Anda di halaman 1dari 1

JPS/SKPP-KEW/01 (PERJALANAN RASMI)

BORANG UNTUK PEGAWAI-PEGAWAI YANG BERTUGAS RASMI DI LUAR PEJABAT 1. 2. 3. 4. Nama Pegawai Jawatan Sektor / Unit /Sek : : :

Tugas-Tugas Yang Akan Dijalankan, Tempat Dan Tarikh :


TARIKH / MASA PERIHAL TUGAS TEMPAT

5. Cara Perjalanan { Sila tandakan ( / ) }


/
Kenderaan Sendiri Kapal Terbang Kereta Api Kenderaan Awam *( Bas/Teksi/ Dll ) Kenderaan Pejabat Menumpang Kereta Pegawai Lain ( Sila Sebutkan Nama Dan Tempat Bertugas Pegawai) ......................................................... .........................................................

6.

Alamat tempat berhubung : Sokong/Tidak Disokong ......................................... Tandatangan Pemohon .................................................. Tandatangan Pegawai Yang Menyokong

Tarikh: Tarikh: ______________________________________________________________________________________________ PERAKUAN KETUA JABATAN Permohonan untuk menjalankan tugas-tugas rasmi di luar pejabat seperti di atas adalah *diluluskan/ tidak diluluskan. Tiada tuntutan dibuat oleh pegawai. Adalah disahkan pegawai ini *perlu/ tidak perlu menggunakan kenderaannya sendiri dan diperakukan bahawa beliau perlu dibayar Elaun Hitungan Batu.

Tarikh : ................................

................... Tandatangan Ketua Jabatan / Ketua Sektor Nama : Jawatan :

i) ii) iii)

Borang ini hendaklah diisi oleh setiap pegawai sekurang-kurangnya tiga hari sebelum pegawai keluar dari ibu pejabat untuk untuk mendapatkan kelulusan dari Pengarah / Timbalan Pengarah / Ketua Sektor. Borang ini diisi di dalam dua salinan, satu salinan diserahkan ke Unit Pentadbiran dan salinan ASAL hendaklah disertakan semasa membuat tuntutan perjalanan sebagai dokumen sokongan. Nota * Sila potong mana-mana yang tidak berkenaan

Pindaan/01/2010