Anda di halaman 1dari 4

Peratus Mata Pelajaran Tahun Masa Tajuk Hasil Pembelajaran : : : : Matematik 5 60 minit Peratus

: Pada akhir proses pengajaran-pembelajaran, pelajar boleh: i. menukarkan sebarang nombor perpuluhan dalam 2 tempat perpuluhan yang kurang daripada 1 kepada peratus dan sebaliknya secara lisan dan bertulis dalam masa 10 minit. ii. menukarkan sebarang nombor perpuluhan dalam 1 tempat perpuluhan yang kurang daripada 1 kepada peratus dan sebaliknya secara lisan dan bertulis dalam masa 10 minit. iii. menukarkan sebarang nombor bulat dan dan nombor perpuluhan yang lebih besar daripada 1 kepada peratus dan sebaliknya secara lisan dan bertulis dalam masa 10 minit. i. : Pendidikan Seni : Pembelajaran masteri

Strategi Pengajaran Penyerapan ilmu Kemahiran Generik Penerapan nilai

: i. ii. iii. iv i. ii. iii. i. : ii. iii. i. : ii.

Ketepatan Kecekapan Ketelitian Kepantasan Memproses secara mental Mengecam perhubungan Mengecam pola Kecerdasan logical Kecerdasan interpersonal Kecerdasan intrapersonal Lembaran kerja Kertas petak 100

KBKK

Kecerdasan Pelbagai

Media Pengajaran Pengetahuan sedia ada

Pelajar telah mengenali konsep peratus dan telah mahir : menukar pecahan perseratus kepada peratus.

Langkah/ Masa (Peristiwa Pengajaran) Set Induksi 5 minit (Mengimbau pengetahuan sediada)

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Isi pelajaran Guru Pelajar Media Pengajaran Kemahiran Generik

Ulangkaji menukar pecahan perseratus kepada peratus

Guru mengimbau kembali pelajaran yang lepas bagaimana menukar pecahan perseratus kepada peratus dan mengemukakan beberapa soalan dalam bentuk congak

Pelajar menjawab soalan congak secara spontan dalam bentuk lisan

Memproses secara mental Cepat dan tepat Kecerdasan logical Kecerdasan intrapersonal Kecerdasan interpersonal

Langkah 1 20 minit (Menyampai objektif)

Menukar nombor perpuluhan kepada peratus

Guru berbincang dengan pelajar tentang perwakilan pecahan perseratus dan hubungannya dengan peratus dengan menggunakan petak seratus Guru membimbing pelajar langkahlangkah menukar nombor perpuluhan kepada peratus

Pelajar mendengar dengan teliti penerangan dari guru berhubungan dengan pecahan perseratus dan peratus. Pelajar membuat latihan dengan bimbingan guru bagaimana menukar perpuluhan kepada peratus

Lembaran kerja 1

Mengecam perhubungan Ketelitian Ketepatan Kecekapan Kecerdasan Logikal Kecerdasan intrapersonal

Langkah 3 20 minit (Menyediakan bimbingan) (Menampil pencapaian)

Menukar peratus kepada nombor perpuluhan

Guru membimbing pelajar langkahlangkah sebaliknya menukar peratus kepada nombor perpuluhan

Guru meneliti langkahlangkah bagaimana menukar peratus kepada perpuluhan dan menjalankan aktiviti berdasarkan lembaran kerja

Lembaran Kerja 2

Mengecam perhubungan Ketelitian Ketepatan Kecekapan Kecerdasan Logikal Kecerdasan intrapersonal

Langkah 4 15 minit (Pengukuhan dan pemindahan)

Perbincangan hasil kerja, pemulihan dan pengayaan

Guru berbincang dengan pelajar cara menukar perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya berdasarkan lembaran kerja yang telah diberikan. Seterusnya guru mengedarkan lembaran kerja bagi aktiviti pemulihan dan pengayaan

Pelajar menyemak hasil kerja yang telah mereka laksanakan dan membuat pembetulan kepada kesalahan yang dilakukan Pelajar menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan berdasarkan kebolehan mereka

Lembaran kerja 4 dan 5

Mengecam pola Kecerdasan logikal Kecerdasan intrapersonal

Anda mungkin juga menyukai