Anda di halaman 1dari 2

Mata Pelajaran/ Kelas Hari/ Tarikh Masa/ Tempoh Tema/ Tajuk Fokus

Bahasa Malaysia / Tahun 2 Bestari Khamis/ 22 Mac 2012. 12.15-12.45 tengahari / 30 Minit 3-Semangat Perpaduan/Kata Tanya-Tatabahasa 5.1.7-Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut kontek. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: i- Menulis imlak perkataan yang mengandunggi kata ganda yang tepat.Memahami dan menggunakan golongan kata denganbetul mengikut kontek.

Objektif Pembelajaran

Aktiviti 1.Murid dan guru bersoal jawab berkaitan kata tanya.. 2.Murid menyebut kata tanya yang diketahui. 3.Murid mengenal pasti kata tanya yang sesuai berdasarkan teks. 4.Murid membina ayat menggunakan kata tanya. 5.Murid menulis ayat tanya tersebut dalam buku latihan.

EMK/Pengisian Kurikulum

Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi

Nilai Murni- Kasih sayang, menghormati, Prihatin,danbertanggungjawab. Keusahawanan-Sikap dan pemikiran keusahawanan TMK-Pengajaran dan pembelajaran menggunakan TMK Gambar slaid, kad perkataan, buku latihan, buku teks m/s 48 Murid dapat memahami dan kenal pasti kata tanya dalam teks mengikut kontek melalui aspek tatabahasa. -

Anda mungkin juga menyukai