Anda di halaman 1dari 2

PLAN TINDAKAN PROGRAM GURU PENYAYANG 1.

Bagi memastikan pelaksanaan berjalan dengan lancar, tindakan seperti berikut akan diambil :
Bil. 1 Bulan Minggu Kedua (7-9 Dis) Aktiviti 1. Bengkel menyediakan kertas konsep dan modul Guru Penyayang 1. Precouncil konsep pelaksanaan bersama Ketua Sektor 2. Penerangan Ketua Sektor Kertas Konsep Guru Penyayang dan modul kepada semua PPD 3. Taklimat modul, kertas konsep Guru Penyayang dan Touch Point Pengarah oleh PPD kepada pengetua/ guru besar 4. Taklimat Ketua Sektor kepada sekolah rintis (Model 4 sekolah satu daerah) 1. Pembentangan kertas konsep Guru penyayang dan touch Point Pengarah dalam Mesyuarat KSPPD 2. Pembentukan jawatankuasa pelaksana peringkat sekolah 1. Pelaksanaan Touch Point Pengarah pada hari pertama persekolahan 1. Pelancaran Program Guru Penyayang peringkat JPN dalam perhimpunan bulanan 2. TOT JU Negeri dan Daerah 1. Pelancaran Program Guru Penyayang peringkat PPD 2. Pemantauan kehadiran murid melalui sistem e-kehadiran 1. LDP kepada guru Tindakan JPNJ

Disember 2011

Ketiga

JPNJ/PPD

Keempat (27-29 Dis) Pertama (4 Jan) Minggu Ketiga Minggu kedua Minggu empat

JPNJ/PPD Pengetua/Guru Besar Sekolah Menengah dan Rendah JPNJ/PPD PPD/ Sekolah Sekolah/JU

4 Januari 2012 5

Februari 2012

Bil. 7

Bulan Mac 2012 Januari hingga November 2012

Minggu Minggu kedua Sepanjang tahun Minggu pertama hingga minggu empat Minggu empat

Aktiviti 1. Pelancaran Program Guru Penyayang peringkat sekolah

Tindakan Jawatankuasa Guru Penyayang

1. Pelaksanaan Program Guru Penyayang peringkat sekolah

Semua sekolah

April 2012

1. Pemantauan pelaksanaan program Guru Penyayang

JPNJ/PPD

10

Jun 2012

1. Penilaian setengah tahun keberkesanan program penyayang 2. Mesyuarat bulanan penilaian pelaksanaan Guru Penyayang. 3. Menghantar laporan kepada PPD/JPNJ

Pengetua dan Guru Besar sekolah rintis/PPD Pengetua dan Guru Besar sekolah rintis/PPD

12

November 2012

Minggu ketiga

1. Mesyuarat penilaian keberkesanan Program Guru Penyayang 2. Menghantar laporan kepada PPD/JPNJ