Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata pelajaran Kelas Masa Tema Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pendidikan Islam 1 Jingga

60 minit Ibadah 3.3 Pengertian wuduk (amali) 3.3.4 menyebut rukun-rukun wuduk mengikut urutan 3.3.5 menyebut perkara-perkara sunat dan makruh ketika berwuduk 3.3.6 melakukan cara berwuduk dengan sempura beserta sunatsunatnya. Objektif Pembelajaran Murid dapat; 1. Menyebut rukun wuduk mengikut urutan 2. Menyebut perkara sunat dan makruh ketika berwuduk 3. Melakukan cara berwuduk dengan sempurna berserta sunatsunatnya. Aktiviti Pengajaran 1. Perbincangan mengenai rukun-rukun wuduk. 2. Bersoal jawab mengenai perkara sunat dan makruh ketika berwuduk 3. Membuat tunjuk cara cara-cara berwuduk dengan sempurna beserta sunat-sunatnya. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) 1. TMK: 2. Keusahawanan : Berani dan berkeyakinan 3. Kreativiti : Bahan Mengajar Bantu 1. LCD 2. Kad gambar 3. Borang amali wuduk 4. Kad imbasan. 5. Lembaran kerja Penilaian/Pentaksiran 1. Meniru perlakuan 2. Membanding beza 3. Meniru ikut urutan.

Dan Pembelajaran

Refleksi

Tindakan susulan :

Langkah / masa

Isi pelajaran

Aktiviti P&P

Catatan Teknik Soal jawab BBM- video (utube)

Set Induksi ( 5 Minit)

Video seorang budak sedang berwuduk.

1. Guru mempamerkan gambar murid sedang berwuduk. 2. Bersoal jawab merangsang murid tentang gambar yang dipamerkan. 3. Mengaitkan video dengan tajuk pelajaran.

Langkah 1 ( 10 Minit)

Rukun-rukun wuduk. BBM ms Power Point

1. Meminta pelajar melihat persembahan MS PowerPoint tentang rukun-rukun wuduk. 2. murid menyebut rukunrukun wuduk yang dipaparlan 4. Murid membuat penerangan dan bersoal jawab dengan guru dan murid lain

Kaedah Penerangan BBM Slide MS Power Point KBKK Membanding beza

Langkah 2

Perkara-perkara

1.Murid diagihkan kepada 4

Pedekatan

Langkah / masa ( 15 Minit)

Isi pelajaran sunat dan makruh ketika berwuduk.

Aktiviti P&P kumpulan. 2. Murid diberi masa 4 minit untuk berbincang dan menyenaraikan perkaraperkara sunat dan makruh ketika berwuduk. 4.Guru memantau perjalanan perbincangan dan membimbing murid jika perlu. 5. Murid menjelaskan dapatan hasil perbincangan dalam kumpulan. 6. Murid digalakan mengemukan soalan dan pertanyaan atau pendapat. 7. Guru membuat kesimpulan dengan memaparkan slaid perkara-perkara sunat dan makruh ketika berwuduk. 8. murid mengikut bacaan guru secara kumpulan dan kelas.

Catatan Berpusatkan murid Kaedah Perbincangan BBM Slide MS Power Point KBKK - Membuat urutan/ sekuan

Langkah 3 ( 15 Minit)

Tunjuk cara berwuduk mengikut urutan.

1. Guru menunjuk cara berwuduk mengikut urutan. 2. murid mengikut perlakuan guru berwuduk satu persatu secara individu dan berkumpulan.

Kaedah-Tunjuk cara. BBM Lembaran kerja

Langkah / masa

Isi pelajaran

Aktiviti P&P 3.Guru membetulkan kesalahan perlakuan murid.

Catatan

Langkah 4 ( 10 Minit)

Latih Tubi -perlakuan solat mengikut urutan. -perkara sunat dan makruh Lembaran Kerja

1.Menilai kefahaman pelajar murid menjawab soalan. 2. murid menomborkan perlakuan solat mengikut urutan dan melabel perkara sunat dan makruh ketika berwuduk. 2. Memantau dan membimbing pelajar. Kaedah soal jawab dan tunjuk cara.

Penutup ( 5 Minit)

Rumusan

1. Meminta murid membuat rumusan tentang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 2. Meminta murid menunjuk cara berwuduk mengikut urutan.

Anda mungkin juga menyukai