAWAPAN Tunjang 6: B1DK3E1 2. Senaraikan Hak Pengguna yang Dijamin i) j) E S M N E L A K T A A = keselamatan P K E N E R U L A S A S A = keperluan asas

k) E S U M B R K A M L U A M T = sumber maklumat l) E M B M U A T P U T K E U N S A = membuat keputusan

m) R B E S A U A R = bersuara n) G T I N A R G U I = ganti rugi o) I P E K N D D I A N G P E A N G U N = pendidikan pengguna p) A M L A R E K I S T A = alam sekitar

2.Senaraikan Tanggungjawab Sebagai Pengguna f) N M E G K T R I I K = mengkritik

g) P M E E M R J A N U G N K A = memperjuangkan h) G G T A W A N U N G B J A = tanggungjawab i) j) A M L A M S E A D U L J I A = alam semulajadi K H A N P E G U G A N = hak pengguna

Tunjang 6: B2DK3E1 Arahan: Padankan peranan agensi yang terlibat dalam hal ehwal pengguna. A Mengawal cetak rompak Memperjuangkan hak pengguna Membantu mempercepatkan proses tuntutan B Tribunal Tuntutan Pengguna Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA)

Tunjang 6: B5DK3E1 AGENSI Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB Mengawal cetak rompak Menetapkan dan mengawal harga barangan keperluan harian. Membuat pemeriksaan tanda harga barang kawalan. Memastikan pengguna mendapat perkhidmatan yang sewajarnya. CONTOH-CONTOH KESALAHAN

Sebarang jawapan yang sesuai.

Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) Tribunal Tuntutan Pengguna Tunjang 6: B5DK4E1

Sebarang jawapan yang sesuai. Memperjuangkan hak pengguna

Membantu mempercepatkan proses tuntutan terhadap peniaga

Sebarang jawapan yang sesuai.

Pemerhatian guru.