RANCANGAN PERNIAGAAN

iPROTEK AUTOMOTIF SDN BHD JALAN MUTIARA, RAWANG, SELANGOR DE.

DISEDIAKAN OLEH AWALLUDIN BIN ABD HALIM 2 JULAI - 30 OGOS 2007

RANCANGAN PERNIAGAAN

iPROTEK AUTOMOTIF SDN BHD

KANDUNGAN 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 Pengenalan ObjektifProjek Latarbelakang Perniagaan Latarbelakang Pemilik Rancangan Pengurusan Rancangan Pemasaran Rancangan Operasi Rancangan Kewangan Rumusan

MUKA SURAT 1-2 3 4 5-6 7-10 11-15 16 - 17 18 19

fENGENMlUl

LATIHAN PENGWUJUDAN USAHAWAN CADANGAN KERTAS KERJA MENJALANKAN PERNIAGAAN PUSAT SERVIS KERETA DAN TAYAR iPROTEK AUTOMOTIF SDN BHD NO 13 JALAN ABADI, KG.MELAYU, BATU 16, RAWANG, SELANGORDE. 1. PENGENALAN Rancangan pemiagaan ini disediakan adalah sebagai panduan untuk memulakan sebuah pemiagaan "Servis Kereta dan Tayar" dengan tujuan untuk dikemukakan kepada pihak tertentu untuk mendapatkan pertimbangan dan kelulusan pembiayaan sebanyak RM 200,000 sebagai modal. Syarikat iProtek Automotif Sdn Bhd adalah merupakan satu pemiagaan yang menawarkan perkhidmatan penyelenggaraan dan penukaran alat ganti dari segi aspek-aspek pembaikan komponen kereta seperti berikut
."

a. b. c. d. e. f. gh. i.

Engine OiL Bateri Engine Spark plug Timing Belt Air Cond belt Oil Filter Air filter Balancing Aligment Penjualan dan penyelenggaraan tayar dan Lain-lain mengenai penyelenggaraan kereta
1

Jk. 1.

2 .Syarikat ini ada juga menawarkan perkhidmatan mencuci dan vacuum kereta. Disamping itu syarikat tni akan memberi khidmat nasihat dan garis panduan yang sempurlil Inengenai penambahbaikan penggunaan dan fungsi-fungsi peralatan kereta yang bersesuaian mengikut keperluan dan teknologi terkini kepada pelanggan.

|MJ .

potensi pelanggan dan anggaran kos. OBJEKTIF PROJEK • Rancangan pemiagaan ini disediakan sebagai panduan untuk memulakan pemiagaan yang baru kepada pengusaha dengan mengenalpasti perkara-perkara yang perlu dilakukan dari aspek pengurusan. • Membangunkan sebuah syarikat pemiagaan perkhidmatan servis kereta dan tayar dengan menggunakan mesin dan peraiatan yang moden dan terkini disamping pekerja-pekerja yang mahir dan berpengalaman. 3 . • Mempertingkatkan produktiviti dan menghasilkan pendapatan yang lumayan dan konsisten. perkhidmatan.2.

LATARBELAKANG pERNIAGAJUl .

Fax Bentuk Perniagaan Tarikh & No. Pelaksanaan perniagaan ini adalah terletak di Jalan besar pekan Rawang. 48000 Rawang. LATARBELAKANG PERNIAGAAN Penubuhan syarikat iProtek Automotif Sdn Bhd ini adalah merupakan sebuah syarikat pemilikan bersama keluarga secara perkongsian kos modal terdiri daripada ayah dan anak-anak yang bekerja dan belum bekerja.Bt. Pendaftaran Modal Permulaan Nama Bank No. No 00 Jalan Mutiara. Melayu.000 Bank Islam Malaysia Pusat servis Kereta dan Tayar iProtek Automotif Sdn Bhd No. Kg. 012 2611657/03 6093657 i 4 .E. Selangor D. Mempunyai pendidikan dan berkelulusan dalam bidang automotif di peringkat diploma dan sijil serta mempunyai beberapa tahun pengalaman bertugas disyarikat-syarikat bengkil kenderaan.3. Perniagaan ini dirwpang akan bermula beroperasi pada 1 Januari 2008. Telefon No.E. Akaun Bank Syarikat Sendirian Berhad 1 Januari 2008 / RM 200. 13 Jalan Abadi. Maklumat penuh latarbelakang perniagaan adala sepert berikut:Nama Perniagaan Nama Syarikat Alamat Surat Menyurat Alamat Perniagaan No. 48000 Rawang. Selangor D.l6.

IATARBEIAKANG PEMIUK .

Melayu.2 Lembaga Pengarah Nama No. Telefon Tarikh Lahir Pekerjaan Pengalaman 012 2611657 26 Ogos 1951 Pesara Kerajaan Berpengalaman didalam bidang ICT 4.48000 Rawang. 13 Jalan Abadi. 13 Jalan Abadi. Kad Penegenalan Alamat Ahmad Fahmi Bin Awalludin 840201-14-5321 No.48000 Rawang. Kg. LATARBEliKANG PEMILIK SYARlKAT 4.Selangor DE No.1 Pengerusi Nama No. Batu 16. Selangor DE No. Batu 16. Telefon Tarikh Lahir Pekerjaan Pengalaman 012 6135051 01 Februari 1984 Jurutera Berpengalaman didalam bidang Letrik dan Elektronik 5 .4. Kad Penegenalan Alamat Awalludin Bin Abd Halim 510826-10-6013 No. Kg. Melayu.

Melayu Batu 16.08.48000 Rawang. Kg.1982 Pembantu Penyelia Berpengalaman didalam bidang Automotif 6 . No. No. Kad Penegenalan Alamat Ahmad Lutfi Bin Awalludin 881120-56-6239 No. Telefon TarikhLahir Pekerjaan Pengalaman 012 6905898 24. Melayu Batu 16. 13 Jalan Abadi.Lembaga Pengarah Nama No. Kg.E.Selangor D. 13 Jalan Abadi.48000 Rawang. Kad Penegenalan Alamat Fatehanna Binti Awalludin 820824-14-5362 No.E. Telefon TarikhLahir Pekerjaan Pengalaman 012 2611657 25 November 1988 Juruteknik Berpengalaman didalam bidang Automotif 4 Lembaga Pengarah Nama No. Selangor D.

mettw KNHNSH .

1 Pengenalan Organisasi dapat berjalan dengan Pembentulian organisasi perlu dilaksanakan dengan bijaksana agar pengurusan dan pentadbiran perniagaan sempuma dan teratur. invois dan pembayaran Jumlah 5 7 . Pada peringkat awal. Kerani 2 1 Membaiki kereta Menyelenggara bil-bil. Juruteknik 4. Foreman Bilangan 1 1 Tugas Meyelaras dan mengawalselia segala pengurusan syarikat Memastikan kerja pembaikan kereta berjalan dengan sempuma dan mengawasi tugas juruteknik 3. Penguins 2. RANCANGAN PENGURUSAN 5. pekerja di hadkan kepada bilangan yang kecil seramai 5 orang sahaja iaitu seperti jadual di bawah:- Jawatan 1.5.

1 Foreman X Juruteknik 1 ~\ j r v Juruteknik 2 % .2 Carta Organisasi Carta organisai di bentuk untuk memberi gambaran yang jelas tentang jawatan yang wujud dalam struktur organisasi dan kedudukan pekerja dalam organisasi seperti berikut.5.:- Penguins JT Kerani j \.

00 1.200. Rancangan Pentadbiran juga boleh diambil kira sebagai implikasi untuk menjimatkan kos yang melibatkan penggajian jawatan-jawatan dalam perniagaana seperti jadual dibawah.00 600. Jawatan 1.200.600.00 1.5. Foreman 3. Pengurus 2.00 Jumlah 5 5. Juruteknik 4.00 800. Kerani Bilangan 1 1 2 1 Purata Gaji 1.200.800.00 600.3 Strategi Pengurusan Pengurusan yang cekap dan pekerja yang berkebolihan mampu mempengaruhi kejayaan sesebuah pemiagaan.00 1.00 9 . Bilangan kakitangan pengurusan dan pekerja perlu di senaraikan dengan tugas-tugas dan tanggungjawap masing-masing dalam bentuk jadual.800.00 Jumlah 1.

000 3.300 18.100 6.000 3.000 5.000 ^ 10 .5.000 3.000 2. Memastikan juga perbelanjaan bulanan dan belanja-belanja lain diambii kira dalam perancangan perniagaan yang dicadangkan. Contohnya aeperti jadual berikut:BELANJAWAN PENTADBIRAN Butir-Butir Keperluan Tetap Tanah & Bangunan Ubahsuai Pejabat Perabut Peralatan Pejabat 3.4 Belanjawan Pentadbiran Di samping penggajian pekerja.000 3.000 300 3.400 & Cukai 3.000 3.000 -Kerani Akaun Sewa Bangunan Keprluan Lain Perberlanjan lain Deposit Pendaftaran & Lesen Insuran Jalan Jumlah 8. perbelanjaan membeli peralatan yang menjadi asset tetap syarikat perlu juga dinyatakan dan di senaraikan.000 3.000 2.500 600 3.500 600 3.000 Aset Aset Tetap Bulanan Lain-lain Jumlah Keperluan Kerja Gaji -Pengurus Modal 1.000 1.

IHBUUH rausuU .

RANCANGAN PEMASARAN 6. 48000 Rawang. Selangor D.1 Lokasi Perniagaan Pelaksanaan pembangunan projek syarikat perniagaan ini terletak di No. Jalan Mutiara. perniagaan.E. membeli-belah dan merupakan pusat Bandar bagi penduduk di persekitarannya. 6.2 Sasaran Pemasaran Rancangan pemasaran adalah untuk memperkenalkan perkhidmatan yang ditawarkan dan memastikan mendapat pelanggan yang seramai mungkin. Pengguna-pengguna kenderaan yang menggunakan jalan besar untuk berulang-alek dari utara dan selatan Malaysia adalah juga merupakan sasaran pasaran sebagai pelanggan yang ditawarkan perkhidmatan ini. Di samping itu lokasi perniagaan ini terletak di kawasan yang strategik kerana terletak ditengah-tengah jalan |alu-Jalang bagi kenderaantaideraan yang hen^iak ke ufara d^n $$$$$ Malaysia.6. Sasaran pasaran utama pelanggan adalah merupakan masyarakat penduduk tempatan yang tinggal di persekitaran Bandar Rawang. Lokasi perniagaan ini adalah di Bandar Rawang yang mana menjadi tempat tumpuan pentadbiran. Oleh yang demikian beberapa plan strategi pemasaran telah dirancang bagi menarik minat kepada pelangganpelanggan sasaran tersebut mengenai perkhidmatan yang ditawarkan iaitu seperti berikut:a. Strategi Perkhidmatan Memberi pelbagai pakej perkhidmatan dan tenaga mahir berteknologi dan kepuasan psikologi kepada pelanggan dengan 11 .

000 orang dengan Penduduk di sekitaran 10 km kawasan wilayah Bandar Rawang ini semakin terbinanya beberapa taman-taman perumahan. c. Strategi Harga Meletakkan harga pengenalan yang murah dan menawarkan perkhidmatan yang percuma dalam bulan pertama mula operasi untuk menarik minat pelanggan dan memperkenalkan perkhidmatan yang ditawar. Serta memberi jaminan kualiti peralatan dan perkhidmatan yang diberikan untuk tempoh tertentu.3 Saiz Pasaran meningkat kepada lebih kurang 50. bahan bacaan dan minuman ringan.menyediakan prasarana menunggu yang selesa seperti TV. Jadi purata jualan servis 12 . bangunan-bangunan pangsa puri dan apartment yang begitu pesat. b. Menyediakan pamplet dan iklan-iklan. pinggiran Bandar dan di taman-taman perumahan bagi memperkenalkan pembukaan syarikat baru dan tapak lokasi beroperasi. Meletakkan harga jualan yang rendah dengan menawarkan perkhidmatan pakej bagi menggalakkan pelanggan-pelanggan mempunyai rasa keinginan untuk datang lagi. Anggaran belanja kos untuk jualan servis sesebuah kereta adalah RM 80 hingga diantara 15 hingga 20 buah RM 300. dan jumlah bilangan kereta yang mampu di servis satu hari adalah kenderaan. 6. Disamping itu memberi khidmat nasihat dan sokongan kepada pelanggan perkhidmatan yang ditawarkan. Strategi Promosi Memasang banner dikawasan sekitar Bandar.

ramalan jualan bias^nya a ^ h s^fu a^kft yjmg j^nga^. Pembangunan pesat di sekitar Bandar Rawang telah mewujudkan peluang-peluang pernigaan dan akan menawarkan permintaan yang ramai daripada masyarakat untuk mendapatkan perkhidmatan yang ditawarkan. Walaubagaimana pun terdapat juga beberapa syarikat bumiputera yang menjalankan pemiagaan ini tetapi jauh daripada Bandar Rawang.00. Oleh yang demikian untuk mencapai kejayaan cemerlang sebagai usahawan.sesebuah kereta adalah RM 100. risiko dan cabaran-cabaran ini perlulah diatasi dengan daya inisiatif dan proakit yang bijaksana. pentfng kerana rancangan operasi dan 13 . Oleh yang demikian perkara-perkara tersebut telah menjadikan dilaksanakan. 6. Kebanyakan syarikatsyarikat tersebut adalah kepunyaan kaum bukan bumiputera.000.00 sebulan. Walau apa pun syarikat-syarikat ini adalah merupakan pesaing-pesaing yang perlu dihadapi dengan positif kerana Setiap pemiagaan mempunyai risiko dan cabaran. x 15(kereta) x 30(hari) = RM 45.5 Ramalan Jualan Dalam menyediakan rancangan pemiagaan. 6.4 Persaingan faktor utama sebagai pemilihan pemiagaan ini Terdapat lebih kurang 30 syarikat servis kenderaan telah beroperasi di persekitaran Bandar Rawang pada masa ini dan mungkin bertambah sedikit masa lagi setelah didapati papan tanda telah wujud dipasangkan di beberapa buah kedai yang baru siap dibina.

000 45.000 45.kewangan adalah bergantung pada ramalan jualan yang akan di rancangkan seperti contoh di jadual seperti di bawah:Ramalan Jualan Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Tahun 1 Jumlah Tahun 2 Jumlah Tahun 3 Jualan 45.000 45. Kenal pasti juga belanja-belanja bulanan dan perbelanjaan lain yang terlibat diambil kira dalam 14 .000 45.000 45.000 45.000 45000 540.6 Belanjawan Pemasaran Rancangan pemasaran diakhiri dengan membuat anggaran jumlah perbelanjaan yang melibatkan dalam melaksanakan aktiviti pemasaran.000 45.000 45.000 640.000 45.000 6.000 45.000 600. Aset-aset tetap yang telah diperlukan untuk melaksanakan aktiviti pasaran hendaklah disenaraikan.

200 & Cukai 300 1. Contoh perbelanjaan pemasaran dalam projek ini adalah seperti berikut:BELANJAWAN PEMASARAN Butir-Butir Keperluan Tetap Papan Tanda 1.500 15 .perancangan pemiagaan tersebut.200 1.Pengurus -Kerani Akaun Sewa Bangunan Keprluan Lain Perberlanjan lain Deposit Pendaftaran & Lesen Insuran Jalan Jumlah 1.200 Aset Aset Tetap Bulanan Lain-iain Jumlah Keperluan Kerja Modal 300 300 Iklan & Promosi .

.

7. Ini melibatkan perancangan bahan. 7. tenaga kerja dan masa yang diperlukan.1 Proses Operasi Proses operasi adalah perlaksanaan aktiviti sesuatu perkhidmatan perlu di huraikan dalam bentuk carta aliran yang lengkap sehingga selesai dilaksanakan. Senaraikan ciri-ciri yang dikehendaki oleh pelanggan segala perkhidmatan yang ditawarkan. 1# . RANCANGAN OPERASI Rancangan pengurusan operasi ialah untuk menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti dan mempunyai cirri-ciri yang dikehendaki oleh pelanggan dengan kos kompetitif yang menguntungkan. Bahan mentah dan stok barang yang digunakan hendaklah disenarai dan direkod. Kadar pengambilan operasi perkhidmatan hendaklah dinyatakan mengikut tahap pembaikan atau kerja yang diperlukan. Disamping memberi kepuasan output pada kuantiti dan masa yang sesuai dengan kehendak pelanggan.

600 Bahan 6. bayaran deposit.000 6.2 Belanjawan Operasi Keperluan asset tetap hendaklah disenaraikan bagi melaksanakan operasi yang berlainan. penyelenggaraan mesindan peralatan dan Iain-lain yang berkaitan.000 & 100.000 8.000 100.BELANJAWAN OPERASI Butir-Butir Keperluan Aset Tetap Ubahsuai workshop Mesin Peralatan Keperluan Modal Kerja Belian Mentah Gaji .Foreman -Juruteknik 1.000 5.200 1.000 5. Contoh belanjawan operasi adalah seperti jadual dibawah.200 1.000 Aset Tetap Bulanan Lain-lain Jumlah Keperluan Lain Perberlanjan lain Jumlah 105.7. Kenal pasti juga belanja-belanja bulanan dan perbelanjaan lain yang terlibat dalam perancangan tersebut seperti anggaran overhead bulanan.800 17 .100 113.600 1.

DlSilVJmx nvainraiigii .

Matlamat utama pemiagaan adalah mendapatkan keuntungan dan meningkatkan njlaj syarikaf. Bagi memastikan status dan prestasi kewangan syarikftf. Anggaran kos cadangan projek tersebut adalah melibatkan beberapa komponen perkakasan dan peralatan seperti peralatan mesin kerja-kerja penukaran minyak enjin kereta dan tayar. sas^pr^ng i usahawan perlu merekod semua transaksi kewangan dengan baik dan betul seterusnya dibentangkan dalam bentuk penyata kewangan. RANCANGAN KEWANGAN Cadangan Rancangan pemiagaan ini adalah di dianggarkan sebanyak Rm 200. Pflda das^mya keuntungan diperqleju" $frp*$» ty^f) jualan dan upah perkhidmatan setelah ditolak kos modal pemiagaan.. Oleh yang demikian.000 yang akan menggunakan sebahagian daripada peibelanjaan pembiayaan pihak tertentu. bahan mentah. dinyatakan cadangan rancangan pemiagaan perkhidmatan servis kereta dan tayar dalam bentuk jadual sebagai contoh pengurusan kewangan yang berkesan bagi melaksanakan projek ini seperti yang dilampirkan.8. tool komputer peribadi (PC) dan Iain-lain. \% .

utiiiti & sebagainya) Pendaftaran & Lesen Perniagaan Insurans & Cukai Jalan Kenderaan Pelbagai Belanja Pra-Operasi JUMLAH 3. 2007 NAMA PERNIAGAAN/SYARIKAT iPROTEK AUTOMOTIF SDN BHD 1.000 1.000 Perabut (Bilik Menunggu) 2. htTM.MERANGKA RANCANGAN KEWANGAN PERN1AGAAN o Ismail Ah.Wafuib. utiiiti & sebagainya) Pendaftaran & Lesen Perniagaan Insurans & Cukai Jalan Kenderaan Pelbagai Belanja Pra-Operasi JUMLAH 114.000 Modal Kerja Iklan dan Promosi 1.Pengurus . SOCSO (Operasi) Foreman (1 orang) Juruteknik( 2 Orang x 800) 7.000 300 19.600 Lain-Lain Perbelanjaan Lain Pra-Operasi Deposit (sewa. Anggaran perbelanjaan pentadbiran.500 Lain-Lain Perbelanjaan Lain Pra-Operasi Deposit (sewa.000 Peralatan Pejabat Modal Kerja Gaji .200 1. utiiiti & sebagainya) Pendaftaran & Lesen Perniagaan Insurans & Cukai Jalan Kenderaan Pelbagai Beianja Pra-Operasi JUMLAH 1. pemasaran dan operasi: PERBELANJAAN PENTADBImm RM Aset Tetap Tanah & Bangunan Ubahsuai Pejabat 3.000 3.Kerani akaun Sewa bangunan PERBELANJAAN PEMASAFtAN Aset Tetap Papan Tanda Perniagan RM 1.000 3.000 100.500 600 3.400 Lain-Lain Perbelanjaan Lain Pra-Operasi Deposit (sewa.200 Aset Tetap Ubah suai Workshop Mesin dan Peralatan FfffifLAtWAAM GPfRASt RM 5.800 .000 300 Modal Kerja Belian Bahan Mentah & Pembungkusan Pengangkutan Masuk & Duti Gaji. KWSP. MEDEC.

000 45.000 600.: mrm* Ubahsuai Pejabat Perabut (Bilik Menunggu) Peralatan Pejabat Papan Tanda Perniagan . Anggaran jangka hayat aset tetap dan kaedah pengiraan susut nilai: '/'. Anggaran jualan dan belian bahan: Tahun 1: Tahun 2: Tahun 3: 3.000 7.000 7. .000 50.000 50.000 50.mmmmmmwSI Kadar kenaikan modal kerja tahun 2 Kadar kenaikan modal kerja tahun 3 .000 45.000 7.000 565.000 50.000 KAl»JWISUl»»A*i4UJ iN KAEDAH KUTIPAN JUAL* JUALAN Tunai: Kutipan dalam bulan jualan ti: Kredit 1 bulan selepas jualan it Kredit: 2 bulan selepas jualan it: Jumlah ah 100% 100% 5 5 5 5 5 5 KAEDAH BAYARAN PEMBELIAN BAHAN Tunai: Bayaran dalam bulan belian 100% Kredit: 1 bulan selepas belian Kredit: 2 bulan selepas belian Jumlah 100% 4.000 7. Ubah suai Workshop Mesin dan Peralatan '( .000 7. 5 5 5 5 5 5 * KAEDAH PENGIRAAN SUSUT NILAI ASET TETAP (1=garis lurus.\.000 ANGGARAN BELIAN Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8 Bulan 9 Bulan 10 Bulan 11 Bulan 12 Jumlah Tahun 1 Jumlah Belian Tahun 2 Jumlah Belian Tahun 3 7. .4Jta**{fttn§.000 50.000 7.000 7.Mipfcftfciitt" .000 7.000 7. 2=baki berkurangan) 5.000 7..000 640.000 7.000 45.000 45. .2. .mmm.000 84. Anggaran kadar peningkatan tahunan modal kerja (jika ada): HZ] :.. AJW3T "HEWS?.000 45.000 84.000 45. . •: : - ^.000 84.. Kutipan jualan dan bayaran pembelian bahan: Bulan 1 Buian 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8 Bulan 9 Bulan 10 Bulan 11 Bulan 12 Jumlah Tahun 1 Jumlah Jualan Tahun 2 i Jumlah Jualan Tahun 3 mmmmmmm 45.

Milikan Tunggal RM STOK BARANG SIAP AKHIR TAHUN Nilai stok barang siap akhir tahun 1 Nilai stok barang siap akhir tahun 2 Nilai stok barang siap akhir tahun 3 RM 7. Kadar cukai pendapatan syarikat (bagi syarikat sendirian berhad): 28% 28% 28% [JENIS PERNIAGAAN 1 = Pengilangan 2 = Perdagangan 3 = Perkhidmatan 8. Maklumat perniagaan: 9. Cadangan sumber pembiayaan: PINJAMAN (jika perlu) Kadar faedah 5% 5 Jangka masa pinjaman 2 Kaedah pertgiraan faedah* ' Kaedah: 1 = kadar tetap 2 = afas baki tahunan SEWA-BELIASET (lika parlu) Kadar faedah Jangka masa pinjaman 5% 5 Sila Klik Untuk Cadangan Pernbiavaan . Anggaran nilai stok bahan mentah dan barang siap pada akhirtahun: STOK BAHAN MENTAH AKHIR TAHUN Nilai stok bahan mentah akhir tahun 1 Nilai stok bahan mentah akhir tahun 2 Nilai stok bahan mentah akhir tahun 3 KADAR CUKAI SYARIKAT Kadar cukai syarikat tahun 1 Kadar cukai syarikat tahun 2 Kadar cukai syarikat tahun 3 IENTITI PERNIAGAAN 1 = Syarikat Sdn Bhd 2 = Perkongsian 3 .6.

000 1.000 17.200 3.iPROTEK AUTOMOTIF SDN BHD KOS PELAKSANAAN PROJEK & SUMBER PEMBIAYAAN ''ilij«l*rt*l«»wi»»lpi^rti Keperluan Aset Tetap Tanah& Bangunan Ubahsuai Pejabat Perabut (Bilik Menunggu) Peralatan Pejabat Papan Tarrda Pernlagan Kos Pinjaman eadanganSumborPombiayaanProj«k Sewa Bell Sumbangan Sendirl Tunai 3.100 300 9.000 5.000 100.800 3.000 2.000 1.570 131.000 100.000 Modal Kerja | 1 bulan Pentadbiran Pemasaran Operasi Keperluan Lain & Pra-Operasl LuarJangka | 10% JUMLAH 5.000 3.300 13.000 2.000 3.270 5.200 Aset Sedia Ada Ubah suai Workshop Mesin dan Peralatan 5.570 149.770 3.1-00 300 9.300 13.S00 .800 6.

'Kaedah: f = 2* kadartetap atas baki tahunan 5% JangkaMasa Faedah S% ' Jangka Masa mm*. 5 2 > mmk 5 .

81 ' I 15 E . ill! S5 .8! •t« i !l I I I I" i I.

838 1.'fe Tahun Taftwwn Baki Barkurang 5 3-?_ .000 2..354 26.271 3. • . 26. • -0 0 0 0 0 0 .625 30. 400 320 256 205 164 0 0 0 0 0 400 720 976 1.536 1.Mama A s e l K o s (RU) Tempoh ' 7l-.S1 'i "*!' 1 983 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Atoms Aset ."aM- .000 1.080 1.080 1.943 31.0 0 0 0 0 Noma Aset K o s (RU) Kasoa/i Tempoh (tahun) '.3 I' V-i« SJW BAVARAN BAUK PINJAMAN Jumlah KadarFeedah Tempoh ftahunf Ksaoafi ~a'\.364 26.200 Bakl Berkurang 5 5^Si' V a ' NilaiBuku Tarkumpul Ko*(RM) Kaooah Tempoh (tahun) S.589 5.771 2.062 52.307 28.672 131. -0 0 0 0 0 0 0 0 0 io . .538 1.989 27.354 26. .SJ* \ua Parasut (Bulk Menunggu) 2.820 1.200 960 788 614 492 393 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 240 192 154 123 98 0 0 0 0 0 240 432 586 708 807 0 0 0 0 0 1. Sum.464 1.800 1.770 105. .000 B * M Bvkurang 5 S1. ••l-u'- KOS mm Kaedah Tempoh (tahun) Bakl Baritunng s "v-i* uuh' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 600 480 384 307 246 0 0 0 0 0 600 1.345 2.354 6.771 2.•ftiii" Tariflflnpu/ NilwBuKu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .: s .418 79.181 1. "0»(* 1J1J70 3% 5 Baki Tshunan caada* Ju". .400 1.280 1..229 0 0 0 0 0 Pualatan Pejabat 3.354 .318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Mama Aset K o s (RU) Kastfsfi Tempoh (tahun) .1.000 2. 600 1.920 1. 3.400 1.1u dwi.017 0 0 0 0 0 .<> Ubahauai PeplMi .~i-S'. e'":iia n 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 600 480 384 307 246 0 0 0 0 0 .lati Btt/aran Goto ^ c o t 32.708 28.017 3.464 1.354 26. 3.800 BaktBarkuiang 8 Tav^n.229 983 0 0 0 0 0 •WIJ" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Atoms Aset -0 0 0 0 0 .' '. . . v?5 Taftun Teftuoan Papan Tnnda Parniagan 1.. . . (tahtm) Atoms Aset KosfftM) KssdsA Tempo!) (tahun) S.r Ma.024 0 0 0 0 0 819 655 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .953 2.000 a '•fa.

. .000 12.Burt.040 67.5br Via- .-N1.000 51.952 3. .">a> •M.240 8.000 64.000 48. .000 80.vsu' Nils.560 2. s / 0Hc u ti5( .000 Baki Barkurana. .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mesin dan Peralatan 100.000 36. - 5. . .000 1.000 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . .000 Baki Bert urang s 5(. .0 0 0 0 0 • -0 0 0 0 0 . -0 • 0 0 0 0 INPUT \ AL1RANWAN6TUNAI | j PENYATA PENDAPATAN j KUNCI KIRA-KHU j PRESTASIKEWANGAN -J-'•'" •. ." 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to MamaAsef K o s (RM) Kaedah Tampoh (lahun) Tahun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S-MItt Taftunan G-.788 0 0 0 0 0 Baki Barkurang 5 Terftumpul Nile/Baku Kos(RM) Kaedah Ttmpoh (lahun) Tahun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ra/M//wn Baki Barkurang s Twkumpul NllalBuHu . . . . . . . .838 0 0 0 0 0 - 20. . .000 16.232 0 0 0 0 0 - 100.•-'!•• ••••i.960 32.Mama Asat KosfltM) Kaedah Tompoh (lahun) OU5-' NfiBIdTu-- Baki Berkurana s SuSjt *.000 4. •W& Su*fc 1. .n i .K. .0 0 0 0 0 s.200 40.1 Baki Berkurana.192 0 0 0 0 0 1..440 2. . 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 S 7 8 9 10 M I D * Asat K M (RM) Kaedah Ttmpoh (lahun) .362 0 0 0 0 0 ~injr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MamaAsef 20.' A/ft'J' VJ*6I/*J .800 10. Mama A S M Ko$(rtN) Kaedah Tampon (tahun) iMV.0 0 0 0 0 .048 1. 'efc*nsn 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 Ubah suai Workshop 3.200 2. " Vil' d j f j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nana Asat Kos (RM) Kaedah Tampoh (tahun) Tarn.800 59. 5 ZL.800 2. . .000 800 840 512 410 0 0 0 0 0 .sif Ma.

MS 2T.000 45.000 60.200 14.463 2&.000 tia.252 89^677 27S.000 7 « 46.000 7.300 131.066 2«.000 41000 45.000 1.000 64.200 1.ise S4B 17.200 1.000 7.000 900.000 48.94* 27.000 Balanja Pemasaran Wan dan Prornoai 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.200 1.0» iHJMt t0*\fl44 2.Wtt 2.196 640 •7.000 7.200 36.800 600 3.200 Parbelan)aari Lain Pra-Opareal Oepoeft (torn.373 366.200 1.000 7.466 66*0*7 [" INPUT" .906.000 1.000 t tt 11 « 50.000 44. (33.600 1.200 114.600 3.6M 184.500 131.000 46.394 3.000 7.338J 446.sa na.088 2.800 1.500 600 3.*M 136 969 2.600 1.196 948 2.600 1.aro •MOD .400 19.000 64.Fi3 6M.000 1.199 549 17.200 1.770 565.200 1.953 122.200 1.MO 17.26* 2.466 26.200 1.MS 10*.000 T14^7« 600.200 2.600 1.000 300 300 300 11-4.086 »o^« 680.000 1.196 S49 1TJB46 32456 350 . utSHf & tebagalnya) Pendaftaren & Lesen Pemtagaan Imuran* & Cukal Jalan Pefeagal Balanja AsatTatap BeHan Aeet Totap .205 262.•ULAN Pr*Opsra*l 1 2 s 4 ft • 45. Pokok Faedah Bayaran B a M Pinjarnan: Pokok Faedah Cukal JWI4LAH P6MBAYAJWHTUHAJ U2BIHAr*(PBFW1T) BAWAWAL BAKI Ah""R 7B7TO t2fl.200 i.100 54» ttJW 27.500 600 3.196 549 17.000 16.500 600 3.000 3.600 1.196 649 17.000 1.600 1.000 60.000 18.907 160.200 14.000 50.M» 914.000 90.146 wm 8H.000 7.000 7.964 116.000 7.0*4 191.186 548 17.600 1. «m- PGMBAYAfWITUNAJ Befanja Psntadblran Gap -Penfluru* .Tarah 4 Bangunsn Saltan AaetTatap .200 1.600 600 3.wr 666.000 1.000 §40.«3 Mft.066 181.400 19.04* 6X666 216.D69 2.271 110.000 64.000 7.844 S35*Bt 304.000 7.000 JUMLAH TAHUM2 TAHUNS PENERMAAMTUNAI Modal FwnWk (Tuna!) Plnlaman Bank Jualan Tuna! Kutipan Akaun Befum Tarlma JUMLAHPEMEFUMAANTUNW 17. SOCSO (Opcraii) Foreman (1 orang) Jurut«knlk(20rangxa0O) 7.0*6 211.000 1.000 300 3.Pelbagai Bayaran Muka Sevra Bell Bayaran Batik Sawa Ball.000 1.000 46.600 3.616 2.000 18.184 2.000 SQ.000 1.200 36.200 1.600 Balanja Operas! BeNanTunti Bayaran Akaun Befum Seyar PengangRutan Maauk & Duti GaJI.646 82.000 7.846 W.354 6.000 600 3.800 eoo 3.0CB 640.«ffl 106.664 os.000 50.000 1.354 6.589 97 934 433.m «*» 27MB »TO 66699 26.000 60.000 7.618 346.046 32. PENYATAPENDAPATAN 3APATAN j KUNCIKIRA-KIRA J \\ PRESTASIKEWANGAN B .1S6 549 17.500 600 3.373 2.000 1.600 1.6«0 a.eoo 1.000 46.466 26.000 7.200 36.900 600 3.200 1.196 946 97.000 1.966 614.600 14.000 66.ooo 3.600 1.770 46.500 600 3.194 2.400 19.196 549 17.046 27.Kerar^ akaun Sewa bartguian 1S0O 600 3.500 600 3. KWSP.000 90.000 46.000 7.

.ihBrtttumCuktl . " "/mm... UntunaBerarnTarkumDUl . IT.. mum " S B .. ..000 **»*.000 84 000 84 000 * 61200 3 600 61200 3600 3 000 300 61200 3600 300 300 6589 22 840 33600 6 271 18 272 33 600 3 953 14 618 33600 .. mm . *mw :" :. \ .. ' *MTM ' mm . v .."'***! . T«hun1 MB.. :*«ti*> r " rs:..IttMbf Barmlhtoi«09aCukal ... .. . H^Hfit p»am.$0HH. . . .."r.' w i t . 600.' /'4iw« 31»!M5 .. . ..000 S4 000 •40." ' • " ' " " ' " " • " • Jualan Tolak KoaJualan Stok Awat Selian tolak StokAkhtr Pengangkutan Masiik S Dutl Untung Kaaar Tolak Perbalanjaan Belanja Psrrtadbjran Belanja Pemasaran Perbelanjaan Lain Pendaftaran & Lesan insurans & Cukai Jtlan Pelbagai Belanja Pra-Oparaai Faedah Sewa Bell Faedah Plnjaman Susut Nllal Aset Tetap Belanja Operasi Jumlah Pwfwlaniaan ' "' "* Untung Ber.

508 17.400 1.560 51.500 535.200 91.823 73.200 64.400 960 1.920 1.000 M1.887 555.913 79.000 2.708 831.706 52.978 921.416 17.887 3.416 106.035 3.280 1.907 269.920 768 1.500 251.360 AaatSemaaa 0 0 Akaun Belum Terima Tunai Aset Lain Deposit JUMLAH ASET Ekultl Pemillk Modal Untung Beralh Terkumpul Uabilltl Jangka Panjang Bakl Pinjaman Baki Sewa Bell LlablHtl Semasa Akaun Belum Bayar JUMLAH EKUITI • LIABILITI 374.8» 280.463 280.407 106.463 3.470 0 0 860.97« 58.536 614 Ubah suai Workshop Mesin dan Peralatan 4.536 1.000 374.000 80.600 2.062 79.062 17.798 52.808 I] INPUT | AURAN WANG TUNAI | | PENYATAPENDAPATAN | PRESTASI KEWANGAN .024 1.000 821.Tfthtml ASET Aset Tetap (Nllal Buku) Tanah & Bangunan Ubahsual Pejabat Perabut (Bilik Msnunggu) Peralatan Pejabat Papan Tanda Pemlagan TahunJ Tahtm3 2.413 552.088 0 0 555.298 868.500 851.035 860.000 3.

1 114.407 91.035 52.708 0 KECAIRAN (KETUNAIAN) Jumlah Penerimaan Tunai Jumlah Pembayaran Tunai Lebihan (Deflsit) Tunai Terkumpul KESELAMATAN Ekuiti Pemilik Aset Tetap Aset Semasa Liabiliti Jangka Panjang Liabiliti Semasa NISBAH KEWANGAN Keberuntungan Pulangan Daripada Jualan Pulangan Daripada Ekuiti Pulangan Daripada Pelaburan Kecairan (Ketunaian) Nisbah Semasa Nisbah Segera (Ujian Asid) Keselanptan Hutang Kepada Ekuiti ANILISIS PULANGAN MODAL Titik Pulangan Modal (Jualan) Titik Pulangan Modal (%) 45% 94% 67% #DIV/0! #DIV/0I 0.062 0 Tahun 3 640.416 0 600.4 47% 51% 45% #DIV/0! #DIV/0I 0.035 868.729 315.561 ~ 20% " 103.505 535.798 58.851 304.149 860.423 555.298 640.463 105.088 555.463 269.913 73.872 251.907 714.887 552.885 851.000 349.073 17% 96.907 251.270 433.413 600.887 79.1 49% 36% 34% #DIV/0! #DIV/0! 0.463 280.577 275.000 393.360 280.757 283.3 ROTEK AUTOMOTIF SDN BHD Perkara KEBERUNTUNGAN Jualan Untung Kasar Untung Sebelum Cukai Untung Selepas Cukai Untung Terkumpul PRESTASI K E W A N G A N Tahun 1 Tahun 2 565.807 280.000 324.470 860.312 15% KUNCI KIRA-KIRA .000 438.000 335.

0. • I 2 Tahun .3 0.PRESTASI KEWAN6AN Niabah Sagara 2 Tahun Pulangan Dartpada Jualan 50% 49% 48% 47% • * 46% 46% 44% 43% 42% .4 0.1 0. 100% 90% 80% 70% 60% * 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pulangan Darlpada Ekultl • • • : • Pulangan Darlpada Palaburan 60% 70% 60% 50% * 40% 30% 20% 10% 0% Hutang Kapada EkuW • : .4 0.2 0. • .1 0.0 Tahun i • [ .2 0.3 0.

ROMUSAI .

9. projek ini menunjukkan ada kemampuan berdaya saing dan maju serta menguntungkan. sasaorang usahawan akan berasa yakin untuk menceburi didalam bidang tersebut yang mana boleh membawa kepada masa depan yang lebih cemerlang dan terbilang. Hasil daripada penganalisaan kewangan yang dinyatakan. RUMUSAN Setelah diperjelaskan mengenai aspek-aspek penting yang diperlukan dalam pemiagaan. Ini adalah kerana permintaan yang menggalakkan dari kalangan masyarakat tempatan yang semakin bertambah dan pembangunan yang semakin pesat. 19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful