Anda di halaman 1dari 1

Rekod Ujian Lencana Kemajuan Keris Perak

Perkara

Tarikh

Rekod Ujian Lencana Kemajuan Keris Perak Perkara Tarikh T.t Penguji A. KESETIAAN 1. Orang Kenamaan/Sultan/yang

T.t Penguji

A.

KESETIAAN

1.

Orang Kenamaan/Sultan/yang Dipertua Negeri

2.

Pesuruhjaya Daerah

3.

Rukun sembahyang agama masing-masing

B.

KESIHATAN DAN KESELAMATAN

1.

Cara menjaga kebersihan diri dan persekitaran

2.

Mengetahui faedah senaman

3.

Cara memberhentikan darah keluar dari hidung

4.

Bahaya elektrik dan gas

5.

Isi kandungan Peti Pertolongan Cemas

C.

KESIHATAN DAN KESELAMATAN

1.

Latihan Asas Perbarisan (Buka/Tutup Barisan)

2.

Ikatan Buku Sila / Bunga Geti /Simpul Sentak

3.

Memasang, mengibar , menurun , melipat bendera

D.

PENYERTAAN

1.

5 jenis haiwan dan sifat khusunya

2.

Cara tumbuhan mendapat makanan

3.

Cara mengelakkan makanan tercemar

4.

Asas menggunakan komputer

5.

Penggunaan telefon awam

E. PERKHIDMATAN

1. Mengetahui dan memahami isyarat wisel

2. Syarahan atau ceramah

3. Memberikan pertolongan di air dengan alatan

Adalah dengan ini di perakui dan di sahkan bahawa Pengakap kanak-Kanak ini telah menjalankan ujian-ujian seperti mana yang disyaratkan dan LULUS ujian tersebut.

Tarikh:

Diluluskan oleh