Anda di halaman 1dari 1

Borang soal selidik Tandakan ( / ) bagi jawapan anda.

Petak 1-sangat tidak setuju, Petak 2-tidak setuju, Petak 3-setuju, Petak 4-sangat setuju

Bil Perkara 1. 2. 3. 4. Adakah anda perlu diberi peluang untuk mencorak hidup sendiri. Adakah anda sudah bersedia untuk ke alam remaja dan meninggalkan alam kanak- kanak? Perlukah seseorang remaja ini mendapat perhatian daripada keluarga mereka sepenuhnya ? Adakah anda bersetuju dengan kenyataan remaja hanya tahu menyusahkan keluarga, memalukan bangsa, dan meruntuhkan agama? 5 Adakah anda gembira dengan perubahan yang berlaku ke atas diri anda samada anda adalah seorang remaja lelaki atau perempuan ? 6 7 Perlukah seseorang remaja mengamalkan gaya hidup yang sihat ? Adakah anda setuju rakan sebaya adalah orang yang paling rapat dengan kehidupan seseorang remaja ? 8 9 Sebagai seorang remaja adakah ibu bapa anda orang yang paling rapat dengan anda ? Adakah anda berasa bersalah sekiranya anda melakukan sesuatu kesalahan seperti ponteng kelas? 10 Adakah ajaran agama menjadi satu sebab mengapa seseorang remaja itu tidak terjebak kepada kegiatan yang tidak sihat seperti minum arak, pergaulan bebas dan sebagainya.