Anda di halaman 1dari 2

A S A M

1. KONSEP ASAM BASA

B A S A

Konsep asam yang dikemukakan oleh Svante Arrhenius (1887) mengatakan bahwa asam adalah suatu zat yang bila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidronium (H+)

HA(aq)

H+(aq) + A-(aq)

contoh

HCl(aq)

H+(aq) + Cl-(aq)

Berdasarkan jumlah molekul H+ yang dihasilkan, asam dibagi menjadi: Asam monoprotik : menghasilkan satu molekul H+ Asam diprotik Asam poliprotik : menghasilkan dua molekul H+ : menghasilkan tiga atau lebih molekul H+

Beberapa contoh asam:


Asam Asam perklorat Asam klorida Asam bromida Asam sulfat Asam nitrat Asam fosfat Asam asetat Asam hipoklorit Asam sulfida Asam sianida Reaksi ionisasi HClO4(aq) H+(aq) + ClO4-(aq) HCl(aq) H+(aq) + Cl-(aq) HBr(aq) H+(aq) + Br-(aq) Berd. Jumlah molekul Monoprotik Monoprotik Monoprotik Diprotik Monoprotik Poliprotik Monoprotik Monoprotik Diprotik Monoprotik Ka (mol/L) Sangat besar Sangat besar Besar Sangat besar 40 7.5 x 10-3 1.8 x 10-5 3.0 x 10-8 8.9 x 10-9 6.2 x 10-10

H2SO4(aq) 2H+(aq) + SO42-(aq) HNO3(aq) H+(aq) + NO3-(aq) H3PO4(aq) 3H+(aq) + PO43-(aq) CH3COOH(aq) H+(aq) +CH3COO-(aq) HOCl(aq) H+(aq) + OCl-(aq) H2S(aq) 2H+(aq) + S2-(aq) HCN(aq) H+(aq) + CN-(aq)

Sifat asam: Mempunyai rasa asam dan dapat bersifat korosif Larutan asam akan mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah Larutan asam merupakan larutan elektrolit karena dapat terurai menjadi ion-ionya dalam pelarut air.

Konsep basa yang dikemukakan oleh Svante Arrhenius (1887) mengatakan bahwa basa adalah suatu zat yang bila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidroksida (OH-)

BOH(aq)

B+(aq) + OH-(aq)

contoh

NaOH(aq)

Na+(aq) + OH-(aq)

Beberapa contoh basa:


Asam Natrium hidroksida Kalium hidroksida Kalsium hidroksida Barium hidroksida Amonia Aluminium hidroksida Magnesium hidroksida Reaksi ionisasi NaOH(aq) Na+(aq) + OH-(aq) KOH(aq) K+(aq) + OH-(aq) Ca(OH)2(aq) Ca2+(aq) + 2OH-(aq) Ba(OH)2(aq) Ba2+(aq) + 2OH-(aq) Berd. Jumlah molekul Monoprotik Monoprotik Diprotik Diprotik Monoprotik Poliprotik Diprotik Ka (mol/L) Sangat besar Sangat besar 1.8 x 10-5 -

NH4OH(aq) NH3+(aq) + OH-(aq) Al(OH)3(aq) Al3+(aq) + 3OH-(aq) Mg(OH)2(aq) Mg2+(aq) +2OH-(aq)

Sifat basa: Terasa pahit, terasa licin seperti sabun dan dapat merusak kulit Larutan basa akan mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru

Larutan basa merupakan larutan elektrolit karena dapat terurai mejadi ion-ionnya dalam pelarut air