Anda di halaman 1dari 3

MATAPELAJARAN : SAINS TAHUN TARIKH / HARI MASA KELAS BIL MURID TAJUK / TEMA KEMAHIRAN :4 : 03.04.2012 : 7.45 8.

.15 AM : TAHUN 4 : 9 ORANG : BINATANG : 2.3.8 Mengetahui binatang beranak dan bertelur. 2.3.9 Mengelaskan binatang beranak dan bertelur. HASIL PEMBELAJARAN : Binatang beranak dan bertelur. OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran murid-murid dapat : 1. Mengetahui bahawa binatang beranak dan bertelur. 2. Mengenal pasti dan mengelaskan binatang beranak dan bertelur. Bahan bantu mengajar: Modal binatang,rakaman video. Fasa/Masa Fasa 1 Set induksi 5 Minit Aktiviti Isi kandungan

1. Guru masuk ke kelas dengan membawa modal Contoh model binatang binatang beranak dan bertelur. beranak iaitu gajah dan

2. Murid-murid menyoal tentang modal binatang anak gajah serta model yang di bawa oleh guru. binatang bertelur iaitu

3. Guru berbincang dengan murid dan seterusnya ayam dengan telurnya. memperkenalkan tajuk atau tema P & P pada hari tersebut. Iaitu binatang pembiak secara beranak dan bertelur. Kemahiran Sains:

Pemerhatian

Paparan gambar melalui komputer riba.

Kemahiran Sains:Pemerhatian menganalisis Fasa 2 1. Guru menunjukkan gambar beberapa jenis Pelbagai jenis model &

binatang melalui komputer riba. binatang Pencetusan idea 2. Guru menyoal mengenai gambar binatang yang 5 Minit ditunjukkan. 3. Murid menyawab secara sepontan. Contoh soalan : Apakah binatang ini ? Bagaimanakah binatang ini membiak? 4. Guru memberi penerangan. Fasa 3 1. Seterunya guru membahagikan murid kepada 2 Kemahiran kumpulan. Mengelaskan, & Sains:

Aplikasi idea 2. Murid-murid diberi model model berbagai Berkomunikasi 7 Minit jenis binatang. 3. Murid diminta mengelaskan binatang mengikut cara pembiakan,iaitu binatang beranak dan binatang bertelur. 4. Ketua kumpulan diminta mempersembahkan persembahan kepada kelas. 5. Guru berbincang di samping memberi bekerjasama

penerangan lanjut tentang binatang yang beranak dan bertelur.

Fasa 4 Penilaian 7 minit Penutup 3 minit Refleksi

1. Guru memberi lembaran kerja kepada murid- Mengelaskan murid. 2. Murid menyiapkan dalam masa mengikut yang pembiakan.

binatang cara

ditetapkan. 1. Guru meminta murid menyanyi lagu Lagu

bertemakan pembiakan binatang 9/9 murid dapat cara mengelaskan binatang dan

mengikut

pembiakan(beranak

bertelur) dengan betul