Anda di halaman 1dari 5

RINGKASAN PROJEK MELOMBONG BIJIH BESI

TERENGGANU
Maklumat Perihal Permohonan Melombong :
Tanah Kerajaan Negeri
- Memberi kuasa penuh mentadbir kepada Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu yang dipengerusikan oleh Menteri Besar dan menghadkan hak konsesi melombong tersebut.

Lombong Skala Kecil


Bagi lombong berkeluasan kurang dari 1000 ekar Tempoh Konsesi : 5 tahun + 5 tahun.

Lombong Skala Besar


Saiz lombong melebihi 1000 ekar dan menjalankan aktiviti Up Stream dan Down Stream Tempoh Konsesi : melebihi 20 tahun. 1. Permohonan konsesi melombong di Bukit Besi dan seluruh Negeri Terengganu telah dibekukan dan hanya diperuntukkan kepada Syarikat @ individu berikut : i. ii. iii. iv. Pewaja Steel Lion Steel Dato -1200 ekar Dato .. kedua-dua individu para 1.iii & 1.iv telah mendapat/menerima kelulusan bersyarat, membuka kilang memproses bijih besi sendiri.

2. Dasar ketetapan kerajaan negeri mewajibkan penerima/pemegang konsesi menjalankan operasi Up stream dan Down Stream iaitu pelombong memproses bijih besi menjadi Billet, Plate dan Bar. Tiada bijih besi mentah yang dilombong di Terengganu dibenarkan untuk diekspot .

Tanah Persendirian
3. Bagi Tanah Milik sendiri, pemilik boleh memohon Lesen Melombong Tuan Punya bersama Lapuran Kajian Pra-Kebolehlaksanaan (Pre-Feasibility Study) oleh Konsultan bertauliah kepada Kerajaan Negeri. Tiada syarat pelaksanaan penuh mandatory dikenakan sebagaimana kerja-kerja melombong di Tanah Kerajaan Negeri Terengganu. iaitu pelombong boleh memasarkan di pasaran tempatan dan mengeskpot Bijih Besi mentah tersebut tanpa sekatan dan had. 3. Tanah Kurang dari 10 Ekar : 3.1 Keluasan tanah kurang daripada 10 ekar milik orang Melayu tidak boleh dijual kepada orang bukan Melayu. Pembelian tanah milik orang Melayu yang kurang 10 ekar oleh syarikat milik Melayu pula, Kerajaan Negeri mensyaratkan syarikat berkenaan membuat perisytiharan dan permohonan dan tertakluk kepada kelulusan Mesyuarat Exco atau Menteri Besar. Perkara yang sama dikuatkuasa kepada Bank-bank Perdagangan apabila menerima gadaian tanah dan/atau rumah di negeri Terengganu. Geran tanah tidak boleh dipindah milik, melainkan permohonan oleh pemilik dibuat kepada Kerajaan Negeri untuk mendapat kelulusan berbuat sedemikian. Penukaran Hakmilik boleh disempurnakan dalam tempoh 1 (Satu) hari sahaja. Sekatan dalam Geran : Tidak Boleh Dijual, Dipajak dan sebagainya boleh dirujuk dan dibuat permohonan pelepasan kepada Exco, Pengarah Tanah, Galian Negeri Terengganu dan sebagaimana tercatat di para Sekatan berkenaan.

3.2

3.3

4. Proses Memohon Melombong Tanah Sendiri : 4.1 4.2 4.3 Memajukan permohonan Lesen Melombong Tuan Punya Lapuran Konsultan Kelulusan 3 Peringkat Mesyuarat ; 4.3.1 Jawatankuasa Teknikal Permohonan Melombong dan Kuari Pejabat Tanah & Galian Negeri Terengganu oleh pegawai (berjadual), Jawatankuasa Sumber Mineral , dipengerusikan oleh Menteri Besar, Pengarah dan para pegawai dan,

4.3.2

4.3.3

Exco Kerajaan Negeri, dipengerusikan oleh Menteri Besar, 10 orang Exco dan 3 orang pegawai yang dilantik.

5. Selepas mendapat kelulusan diperolehi, pemohon perlu menjelaskan : 5.1 Bayaran (One Time Payment) sebanyak RM500.00 (Ringgit Malaysia : Lima Ratus Sahaja) di Pejabat Tanah & Galian. 5.2 Bayaran Royalti 5% kepada Kerajaan Negeri atas nilai jualan pada setiap transaksi berjalan.

6. KONSESI MELOMBONG

6.1 Lesen Melombong Tuan Punya Biaya Up Stream dan/atau Down Stream (Milik Sendiri): 6.1.1 6.1.2 Dana Sendiri (Self Funding) Usahasama, contoh Prosperity Minerals (HK) Ltd, BHP, Rio Tinto dll.

6.2 Lesen Melombong Tuan Punya (Pihak Kedua) (Up Stream) : 6.2.1 Tribute - Pemegang Lesen Melombong Tuan Punya diberikan satu kadar tetap mengikut per Metrik TanBijih Besi , yang dipersetujui melalui rundingan niaga bersama Pemodal/Operator. AmaunTribute berkenaan dibayar selepas Bijih Besi diproses dan dihantar ke Pelabuhan dan/atau kilang (Down Stream). Amaun Tribute adalah antara RM10.00 hingga RM30.00 bagi setiap Metrik Tan bijih besi yang dihantar keluar ke pelabuhan dan/atau kilang pemprosesan. 6.2.2 Usahasama Pemegang Lesen Melombong Tuan Punya (Pihak Kedua) memperolehi antara 15% -20% daripada Keuntungan Bersih operasi oleh Pemodal/Operator dan adalah tertakluk kepada rundingan dan persetujuan bersama.

Pembayaran perolehan kepada Pihak Kedua dibuat setiap dwi tahunan atau tahunan iaitu pada Penutupan Akhir Akaun syarikat (Pemodal/Operator). 7. CADANGAN MELOMBONG BIJIH BESI DI TANAH PEMEGANG LESEN MELOMBONG TUAN PUNYA, PIHAK KEDUA. (maklumat dr dokumen-dokumen dikemukakan) 7.1 Maklumat Am Tanah 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 7.1.8 7.1.8 7.1.9 7.1.10 7.2 No Geran/Pelan Tarikh Kelulusan Molombong
No Rujukan Kelulusan Melombong

Keluasan Kawasan Berbijih Isipadu Bahan Bijih Besi Ketumpatan Bijih Besi Kuantiti Kandungan Bijih Besi
Kuantiti Bijih Besi Boleh Dikeluarkan

: : : : : : :
:

meter padu 4 500,000 MT


425,000 MT (85%)

Peratusan Bijih Besi & Buangan Purata Pengeluaran Bijih Besi Hayat Melombong

: : :

40% 40,000 MT

Infra, Jentera dan Peralatan Kaedah Melombong DEDAH 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 Hydraulic Breaker Excavator Tipper Lorry Buldozer Shovel Loji Pembersihan Bijih Besi Pam air bertekanan tinggi dan graviti. Kawasan kolam takungan HAMPAS

7.3

Loji Proses Konsentrasi Mesin & Peralatan di Loji 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.3.8 Sub Station Generator Palong (20,000 MT/Bulan) Classifier/Spiral?Screw/Cyclo Seperator Conveyor System 3 Grizzling 10 mm, 25 mm Monitor 2 Pam Air (11,000 HP)

7.3.9 7.3.10 7.3.11 7.3.12 7.3.13 7.3.14

Cyclo Pump Jaw Crusher Cone Crusher (<10 mm) Piping 12 & 24 Ball Mill (MESS 200) Magnetic Seperator