SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK GADONG

KLANG, SELANGOR.

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 2012
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TAHUN 3
( 1 jam )
NAMA : ........................................................
KELAS : .............................
A. isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
mandi

bangun

membasuh

kerja rumah

sarapan

tidur

pakaian

bersukan

Mary murid tahun tiga. Dia 1. _________________ pada pukul 10.00
malam. Dia 2. _________________ pada pukul 6.30 pagi. Mary 3.
____________________ sebelum ke sekolah. Sebelum makan, Mary akan 4.
____________________ tangan.
Pada waktu petang, Mary akan membuat 5. __________________________ .
Selepas itu, dia 6. _________________ di taman. Mary sangat mementingkan
kebersihan. Dia 7. _________________ tiga kali setiap hari. Selepas mandi, Mary
memakai 8. _________________ yang bersih.

( 8 markah )

1

B. Isikan nilai murni di ruang yang disediakan.
( Menghormati orang tua )

( Tolong-menolong )

( Bersimpati )

( Mematuhi arahan )

( Menghormati ibu )

(10 markah )
C. Gariskan jawapan yang betul.
1. Kita mengucapkan ( selamat petang / selamat pagi ) kepada ahli keluarga pada
waktu pagi.
2. Membantu ibu bapa ( adalah / bukan ) tanggungjawab kita.
( 2 markah )

D. Padankan.
Ruang A

Ruang B

2

( 10 markah )
E. Senaraikan perkara yang diminati oleh Danny dan Nelly.

Kereta kawalan
jauh

Anak patung
Baju melayu
Batu seremban
Jururawat

Bomba
Sepak takraw

Gaun

Baju kurung
Kemeja

3

NELLY

DANNY

1. ................................................
2. ................................................
3. ................................................
4. ................................................
5. ................................................
6. ................................................
7. ................................................
8. ................................................
9. ................................................
10. ..............................................
( 20 markah )

F. Isi tempat kosong di bawah ini dengan jawapan yang betul.
kemas

bekerjasama

padang

sukan

bersungguh-sungguh
alatan

arahan

1. Kita mesti membawa pakaian ____________________ semasa Pendidikan Jasmani.
2. Semasa Pendidikan Jasmani, kita harus sentiasa mendengar ____________________
guru.
3. Semasa mengikuti mata pelajaran Pendidikan Jasmani, kita hendaklah melakukan
aktiviti dengan ________________________ .

4

4. Pakailah pakaian sukan yang sesuai dan ____________________ .
5. Kita harus ____________________ dengan rakan-rakan semasa
membawa dan menyimpan alatan
sukan.
6. Jangan lakukan aktiviti di
____________________ ketika hujan
lebat.
7. Pastikan ____________________
sukan dalam keadaan baik dan
selamat digunakan.
( 14 markah )

G. Padankan alatan di bawah
ini dengan gambar yang
sesuai.

tilam
mendarat

bola
getah
bangku
pundi
bola
tali
gelung
skital
panjang
kacang
skiping
sepak

5

( 16 markah )

H. Isikan tempat kosong dengan gaya skip yang betul.
skip berkumpulan

skip satu kaki

skip secara bersilang

skip secara individu.

6

skip mengikut irama

( 10 markah )
I. Senaraikan lima contoh aktiviti yang menyihatkan badan.

Bermain bola
Berlari

Skip

Makan

Berenang

Melompat

Tidur

Lepak
1. ________________________
2. ______________________
3. ________________________
4. ______________________
5. ______________________

7

( 10 markah )
JUMLAH MARKAH
: 100 MARKAH

Disediakan oleh

Semakan oleh

.................................

..................................

Mohd Fitri Abdul Murad

Salbiyah Yahud

Guru Pendidikan Jasmani

Ketua Panitia Pendidikan
Jasmani dan Kesihatan

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful