Anda di halaman 1dari 4

NO.

RUJUK PROSEDUR : UIP-05-01-06 PROSEDUR PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN


1. NO. RUJUKAN PROSEDUR UIP-05-01-06 2. TAJUK Prosedur Penyediaan Kertas Siasatan 3. TUJUAN PROSEDUR Tujuan prosedur ini adalah untuk mengariskan tatacara menyediakan kertas siasatan terhadap kesalahan-kesalahan di bawah Undang-Undang Kesihatan Awam. 4. UNDANG-UNDANG BERKAITAN 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6. Akta/Peraturan yang berkaitan dengan kesalahan Akta Keterangan Kanun Prosedur Jenayah Akta Tafsiran

ANGGOTA YANG TERLIBAT Pegawai Kesihatan Daerah Pegawai Kesihatan Persekitaran Ketua Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Kanan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran SINGKATAN YANG DI GUNAKAN PKD PKP Pegawai Kesihatan Daerah Pegawai Kesihatan Persekitaran

KPPKP PPKPK PPKP IO IP TPR

Ketua Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Kanan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Pegawai Penyiasat Kertas Siasatan Timbalan Pendakwaraya

7.

PROSES KERJA PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN Rujuk Lampiran A

8.

CARTA ALIR PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN Rujuk Lampiran B

9.

SENARAI SEMAK Rujuk 9.1. 9.2. 9.3. Lampiran C1 Akta Makanan 1983 Lampiran C2 Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 Lampiran C3 Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004

10.

SENARAI REKOD / DAFTAR 10.1. Buku Pendaftran Kertas Siasatan.

11.

SENARAI BORANG 11.1. 11.2. 11.3. Mahkamah 111 Mahkamah 114 Mahkamah 143

12. SENARAI RETEN 12.1. 12.2. UIP 1/2005 UIP 2/2005

12.3. 12.4. 13.

PUU 1/2004 PUU 2/2004

SENARAI RUJUKAN 13.1. Akta Makanan 1983 13.2. Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 13.3. Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 13.4. Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 13.5. Peraturan-Peraturan Makanan 1985 13.6. Kanun Keseksaan 13.7. Kanun Prosedur Jenayah 13.8. Akta Keterangan 13.9. Akta Tafsiran

14.

PEMATUHAN PROSEDUR 14.1. Prosedur yang dikeluarkan ini hendaklah terus berkuatkuasa dan dianggap sah sehingga dipinda atau diganti dengan satu prosedur lain atau dibatalkan. 14.2. Keengganan dan kegagalan mematuhi Prosedur ini tanpa alasan yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

15.

TARIKH KUATKUASA PROSEDUR Prosedur ini adalah berkuatkuasa mulai dari tarikh dikeluarkan.

DIKELUARKAN OLEH: UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA ARAS 8, BLOK E 10, PARCEL E, PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN, 62590 PUTRAJAYA,

W.P. PUTRAJAYA.
TEL: FAK: 03-8883 4037 03-8883 4017

EDISI PERTAMA 01 NOVEMBER 2006