RSL / Panitia EE

Rosely n

RANCANGAN SESI LATIHAN (RSL) Tajuk Mata pelajaran: Aplikasi Elektrik dan Elektronik Modul 14 : Keusahawanan Sub-modul:14.1 Pengenalan kepada keusahawan 14.2 Milikan perniagaan 14.3 Pemasaran 14.4 Rancangan perniagaan

Jabatan/Panitia Tarikh mula Nama Pengajar Bil. pelajar Lokasi latihan Objektif latihan

Elektrik dan Elektronik 31 Oktober 2011 Roslin Bte Madisin 30 Orang Bengkel Elektrik, SM Teknik Sibu. Pelajar dapat: 1. menerangkan definisi peniaga, usahawan dan keusahawanan. 2. mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri usahawan yang berjaya. 3. mengenal pasti agensi-agensi dan bagaimana agensi tersebut membantu usahawan. 4. mengenal pasti bentuk milikan perniagaan yang mudah diceburi. 5. mematuhi prosedur penubuhan perniagaan. 6. mengenal pasti unsur-unsur dalam pemasaran. 7. membina strategi pemasaran. 8. menyediakan rancangan perniagaan dan menilai fisibiliti peluang sesuatu perniagaan. • Gambaran latihan: 14.1 Pengenalan kepada keusahawan 1. Tenaga Pengajar menerangkan definisi peniaga, usahawan dan keusahawanan. 2. Tenaga Pengajar menerang dan membezakan antara peniaga dan usahawan. 3. Tenaga Pengajar menunjuk dan mengenalkan ciri-ciri usahawan berjaya. 4. Tenaga Pengajar menerangkan peranan usahawan. 5. Tenaga Pengajar menunjukkan senarai agensi dan peranannya dalam membantu pembangunan usahawan. 14.2 Milikan perniagaan 1. Tenaga Pengajar menerang dan menunjukkan ciri-ciri milikan tunggal dan perkongsian. 2. Tenaga Pengajar menunjukkan borang-borang pendaftaran perniagaan 3. Tenaga Pengajar menerangkan prosedur pendaftaran perniagaan “ on-line “. 4. Tenaga Pengajar menerangkan dan menunjukkan cara-cara usahawan memulakan perniagaan.

Tenaga Pengajar menerangkan latar belakang pemilik dan organisasi perniagaan. 9. Membuat kertas kerja rancangan perniagaan dan pemasaran. Tenaga Pengajar menyenarai jawatan dan senarai tugas. • • Langkah pengajaran seterusnya Contoh produk yang akan dihasilkan Pengetahuan sedia murid tentang tugasan ini 1. 4. • • • • Isi: Kemahiran yang ditunjukkan kepada pelajar Pengajar membuat demontrasi kepada pelajar iaitu: 1. Tenaga Pengajar menyediakan Rancangan Kewangan. 2. 5. Tenaga Pengajar dan menunjukkan menerangkan produk atau perkhidmatan yang akan dikeluarkan. 2. 13. Tenaga Pengajar melakarkan carta organisasi perniagaan. 2 . Produk yang dihasilkan ialah kertas kerja rancangan perniagaan dan keusahawanan. Tenaga Pengajar menyediakan Rancangan Perniagaan berasaskan produk yang dipilih. Tenaga Pengajar menunjuk cara membina strategi pemasaran untuk sesuatu produk yang akan dikeluarkan. Tenaga Pengajar menyediakan ringkasan eksekutif dan objektif Rancangan Perniagaan yang sesuai. 2. Pelajar telah mengenal perniagaan dan keusahawanan asas yang pernah digunakan sebelum mempelajari modul ini. 6. 5. Tenaga Pengajar menunjukkan perbezaan konsep pemasaran berorientasikan produk dan pengguna. Tenaga Pengajar menunjukkan cara-cara membina strategi pemasaran bagi sesuatu produk 14. 7. 1. pelajar akan menyediaan rancangan perniagaan mengikut piawaian dan sentiasa mengamalkan langkah keselamatan. Tenaga Pengajar menunjukkan carta aliran proses pengeluaran. Tenaga Pegajar menunjukkan perbelanjaan yang wujud di dalam organisasi (contoh: gaji bulanan.4 Rancangan perniagaan Tenaga Pengajar menyatakan definisi Rancangan Perniagaan. sewa. Tenaga Pengajar menerangkan difinasi tujuan Rancangan Perniagaan 3. 10. 12. Tenaga Pengajar menerangkan unsur-unsur pemasaran. Menyenaraikan rancangan perniagaan. caruman KWSP dan lainlain ). 4. 3. 11. Tenaga Pengajar menerangkan tujuan pemasaran. Tenaga Pengajar menunjukkan kaedah format Rancangan Perniagaan.14. Selepas sesi demontrasi ini. 8.3 Pemasaran Tenaga Pengajar menerangkan definisi pemasaran.

3. dan mengamalkan langkah-langkah keselamatan serta akur dan mematuhi kehendak pentaksiran LPM. keusahawanan dan mengamalkan langkah keselamatan Sumber Bahan sebenar: 1. soalan lisan dan ujian kecekapan. kertas dan lain-lain) 3 . Tenaga Pengajar menggunakan kaedah ujian formatif dengan mengemukakan soalan bertulis. Bahan dan aksesori (contoh rancangan perniagaan. Pentaksiran: • Tenaga Pengajar meminta pelajar menyenaraikan rancangan perniagaan dan keusahawanan. • isi Penting Kaedah latihan: • Tenaga Pengajar membuat demontrasi kepada pelajar • Pelajar menyenaraikan rancangan perniagaan. keusahawanan dan mengamalkan langkah keselamatan Kesimpulan • Pelajar diharapkan berjaya menunjukkan dengan jelas langkah-langkah untuk menyenaraikan rancanga perniagaan. Membuat kertas kerja keusahawanan.

3. Mengamalkan nilai etika: kreatif.01 MENYEDIAKAN RANCANGAN PERNIAGAAN BERASASKAN PRODUK / PERKHIDMATAN Murid dikehendaki: 1.10pm Roslin Bte Madisin Jabatan/ Panitia Tingkatan Kumpulan Tarikh Hari Masa Nama Pengajar Masa (20 waktu) Hasil Pembelajaran Tugas utama/Proses Bahan sumber pembelajaran 14. Mengenal pasti ciri-ciri usahawan berjaya. LCD. 5. Rancangan organisasi. Contoh rancangan perniagaan Refleksi 4 . usahawan dan keusahawanan.4 Rancangan perniagaan Elektrik dan Elektronik 4 EE 2 30 orang 31 Oktober 2011 Isnin 11. Ringkasan eksekutif dan objektif rancangan perniagaan. kekemasan dan berdaya saing. Pengajar menunjukcara kepada pelajar dan pelajar kompeten: MPAEE 12.3 Pemasaran 14. inovatif. d. Rancangan pemasaran. Membezakan antara peniaga dan usahawan.1 Pengenalan kepada keusahawan 1. Menerangkan definisi peniaga. 40 minit x 5 waktu = 200 minit 2. sistematik. Rancangan pengeluaran. Menyenaraikan agensi dan peranannya dalam membantu pembangunan usahawan. Menerangkan peranan usahawan. Menyediakan rancangan perniagaan: a.1 Pengenalan kepada keusahawan 14. b.2 Milikan perniagaan 14. 4. e. 2.15am – 2. Latar belakang perniagaan c.RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP) Tajuk Mata pelajaran: Aplikasi Elektrik dan Elektronik Modul 13: Elektrik dan Elektronik Sub-modul:14.

b. Menyediakan rancangan perniagaan: a. 2. d. inovatif. Latar belakang perniagaan c. kekemasan dan berdaya saing. 40 Waktu X 5 Waktu 2. Rancangan pengeluaran.01 MENYEDIAKAN RANCANGAN PERNIAGAAN BERASASKAN PRODUK / PERKHIDMATAN Murid dikehendaki: 1. e.00am – 10. Rancangan organisasi.3 Pemasaran 14.4 Rancangan perniagaan Elektrik dan Elektronik 4 EE 2 30 orang 1 November 2011 Selasa 7.20am Roslin Bte Madisin Jabatan/ Panitia Tingkatan Kumpulan Tarikh Hari Masa Nama Pengajar Masa Hasil Pembelajaran 14. 3. 4. Menerangkan prosedur pendaftaran perniagaan “ on-line “. Menerangkan cara-cara usahawan memulakan perniagaan. Mengenal pasti dan borangborang pendaftaran perniagaan.1 Pengenalan kepada keusahawan 14. Refleksi 5 .RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP) Tajuk Mata pelajaran: Aplikasi Elektrik dan Elektronik Modul 13: Elektrik dan Elektronik Sub-modul:14. MPAEE 12. sistematik. Mengamalkan nilai etika: kreatif. Mengenal pasti ciri-ciri milikan tunggal dan perkongsian. Ringkasan eksekutif dan objektif rancangan perniagaan. Rancangan pemasaran.2 Milikan Perniagaan Tugas utama/Proses Pengajar menunjukcara kepada pelajar dan pelajar kompeten: Bahan sumber pembelajaran 1.2 Milikan perniagaan 14.

02 MENYEDIAKAN RANCANGAN KEWANGAN PROJEK Murid dikehendaki: 1.3 Pemasaran Tugas utama/Proses Pengajar menunjukcara kepada pelajar dan pelajar kompeten: Bahan sumber pembelajaran 1. Mengenal pasti dan menerangkan unsur-unsur pemasaran. Refleksi 6 . b. Kesimpulan. Membina strategi pemasaran bagi sesuatu produk. tepat dan kemas. Menyediakan rancangan kewangan projek: a.1 Pengenalan kepada keusahawan 14.2 Milikan perniagaan 14. Sumber pembiayaan projek. 40 Waktu X 5 Waktu 4. c. 3. Mengamalkan nilai etika: sistematik. e. Membezakan konsep pemasaran berorientasikan produk dan pengguna.10pm Roslin Bte Madisin Jabatan/ Panitia Tingkatan Kumpulan Tarikh Hari Masa Nama Pengajar Masa Hasil Pembelajaran 14. 2. Menerangkan tujuan pemasaran. 2. Kos pelaksanaan projek.15am – 2. d.RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP) Tajuk Mata pelajaran: Aplikasi Elektrik dan Elektronik Modul 13: Elektrik dan Elektronik Sub-modul:14. MPAEE 12.3 Pemasaran 14. Menerangkan definisi pemasaran. Penyata kewangan.4 Rancangan perniagaan Elektrik dan Elektronik 4 EE 2 30 orang 2 November 2011 Rabu 11. Lampiran.

c. 6. 9. Melakarkan carta organisasi perniagaan. Kesimpulan.4 Rancangan Perniagaan Tugas utama/Proses Bahan sumber pembelajaran 40 Waktu X 5 Waktu 1. b. Menyediakan ringkasan eksekutif dan objektif Rancangan Perniagaan yang sesuai. 3. Menerangkan produk atau perkhidmatan yang akan dikeluarkan.20am Roslin Bte Madisin Jabatan/ Panitia Tingkatan Kumpulan Tarikh Hari Masa Nama Pengajar Masa Hasil Pembelajaran 14. caruman KWSP dan lain-lain ). Lampiran. 7. Mengenal pasti tujuan Rancangan Perniagaan.3 Pemasaran 14. 2. 5. 8. e. 7 . 4. Melukis carta aliran proses pengeluaran. Mengenal pasti format Rancangan Perniagaan. tepat dan kemas. Mengenal pasti perbelanjaan yang wujud di dalam organisasi (contoh: gaji bulanan. 12. Mengamalkan nilai etika: sistematik.00am – 10. Kos pelaksanaan projek.2 Milikan perniagaan 14. 10.RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP) Tajuk Mata pelajaran: Aplikasi Elektrik dan Elektronik Modul 13: Elektrik dan Elektronik Sub-modul:14. 2.1 Pengenalan kepada keusahawan 14. Penyata kewangan. sewa. d. Sumber pembiayaan projek. Menyediakan rancangan kewangan projek: a. Menyenarai jawatan dan senarai tugas. Menyatakan definisi Rancangan Perniagaan.02 MENYEDIAKAN RANCANGAN KEWANGAN PROJEK Murid dikehendaki: 1. Membina strategi pemasaran untuk sesuatu produk yang akan dikeluarkan. Menerangkan latar belakang pemilik dan organisasi perniagaan.4 Rancangan perniagaan Elektrik dan Elektronik 4 EE 2 30 orang 3 November 2011 Khamis 7. Menyediakan Rancangan Pengajar menunjukcara kepada pelajar dan pelajar kompeten: MPAEE 12. 11.

Kewangan. 13. Menyediakan Rancangan Perniagaan berasaskan produk yang dipilih Refleksi 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful