Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Matapelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan pelajar Tajuk Sub tajuk Kemahiran

: KEMAHIRAN HIDUP ( rekabentuk teknologi ) : 4 Mutiara : 14 JULAI 2011 : 11:10 ~ 12 : 10 : 33 orang murid : 1.5 Baik Pulih dan penyelenggaraan : a. Penyelenggaraan alatan tangan : Kemahiran yang ingin diserap ialah cara untuk membersihkan bahan yang berkarat dengan betul

Pengetahuan sedia ada : Melalui pengalaman dan pembelajaran yang lepas, murid sudah dapat menyusun alatan tangan di tempat yang betul secara teratur Hasil pembelajaran :Di akhir pembelajaran, murid dapat : 1. mengenalpasti agen dan bahan pembersihan 2. membersihkan alatan tangan yang berkarat menggunakan langkah kerja yang tepat Kemahiran berfikir : Membuat sekuen ( murid menyusun langkah kerja bagi kerja penyenggaraan alatan tangan ) Penerapan nilai : 1. Kerjasama : murid bekerjasama dalam menggunakan bahan dan agen pembersih yang terhad 2. Prinsip kerosakan minima : murid didedahkan dengan faedah membuat penyenggaraan sendiri Kajian masa hadapan : 7.3 Menyelesaikan masalah ( jika barang tidak mencupi

Bahan bantu mengajar : 1. Kepingan gambar mengenai bahan yang perlu dibersihkan dan disenggara 2. Alatan tangan yang berkarat 3. Buku teks kemahiran hidup 4. Kepingan kad manila 5. Kepingan kertas ( langkah kerja penyenggaraan )

6. Kertas A4 7. Surat khabar 8 . Alatan tangan 9. Bahan dan agen pembersih 10. Buku latihan 11. Lembaran kerja ( lampiran 1 )

Aktiviti :

LANGKAH / MASA

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


1. Guru menanyakan soalan kepada murid a. Apakah yang akan anda lakukan sekiranya tangan anda kotor ?

CATATAN

SET INDUKSI

Pengenalan kepada tajuk : Penyenggaraan alatan

b. Apakah yang anda perlu lakukan sekiranya peralatan anda rosak ?

BBM : Kepingan gambar

( 5 MINIT)

tangan

2. Guru menyatakn perbezaan antara membersih dan menyenggara 3. Murid ditayangkan kepingan gambar a. Lantai b. BBM 1. Murid ditunjukkan dengan : : Playar gabung Gergaji tangan : buku teks kemahiran hidup tahun 4 ( ms 64 )

LANGKAH SATU

Mengenalpasti agen pembersih

a. Playar gabung yang berkarat b. Gergaji tangan yang berkarat 2. Guru bertanyakan soalan kepada murid :

( 10 MINIT )

1. Agen pembersih 2. Bahan pembersih

a. Adakah alatan ini masih boleh digunakan 3. Guru meminta murid membuka buku teks

mukasurat 64 4. Murid diberi penerangan mengenai KMD : 7.3 Menyelesaikan masalah

perbezaan antara bahan pembersih dan agen pembersih 5. Guru bertanyakan soalan :

a. Apakah bahan lain yang boleh digunakan sekiranya kelengkapan ini tidak mencukupi atau tidak ada BBM 1. Guru menunjukkan langkah kerja : kepingan kad manila ( langkah- langkah penyenggaraan ) : buku teks kemahiran hidup tahun 4 ( ms 65 ) : kepingan kertas ( langkah- langkah penyenggaraan ) : kertas A4

menyenggara alatan tangan mengikut urutan menggunakan kad manila yang ditampal Memahami sekuen LANGKAH DUA langkah kerja baik pulih dan penyenggaraan ( 15 MINIT) 1. Playar gabung 2. Gergaji tangan 2. Murid mendengar penerangan yang

diberikan oleh guru dan menyemak menggunakan buku teks 3. Guru meminta murid menutup buku teks

Kemahiran Hidup 4. Wakil kumpulan murid diberi sampul berisi

langkah kerja penyenggaraan alatan tangan 5. Guru meminta murid menyusun semula

langkah penyenggaraan alatan tangan 6. Murid menampal tugasan di atas kertas A4

KB : Membuat sekuen

yang diedarkan 7. Guru menyemak jawapan bersama murid 1. Guru memberikan beberapan keping surat khabar sebagai alas bagi tujuan amali 2. Wakil kumpulan murid diberikan alatanLANGKAH TIGA Melaksanakan amali : Baik pulih dan penyenggaraan alatan tangan di bengkel alatan tangan yang berkarat 3. Guru mengedarkan bahan dan agen pembersih kepada kumpulan murid 4. Murid diberi masa selama 10 minit untuk membersihkan alatan tangan yang berkarat 5. Guru meminta murid mengemas peralatan dan membasuh tangan 1. Guru mengedarkan lembaran kerja mengenai cara- cara membersih dan PENILAIAN Lembaran kerja : langkah langkah penyenggaraan menyenggara alatan tangan 2. Murid diminta untuk menyiapkan dan menampal lembaran kerja 3. Guru meminta murid menghantar lembaran kerja BBM : buku latihan : lembaran kerja 1 BBM :surat khabar : alatan tangan di bengkel : berus dawai : minyak pelincir : span dan kain

( 20 MINIT )

Nilai : Kerjasama

( 5 MINIT )

PENUTUP

Rumusan isi pelajaran : Guru menyatakan faedah membuat baik pulih dan penyenggaraan

1. Guru membuat rumusan pengajaran Kognitif : murid dapat memahami faedah membuat penyelenggaraan Sosial : Aktiviti susulan : membaca buku teks Kemahiran Hidup Tahun 4 : ms 67 ~ 70 Nilai : Prinsip kerosakan minima

( 5 MINIT )