Anda di halaman 1dari 2

Pentaksiran Berasaskan Sekolah(PBS)

Pendidikan Moral Tahun 1

Unit 2: Baik Hati NAMA : KELAS : ..


Soal Selidik (Guru/Ibubapa)

Band

:6

Tarik:.

Adakah murid ini melakukan amalan-amalan berikut. Tandakan (/) jika melakukan dan (x) jika tidak melakukan. 1. 2. 3. 4. 5. Murid ini sentiasa memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukannya? Murid ini tidak mengharapkan ganjaran apabila memberi pertolongan? Murid ini sentiasa menjaga dan memahami perasaan orang lain? Murid ini sentiasa prihatin dengan persekitaran? Murid ini sentiasa memberi teladan baik kepada orang lain?

Pengakuan:
Saya mengakui bahawa segala maklumat yang diberikan adalah benar.

Tandatangan :
Guru

( )

Hubungan dengan murid Ahli Keluarga Nyatakan :

_____________ B6D7E1 Sentiasa mengamalkan sikap saling membantu dalam keluarga .

Pentaksiran Berasaskan Sekolah(PBS)

Pendidikan Moral Tahun 1

B6D7E1 Sentiasa mengamalkan sikap saling membantu dalam keluarga .