Anda di halaman 1dari 11

TAKLIMAT SISTEM PENTAKSIRAN BAHARU SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2012 PERINGKAT KEBANGSAAN

Kadar Caj Peperiksaan


Jenis Caj
Caj menduduki semula peperiksaan akhir per kertas Caj menukar mata pelajaran selepas tarikh tutup (Penggal 1 dan 2 sahaja) Caj menukar pusat peperiksaan (sebelum 4 minggu dari peperiksaan bermula) Caj rayuan semakan keputusan per kertas

RM
50.00
50.00 50.00 50.00 50.00

Catatan
Kadar baharu
Sama seperti kadar sekarang Sama seperti kadar sekarang Sama seperti kadar sekarang

Caj menukar maklumat peribadi pendaftaran selepas tarikh tutup Caj menambah mata pelajaran selepas tarikh tutup (Penggal 1 dan 2 sahaja)
Nota:
Page 2

Sama seperti kadar sekarang


Di samping caj mata pelajaran yang ditambah RM90.00

50.00

Bagi calon yang menggugurkan mata pelajaran, caj bagi mata pelajaran tersebut tidak akan dikembalikan.

SENARAI MATA PELAJARAN DAN KERTAS PEPERIKSAAN BAHARU STPM 2012/2013.


Kod dan Nama Mata Pelajaran 900 Pengajian Am
Kod dan Nama Kertas 900/1 900/2 900/3 900/4 Pengajian Am 1 Pengajian Am 2 Pengajian Am 3 Pengajian Am 4 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Bahasa Melayu 1 Bahasa Melayu 2 Bahasa Melayu 3 Bahasa Melayu 4 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Bahasa Melayu 5 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Bahasa Cina 1 Bahasa Cina 2 Bahasa Cina 3 Bahasa Tamil 1 Bahasa Tamil 2 Bahasa Tamil 3 Bahasa Arab 1 Bahasa Arab 2 Bahasa Arab 3 Bahasa Arab 4 (Ujian Lisan) Bahasa Arab 5 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Wajaran (%) 29 22 29 20 Masa 2 jam 1 jam 2 jam Penggal 2 Nota Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon.

910

Bahasa Melayu

910/1 910/2 910/3 910/4

35 20 20 8

2 jam 1 jam 1 jam Penggal 2

Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon.

910/5

17

Penggal 3

911

Bahasa Cina

911/1 911/2 911/3 912/1 912/2 912/3 913/1 913/2 913/3 913/4 913/5

33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 28 28 20 12 12

2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 1 jam 15 minit Penggal 3

Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon. Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon. Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon.

912

Bahasa Tamil

913

Bahasa Arab

Page 3

Kod dan Nama Mata Pelajaran 920 Literature in English 920/1

Kod dan Nama Kertas Literature in English 1

Wajaran (%) 33.33

Masa 2 jam

Nota Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon. Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon.

920/2 920/3
922 Kesusasteraan Melayu Komunikatif 922/1 922/2

Literature in English 2 Literature in English 3


Kesusasteraan Melayu Komunikatif 1 Kesusasteraan Melayu Komunikatif 2 Kesusasteraan Melayu Komunikatif 3 Kesusasteraan Melayu Komunikatif 4 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Syariah 1 Syariah 2 Syariah 3 Syariah 4 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Usuluddin 1 Usuluddin 2 Usuluddin 3 Usuluddin 4 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Sejarah 1 Sejarah 2 Sejarah 3 Sejarah 4 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah)

33.33 33.33
26.67 26.67

2 jam 2 jam
2 jam 2 jam

922/3
922/4

26.67
20

2 jam
Penggal 2 dan 3 2 jam 2 jam 2 jam Penggal 2 Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon.

930

Syariah

930/1 930/2 930/3 930/4

26.67 26.67 26.67 20

931

Usuluddin

931/1 931/2 931/3 931/4

26.67 26.67 26.67 20 26.67 26.67 26.67 20

2 jam 2 jam 2 jam Penggal 3 2 jam 1 jam 2 jam Penggal 2

Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon.

940

Sejarah

940/1 940/2 940/3 940/4

Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon.

Page 4

Kod dan Nama Mata Pelajaran 942 Geografi 942/1 942/2 942/3 942/4

Kod dan Nama Kertas Geografi 1 Geografi 2 Geografi 3 Geografi 4 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Geografi 5

Wajaran (%) 32 32 16 20

Masa 2 jam 2 jam 1 jam Penggal 3

Nota Kertas 1, Kertas 2, dan Kertas 3 mesti diambil oleh semua jenis calon. Calon jenis 1 dan 7 dikehendaki mengambil Kertas 4. Calon jenis 2, 3, 8, dan calon mengulang peperiksaan STPM dikehendaki mengambil Kertas 5.

942/5

20

1 jam

944 Ekonomi

944/1 944/2 944/3 944/4

946 Pengajian Perniagaan

946/1 946/2 946/3 946/4

948 Perakaunan

948/1 948/2 948/3 948/4

948/5

Ekonomi 1 Ekonomi 2 Ekonomi 3 Ekonomi 4 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Pengajian Perniagaan 1 Pengajian Perniagaan 2 Pengajian Perniagaan 3 Pengajian Perniagaan 4 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Perakaunan 1 Perakaunan 2 Perakaunan 3 Perakaunan 4 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Perakaunan 5

32 32 16 20

2 jam 2 jam 1 jam Penggal 3

Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon.

25 25 25 25

1 jam 1 jam 1 jam Penggal 3

Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon.

33.33 33.33 16.67 16.67

2 jam 2 jam 1 jam Penggal 3

Kertas 1, Kertas 2 dan Kertas 3 mesti diambil oleh semua jenis calon. Calon jenis 1, 2, 7, dan 8 dikehendaki mengambil Kertas 4. Calon jenis 3 dan calon mengulang peperiksaan STPM dan calon yang mengambil Perakaunan di luar pakej yang ditawarkan oleh sekolah dikehendaki mengambil Kertas 5.

16.67

1 jam

Page 5

Kod dan Nama Mata Pelajaran 950 Mathematics (M) 950/1

Kod dan Nama Kertas Mathematics (M) 1

Wajaran (%) 26.67 1 jam

Masa

Nota Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon. Mathematics (M) tidak boleh diambil bersama dengan Mathematics (T) atau Further Mathematics.

950/2
950/3 950/4

Mathematics (M) 2
Mathematics (M) 3 Mathematics (M) 4 (Schoolbased Assessment)

26.67
26.67 20

1 jam
1 jam Penggal 1, 2, dan 3

954 Mathematics (T)

954/1 954/2 954/3 954/4

Mathematics (T) 1 Mathematics (T) 2 Mathematics (T) 3 Mathematics (T) 4 (School-based Assessment)

26.67 26.67 26.67 20

1 jam 1 jam 1 jam Penggal 1, 2, dan 3

Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon. Mathematics (T) tidak boleh diambil bersama dengan Mathematics (M).

956 Further Mathematics

956/1
956/2 956/3

Further Mathematics 1
Further Mathematics 2 Further Mathematics 3

33.33
33.33 33.33

1 jam
1 jam 1 jam

Semua kertas mesti diambil oleh semua jenis calon. Further Mathematics hanya boleh diambil bersama dengan Mathematics (T).
Semua kertas mesti diambil oleh calon. Mata pelajaran ini hanya boleh diambil oleh calon dari sekolah kerajaan atau sekolah swasta yang dibenarkan oleh MPM untuk menawarkan mata pelajaran ini.

958 Information and Communications Technology

958/1

Information and Communications Technology 1 Information and Communications Technology 2 Information and Communications Technology 3 Information and Communications Technology 4

20

1 jam

958/2

20

1 jam

958/3

20

1 jam

958/4

40

Penggal 1, 2, dan 3

Page 6

Kod dan Nama Mata Pelajaran 960 Physics

Kod dan Nama Kertas 960/1 960/2 960/3 960/4 Physics 1 Physics 2 Physics 3 Physics 4 (School-based Assessment) Physics 5

Wajaran (%) 26.67 26.67 26.67 20

Masa 1 jam 1 jam 1 jam Penggal 1, 2, dan 3 1 jam

Nota Kertas 1, Kertas 2 dan Kertas 3 mesti diambil oleh semua jenis calon. Calon jenis 1 dan 7 dikehendaki mengambil Kertas 4. Calon jenis 2 boleh memilih untuk mengambil Kertas 4 atau Kertas 5 tertakluk kepada kelulusan Majlis Peperiksaan Malaysia. Calon jenis 3, 8, calon mengulang peperiksaan STPM, dan calon yang mengambil Physics di luar pakej yang ditawarkan oleh sekolah dikehendaki mengambil Kertas 5.

960/5

20

Page 7

Kod dan Nama Mata Pelajaran 962 Chemistry

Kod dan Nama Kertas


962/1 962/2 962/3 962/4 Chemistry 1 Chemistry 2 Chemistry 3 Chemistry 4 (School-based Assessment) Chemistry 5

Wajaran (%)
26.67 26.67 26.67 20

Masa
1 jam 1 jam 1 jam Penggal 1, 2, dan 3

Nota
Kertas 1, Kertas 2 dan Kertas 3 mesti diambil oleh semua jenis calon. Calon jenis 1 dan 7 dikehendaki mengambil Kertas 4. Calon jenis 2 boleh memilih untuk mengambil Kertas 4 atau Kertas 5 tertakluk kepada kelulusan Majlis Peperiksaan Malaysia. Calon jenis 3, 8, calon mengulang peperiksaan STPM, dan calon yang mengambil Chemistry di luar pakej yang ditawarkan oleh sekolah dikehendaki mengambil Kertas 5.

962/5

20

1 jam

Page 8

Kod dan Nama Mata Pelajaran 964 Biology

Kod dan Nama Kertas 964/1 964/2 964/3 964/4 964/5 Biology 1 Biology 2 Biology 3 Biology 4 (School-based Assessment) Biology 5

Wajaran (%) 26.67 26.67 26.67 20 20

Masa 1 jam 1 jam 1 jam Penggal 1, 2, dan 3 1 jam

Nota Kertas 1, Kertas 2 dan Kertas 3 mesti diambil oleh semua jenis calon. Calon jenis 1 dan 7 dikehendaki mengambil Kertas 4. Calon jenis 2 boleh memilih untuk mengambil Kertas 4 atau Kertas 5 tertakluk kepada kelulusan Majlis Peperiksaan Malaysia. Calon jenis 3, 8, calon mengulang peperiksaan STPM, dan calon yang mengambil Biology di luar pakej yang ditawarkan oleh sekolah dikehendaki mengambil Kertas 5.

966

Sains Sukan

966/1 966/2 966/3 966/4

Sains Sukan 1 Sains Sukan 2 Sains Sukan 3 Sains Sukan 4 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Sains Sukan 5

25 25 25 25

1 jam 1 jam 1 jam Penggal 1, 2, dan 3

Kertas 1, Kertas 2 dan Kertas 3 mesti diambil oleh semua jenis calon. Calon jenis 1, 7, dan 8 dikehendaki mengambil Kertas 4. Calon jenis 2 boleh memilih untuk mengambil Kertas 4 atau Kertas 5 tertakluk kepada kelulusan Majlis Peperiksaan Malaysia. Calon jenis 3, calon mengulang peperiksaan STPM, dan calon yang mengambil Sains Sukan di luar pakej yang ditawarkan oleh sekolah dikehendaki mengambil Kertas 5.

966/5

25

2 jam

Page 9

Kod dan Nama Mata Pelajaran 970 Seni Visual

Kod dan Nama Kertas


970/1 970/2 Seni Visual 1 Seni Visual 2 Seni Visual 3 (Pentaksiran Berasaskan Sekolah) Seni Visual 4

Wajaran (%)
40 35

Masa
2 jam 3 jam

Nota
Kertas 1 dan Kertas 2 mesti diambil oleh semua jenis calon. Calon jenis 1 dan 7 dikehendaki mengambil Kertas 3. Calon jenis 2, 3, 8, dan calon mengulang peperiksaan STPM dikehendaki mengambil Kertas 4.

970/3

25

Penggal 3

970/4

25

3 jam

Page 10

Page 11