Anda di halaman 1dari 10

SENARAI SEMAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN

KEMAHIRAN MENULIS & KEMAHIRAN MEMBACA


A. Maklumat Murid
NAMA PELAJAR

: ____________________________________________________

UMUR

: ____________________________________________________

KELAS

: ____________________________________________________

B. Maklumat Penguji
Nama Penguji

:_________________________

Tarikh ujian dijalankan

: _________________________

Maja ujian dijalankan

: _________________________

Lokasi pengujian

: _________________________

C. Instrumen Ujian
A. KEMAHIRAN MENULIS
Aktiviti 1: Kemahiran Menulis
Langkah-langkah:
1. Guru akan menggambarkan murid sedang disoal siasat oleh anggota polis. Guru
sebagai polis akan menanyakan beberapa soalan mengenai maklumat diri
pelajar seterusnya pelajar akan menjawab soalan tersebut dengan menulis
jawabannya pada ruangan yang disediakan.

PENCAPAIAN MURID
SOALAN

DAPAT
MEMBERI
RESPON
POSITIF

TIDAK DAPAT
MEMBERI
RESPON
POSITIF

CATATAN

1. Siapakah nama
anda?
2. Siapakah nama ayah
anda?
3. Siapakah nama ibu
anda?
4. Berapakah umur
anda?
5. Apakah alamat
rumah anda?
6. Dimanakah anda
bersekolah?

Komen/ Ulasan Penguji


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Tandatangan Penguji,

__________________

Tarikh:

Aktiviti 2: Menyalin
2.1 Menyalin semula huruf
Arahan: Tulis huruf-huruf di bawah pada ruangan yang disediakan.
PENCAPAIAN MURID
SOALAN

b
p
k
m
r
j

DAPAT
MENGUASAI

TIDAK DAPAT
MENGUASAI

CATATAN

q
Komen/ Ulasan Penguji
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Tandatangan Penguji,

__________________

Tarikh:

2.2 Menyalin semula frasa


Arahan: Salin semula frasa di yang berikut.
PENCAPAIAN MURID
SOALAN

DAPAT
MENGUASAI

TIDAK DAPAT
MENGUASAI

CATATAN

kotak pensel

jam tangan

Komen/ Ulasan Penguji


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Tandatangan Penguji,

__________________

Tarikh:

2.3: Menyalin di atas permukaan pasir


Arahan: Tulis huruf yang disebut oleh guru pada permukaan pasir yang disediakan.
PENCAPAIAN MURID
SOALAN

DAPAT
MENGUASAI

TIDAK DAPAT
MENGUASAI

CATATAN

Komen/ Ulasan Penguji


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Tandatangan Penguji,

__________________

Tarikh:

B. KEMAHIRAN MEMBACA
Aktiviti 1: Menyebut nama abjad.
Arahan: Namakan huruf-huruf yang ditunjukkan di bawah ini.
PENCAPAIAN MURID
SOALAN

DAPAT
MENGUASAI

TIDAK DAPAT
MENGUASAI

CATATAN

Komen/ Ulasan Penguji


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Tandatangan Penguji,
Tarikh:

__________________

Aktiviti 2: Membunyikan suku kata KV, KVKV dan VKV.


Arahan: Bunyikan suku kata di bawah ini.
PENCAPAIAN MURID
SOALAN

DAPAT
MENGUASAI

TIDAK DAPAT
MENGUASAI

CATATAN

Komen/ Ulasan Penguji


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Tandatangan Penguji,

__________________

Tarikh:

Aktiviti 5: Membaca teks ringkas.


Arahan: Baca cerita di bawah ini dengan intonasi yang sesuai.
PENCAPAIAN MURID
SOALAN

DAPAT
MENGUASAI

TIDAK DAPAT
MENGUASAI

CATATAN

Ini lembu.
Ini lembu betina.
Lembu betina ada susu.
Susu lembu sangat sedap.
Susu lembu sangat sedap.

Komen/ Ulasan Penguji


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Tandatangan Penguji,

__________________

Tarikh: