Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian

Nama Guru:
Mata pelajaran:
Kelas:
Tarikh:
Masa:
Bilangan murid:
Bidang pelajaran:

Nur Suhaidah Bt. Abdul Rashid


Matematik
1 Taimiyyah
9 Mei 2012
8.40 pagi 9.50 pagi (70 minit)
33 orang
Integer

Objektif pembelajaran: Memahami dan menggunakan pengetahuan integer.

Hasil Pembelajaran:

Di akhir pembelajaran, murid dapat


i.
ii.
iii.

Membandingkan nilai dua integer.


Menyusun integer dalam urutan.
Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata
huraian.

Pengetahuan sedia ada: Pelajar telah


i.

Mengetahui asas garis nombor.

i.

2 keping gambar musim sejuk di Jerman, Manila kad, Kad-kad kecil

Bahan Bantu Mengajar:

Penerapan nilai :
i.
ii.

Keyakinan
Fokus

Fasa

Isi Kandungan

Set Induksi
(5 min)

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
1) Guru menunjukkan
1) Murid
kepada murid dua gambar memerhatikan
musim salji di Jerman.
gambar yang
ditunjuk.
2) Guru memberitahu
pelajar bahawa gambar
tersebut di ambil ketika
musim salji. Suhu di
gunung adalah -6oC dan di
bandar ialah 2oC.

2) Murid memberi
tumpuan
terhadap guru.

3) Guru bertanya kepada


murid suhu yang manakah
lebih sejuk, di bandar atau
di kawasan pergunungan?

3) Murid cuba
menjawab
pertanyaan guru.

Catatan
ABM:
2 keping gambar
salji:
-di kawasan
pergunungan
-di kawasan
bandar

4) Guru akan
memberitahu jawapannya
di akhir sesi pembelajaran.
5) Guru
menghubungkaitkan suhu
di kawasan tersebut
dengan topik yang akan
diajar-integer.

Langkah 1/
Penstruktur
an idea
(30 minit)

Maksud integer
Integer positif

1) Guru menulis nota di


papan putih.

1) Murid
menyalinnya di
buku nota.

2) Guru meminta murid


memberi tumpuan. Guru
menerangkan nota yang
diberi secara terperinci
beserta contoh yang
bersesuaian.

2) Murid memberi
tumpuan kepada
guru.

Integer negatif
Garis nombor
Integer terbesar
Integer terkecil
Fungsi integer
positif dan
integer negatif

Nilai:
fokus

Langkah 2/
Aplikasi Idea
(15 min)

Pencerahan konsep

1) Guru menampal kad


manila (yang
mengandungi garis
nombor ) di papan putih.
2) Seterusnya guru
memberikan kad-kad kecil
kepada beberapa murid
untuk melengkapkan garis
nombor tersebut.
3) Guru meminta pelajarpelajar berkenaan
menampal kad masingmasing di manila kad.
4) Setelah semuanya
selesai manampal, guru
membincangkan susunan
integer yang terdapat
pada garis lrus tersebut.
5)Berdasarkan garis
nombor tersebut, guru
bertanya kepada murid:
antara integer 6 dan
-2 yang manakah lebih
besar?
Integer manakah yang
lebih kecil, -6 atau -4?
6) Guru memilih murid
untuk menjawab dan
membincangkan setiap
jawapan yang diberikan.

ABM:
Kad manila
Kad-kad kecil

Nilai:
2) Beberapa murid Keyakinan
Fokus
menerima kad
kad daripada
guru.

3) Murid menuruti
arahan guru.

4) Murid memberi
tumpuan kepada
guru.

5) Murid
memikirkan
jawapan bagi
soalan guru.

Langkah 3/
Latihan
(15 minit)

Latihan

1) Guru meminta murid


menyelesaikan beberapa
soalan di buku teks.

1) Murid
menelesaikan
soalan.

Nota:
m/s 125:
soalan 1-3

1) Guru meminta
beberapa murid untuk
menyatakan suhu
manakah yang lebih sejuk
di Jerman, -6oC atau 2oC?

1) Murid menjwab
pertanyaan guru.

Kerja rumah:
Buku teks
m/s 126:
soalan 4-8

2) Guru memberi respon


kepada jawapan pelajar.

2) Murid memberi
tumpuan.

2) Guru membimbing
murid untuk menjawab
soalan.

3) Guru membincangkan
jawapan bagi latihan
tersebut.
Penutup
(2 min)

3) Guru memberi kerja


rumah untuk dihantar
pada minggu hadapan.

REFLEKSI KENDIRI:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________