1 M2 PLESTERAN 1PC : 3PS

Pekerja
Mandor
Tukang batu
Kepala tukang batu

0.2000
0.0100
0.2000
0.0200

P. C.
Pasir pasang

6.4800
0.0170

kg
m3

28,875.00
44,625.00
39,375.00
44,625.00

5,775.00
446.25
7,875.00
892.50

984.38
85,000.00

6,378.75
1,445.00
Jumlah

Upah di Lt. 2 ( x 1,09 )
Upah di Lt. 3 ( x 1,12 )
Upah di Lt. 4 ( x 1,135 )
1 M2 PLESTERAN 1PC : 6PS
Pekerja
Mandor
Tukang batu
Kepala tukang batu

0.2000
0.0100
0.2000
0.0200

P. C.
Pasir pasang

3.6800
0.0230

16,337.74
16,787.40
17,012.23

kg
m3

28,875.00
44,625.00
39,375.00
44,625.00

5,775.00
446.25
7,875.00
892.50

984.38
85,000.00

3,622.50
1,955.00
Jumlah

Upah di Lt. 2 ( x 1,09 )
Upah di Lt. 3 ( x 1,12 )
Upah di Lt. 4 ( x 1,135 )
1 M2 SPONENGAN / PLESTERAN SUDUT
P. C.
Pasir pasang

0.5000
0.0020

Pekerja
Mandor
Tukang batu
Kepala tukang batu

0.0570
0.0020
0.0380
0.0380

16,337.74
16,787.40
17,012.23
kg
m3

984.38
85,000.00

492.19
170.00

28,875.00
44,625.00
39,375.00
44,625.00

1,645.88
89.25
1,496.25
1,695.75
J umlah

Upah di Lt. 2 ( x 1,09 )
Upah di Lt. 3 ( x 1,12 )
Upah di Lt. 4 ( x 1,135 )
1 M3 CAMPURAN BETON 1 Pc : 3Ps : 5Kr
P. C. ( 40 kg/zak )
Batu Pecah Mesin
Pasir Beton

5.4500
0.8700
0.5200

Pekerja
Mandor
Tukang batu
Kep. Tukang batu

1.2500
0.0800
0.2500
0.0250

5,370.57
5,518.38
5,592.29
zak
m3
m3

39,375.00
167,500.00
90,000.00

214,593.75
145,725.00
46,800.00

28,875.00
44,625.00
39,375.00
44,625.00

36,093.75
3,570.00
9,843.75
1,115.63
J umlah

Upah di Lt. 2 ( x 1,09 )
Upah di Lt. 3 ( x 1,12 )
Upah di Lt. 4 ( x 1,135 )
1 M3 CAMPURAN BETON 1 Pc : 2Ps : 3Kr
P. C. ( 40 kg/zak )
Batu Pecah Mesin
Pasir Beton

8.2000
0.8100
0.5400

Pekerja
Mandor
Tukang batu
Kep. Tukang batu

1.2500
0.6000
0.3500
0.0350

55,179.21
56,697.90
57,457.25
zak
m3
m3

39,375.00
167,500.00
90,000.00

322,875.00
135,675.00
48,600.00

28,875.00
44,625.00
39,375.00
44,625.00

36,093.75
26,775.00
13,781.25
1,561.88
J umlah

Upah di Lt. 2 ( x 1,09 )
Upah di Lt. 3 ( x 1,12 )
Upah di Lt. 4 ( x 1,135 )

85,250.94
87,597.30
88,770.48

1 KG PENULANGAN BETON
Besi beton
Bendrat

1.0500
0.0150

Pekerja
Mandor
Kep. Tukang besi
Tukang besi

0.0075
0.0008
0.0009
0.0090

kg
kg

11,950.00
14,200.00

12,547.50
213.00

28,875.00
44,625.00
42,000.00
39,375.00

216.56
33.47
37.80
354.38
J umlah

Upah di Lt. 2 ( x 1,09 )
Upah di Lt. 3 ( x 1,12 )
Upah di Lt. 4 ( x 1,135 )
1 M2 PASANG BEKISTING PONDASI
Papan kayu terentang
Minyak bekisting
Paku

0.0400
0.1000
0.3000

Pekerj a
Mandor
Tukang kayu
Kepala tukang kayu

0.3000
0.0050
0.1000
0.0100

700.00
719.27
728.90
m3
lt
kg

850,000.00
7,500.00
14,200.00

34,000.00
750.00
4,260.00

28,875.00
44,625.00
44,625.00
47,250.00

8,662.50
223.13
4,462.50
472.50
J umlah

Upah di Lt. 2 ( x 1,09 )
Upah di Lt. 3 ( x 1,12 )
Upah di Lt. 4 ( x 1,135 )
1 M2 PASANG BEKISTING SLOOF
Papan kayu terentang
Minyak bekisting
Paku

0.0450
0.1000
0.2990

Pekerj a
Mandor
Tukang kayu
Kepala tukang kayu

0.3000
0.0050
0.1200
0.0120

15,064.48
15,479.10
15,686.41
m3
lt
kg

850,000.00
7,500.00
14,200.00

38,250.00
750.00
4,245.80

28,875.00
44,625.00
44,625.00
47,250.00

8,662.50
223.13
5,355.00
567.00
J umlah

Upah di Lt. 2 ( x 1,09 )
Upah di Lt. 3 ( x 1,12 )
Upah di Lt. 4 ( x 1,135 )
1 M2 PASANG BEKISTING KOLOM
Papan kayu terentang
Paku
Minyak bekisting
Balok borneo
Multiplek 9 mm
Dolken kayu galam 10 cm/4 m

0.0400
0.4000
0.2000
0.0100
0.3500
2.0000

Pekerj a
Mandor
Tukang kayu
Kepala tukang kayu

0.3000
0.0060
0.1600
0.0160

16,140.31
16,584.54
16,806.65
m3
kg
lt
m3
lbr
bt

850,000.00
14,200.00
7,500.00
1,500,000.00
126,000.00
12,500.00

34,000.00
5,680.00
1,500.00
15,000.00
44,100.00
25,000.00

28,875.00
44,625.00
44,625.00
47,250.00

8,662.50
267.75
7,140.00
756.00
J umlah

Upah di Lt. 2 ( x 1,09 )
Upah di Lt. 3 ( x 1,12 )
Upah di Lt. 4 ( x 1,135 )
1 M2 PASANG BEKISTING BALOK
Papan kayu terentang
Paku
Minyak bekisting
Balok borneo
Multiplek 9 mm
Dolken kayu galam 10 cm/4 m

0.0400
0.4000
0.2000
0.0100
0.3500
2.0000

Pekerj a

0.3200

18,340.61
18,845.40
19,097.79
m3
kg
lt
m3
lbr
bt

850,000.00
14,200.00
7,500.00
1,500,000.00
126,000.00
12,500.00

34,000.00
5,680.00
1,500.00
15,000.00
44,100.00
25,000.00

28,875.00

9,240.00

Mandor
Tukang kayu
Kepala tukang kayu

0.0060
0.1600
0.0160

44,625.00
44,625.00
47,250.00

267.75
7,140.00
756.00
J umlah

Upah di Lt. 2 ( x 1,09 )
Upah di Lt. 3 ( x 1,12 )
Upah di Lt. 4 ( x 1,135 )
1 M2 PASANG BEKISTING PLAT LANTAI
Papan kayu terentang
Paku
Minyak bekisting
Balok borneo
Multiplek 9 mm
Dolken kayu galam 10 cm/4 m

0.0400
0.4000
0.2000
0.0120
0.3500
2.0000

Pekerj a
Mandor
Tukang kayu
Kepala tukang kayu

0.3200
0.0060
0.1600
0.0160

18,970.09
19,492.20
19,753.26
m3
kg
lt
m3
lbr
bt

850,000.00
14,200.00
7,500.00
1,500,000.00
126,000.00
12,500.00

34,000.00
5,680.00
1,500.00
18,000.00
44,100.00
25,000.00

28,875.00
44,625.00
44,625.00
47,250.00

9,240.00
267.75
7,140.00
756.00
J umlah

Upah di Lt. 2 ( x 1,09 )
Upah di Lt. 3 ( x 1,12 )
Upah di Lt. 4 ( x 1,135 )
1 M2 BONGKAR BEKISTING
Pekerj a
Mandor
Tukang kayu

18,970.09
19,492.20
19,753.26

0.0133
0.0013
0.0333

28,875.00
44,625.00
44,625.00

384.04
58.01
1,486.01
J umlah

Upah di Lt. 2 ( x 1,09 )
Upah di Lt. 3 ( x 1,12 )
Upah di Lt. 4 ( x 1,135 )

2,101.59
2,159.43
2,188.35

1 M3 BETON BERTULANG FOOTPLAT P1
Beton 1: 2:3
1.0000
Besi beton
135.0000
Bekisting
2.2860
Bongkar bekisting
2.2860

m3
kg
m2
m2

585,361.88
13,402.71
58,053.43
1,928.06

585,361.88
1,809,365.34
132,710.13
4,407.55
J umlah

1 M3 BETON BERTULANG FOOTPLAT P2
Beton 1: 2:3
1.0000
Besi beton
170.0000
Bekisting
2.8600
Bongkar bekisting
2.8600

m3
kg
m2
m2

585,361.88
13,402.71
58,053.43
1,928.06

585,361.88
2,278,460.06
166,032.80
5,514.26
J umlah

1 M3 BETON BERTULANG SLOOF 25/50
Beton 1: 2:3
1.0000
Besi beton
145.0000
Bekisting
10.0000
Bongkar bekisting
10.0000

m3
kg
m2
m2

585,361.88
13,402.71
58,053.43
1,928.06

585,361.88
1,943,392.41
580,534.25
19,280.63
J umlah

1 M3 BETON BERTULANG KOLOM 15/15
Beton 1:3:5
1.0000
Besi beton
180.0000
Bekisting
26.6670
Bongkar bekisting
26.6670

m3
kg
m2
m2

457,741.88
13,402.71
142,106.25
1,928.06

Upah di Lt. 2 ( x 1,09 )

Upah di Lt. 3 ( x 1,12 )

457,741.88
2,412,487.13
3,789,547.37
51,415.64
J umlah
462,297.96
462,297.96
13,460.50
2,422,890.87
143,620.61
3,829,930.87
2,101.59
56,043.05
J umlah
463,816.65
463,816.65

4 ( x 1.172.135 ) 595.125.880.44 umlah 595.12 ) 594.69 17.125.09 ) 592.377.150.86 umlah 592.49 144.0000 m3 kg m2 m2 585.94 970.43 Upah di Lt.75 1.40 2.135 ) 595.747.576.40 2.424.428.13.84 1.928.06 J Upah di Lt.620.361.136.0000 Besi beton 175.74 144.59 Upah di Lt.12 ) 594.964.88 13.43 Upah di Lt.152.358.50 143.25 1.154.71 142.400.188.402.48 13.106.0000 215.48 2.35 J J J 1 M3 BETON BERTULANG KOLOM Ø 50 Beton 1: 2:3 Besi beton Bekisting Bongkar bekisting 1.06 585.899.88 2.43 2.920.850.460.94 2.729.154.77 1.838.0000 Bekisting 8.34 1.81 umlah 585.585.88 1.88 13.60 2.489.250.460.843.400.900.920.75 J umlah Upah di Lt.0000 Besi beton 310.747.79 2.810.52 J umlah 464.83 J umlah 592. 3 ( x 1.159.09 ) Upah di Lt.842.25 1.504.9992 7.8000 Bongkar bekisting 6.92 umlah 594.79 2.95 umlah 585.850.400.110.93 1.928.77 144.345.148.77 4.94 13.60 umlah 595.50 umlah 592.48 13.30 13.360.620.747.09 980.008.71 umlah 594.003.747.894.290.361.355.06 J Upah di Lt.473.361.358.506.00 464.61 2.377.61 2.576.09 ) 592.35 58.479.94 592.581.479.361.812.8000 Upah di Lt.30 13.94 13.489.79 3.59 Upah di Lt.94 2.361.729.00 15.756.80 J umlah 594. 2 ( x 1.645.683.63 2.275.136. 4 ( x 1. 2 ( x 1.77 144.898.489.88 2.400.94 13.82 16.125.59 1.90 16.0000 Bekisting 6.40 144.188.53 1.159. 3 ( x 1.48 2.400. 4 ( x 1.148.392.0000 Bongkar bekisting 8.920.400.9992 m3 kg m2 m2 585.426.50 143. 3 ( x 1.881.900.88 4.50 13.402.920.01 .159.153.20 17.40 2.0000 7.30 2.479.101.361.88 13.422.588.460.40 2.101.377.135 ) 1 M3 BETON BERTULANG KOLOM 50/50 Beton 1: 2:3 1.178.747.59 14.022. 2 ( x 1.78 3.50 4.959.402.35 J J J 1 M3 BETON BERTULANG BALOK 25/50 Beton 1: 2:3 1.30 13.71 142.106.747.221.356.04 57.40 144.77 144.101.479.21 15.273.092.72 1.249.30 2.122.928.12 ) m3 kg m2 m2 585.188.63 17.35 17.00 13.155.30 594.71 142.

460.772.85 20.920.216.71 142.135 ) 464.12 ) m3 kg m2 m2 585.3330 Bongkar bekisting 18.00 2.43 984.96 2.30 13.153.50 144. 4 ( x 1.402.489.920.00 2.44 33.144.48 13.880.237.747.50 2.278.76 18.361.09 ) 592.400.77 2.772.536. 3 ( x 1.473.83 J umlah 594.20 2.528.09 2.4300 m3 kg m2 m2 585.615.365.94 13.715. 2 ( x 1.928.20 2. 4 ( x 1.456.033.920.663.747.06 585.50 144.817.347.04 1.0000 Bekisting 9.94 592.188.63 umlah 592.06 2.159. 3 ( x 1.88 2.09 2.06 J Upah di Lt.363.250.101.79 J umlah Upah di Lt.19 35.433.11 J umlah 592.226.42 umlah 595.747.521.35 J J J 1 M3 BETON BERTULANG BALOK LATAI 15/20 Beton 1:3:5 1.286.09 ) Upah di Lt. 2 ( x 1.479.235.360.894.40 4.35 J J J 1 M3 BETON BERTULANG BALOK KONSUL 15/25 Beton 1: 2:3 1.30 3.683.101.42 umlah 463.033.26 986.278.09 ) 462.361.59 Upah di Lt.48 3.88 13.285.40 145.479.145.489.3330 Bongkar bekisting 17.77 144.144.636.09 2.654.367.26 2.402.06 J Upah di Lt.98 1.50 1.159.12 ) 594.0000 Besi beton 240.69 40.928.507.479.17 umlah 462.20 2.65 2.135 ) 595.43 Upah di Lt.419.43 Upah di Lt.920.297.816.400.588.15 umlah 457.156.61 20.108.16 1.48 13.12 J umlah 595.77 144.460.0000 Bekisting 17.82 144.683.250.20 2.96 14.48 595.74 39.763. 2 ( x 1.033.201.85 38.684.88 2.30 594.500.772.88 13.71 142.94 3.59 Upah di Lt.66 2.65 13.12 ) 463.0000 Besi beton 170.119.361.400.426.489.158.181.137.576.288.3330 m3 kg m2 m2 457.400.77 2.3330 Upah di Lt.135 ) 1 M3 BETON BERTULANG BALOK 20/35 Beton 1: 2:3 1.297.36 2.230.402.26 2.741.345.88 13.04 umlah 585.460.30 13.649.450.00 13.336.54 .576.741.181.816.59 36.75 1.33 19.96 13.928.07 144.683.88 3.75 1.747.77 2.644.250.35 14.159.460.821.304.98 umlah 594. 4 ( x 1.0000 Besi beton 160.772. 3 ( x 1.75 1.101.27 145.14 2.188.291.0000 Bekisting 18.94 13.83 umlah 464.71 142.188.361.680.658.509.4300 Bongkar bekisting 9.40 145.561.

156.585.188.43 595.533.073.83 2.582.48 4.033. 3 ( x 1.06 J Upah di Lt.308.928.400.151.5000 Bongkar bekisting 9.43 37.48 4.77 2.789.402.250.09 ) Upah di Lt.397.35 Upah di Lt.586.72 umlah 592.772.101.09 2.558.57 umlah 595.09 umlah 594.94 4.43 Upah di Lt.375.0000 Bekisting 17.920.043.88 13.7400 Bongkar bekisting 17.48 2.489.9300 Bongkar bekisting 10.583.44 1.40 145.88 2.36 umlah 594.30 13.12 ) 594.20 2.747.188.159.101.747.50 144.94 4.29 .83 19.70 2.198.93 20.772.48 13.88 4.50 144.653.683.429.09 2.680.40 J umlah 595.930.68 umlah 585.144.489.293.09 2. 2 ( x 1.400.09 ) 592.20 2.861.811.50 2.7400 Upah di Lt.460. 2 ( x 1.335.576.489.43 Upah di Lt.772.135 ) 595.460.033.258.0000 Besi beton 340.571.996.513.559.361.928.360.747.59 Upah di Lt.918.88 13.203.159.159.460.400.88 4.39 21.88 1.30 594.815.514.361.153.69 J umlah 585.033.90 20.94 592.188.920.12 ) 594.135 ) 595.36 144.23 1.59 umlah 592. 2 ( x 1.33 umlah 585.038.5000 m3 kg m2 m2 37.122.0000 Bekisting 10.479.26 2.920.433.377.400.2.09 ) 592.75 1.55 2.479.13 1.71 142.77 144.402.101.94 13.361.43 38.71 142.250.920.20 2.020.0000 Besi beton 160. 3 ( x 1.361.568.683.683.26 2.747.556.77 144.15 23.63 18.94 13.747.576.14 1.361.400.00 2.355.88 13.250.59 37.40 145.135 ) 1 M3 BETON BERTULANG BALOK 20/40 Beton 1: 2:3 1. 4 ( x 1.920.495.40 145.747.0000 Bekisting 9.06 J Upah di Lt.920.30 13.928.35 J J J 1 M3 BETON BERTULANG RING BALOK 15/25 a Beton 1: 2:3 1.17 J umlah 594.26 2.965.77 144.75 1.763.30 4.94 13. 3 ( x 1. 4 ( x 1.75 1.209.9300 m3 kg m2 m2 585.59 umlah 595.282.64 1.370.71 142.35 J J J 1 M3 BETON BERTULANG RING BALOK 15/25 Beton 1: 2:3 1.316.970.531.931.46 22.159.920.0000 Besi beton 300.479.48 13.821.12 ) m3 kg m2 m2 585.30 4.06 585.213.48 13.59 Upah di Lt.402.400.361.30 1.73 34.375.30 13.046. 4 ( x 1.602.49 23.39 1.83 J umlah 592.

351.88 2.50 144.159.512.400.772.148.48 13.400.75 1.94 1.928.20 2.250.206.72 144.7500 Bongkar bekisting 19.48 1.47 umlah 592.53 J umlah 594.30 13.93 umlah 585.69 16.361.30 13.59 Upah di Lt.20 2.31 2.774.4800 Bongkar bekisting 16.587.26 2.48 2.56 2.54 J umlah 592.23 41.35 J J J 1 M3 BETON BERTULANG BALOK 20/60 Beton 1: 2:3 1.460.390.634.86 35.66 2.920.405.243.965.09 ) 592.71 142.595.774.683.683.033.377.50 2.135 ) 595.7500 m3 kg m2 m2 585.94 592.747.40 145.94 13.250.43 2.06 J Upah di Lt.648.406.928.43 Upah di Lt.40 145.772.74 umlah 595.06 J Upah di Lt.920.400.30 2.066.40 145.747.88 13.889.159.09 2. 2 ( x 1.983.010.479.826.12 ) 594.845.035. 2 ( x 1.86 2.59 Upah di Lt.30 13.402.0000 Besi beton 90.751.65 144.135 ) 1 M3 BETON BERTULANG RING BALOK 15/25 b Beton 1: 2:3 1.939.17 umlah 594.158.37 2.859.81 43.250.159.88 2.188.004.021.202.101.361.43 Upah di Lt.075.101.386.48 2.400.94 1.064.445.211.079.94 13.188. 3 ( x 1.814.920.402.848.3330 Bongkar bekisting 8.046.489.35 J J J 1 M3 BETON BERTULANG LISPLANK 10/80 Beton 1: 2:3 1.02 umlah 585.53 J umlah .361.361.06 36.95 42.772.75 1.747.12 ) 594.361.35 Upah di Lt.920.385.35 J umlah 585.683. 4 ( x 1.44 34.219.09 1.94 2.994.74 2.572.30 594.94 13.747.71 142.91 2. 3 ( x 1.0000 Bekisting 16.88 13.75 1.50 144.26 2.37 umlah 594.818.135 ) 595.09 ) Upah di Lt.460.928.97 38.23 umlah 592.832.033.59 17.479.01 2.41 umlah 595.920. 3 ( x 1.0000 Besi beton 210. 4 ( x 1.12 ) m3 kg m2 m2 585.402.101.821.706.920.830.43 17.20 1.206.3330 Upah di Lt.0000 Bekisting 8. 4 ( x 1.747.400.0000 Besi beton 150.06 38.48 13.98 2.39 2.428.188.250.20 31.4800 m3 kg m2 m2 J umlah 595.09 2.479.213.06 585.77 144.304.77 144. 2 ( x 1.489.0000 Bekisting 19.88 13.214.30 1.506.88 1.48 13.241.26 2.460.400.864.019.09 ) 592.568.77 2.188.361.71 142.179.489.033.747.

71 145.854.361.167.54 umlah 592.283.231.59 umlah 595. 4 ( x 1.77 147.683.43 17.88 1.884.48 13.135 ) 1 M3 BETON BERTULANG BALOK TANGGA 20/30 Beton 1: 2:3 1.400.68 1.50 147.233.928.59 1.489.101.213.512.400.982.227.250.53 umlah 594.479.06 585.59 Upah di Lt.48 3.26 2. 3 ( x 1.65 umlah 594.77 1.20 2.101.88 3.920.30 3.09 ) Upah di Lt.33 28.48 2. 2 ( x 1.00 1.12 ) Upah di Lt.887.159.40 148.402.74 2.034.875.033.747.460.09 2.30 1.3330 Bongkar bekisting 8.0000 Bekisting 8.71 142.03 1.59 17.06 J Upah di Lt.213.0000 Besi beton 145.955.928.94 13.231.489.235.0000 Bekisting 8.88 1.954.30 13.479.920.09 ) 592.75 25.747.994.94 3.159.920.566.320.69 16.60 28.904.066.251.53 umlah 585.561.26 2.40 145.74 17.385.920.512.135 ) m3 kg m2 m2 585.920.26 2.0000 Besi beton 140.920.67 147.361.14 27.920.30 594.06 585.064.20 1.747.378.410.882.35 J J J 1 M3 BETON BERTULANG PLAT LANTAI 12 CM Beton 1: 2:3 1.30 13.12 18.88 1.81 umlah 592.023.772.994.71 145.09 2.53 J umlah 594.0000 Besi beton 245.69 16.94 13.48 .48 13.250.3330 Bongkar bekisting 8.20 1.12 18.361.543.98 17.400.50 144.35 J J J 1 M3 BETON BERTULANG PLAT TANGGA Beton 1: 2:3 1.88 13. 4 ( x 1.773.400.90 1.135 ) 595.683.94 1.159.361.772.400. 2 ( x 1.235.20 2.747.Upah di Lt.88 13.3330 m3 kg m2 m2 585.3330 Upah di Lt.402. 3 ( x 1.54 J umlah 592.297.888.0000 Bekisting 13.208.53 umlah 595.361.361.35 595.09 1.460.951.09 ) 592.876.53 J umlah 595. 4 ( x 1.12 ) 594.385.823.77 144.50 1.460.56 umlah J Upah di Lt. 4 ( x 1.038.12 ) 594.188.489.75 1.188.101.066.94 13.75 1.0000 m3 kg m2 m2 595.48 1.43 Upah di Lt.432.033.53 J umlah 585.479.683.304.402.88 13.80 1.928.250.41 1.920.943.188.302.034.227.470.392.072.448.562.61 1.982.98 2.963.48 595.663.772.033.59 Upah di Lt.75 1. 3 ( x 1.0000 Bongkar bekisting 13.48 13.30 13.94 592.43 Upah di Lt. 2 ( x 1.885.135 ) 595.94 147.40 145.747.747.400.

0000 m2 1.88 2. 2 ( x 1.747.63 J umlah 592.94 2.418.683.537.188.159.033.400. 3 ( x 1.188.48 13.920.86 147.0000 kg 13.250.50 147.594.40 148.48 1.88 13.83 147.30 594.015.400.0000 Besi beton 164.40 148.043.20 2.15 umlah 595.56 21.43 21.12 18.011.015.94 13.005.59 21.94 13.75 9.83 738.500.88 2.77 1.594.920.50 19.88 umlah 594.837.0000 kg Bekisting 5.30 13.722.00 2.75 Bongkar bekisting 10.009.928.59 Upah di Lt.50 1.94 umlah 594.20 2.280.460.982.30 umlah 595.477.928.88 J umlah 594.26 2.472.250.31 umlah 592.43 Upah di Lt.772.0000 m3 Besi beton 75.159.207.83 1.26 2.77 147.48 2.0000 m2 145.12 ) 594.0000 Bongkar bekisting 10.747.88 Besi beton 75.06 Upah di Lt.489.202.48 13.400.210.480.101.479.561.101.27 1.883.00 21.772.97 1.202.402.705.135 ) 595.88 21.722.489. 2 ( x 1.489.861.00 10.0000 m2 585.40 148. 2 ( x 1.479.101.09 ) 592.507.135 ) 585.1 M3 BETON BERTULANG PLAT ATAP 10 CM Beton 1: 2:3 1.20 1.0000 Bekisting 10. 4 ( x 1.43 Upah di Lt.537.212.188.516.747.332.71 145.30 2.920.88 1.09 ) 592.400.0000 m3 kg m2 m2 13.009.010.233.235.26 2.402.477.159.747.683.456.797.94 592.94 1.460.86 736.135 ) 595. 3 ( x 1.48 595.456.005.010.400.682.77 147.31 740.033.361.06 J Upah di Lt.09 2.88 13.75 umlah 585.30 1. 4 ( x 1.09 1.44 10.0000 m3 585.88 1.920.59 Upah di Lt.40 1.57 1.97 728.361.06 585.198.09 ) Upah di Lt.71 Bekisting 10.472.35 J J J 1 M3 BETON BERTULANG PLAT JEMBATAN TEBAL 20 CM Beton 1: 2:3 1.94 13.982.460.361.12 ) 594.0000 m2 Bongkar bekisting 5.772.53 J umlah 585.75 1.747.747.50 147.941.30 13.75 1.522.928.683.250. 4 ( x 1.479. 3 ( x 1.79 1.35 1.71 145.166.920.63 umlah 592.705.640.50 19.250.262.500.280.44 1.30 J umlah 595.489.402.361.011.033.888.31 .837.48 13.920.09 2.361.30 13.28 10.35 J J J 1 M3 BETON BERTULANG DINDING JEMBATAN TEBAL 20 CM Beton 1: 2:3 1.12 ) Upah di Lt.400.361.51 umlah J Upah di Lt.

8400 m3 kg m2 m2 585.330.946.1730 0.361.45 11.200.000.700.25 223.625.1500 m3 m' kg 6.00 48.00 54.09 ) Upah di Lt.1500 Pekerja Mandor Tukang kayu Kepala tukang kayu 2.1500 0.625.250.238.35 1.2500 0.0000 Bekisting 5.875.71 52.50 J umlah 417.0000 90.0000 0.23 9.00 47.00 434.0000 0.00 .500.0200 28.00 47.26 2. rangka kayu bangkirey m3 Papan kayu bangkirey 0.50 30.392. 4 ( x 1.462.13 8.63 1.300.1" 0.00 69.52 20.750.88 1.0070 3.883.00 4.00 44.950.00 44.135 ) 19.41 280.0090 0.650.700.331.12 ) Upah di Lt.12 ) Upah di Lt.00 20.81 m3 kg 7.1000 6.00 Paku biasa 1/2" .62 10.950.00 Teakwood 3 mm 0.25 1.625.155.000.0148 0.00 16.00 28.625.135 ) 1 M3 GORDING Kayu kamper Paku 1.033.38 660. 2 ( x 1.01 J umlah 1 M2 PASANG USUK & RENG Usuk 5/7 Reng 2/3 Paku 0.63 1. 2 ( x 1.722.00 57.1 M3 BETON BERTULANG ABUTMENT 2 Beton 1: 2:3 Besi beton Bekisting Bongkar bekisting 148.00 Tukang kayu 2. 4 ( x 1.875.000.181.420.0000 Besi beton 145.920.943.00 4.928.88 13.00 Pekerja Mandor Tukang kayu Kepala tukang kayu 0.00 14.00 426.25 J umlah Upah di Lt.67 m3 kg Upah di Lt.480.0250 6.0050 0. 4 ( x 1.361.00 Lem kayu 0.000.12 ) Upah di Lt.71 52.152.00 J umlah Upah di Lt.56 21.56 255.750.612.72 20.88 13.206.250. 3 ( x 1.995.456.250.6750 lbr 80.361.50 290.00 89.625.0000 org 44.51 J umlah 1.243.188.361.0500 1.00 945.0000 4.0196 7.250.3100 m3 kg m2 m2 585.130.09 ) Upah di Lt.402.00 7.530.06 585.928.3000 kg 12.830.6500 15.000.5000 0.830.00 3.2000 0. 3 ( x 1.09 ) Upah di Lt.625.00 47.402.42 1 m2 Pasang pintu teakwood rangkap. 3 ( x 1.88 1.57 16.00 14.200. 2 ( x 1.00 44.700.1000 Pekerja Mandor Tukang kayu Kepala tukang kayu 0.925.00 6.06 585.30 16.00 44.750.00 28.156.8400 4.422.00 1.371.00 150.332.200.500.331.82 J umlah 1 M3 BETON BERTULANG ABUTMENT 1 Beton 1: 2:3 1.062.00 2.712.000.250.135 ) 1 M' LISPLANK PAPAN 3 x 30 Papan Lisplank Paku 0.00 44.3100 Bongkar bekisting 5.625.00 4.297.875.38 428.0300 kg 14.200.690.00 14.00 44.

00 J umlah 1 UNIT DAUN PINTU P 5 Clading Daun pintu temperd Floor hinge 8.00 1.00 0.00 J umlah 1 UNIT DAUN PINTU PJ4 Rangka pintu/jendela all Teakwood Melamine 7.00 26.000.00 J umlah 1 UNIT DAUN PINTU PJ1 Rangka pintu/jendela all Teakwood Melamine 11.50 80.00 97.00 26.86 1 UNIT DAUN PINTU P1 Rangka pintu/jendela all 5.00 1.6400 3.00 J umlah 1 UNIT DAUN PINTU P 4 Rangka pintu/jendela all Teakwood Melamine 3. 4 ( x 1.50 80.000.00 1.00 1.000.00 26.000.823.00 J umlah 12.6400 1 UNIT DAUN PINTU P3 Rangka pintu/jendela all Teakwood Melamine 12.09 ) Upah di Lt.00 J umlah m m2 m2 1 150.000.00 0.822.447.00 44.000. 2 ( x 1.00 0.50 80.0000 2.00 1.926.Kepala tukang kayu Pekerja Mandor 0.00 0.00 26.000.00 26.00 28.625.00 0.6000 - m1 m2 m2 150.874.874.000.12 ) Upah di Lt.00 26.000.874.6000 - m1 m2 m2 150.00 0.874.740.00 840.325.135 ) 127.000.00 17.00 1.845.000.00 4.00 26.338.00 0.890.00 3.0000 m2 bh set 450.200.00 0.874.000.000.2000 0.00 J umlah .000.00 J umlah m m2 m2 1 150.400.00 2.50 80.450.5000 1 UNIT DAUN PINTU P3' Rangka pintu/jendela all Teakwood Melamine 1 150.00 26.40 133.200.000.00 510.750.545.5000 4.726.2000 3.4000 - m m2 m2 1 150.980.1500 4.000.00 0. 3 ( x 1.00 120.250.874.000.6000 0.50 80.23 360.50 80.500.17 291.00 0.000.3000 - m1 m2 m2 150.000.00 3.000.000.875.000.49 131.125.00 J umlah 1 UNIT DAUN PINTU PJ3 Rangka pintu/jendela all Teakwood Melamine 10.874.000.000.000.50 80.935.500.75 J umlah Upah di Lt.6000 m 1 UNIT DAUN PINTU P2 Rangka pintu/jendela all Teakwood Melamine 13.000.3000 - m1 m2 m2 150.00 9.0300 org org org 47.00 0.000.00 1.874.5000 - m1 m2 m2 150.00 0.000.2800 2.207.000.00 J umlah 1 UNIT DAUN PINTU PJ2 Rangka pintu/jendela all Teakwood Melamine 32.000.50 80.000.00 7.00 1.000.

00 0.00 915.00 J umlah 1 UNIT DAUN JENDELA J6 Rangka pintu/jendela all Teakwood Melamine 4.202.3000 - m1 m2 m2 150.50 80.000.00 990.1000 - m1 m2 m2 150.00 J umlah 1 UNIT DAUN JENDELA J7 Rangka pintu/jendela all Teakwood Melamine 7.750.000.50 80.550.00 J umlah 1 UNIT DAUN JENDELA J2 Rangka pintu/jendela all Teakwood Melamine 15.000.00 0.00 0.00 0.000.00 26. C.00 0.000.000.00 J umlah 1 UNIT DAUN JENDELA BV Rangka pintu/jendela all Teakwood Melamine 1.0000 - m1 m2 m2 150.6000 - m1 m2 m2 150.000.00 26.874.000. C.00 1 M2 PASANGAN KERAMIK LANTAI 20 x 20 Keramik 20 x 20 1.00 26.874.00 J umlah 1 UNIT DAUN JENDELA J8 Rangka pintu/jendela all Teakwood Melamine 3.00 26.50 80. 11.000.874.00 0.7000 - m1 m2 m2 150.000.000.000.00 0.000.00 26.00 26.00 0.000.50 80.750.0130 m2 kg m3 kg .874.19 2.00 57.000.845.000.38 85.00 1.000.50 80.140.00 26.00 26.000.00 0.000.874.8000 - m m2 m2 1 150.00 984.00 26.00 0. warna 0.00 J umlah 1 UNIT DAUN JENDELA BV 3 Rangka pintu/jendela all Teakwood Melamine 2.00 52.874.00 2.000.00 26.1 UNIT DAUN PINTU PBV 1 Rangka pintu/jendela all Teakwood Melamine 6.000.000.00 0.000.00 0.000.6000 - m m2 m2 1 150.00 0.000.000.874.00 4.00 0.6000 - m m2 m2 1 150.00 J umlah 1 UNIT DAUN JENDELA J5 Rangka pintu/jendela all Teakwood Melamine 6.000.00 11.3800 Pasir pasang 0.00 J umlah 1 UNIT DAUN JENDELA J1 Rangka pintu/jendela all Teakwood Melamine 12.00 1.50 80.50 80.6000 - m m2 m2 1 150.874.00 0.000.874.000.000.00 0.340.0000 P.00 0.00 855.00 J umlah 1 UNIT DAUN JENDELA BV4 Rangka pintu/jendela all Teakwood Melamine 5.000.4000 - m1 m2 m2 150.000.00 0.50 80.874.00 660.00 240.00 300.50 80.0300 P.00 J umlah 57.00 0.00 0.50 80.00 570.

50 111.63 18. 3 ( x 1.500.0300 0.75 1.375.09 ) Upah di Lt.375.00 44.12 ) Upah di Lt. C.380.90 16.135 ) 1 M2 PENGECATAN DINDING WEATHERSHIELD Cat dasar 0.1000 0.00 1.00 39.50 420.218.727.664.00 44. 3 ( x 1.15 5.922.00 44.00 7.135 ) 1 M2 PASANGAN KERAMIK DINDING 20/25 Keramik Dinding 1.09 ) Upah di Lt.500.875.38 825.300.1000 Cat penutup 2x 0.500. Tukang Batu 16.00 577.29 m2 kg m3 kg 55.625.00 7.375.875.1000 Cat penutup 2x 0. 3 ( x 1.00 42.0200 0.937. 4 ( x 1. Tukang Batu 0.625. 3 ( x 1.0000 0.652.00 52.00 3.C.38 J umlah Upah di Lt.625.0100 12.1000 Pekerja Mandor Tukang cat Kepala tukang cat 16.38 J umlah Upah di Lt.00 15.218.000.115.85 kg kg kg 0.00 2.00 39. 4 ( x 1.417.550.652.625.00 44.251.09 ) Upah di Lt.000.00 7.875.00 J umlah Upah di Lt.0000 Pasir pasang 0.0130 Pekerja Mandor Tukang batu Kep.00 7.00 15.000.1850 0.00 7.0185 63.20 16.625.1500 0.00 39.218.0130 Pekerja Mandor Tukang batu Kep.625.00 42.00 44.63 5.12 ) Upah di Lt.2500 0.000.25 669.09 ) Upah di Lt.0250 0. Pasir pasang P. 2 ( x 1.875.75 5.00 44.85 m2 kg m3 kg 0.00 4.00 52.000.00 16.375.115.000.000.0000 P.000.12 ) Upah di Lt.85 kg kg kg 63.75 1.2600 Plammur 0.00 12. C.135 ) 5.56 3.00 28.937.15 5.00 28.C.500.906.000.0250 0.0150 28. 2 ( x 1.38 85.00 984.00 39. 2 ( x 1.0250 0.00 39.699.0150 17.875.00 4. 2 ( x 1.50 420.2500 0.2500 0. warna 0.922.75 5. 8.341.000.00 63.38 85.727.00 984.0300 P.875.284.135 ) 1 M2 PASANGAN KERAMIK 30/30 Keramik P.850.850.00 577.875.251.2600 Plammur 0.56 J umlah Upah di Lt.135 ) 1 M2 PENGECATAN DINDING DAN PLAFOND Cat dasar 0.906.00 6.90 16. 4 ( x 1.625.1000 0.12 ) Upah di Lt.00 28.00 63.0025 0.00 28.625.12 ) Upah di Lt. 3 ( x 1.00 J umlah Upah di Lt.000.0025 0.550.00 1.63 7. 4 ( x 1.00 2.699.Pekerja Mandor Tukang batu Kepala tukang batu 0.0200 0.924.375.1000 Pekerja Mandor Tukang cat Kepala tukang cat 0.000.50 111.20 16.30 18.000. 2 ( x 1.25 669.00 1. warna 1.00 55.00 44.115. 4 ( x 1.56 3.63 5.00 44.0100 5.09 ) Upah di Lt.000.285.75 1.1500 0.0000 8.85 .

775.500.135 ) 2.067.00 68. 4 ( x 1.625.000.000.71 3.00 7.00 44.000.98 1 m2 PASANG PAVING Pekerja Tukang batu Kepala Tukang Mandor 0.50 9.00 75.0500 0.750.38 2.12 ) Upah di Lt.750.00 2.000.0090 0.0025 0.0075 0.875.00 3.625.2000 Tukang cat Pekerja Mandor Kepala tukang cat 0.625.0800 0. 2 ( x 1.25 111.1700 0.0120 28.375.00 14.56 252.00 42. 3 ( x 1.1 M2 PENGECATAN KAYU / BESI Cat dasar Cat penutup 2x Plammur Meni 0.00 44.00 5.00 J umlah Upah di Lt.150.021.800.375.00 36.250.50 Paving Pasir Urug 1.89 3.00 334.00 2.2600 0.00 39.555.09 ) Upah di Lt.1500 0.00 354.1000 65.00 m2 m3 J umlah .00 44.000.108.0060 kg kg kg kg 36.250.00 6.2000 0.00 15.00 28.00 39.875.0700 0.985.69 535.247.

23 662.741.30 595.40 23.00 78.19 4.15 24.75 22.88 592.807.13 5.576.57 6.257.88 462.14.823.812.74 23.816.00 507.180.94 594.988.032.470.927.65 464.49 24.75 50.150.361.00 21.297.75 6.589.458.75 6.13 457.400.920.48 .254.211.835.611.75 7.75 22.31 6.98 14.623.482.88 585.161.50 24.96 463.47 407.118.988.747.

25 142.00 13.50 642.245.25 143.489.43 59.71 13.402.074.40 144.479.010.830.807.820.11 59.620.41 43.760.34 60.80 14.40 39.280.386.12.125.826.45 125.63 58.00 .460.10 54.830.00 16.79 125.053.377.052.61 144.21 13.106.63 54.77 13.696.48 54.63 52.50 13.280.489.

75 142.17.035.75 147.192.26 128.99 3.20 145.35 2.59 2.101.771.06 2.20 148.128.188.531.403.569.16 6.711.90 3.683.09 144.09 147.75 144.772.250.75 .033.368.683.75 145.26 1.772.00 17.159.403.01 6.162.033.928.280.250.844.43 2.

663.152.97 4.561.652.095.723.095.6.546.83 .109.89 4.052.87 4.063.22 4.36 4.801.985.791.113.11 4.99 6.35 4.14 5.79 4.668.083.619.123.93 5.348.148.760.129.766.

40 5.018.417.370.742.77 5.400.221.778.894.611.772.61 5.378.48 5.253.00 5.321.5.22 5.39 5.677.044.165.38 5.700.314.457.58 5.299.23 5.68 5.277.203.36 .343.215.

14 6.5.20 6.780.86 6.516.295.87 5.186.31 5.251.93 6.244.433.641.559.32 6.094.873.573.176.29 6.44 .923.911.342.43 5.580.230.440.719.313.360.074.208.22 6.50 6.

291.44 5.831.593.57 5.025.358.841.709.132.717.907.47 5.818.826.936.647.05 3.854.18 3.97 4.5.42 4.688.365.932.982.783.830.077.78 5.86 5.800.846.094.38 4.694.73 4.22 .59 3.

459.128.846.671.099.691.84 4.74 4.425.92 4.408.146.419.152.29 4.97 5.446.731.707.465.51 .3.295.47 5.13 3.074.789.14 5.621.98 3.13 3.745.14 5.134.764.721.772.

293.04 4.70 4.523.304.348.623.455.046.310.83 4.105.82 3.259.358.440.56 3.233.388.095.398.91 2.49 4.328.733.697.736.355.18 2.28 2.066.82 2.43 .746.682.3.97 3.

00 382.819.38 86.872.00 .332.286.00 7.50 7.522.3.776.731.81 70.713.993.424.520.30 87.752.49 2.056.33 90.57 87.313.86 2.50 7.637.454.00 14.142.109.401.33 88.096.742.52 91.185.72 90.817.987.841.720.42 209.38 85.91 71.748.38 7.696.030.67 7.830.00 17.

75 326.17 2.000.459.125.303.740.86 840.000.40 342.890.626.435.000.00 510.363.000.00 13.00 .369.00 2.000.022.23 1.00 1.49 340.543.117.845.000.75 337.000.00 1.00 4.303.00 1.000.545.023.

000.00 300.00 71.000.00 990.000.554.000.000.00 240.000.915.000.000.000.00 2.140.00 570.19 .00 855.845.00 660.000.340.00 1.00 1.

19 87.728.56 29.00 81.85 .444.75 29.853.401.90 82.56 11.56 29.806.00 16.141.910.15 29.046.477.477.894.00 5.832.63 92.907.09 88.226.00 86.180.046.56 11.31 91.921.29 65.464.626.31 89.126.20 82.85 6.253.387.75 11.910.39 88.30 91.00 14.04 73.85 24.399.15 11.477.176.680.00 80.172.14.00 5.778.

591.38 .852.48 9.39 23.50 2.415.620.19 23.21 23.19 86.838.961.19 76.20.739.795.69 23.920.

00 180.500.700.850.00 984.750.000.500.00 65.000.00 55.00 39.00 1.200.375.00 15.00 63.000.00 30.00 85.750.00 14.00 12.00 14.38 4.000.00 14.000.000.00 90.000.00 6.00 .00 167.DAFTAR HARGA BAHAN DAN UPAH TENAGA NO JENIS BAHAN SATUAN HARGA BAHAN: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Pasir pasang Pasir urug Tanah urug Pasir beton Batu split 2/3 Batu kali Bata merah Semen (PC) / 40 Kg Semen (PC) Semen (PC) warna Kapur Balok kayu meranti Balok kayu kamper Papan kayu kamper Papan kayu bangkirey Reng 3/4 Multipleks 9 mm Teakwood 3 mm Besi beton Paku Kawat bendrat Keramik 30 x 30 cm Keramik 20 x 20 cm Keramik Dinding 20 X 25 Paving Cat kayu Cat tembok Cat tembok weathershield Plamur Menni Minyak cat Minyak bekisting m3 m3 m3 m3 m3 m3 bh zak kg kg m3 m3 m3 m3 m3 m1 Lbr lbr kg kg kg m2 m2 m2 m2 kg kg kg kg kg kg lt 85.00 7.000.000.750.00 6.000.000.000.000.950.00 14.000.000.500.950.00 75.000.00 80.000.500.00 57.00 63.00 7.000.00 310.00 7.00 126.000.200.00 11.00 36.000.

000.00 36.250.00 47.UPAH TENAGA KERJA : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PEKERJA TUKANG GALI MANDOR TUKANG BATU KEPALA TUKANG TUKANG KAYU KEPALA TUKANG TUKANG BESI KEPALA TUKANG TUKANG CAT KEPALA TUKANG BATU KAYU BESI CAT per per per per per per per per per per per Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari 28.00 44.00 39.625.00 42.375.625.625.00 44.375.00 39.00 42.00 44.00 39.375.00 .750.875.000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful