Anda di halaman 1dari 85

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Akademik Orientasi Mata Pelajaran - Kepentingan Mata Pelajaran Murid dapat: 1. Memberi maklumat tentang kepentingan mata pelajaran. 2. Meningkatkan motivasi dan minat belajar kepada setiap murid.

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 5 Kertas A4 Set Induksi: Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menyebut beberapa mata pelajaran yang mereka pelajari. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menyenaraikan beberapa mata pelajaran yang mereka pelajari. 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling berbincang tentang kepentingan setiap mata pelajaran. 3. Murid menyenaraikan beberapa kepentingan mata pelajaran yang dipelajari. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling menjelaskan kepentingan setiap mata pelajaran: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. Bahasa Melayu Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Inggeris Matematik Sains Agama Islam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Langkahlangkah

viiii. x. xi.. xii.

Kemahiran Hidup Kajian Tempatan Pendidikan Seni dan Visual Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Penilaian

Murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya satu kepentingan bagi setiap mata pelajaran.

Rumusan

Pendedahan tentang kepentingan setiap mata pelajaran membolehkan murid memperoleh kemahiran asas, ilmu pengetahuan dan nilai-nilai murni. Ilmu Pelita Hidup.

Falsafah

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Akademik Kemahiran Belajar : Membina Peta Minda Murid dapat: 1. Mengenal peta minda. 2. Membina peta minda mengikut kreativiti.

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 5 Kad Manila, Lampiran A/5A, A/5B, A/5C. Set Induksi: Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan beberapa contoh peta minda kepada murid. Guru bersoal jawab secara lisan berdasarkan contoh gambar yang diperlihatkan. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan asas untuk membina peta minda iaitu persediaan bahan seperti kad manila/kertas, alat tulis, pensel warna magic pen dan sebagainya. (Rujuk lampiran A/5A) . 1. 2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil. 3. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi satu petikan (Lampiran A/5A) dan membimbing murid mencari isi-isi penting. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan beberapa contoh peta minda (lampiran A/5B) dan meminta setiap kumpulan menyediakan peta minda masing-masing. 5. Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil kerja kumpulan masing-masing dan ahli kumpulan yang lain boleh memberi pendapat.

Langkahlangkah

Penilaian

Melalui peta minda yang dihasilkan oleh setiap kumpulan. 3

Rumusan

Teknik membaca yang betul dapat membantu murid mencari isi penting.

Falsafah

Sehari selembar benang lama-lama menjadi kain.

LAMPIRAN A/5A HOBI SAYA Setiap orang mempunyai hobi. Hobi merupakan satu aktiviti yang dilakukan pada masa lapang. Hobi saya bermain bola sepak. Saya bermain bola sepak setiap petang hari Sabtu dan Ahad pada jam 5 petang. Saya selalu bermain bola sepak di padang Sekolah Kebangsaan (Felda) New Zealand bersama-sama Amad, Raju, Siva dan Tong. Bermain bola sepak dapat merapatkan hubungan saya dengan rakanrakan saya di samping menyhatkan tubuh badan. Saya berasa gembira semasa bermain bola sepak bersama rakan-rakan saya.

LAMPIRAN A/5B

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Akademik Kemahiran Belajar : Kemahiran Membaca Murid dapat membaca secara skimming (sepintas lalu) dan scanning (bacaan pantas). 60 minit Tahun 5 Buku teks atau majalah Set induksi :Guru Bimbingan dan Kaunseling menggayakan beberapa aksi membaca seperti gaya membaca berita 7

Masa Sasaran Bahan

: : :

Langkah-

langkah

televisyen, gaya membaca sambil berjalan atau duduk. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi senaskah majalah / buku kepada murid dalam kumpulan kecil. 2. 3. Murid diminta untuk menerangkan kandungan buku atau majalah yang diperoleh sepintas lalu. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan konsep membaca secara skimming ( sepintas lalu ).

(Definisi skimming) : Memberi tumpuan idea penting setiap perenggan / mendapatkan gambaran umum dari bahagian pengenalan, isi kandungan, tajuk utama dan rumusan akhir. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid membuat latihan membaca secara skimming untuk mendapatkan maklumat dan isi kandungan dalam buku / majalah yang diberi. 5. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan konsep membaca secara scanning ( sekali imbas ). (Definisi scannning): membaca pantas sambil memberi tumpuan kepada maklumat yang dicari. 6. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid membuat latihan membaca secara scanning untuk mendapatkan maklumat dan isi kandungan dalam buku / majalah yang diberi. Penilaian : Murid boleh mencari maklumat menggunakan teknik bacaan secara skimming dan scanning.

Rumusan

Teknik membaca yang betul boleh membantu proses pembelajaran secara berkesan.

Falsafah

Banyak membaca ilmu berganda.

* Guru Bimbingan dan Kaunseling perlu menguasai kemahiran membaca secara skimming dan scanning sebelum mengendalikan modul ini.

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Akademik Kemahiran Mendengar ( Proses Mendengar ) Murid dapat : 1. Menyatakan secara lisan mengenai apa yang telah didengar. 2. Menjalankan aktiviti yang direncanakan dalam proses mendengar.

Masa Sasaran

: :

60 minit Tahun 5

Bahan

Kad lipat, artikel pilihan guru Set Induksi: Guru Bimbingan dan Kaunseling menyanyikan lagu Burung Kakak Tua. Murid memberi maklum balas terhadap aksi guru. 1. 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling memilih 5 orang murid secara rawak. Murid diminta memilih satu keping kad berlipat.

Langkahlangkah

Contoh :

kuc ing
3. 4. Murid mengajuk bunyi haiwan yang tertulis dalam kad dan murid-murid lain meneka bunyi tersebut. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan tentang langkah-langkah dalam proses mendengar:

Proses Mendengar i. Dengar ii. Faham iii. Buat catatan iv. Maklumbalas 5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membaca sebuah artikel dan murid diminta mengulang semula maklumat yang dibacakan tanpa membuat catatan. 6. Artikel dibacakan sekali lagi dan murid dibenarkan membuat catatan atau bertanya soalan. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan tentang cara mendengar berkesan.

Penilaian

Murid dinilai melalui maklumbalas yang diberikan.

10

Rumusan

Kemahiran mendengar adalah salah satu proses yang berterusan.

Falsafah

Mendengar Dengan Mata Hati Dan Telinga

Bidang Tajuk Objektif Masa Sasaran

: : : : :

Akademik Kemahiran Mencatat Nota ( Isi Penting ) Murid dapat mencatat nota dalam bentuk isi penting. 60 minit Tahun 5

11

Bahan

Keratan akhbar Set Induksi: Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar muka hadapan akhbar dan meminta murid memberi pendapat. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan cara untuk membuat catatan tentang isi-isi penting dengan memilih: Tajuk yang jelas Ayat yang mudah difahami Maklumat yang ringkas dan tepat.

Langkahlangkah

2. Murid diminta memilih salah satu tajuk utama daripada keratan akhbar dan mencatat isi penting. 3. Murid diminta membentangkan hasil tugasan mereka. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling memilih hasil pembentangan yang terbaik dari murid untuk dicontohi dan dipamerkan. Penilaian : Murid dapat menghasilkan teknik mencatat nota dengan baik.

Rumusan

Murid boleh menggunakan kemahiran mencatat nota dalam proses pembelajaran mereka.

Falsafah

Ringkas, tepat dan padat.

12

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Kerjaya Pekerjaan Sekelilingku Murid dapat menyenaraikan jenis-jenis pekerjaan yang ada di persekitaran mereka. 60 minit Tahun 5

Masa Sasaran

: :

13

Bahan

Lampiran K/5A Set Induksi : Guru Bimbingan dan Kaunseling mempamerkan gambar-gambar yang berkaitan dengan pekerjaan (Lampiran K/5A). 1. Murid menyenaraikan jenis-jenis pekerjaan di persekitaran mereka. 2. Murid membina 4 kumpulan kecil dan setiap kumpulan perlu melakonkan satu pekerjaan dalam masa 3 minit. 3.Perbincangan antara Guru Bimbingan dan Kaunseling dengan murid tentang persembahan lakonan tadi.

Langkahlangkah

Penilaian

Murid dapat mengenalpasti bidang-bidang kerjaya.

Rumusan

Mengenalpasti dan menimbulkan minat murid dalam sesuatu kerjaya.

Falsafah

Bekerja sebagai satu ibadah.

LAMPIRAN K/5A

Arahan : Senaraikan pekerjaan yang terdapat di persekitaran kamu.

BIL 1 2

JENIS PEKERJAAN

14

3 4 5 6 7

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Kerjaya Kerjaya Masa Kini Murid dapat : 1. Menyenaraikan 5 hingga 10 kerjaya yang terkini. 2. Mengetahui tentang sesuatu bidang kerjaya .

15

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 5 Kertas A4 , Edaran maklumat , lampiran K/5B dan Gambar. Set Induksi : Guru Bimbingan dan Kaunseling bercerita tentang kerjaya-kerjaya masa kini kepada murid-murid. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mempamerkan contoh gambar yang berkaitan dengan kerjaya. 2. Murid meneka kerjaya berkaitan dengan gambar. 3. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan mengikut kategori: Makan Gaji (Penjawat awam/Swasta) Kerja sendiri

Langkahlangkah

4. Murid dikehendaki menyenaraikan kerjaya-kerjaya di atas. 5. Wakil setiap kumpulan diminta membuat pembentangan hasil perbincangan. 6. Guru Bimbingan dan Kaunseling serta murid membuat rumusan.

Penilaian

Murid dapat mengkategorikan jenis pekerjaan .

Rumusan

Murid dapat mengetahui pelbagai jenis pekerjaan yang boleh diceburi pada masa kini mengikut minat masing-masing

Falsafah

1. Terdapat banyak pekerjaan baru pada masa kini yang sesuai

16

dengan keperluan kehidupan moden . 2. Dunia pekerjaan begitu luas untuk diceburi.

LAMPIRAN K/5B Contoh kerjaya

17

MAKAN GAJI 1. .. 2. .. 3. .. 4. ..

BEKERJA SENDIRI 1. .. 2. .. 3. .. LAMPIRAN K/5C 4. ..

Arahan : Senaraikan bidang kerjaya mengikut kategori 5. .. 5. ... 6. .. 7. .. 6. ... 7. .. 18

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Kerjaya Kerjaya Impianku Murid dapat menyatakan hasrat dan mengenalpasti pilihan kerjayanya 19

di masa hadapan . Masa Sasaran Bahan : : : 60 minit Tahun 5 Kad aktiviti, lampiran K/5D dan alat tulis Set Induksi : Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab tentang maksud citacita. 1. Murid bercerita secara lisan tentang cita-cita yang diminati kepada murid yang lain dan menerangkan cara untuk mencapai cita-cita tersebut. 2. Murid-murid lain mengajukan beberapa soalan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan. 3. Murid diberikan lampiran K/5D dan menjawab soalan-soalan yang diberi. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan tentang citacita kerjaya murid tersebut dan guru memberi peneguhan positif.

Langkahlangkah

Penilaian

Murid dapat mengenalpasti kerjaya yang diminatinya.

Rumusan

Individu yang berjaya semestinya mempunyai matlamat dan cita-cita.

Falsafah

1. Setiap individu mempunyai matlamat dan cita-cita. 2. Berusaha mengembangkan potensi yang ada dalam diri sendiri untuk mencapai sesuatu perkara.

20

LAMPIRAN K/5D Jawab soalan-soalan yang berikut

21

1.

Cita-cita saya ialah a. ________________________________________________________ b. ________________________________________________________ c. _______________________________________________________________ d. _______________________________________________________________

2. Saya meminati cita-cita tersebut kerana a. ________________________________________________________ b. ________________________________________________________ c. ________________________________________________________ d. ________________________________________________________ 3. Cara yang saya lakukan untuk mencapai cita-cita ialah a. _______________________________________________________ b. _______________________________________________________ c. _______________________________________________________ d. _______________________________________________________ 4. Nilai-nilai yang perlu ada pada saya untuk mencapai cita-cita tersebut. a. _______________________________________________________ b. _______________________________________________________ c. ______________________________________________________ d. ______________________________________________________

Bidang Tajuk

: :

Kerjaya Ujian Minat Kerjaya 22

Objektif

Murid dapat : 1.Mengenal pasti bidang kerjaya yang diminati berdasarkan bakat. 2. Mengetahui bidang kerjaya yang diminati bersesuaian dengan personaliti diri sendiri.

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 5 Instrumen ujian minat kerjaya Rothwell-Miller (Lampiran K/5E, K/5F, K/5G), gambar-gambar pekerjaan. Set Induksi : Guru Bimbingan dan Kaunseling mempamerkan gambar tentang kepelbagaian pekerjaan kepada murid. 1.Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi penerangan kepada murid berhubung dengan instrument yang diberikan. 2. Murid menjawab soalan berdasarkan instrumen tersebut. 3. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat interpretasi terhadap dapatan ujian. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat kesimpulan berkaitan ujian minat kerjaya yang telah diberikan.

Langkahlangkah

Penilaian

Murid dapat menjawab soal selidik minat kerjaya.

Rumusan

Murid mengenal pasti minat kerjaya.

23

Falsafah

1. Murid menyayangi diri dan mengetahui bidang yang diminati. 2. Melahirkan rasa syukur dengan anugerah bakat potensi dan kemahiran. 3. Murid dapat menjawab soalan secara jujur dan telus.

Catatan : Rujuk soal selidik minat kerjaya Rothhwell-Miller

24

LAM PIRANK/5 E
BORANG UJIAN MINAT KERJAYA ROTHWELL-MILLER (LELAKI) NAMA : ___________________________ UMUR : __________ TARIKH ____________ SEKOLAH : ______________________________________ KELAS : ____________

ARAHAN : Berikut ini anda akan menemui sembilan senarai yang masing-masing mengandungi 12 jenis pekerjaan yang berlainan . Berkemungkinan anda hanya suka sebahagian daripada pekerjaan-pekerjaan itu sahaja. Akan tetapi kami perlukan anda menomborkan pekerjaan-pekerjaan dalam setiap kumpulan dari 1 12 mengikut aturan keutamaan anda. Jangan pertimbangkan soal gaji atau pun samada anda akan berkaya atau sebaliknya dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Tulis angka 1 di sebelah pekerjaan pilihan pertama anda dan seterusnya hingga ke 12 bagi pekerjaan yang paling tidak digemari dalam kumpulan itu. Lakukan pilihan anda dengan cepat kerana tanggapan pertama anda yang dikehendaki.. Nomborkan semua item pekerjaan dalam setiap kotak A I.

KOTAK - A
Petani Jurutera Awam Akauntan Belanjawan Ahli Sains Pengurus Jualan Artis Wartawan Pemain Piano Konsert Guru Sekolah Rendah Pengurus Bank Tukang Kayu Doktor

KOTAK - B
Pembuat Alat Perkakas Ahli Statistik Ahli Kimia Industri Juruhebah Radio Pelukis Komersial Novelis Pemimpin Orkestra Ahli Psikologi Pendidikan Setiausaha Syarikat Pembinaan Doktor Bedah Pengawas Hutan

KOTAK - C
Juru Audit Ahli Kaji Cuaca Jurujual Arkitek Penulis Skrip Penggubah Lagu Guru Besar S/U Majlis Bandaran Pembuat Kabinet Doktor Haiwan Juru Ukur Tanah Pemasang Jentera

KOTAK - D
Ahli Biologi Wakil Pengiklanan Juru Hias Dalaman Sejarawan Pengkritik Muzik Pekerja Sosial Kerani Insuran Tukang Cat Rumah Ahli Farmasi Ahli Pekebunan Juru Elektrik Penilai Cukai Pendapatan

KOTAK - E
Penemuduga Pengukir Permata Pustakawan Guru Muzik Pekerja Agama Kerani Rekod Tukang Batu Doktor Gigi Jurulatih Sukan Mekanik Motor Guru Matematik Ahli Sains Pertanian

KOTAK - F
Juru Gambar Penulis Majalah Pemain Organ Pengurus Pengakap Kerani Perkapalan Mekanik Mesin Kayu Juru Kacamata Penggred Balak Juruteknik Telekom Juruwang Bank Ahli Botani (Tumbuhan) Wakil Jualan

KOTAK - G
Pengulas Buku Pustakawan Muzik Pekerja Kelab Belia Pekerja Pejabat Tukang Plaster (Simen) Ahli Terapi X-Ray Nelayan Tukang Jam Juru Wang Ahli Falak Juru Lelong Pereka Pentas

KOTAK - H
Ketua Pancaragam Tarian Pegawai Pekerjaan Kerani Pos Tukang Paip Jurupulih Anggota Pemandu Pengangkutan Mekanik Radio Kerani Awam Ahli Geologi (Kajibumi) Pegawai Publisiti Juru Hias Pameran Penulis Skrip Radio

KOTAK - I
Pekerja Kebajikan Sosial Kerani Pengiriman Tukang Kasut Pembantu Perubatan Pekebun Sayur Tukang Pengimpalan Kerani Cukai Pendapatan Pembantu Makmal Jurujual Insuran Pereka Tekstil Penyair Jurujual Kedai25 Muzik

Sekarang tuliskan 3 pekerjaan yang anda paling sukai (tidak semestinya daripada senarai di atas)

1..

2.

LAM PIRANK/5 F
BORANG UJIAN MINAT KERJAYA ROTHWELL-MILLER (PEREMPUAN) NAMA : ___________________________ UMUR : __________ TARIKH:____________ SEKOLAH : __________________________ KELAS : ____________
ARAHAN : Berikut ini anda akan menemui sembilan senarai yang masing-masing mengandungi 12 jenis pekerjaan yang berlainan . Berkemungkinan anda hanya suka sebahagian daripada pekerjaan-pekerjaan itu sahaja. Akan tetapi kami perlukan anda menomborkan pekerjaan-pekerjaan dalam setiap kumpulan dari 1 12 mengikut aturan keutamaan anda. Jangan pertimbangkan soal gaji atau pun samada anda akan berkaya atau sebaliknya dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Tulis angka 1 di sebelah pekerjaan pilihan pertama anda dan seterusnya hingga ke 12 bagi pekerjaan yang paling tidak digemari dalam kumpulan itu. Lakukan pilihan anda dengan cepat kerana tanggapan pertama anda yang dikehendaki.. Nomborkan semua item pekerjaan dalam setiap kotak A I.

KOTAK - A
Pekerja Pertanian Pemandu Kenderaan Akauntan Belanjawan Ahli Sains Pengurus Jualan Fesyen Artis Wartawan Pemain Piano Guru Sekolah Rendah Setiausaha Peribadi Tukang Jahit Doktor

KOTAK - B
Pemasang Alat-alat Kerani Gaji Ahli Kimia Industri Juruhebah Radio Pelukis Komersial Novelis Ahli Muzik Orkestra Ahli Psikologi Jurutaip Pembuat Tembikar Doktor Bedah Guru Pend. Jasmani

KOTAK - C
Juru Audit Ahli Kaji Cuaca Jurujual Guru Lukisan Penulis Skrip Penggubah Lagu Guru Besar Penyambut Tetamu Pendandan Rambut Doktor Haiwan Pramugari Kapal Laut Operator Mesin Mengait

KOTAK - D
Ahli Biologi Wakil Pengiklanan Juru Hias Dalaman Sejarawan Pengkritik Muzik Pekerja Sosial Juru Trengkas Penjilid Buku Ahli Farmasi Ahli Pekebunan Pelayan Pam Minyak Penilai Cukai Pendapatan

KOTAK - E
Penemuduga Pereka Baju Wanita Pustakawan Guru Muzik Pekerja Agama Kerani Rekod Pembungkus Coklat Jurupulih Cara Kerja Jurulatih Sukan Juru Jam Guru Matematik Ahli Sains Pertanian

KOTAK - F
Juru Gambar Penulis Majalah Pemain Organ Pekerja Bulan Sabit Merah Pekerja Bank Penjaga Rumah Jururawat Penternak Haiwan Pengesah Kanta Juruwang Ahli Botani (Tumbuhan) Wakil Jualan

KOTAK - G
Pengulas Buku Pustakawan Muzik Pekerja Kelab Belia Pekerja Pejabat Tukang Dobi Ahli Terapi X-Ray Pekebun Bunga Mekanik Pemintalan Penyimpan Kira-kira Ahli Falak Jurutunjuk Alat Solek Pereka Pentas 1..

KOTAK - H
Pemain Muzik Kugiran Pegawai Pekerjaan Kerani Pos Tukang Jahit Kelim Jurupulih Anggota Penternak Ayam & Itik Juru Permata Kerani Akaun Ahli Geologi (Kajibumi) Pegawai Publisiti Juru Hias Pameran Penulis Skrip Radio

KOTAK - I
Pekerja Kebajikan Sosial Kerani Fail Tukang Masak Juru rawat kanak-kanak Tukang Kebun Operator Mesin Stokin Kerani Cukai Pendapatan Pembantu Makmal Jurutunjuk Jualan Pereka Tekstil Penyair Pembantu Kedai Muzik

Sekarang tuliskan 3 pekerjaan yang anda paling sukai (tidak semestinya daripada senarai di atas)

26

2.

JADUAL
KATEGORI 1. Kerja Luar 2. Mekanikal 3. Pengiraan 4. Saintifik 5. Bujukan 6. Estatik 7. Sastera 8. Muzik 9. Perkhidmatan Sosial 10. Perkeranian 11. Praktikal 12. Perubatan Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A [ ] B [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] C D KOTAK E F G H I JUMLAH TERTIB

27

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Kerjaya Aku Seorang ..........? Murid dapat : 1. Menyatakan jenis pekerjaan. 2. Mencatat maklumat tentang kerjaya yang dibincangkan dalam bentuk peta minda.

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 5 Kertas mahjung dan alat tulis Set Induksi : Beberapa orang murid diminta berlakon secara spontan di hadapan kelas tentang pekerjaan yang mereka minati . 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menyoal murid berkaitan kerjaya yang dilakonkan. 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan tentang kerjaya yang dilakonkan. 3. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil untuk perbincangan tentang kerjaya ahli keluarga mereka. 4. Murid mencatat maklumat kerjaya tersebut pada kertas mahjung dalam bentuk peta minda. 5. Setiap kumpulan membentangkan hasil kerja mereka.

Langkahlangkah

Penilaian

Murid dapat mencatat maklumat kerjaya dalam bentuk peta minda.

28

Rumusan

Terdapat pelbagai jenis kerjaya dan setiap kerjaya mempunyai peranan masing-masing.

Falsafah

Sabar dan tekun penentu kejayaan.

29

Bidang

Psikososial Dan Kesejahteraan Mental

30

Tajuk Objektif

: :

Aku Anak Cemerlang Murid dapat : 1. Menyedari peranannya sebagai murid yang ada potensi diri untuk cemerlang. 2. Bertanggungjawab terhadap diri untuk mencapai kecemerlangan.

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 5 Lampiran PS/5A . Set Induksi : Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid yang pernah mendapat tempat pertama dalam peperiksaan untuk dijadikan sebagai contoh murid yang cemerlang. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab secara lisan dengan murid tentang ciri-ciri murid cemerlang. 2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan diminta melantik pengerusi dan pencatat. Murid diminta menyenaraikan apakah peranan dan tanggungjawab murid cemerlang terhadap diri, sekolah, keluarga, guru dan rakan sebaya (LampiranPS/5A). 3.Pengerusi setiap kumpulan akan membentangkan hasil dapatan. 4.Guru Bimbingan dan Kaunseling merumuskan hasil perbincangan. Murid dapat menyenaraikan peranan dan tanggungjawab murid cemerlang.

Langkahlangkah

Penilaian

Rumusan

Setiap murid berpotensi untuk mencapai kecemerlangan.

31

Falsafah

Kecemerlangan membentuk keperbadian mulia.

32

LAMPIRAN PS/5A DIRI Apakah tanggungjawab anda terhadap diri ? _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ SEKOLAH Apakah peranan anda di sekolah ? _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

RAKAN SEBAYA Apakah tanggungjawab anda terhadap rakan sebaya? _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

ANAK CEMERLANG

KELUARGA Apakah tanggungjawab anda terhadap keluarga ? _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

GURU Apakah tanggungjawab anda terhadap guru ? _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ 33

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Psikososial Dan Kesejahteraan Mental Graf Kehidupan Murid dapat : 1. Menerangkan bagaimana mereka berbeza dari segi sejarah kehidupan dan emosi diri. 2. Murid mensyukuri nikmat kehidupan yang diberi oleh Tuhan terhadap mereka tidak kira dalam apa jua situasi.

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 5 Kertas Lukisan Set Induksi : Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid duduk dengan selesa sambil memikirkan peristiwa-peristiwa pahit dan manis yang pernah mereka alami. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal-jawab dengan murid mengenai pengalaman yang mereka fikirkan. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan kepada murid cara melakar graf kehidupan sejak mereka di tahun satu sehingga sekarang. 2. Murid diminta melakar graf pahit dan manis dalam kehidupan berdasarkan umur dirinya dalam kertas lukisan. Contohnya [Menerima hadiah : graf menaik, kemalangan : graf menurun] 3. Beberapa orang murid diminta menerangkan hasil lakaran mereka secara sukarela. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan bersama murid.

Langkahlangkah

34

Penilaian

Murid menerangkan hasil lukisan mereka.

Rumusan

Manusia mempunyai pengalaman pahit manis yang akhirnya akan mematangkan mereka. 1. Kehidupan ini mempunyai ujian dan cabaran. Kita perlu tabah dan sabar dalam menghadapi liku kehidupan. Setiap manusia perlu belajar daripada pengalaman kehidupan.

Falsafah

35

LAMPIRAN PS/5B

GRAF KEHIDUPAN MANIS DAN PAHIT

Pengalaman manis 5 4 3 2 1 -

Umur 1 2 3 4 5 Pengalaman pahit

10

11

36

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Psikososial Dan Kesejahteraan Mental Perkembangan Keremajaan [Perubahan Bentuk Badan] Murid dapat : 1. Mengenal dan menerima diri seadanya. 2. Menerima hakikat perubahan diri.

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 5 Lampiran PS/5C, Gambar kanak-kanak dan gambar orang dewasa (Pilihan guru). Set Induksi : Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar kanak-kanak dan gambar remaja. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid memberi pendapat berkaitan gambar yang ditunjukkan. 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan realiti yang murid hadapi tentang perubahan fizikal mereka . Contohnya : suara, ketinggian, rupa dan bentuk badan. 3. Murid mengenal pasti semula perubahan diri yang berlaku kepada mereka seawal usia kanak-kanak sehingga mereka remaja. Murid menulis perubahan diri dalam lampiran yang diberi. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan tentang perubahan yang bakal berlaku pada diri mereka.

Langkahlangkah

37

Penilaian

Murid menyatakan perubahan diri yang berlaku pada dirinya apabila meningkat dewasa. Perubahan fizikal yang berlaku pada diri seseorang adalah suatu perkara yang biasa dan mesti menerima dengan hati yang terbuka. 1. Manusia mesti menerima perubahan yang berlaku seadanya. 2. Manusia hendaklah bersyukur atas anugerah yang dikurniakan oleh Allah terhadap dirinya.

Rumusan

Falsafah

38

LAMPIRAN PS/5C PERUBAHAN DIRI [Seawal Usia Kanak-Kanak dan Remaja]

KANAK-KANAK
________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________

REMAJA
________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ 39

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Psikososial Dan Kesejahteraan Mental Rakan Sebaya Saya Murid dapat : 1. Menyedari pengaruh rakan sebaya amat mempengaruhi kehidupan seharian mereka. 2. Murid menghargai dan memahami perasaan rakan sebaya mereka. 3. Murid menyedari betapa pentingnya sikap hormat-menghormati sesama rakan.

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 5 Lampiran PS/5D, PS/5E Set Induksi : Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanya tentang sahabat karib murid-murid di sekolah. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran PS/5D. Murid diminta menyelesaikan aktiviti dalam lampiran. [Tidak perlu tulis nama dalam lembaran.] 2. Murid menghantar lampiran kepada guru. 3. Guru mengedarkan semula lembaran aktiviti yang telah dilengkapkan kepada murid. Murid akan dapat lampiran rakan mereka yang tidak diketahui siapa yang membuatnya.

Langkahlangkah

40

4. Murid membaca lampiran yang telah dilengkapkan. 5. Murid lain diminta mengenal pasti , siapakah murid yang dimaksudkan. 6. Murid diberi satu lagi lembaran PS/5E untuk diselesaikan. 7. Murid menyelesaikan aktiviti dan membuat pembentangan. 8.Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara keseluruhan. Murid dapat menjawab 7 soalan tentang rakan karib mereka.

Penilaian

Rumusan

Menghormati sesama rakan amat penting dalam kehidupan.

Falsafah

Rakan atau sahabat perlu dalam kehidupan manusia.

41

LAMPIRAN PS/5D Sejauh manakah anda mengenali rakan anda. Jawab soalan di bawah.

1. Siapakah rakan yang paling rapat dengan anda? _____________________________________________________________________ 2. Dari manakah asal rakan anda? _____________________________________________________________________ 3. Apakah cita-cita rakan anda? _____________________________________________________________________ 4. Apakah perkara yang paling tidak disukai rakan anda. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 5. Apakah perkara yang paling tidak disukai rakan anda. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 6. Apakah hobi rakan anda?

42

_____________________________________________________________________ 7. Berikan pendapat anda tentang sikap rakan anda. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ LAMPIRAN PS/5E

Anda hendak memberikan hadiah kepada rakan anda. Lukiskan hadiah yang ingin anda berikan.

43

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Psikososial Dan Kesejahteraan Mental Kelas Idamanku Murid dapat : 1. Menggambarkan ciri-ciri bilik darjah idaman dalam bentuk lukisan. 2. Menyatakan pandangan terhadap bilik darjah yang menjadi idamannya.

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 5 Kertas Mahjung dan pen marker. Set Induksi : Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab tentang keadaan persekitaran sekolah. 1. Murid melukiskan Kelas Idamanku pada kertas mahjung yang diberikan secara berkumpulan. 2. Murid membentangkan kelebihan hasil kerja kumpulan masingmasing di hadapan kelas . 3. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid mengajukan

Langkahlangkah

44

soalan berdasarkan pembentangan yang disampaikan rakan mereka. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan keseluruhan tentang aktiviti yang dijalankan. Murid menyiapkan lukisan Kelas Idamanku mengikut kesesuaian kumpulan masing-masing. Persekitaran sekolah yang kondusif dapat membantu menjana kecemerlangan murid. Kelasku Syurgaku

Penilaian

Rumusan

Falsafah

45

Bidang Tajuk

: :

Keibubapaan Bapaku Sayang

Objektif

Murid dapat : 1. Mengetahui peranan bapa sebagai ketua keluarga. 2. Murid dapat menyatakan jenis pekerjaan bapa. 3. Murid dapat membentangkan faedah setiap pekerjaan yang diceburi oleh bapa mereka.

Masa Sasaran Bahan

: : : :

60 minit Tahun 5 Gambar jenis-jenis pekerjaan, kertas mahjung, kertas A4 dan pen marker Set Induksi : Guru Kaunseling menunjukkan gambar-gambar berkaitan dengan pekerjaan.

Langkahlangkah

46

1. Guru Bimbingan dan pekerjaan bapa murid.

Kaunseling

bersoal-jawab

tentang

2. Murid diagihkan dalam kumpulan kecil. 3. Setiap kumpulan membincangkan faedah pekerjaan bapa masing-masing kepada keluarga. 4. Murid membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas. 5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan pada akhir sesi perbentangan. Penilaian : Murid membentang hasil perbincangan faedah bidang pekerjaan bapa kepada masyarakat dan negara. Setiap jenis pekerjaan sama ada professional atau separa professional memberi sumbangan kepada semua pihak. Kasih ayah berkorban apa sahaja

Rumusan

Falsafah

47

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Keibubapaan Keluargaku Sayang Murid dapat : 1. Meningkatkan rasa hormat kepada semua ahli keluarga 2. Meningkatkan hubungan mesra dengan ahli keluarga 3. Melakonkan peranan setiap individu dalam institusi kekeluargaan.

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 5 Lampiran IB/5A Set induksi : Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menyebut nama ahli keluarga. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengagihkan murid mengikut kumpulan masing-masing (6 orang dalam setiap kumpulan). 2. Guru Bimbingan dan kaunseling mengedarkan lampiran IB/5A

Langkahlangkah

48

kepada ketua kumpulan. 3. Ahli kumpulan perlu melakonkan watak ibu, bapa, adik, abang, kakak dan diri berdasarkan situasi dalam lampiran. 4. Murid menyatakan pendapat mereka tentang kebaikan mengamalkan sikap hormat menghormati . 5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan akhir.

Penilaian

Lakonan main peranan setiap ahli keluarga.

Rumusan

Amalan sikap hormat menghormati dalam kalangan ahli keluarga mampu mengurangkan gejala sosial.

Falsafah

1. Melahirkan budaya Yang tua dihormati, yang muda disayangi. 2. Berbudi bahasa, budaya hidup kita. 3. Komunikasi yang berkesan akan melahirkan sebuah keluarga yang harmoni.

49

LAMPIRAN IB/5A

Arahan : Lakonkan situasi yang dinyatakan dalam kumpulan masing-masing.

KUMPULAN 1 Bercakap dengan sopan/lemah lembut

KUMPULAN 2 Membongkok ketika berjalan di hadapan orang yang lebih tua.

KUMPULAN 3 Bersalam dengan ahli keluarga

KUMPULAN 4 Mendengar nasihat dan teguran

50

KUMPULAN 5 Mengucapkan ucapan terima kasih kepada ahli keluarga

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Keibubapaan Komunikasi Berkesan Murid dapat : 1. Menyedari kepentingan menyayangi dan menghormati keluarga. 2. Menghormati keluarga dengan cara bertutur secara bersopan santun. 3. Mencipta dialog yang sesuai semasa berkomunikasi.

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 5 Lembaran kerja disediakan oleh guru. Set induksi ; Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid melakonkan perbualan ibu bapa dalam satu situasi marah. 1. Murid memberi komen mengenai dialog tersebut.

Langkahlangkah

51

2. Guru Bimbingan dan kaunseling menunjukkan cara yang betul berkomunikasi dengan ahli keluarga. 3. Murid melengkapkan aktiviti dalam lembaran kerja.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan aktiviti.

Penilaian

Murid melengkapkan dialog berdasarkan situasi yang diberi dalam lembaran kerja.

Rumusan

Komunikasi yang betul mengeratkan lagi perhubungan ahli keluarga.

Falsafah

1. Hubungan yang baik dapat dilahirkan melalui komunikasi berkesan. 2. Budi bahasa budaya kita.

52

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Keibubapaan Ringan Tulang Murid dapat : 1. Mengetahui peranan mereka dalam keluarga. 2. Menyatakan tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. 3. Melaksanakan peranan mereka dalam membantu ibu bapa di rumah.

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 5 Kertas mahjung, kertas A4 dan pen marker

53

Langkah-langkah

Set Induksi . Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambargambar berkaitan dengan ahli keluarga yang membantu ibu bapa. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab (brain storming) dengan murid berkaitan dengan aktiviti-aktiviti membantu ibu bapa di rumah. 2. Murid (dalam kumpulan) menyenaraikan kurangnya 6 aktiviti membantu keluarga. sekurang-

3. Murid bercerita 2 daripada 6 aktiviti menolong ibu bapa. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membantu murid membuat rumusan mengenai kepentingan nilai menolong ibu bapa di rumah. Penilaian : Murid menyenaraikan aktiviti menolong ibu bapa dan manfaatnya kepada diri sendiri serta keluarga. Kerjasama dan saling bantu-membantu merupakan sikap yang perlu ada dalam setiap keluarga bagi melahirkan individu yang proaktif dan akhirnya dapat mewujudkan institusi keluarga yang harmoni. 1. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing. 2.Hidup perlu saling melengkapi.

Rumusan

Falsafah

54

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Keibubapaan Struktur Keluarga Murid dapat : 1. Memahami tentang struktur dalam keluarga. 2. Menimbulkan dan menjelaskan peranan serta rasa tanggungjawab terhadap keluarga.

Masa Sasaran Bahan

60 minit

: Tahun 5 : Lembaran kerja (Lampiran IB/5B) dan keratan akhbar Set Induksi. Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar-gambar berkaitan dengan sebuah keluarga dan bersoal jawab tentang

Langkahlangkah

55

gambar tersebut. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab dengan murid berkaitan dengan keluarga mereka. 2. Murid bercerita perihal dirinya dalam keluarga. 3. Murid menyenaraikan peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan mengenai aktiviti yang dijalankan.

Penilaian

Murid dapat melengkapkan lembaran kerja yang berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga yang diberi.

Rumusan

Kedudukan dalam keluarga berhubung rapat dengan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga sebagai pemangkin kesejahteraan keluarga.

Falsafah

1. Setiap ahli keluarga perlu menghormati hak masingmasing dan saling bekerjasama. 2. Yang tua dihormati yang muda disayangi.

56

LAMPIRAN IB/5B PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB INDIVIDU PERANAN / TANGGUNGJAWAB

BAPA

IBU

57

ABANG

KAKAK

ADIK

58

DIRI SENDIRI

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Pembangunan Diri Murid Pengurusan Diri Kemas Diri Murid dapat : 1. Menyenaraikan kebaikan mengamalkan kekemasan dan kebersihan diri. 2. Mengurus diri dengan kemas dan bersih.

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 5 Lampiran PD/5A

59

Langkahlangkah

: Set Induksi : Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta beberapa orang murid secara sukarela untuk melakukan simulasi berpakaian tidak kemas. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab mengenai situasi yang berlaku berkaitan dengan kekemasan diri murid-murid. 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan Lampiran PD/5A. Murid melakukan perbincangan kumpulan. 3. Murid membentangkan hasil perbincangan masing-masing. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara keseluruhan tentang pengurusan diri.

Penilaian

Melengkapkan latihan yang diberi.

Rumusan

Setiap murid perlu mengamalkan pengurusan diri yang kemas dan baik.

Falsafah

1. Pengurusan diri yang teratur dapat memberi kesenangan dan keselesaan kepada setiap individu. 2. Pengurusan diri yang baik akan meningkatkan nilai harga diri.

60

LAMPIRAN PD/5A KEBAIKAN MENGAMALKAN PENGURUSAN DIRI YANG BAIK KEBURUKAN MENGABAIKAN PENGURUSAN DIRI YANG BAIK

61

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Pembangunan Diri Murid Potensi Diri (Kebolehan Diri) Murid dapat: 1. Menyenaraikan kebolehan dan potensi diri. 2. Menyenaraikan kebolehan dan potensi rakan.

Masa Sasaran

: :

60 minit Tahun 5

62

Bahan

Lampiran PD/5B

Langkahlangkah

: Set Induksi : Guru Bimbingan dan Kaunseling mempamerkan gambar-gambar murid yang telah memperoleh kejayaan. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan tentang potensi diri manusia yang serba unik. 2. Mengedarkan Lampiran PD/5B. 3. Murid menjawab soalan dalam Lampiran PD/5B dengan menyusun nombor mengikut keutamaan kebolehan/bakat yang dimiliki. 4. Murid berada dalam kumpulan mengikut keutamaan yang sama. 5. Perbincangan dalam kumpulan cara untuk memperkasakan kebolehan yang dimilki. 6. Murid membentangkan hasil perbincangan kumpulan 7. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan keseluruhan

Penilaian

Murid melengkapkan lampiran/latihan yang diberi

Rumusan

Setiap murid mempunyai potensi dan kebolehan diri masing-masing. Manfaatkan sepenuhnya kebolehan yang ada untuk mencapai kejayaan.

Falsafah

1. Setiap individu mempunyai potensi masing-masing yang kadangkadang tidak disedari. 2. Belakang parang diasah lagikan tajam inikan pula manusia. 3. Menghargai setiap kebolehan yang ada.

63

LAMPIRAN PD/5B Arahan : Senaraikan lima kebolehan diri dan rakan anda.

DIRI

RAKAN

64

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Pembangunan Diri Murid Semangat Cintakan Sekolah Menghargai Harta Benda Sekolah Murid dapat : 1. Menyayangi dan menghargai harta benda sekolah. 2. Memupuk semangat cintakan sekolah.

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 5 Kertas mahjung. 65

Langkahlangkah

: Set Induksi : Murid menyanyikan lagu sekolah beramai-ramai. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanya mengenai perasaan mereka selepas menyanyikan lagu sekolah. 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menyenaraikan kemudahan yang ada di sekolah. 3. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab apakah kesannya sekiranya perkara-perkara yang disenaraikan itu tiada di sekolah. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling beberapa kumpulan kecil. membahagikan murid dalam

5. Ahli kumpulan perlu menyenaraikan seberapa banyak katakata / slogan yang menunjukkan semangat cintakan sekolah dan ditulis di kertas mahjung. 6. Wakil kumpulan diminta membentangkan hasil kerja kumpulan masing-masing. 7. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan keseluruhan

Penilaian

Menyiapkan tugasan yang diberikan secara berkumpulan.

Rumusan

Melalui semangat cintakan sekolah murid-murid dapat menghayati peranan yang perlu dimainkan dan membina sikap lebih bertangungjawab.

Falsafah

1. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. 2. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung.

66

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Pembangunan Diri Murid Asas Komunikasi Forum

Murid dapat : 1. Mengetahui asas kemahiran komunikasi. 2. Mengaplikasi asas kemahiran komunikasi dalam kehidupan seharian. Masa : 60 minit

67

Sasaran Bahan

: :

Tahun 5 Lampiran PD/5C Set Induksi : Guru Bimbingan dan Kaunseling memanggil dua orang murid untuk bercerita/berbual secara membelakangkan di antara satu sama lain. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab mengenai aktiviti tersebut. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan mengenai kemahiran asas komunikasi. 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. 3. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan teks forum Lampiran PD/5C. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan tugasan yang perlu dilakukan oleh setiap kumpulan. 5. Setiap kumpulan diberi masa untuk berbincang dan membuat persediaan(pra latihan). 6. Sesi forum mengikut kumpulan secara bergilir / rawak dimulakan. 7. Setiap kumpulan / individu memberikan pandangan tentang persembahan setiap kumpulan. 8. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan. Menyampaikan teks dengan menggunakan asas kemahiran komunikasi. Setiap individu ada kekuatan dan kelemahan , untuk meningkatkan komunikasi perlukan latihan 1. Setiap individu boleh berkomunikasi. 2. Kemahiran berkomunikasi boleh ditingkatkan melalui latihan. 3. Komunikasi yang berkesan memberi impak dalam kehidupan. 68

Langkahlangkah

Penilaian

Rumusan

Falsafah

LAMPIRAN PD/5C

TEKS FORUM PENGERUSI : Assalamualaikum dan salam sejahtera,terlebih dahulu saya

akan memperkenalkan ahli-ahli forum iaitu Mohd. Saiful,Amran Ali dan Siti Mariamah. Untuk tidak membuang masa dipersilakan ahli panel untuk menyampaikan pendapat mengenai tajuk,masalah buli di sekolah. Dipersilakan.

69

PANEL 1 Terimakasih tuan pengerusi, masalah buli di sekolah pada pendapat saya tidaklah ketara dan bukan menjadi masalah besar. Ada kes-kes rasanya bukanlah buli tetapi lebih kepada olok-olok saja. Bagaimanapun pihak sekolah dan pelajar perlu juga memberi perhatian perkara ini. PANEL 2 Pendapat saya pula ialah perkara ini janganlah diperbesarkan kerana ia bukan diistilahkan sebagai buli tetapi cuma bermain-main. Perkara ini normal bagi semua pelajar. PANEL 3 Pengerusi,saya tidak setuju dengan pendapat rakan saya tadi. Ada beberapa kes perlu diberi perhatian seperti pelajar suka meminta makanan rakan,pelajar selalu menganggu rakan dan sebagainya.Jika perkara ini tidak diberi perhatian ia akan menjadi lebih berat. Pihak sekolah mesti membendung perkara ini.

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Pembangunan Diri Murid Semangat Cintakan Sekolah Lawatan Sekitar Sekolah Murid dapat : 1. Mengetahui elemen semangat cintakan sekolah. 2. Memahami dan mengaplikasi elemen semangat cintakan sekolah.

Masa

60 minit 70

Sasaran Bahan

: :

Tahun 5 Kad Tugasan, Lampiran PD/5D Set Induksi : Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta pandangan murid tentang cara mereka menunjukkan perasaan sayang pada sekolah . Guru Bimbingan dan Kaunseling mengaitkan tajuk yang akan dibincangkan. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi penerangan tugasan yang akan diberikan kepada murid. 2. Murid dibahagikan mengikut kumpulan kecil dan diberi kad tugasan untuk dilengkapkan (Lampiran PD/5D). 3. Guru Bimbingan dan Kaunseling membahagikan kumpulan mengukut lokasi yang ditetapkan (Lawatan dalam kawasan sekolah). 4. Murid kembali semula ke kelas dan membentangkan laporan 5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan keseluruhan. Murid membentangan hasil laporan pemantauan di lokasi telah ditetapkan. Setiap individu memainkan peranan penting untuk membuktikan rasa cinta dan sayang terhadap sekolah. Penyayang merupakan sifat semulajadi/naluri manusia.

Langkahlangkah

Penilaian

Rumusan

Falsafah

71

LAMPIRAN PD/5D LAPORAN PEMANTAUAN

NAMA KUMPULAN AHLI KUMPULAN

72

LOKASI KELEBIHAN LOKASI KEKURANGAN LOKASI CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

TANDATANGAN NAMA KETUA TARIKH Bidang Tajuk : :

: : .. :

Pendidikan Pencegahan Alkohol Konsep kendiri / penghargaan kendiri Pembentukan Jati Diri (Alkohol) Murid dapat: 1. Membina ketahanan diri supaya murid menjauhi dan membenci alkohol. 2. Membina sikap asertif kendiri (tegas diri) terhadap pengaruh negatif alkohol.

Objektif

73

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 5 Kad huruf A.L.K.O.H.O.L Set Induksi : Guru Bimbingan dan Kaunseling membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan. Guru mendapatkan maklumbalas dengan bersoal jawab secara lisan tentang tajuk yang dipilih. 1. Setiap kumpulan akan diberikan 7 kad huruf yang berbeza. 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling kemudian mengarahkan muridmurid dalam setiap kumpulan untuk menyusunkan kad-kad tersebut menjadi satu perkataan yang betul. 3. Kumpulan pertama yang berjaya menyusun dengan betul akan dikira sebagai pemenang. 4. Seterusnya Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi ulasan berkenaan aktiviti tersebut dan menerangkan tentang alkohol. 5. Aktiviti seterusnya, guru Bimbingan dan Kaunseling meminta setiap kumpulan memberikan alasan mengapa mereka perlu menjauhi dan membenci alkohol berdasarkan huruf-huruf tersebut. Contoh; A Alpa; membuat manusia alpa dan leka L Lalai; manusia akan menjadi lalai K Kejatuhan moral dan akhlak O Otak rosak H Haram! O Orang tersayang akan benci pada kita L Lemah daya ingatan 6. Setiap kumpulan akan diwakili seorang ahli untuk membentangkan hasil kerja mereka.

Langkahlangkah

74

7. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan.

Penilaian

Murid dapat melaksanakan aktiviti yang dijalankan.

Rumusan

Murid perlu memilih gaya hidup yang sihat serta dapat membina jati diri yang positif tanpa mendekati alkohol. Setiap murid mesti dipupuk daya tahan yang kental dalam diri supaya tabah menghadapi segala cabaran.

Falsafah

Bidang Tajuk

: :

Pendidikan Pencegahan Konsep kendiri / penghargaan kendiri Pembentukan Jati Diri (Dadah) Murid dapat: 1. Membina ketahanan diri supaya murid menjauhi dan membenci dadah. 2. Membina sikap asertif kendiri (tegas diri) terhadap pengaruh negatif

Objektif

75

dadah. Masa Sasaran Bahan : : : 60 Minit Tahun 5 Gambar gambar, buku panduan, VCD berkaitan penyalahgunaan dadah atau perlakuan negatif, kertas edaran isu berkaitan remaja seperti terlibat dengan penyalahgunaan dadah / pil khayal. (sumber: website AADK/surat khabar) Set induksi: Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta wakil murid melakonkan watak seorang yang asertif terhadap pujukan kawan untuk mencuba dadah. 1. Guru mendapatkan maklumbalas dengan bersoal jawab secara lisan tentang lakonan tersebut. 2. Guru mendapatkan pandangan murid tentang imej jati diri remaja yang unggul. 3. Murid berbincang dan menyenaraikan cara membina jati diri remaja yang cemerlang secara berkumpulan. 4. Murid membentangkan hasil perbincangan kumpulan masingmasing. 5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan keseluruhan.

Langkahlangkah

Penilaian

Murid menyenaraikan dan membentangkan ciri-ciri jati diri remaja yang cemerlang.

Rumusan

Murid digalakkan supaya mengenali diri mereka melalui perkongsian maklumat bersama rakan. Membina peribadi yang kental melalui rakan sebaya adalah penting.

76

Falsafah

Setiap murid mesti dipupuk daya tahan yang kental dalam diri supaya tabah dan dapat menangkis pengaruh salah guna dadah.

Bidang

Pendidikan Pencegahan

Tajuk Objektif :

Pendidikan Pencegahan HIV / AIDS Murid dapat :

77

1. Menyatakan punca jangkitan penyakit HIV / AIDS 2. Murid menyenaraikan cara-cara mencegah jangkitan pada diri sendiri. Masa Sasaran Bahan : : : 60 minit Tahun 5 Lampiran PP/5A, Risalah HIV / AIDS. Set Induksi : Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan risalah { Punca & akibat penyakit HIV / AIDS } dari bahan PPDA. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab dengan murid berdasarkan risalah yang diedarkan. 2. Murid bercerita penyakitHIV / AIDS. melalui pengetahuan sedia ada tentang

Langkahlangkah

3. Murid memberikan respon terhadap cerita rakan mereka. 4. Kuiz bertulis antara kumpulan mengenai pencegahan HIV / AIDS. 5. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi pujian kepada kumpulan yang menang.

Penilaian

Murid dapat menjawab soalan kuiz yang dikemukakan.

Rumusan :

Murid dapat menyatakan punca dan menyenaraikan langkah pencegahan penyakit HIV / AIDS

Falsafah

Pengetahuan

pencegahan

penyakit

HIV/AIDS

penting

dalam

78

menjamin kesihatan sempurna.

LAMPIRAN PP/5A SOALAN KUIZ BERTULIS HIV/AIDS

79

ARAHAN:SILA TANDAKAN { / } YA ATAU TIDAK BIL SOALAN 1 2 3 4 5 Adakah akibat jangkitan HIV /AIDS boleh menyebabkan kematian ? Bolehkah HIV/AIDS berjangkit melalui sentuhan? Adakah HIV/AIDS boleh berjangkit melalui makanan? Berkongsi jarum suntikan dengan pesakit HIV/ AIDS menyebabkan jangkitan. Menerima darah dari pesakit HIV/AIDS akan menyebabkan Jangkitan . Perhubungan seks rambang boleh menyebabkan penyakit AIDS. Adakah penyakit AIDS boleh diubati ? Bolehkah anda mendapat penyakit HIV/AIDS dengan menderma darah. Adakah penyakit HIV/AIDS itu merbahaya? Adakah seseorang itu akan dijangkiti HIV/AIDS sekiranya ia tinggal atau belajar dengan pesakit HIV/AIDS? YA TIDAK

6 7 8 9 10

Bidang Tajuk

: :

Pendidikan Pencegahan ( Inhalan ) Pilihlah Aku

80

Objektif

Murid dapat : 1. Membezakan gaya hidup sihat dan gaya hidup tidak sihat. 2. Menyenaraikan 5 kesan buruk akibat penyalahgunaan bahan kimia. 3. Menyatakan pendapat atau pandangan mereka tentang gaya hidup sihat dan gaya hidup tidak sihat.

Masa Sasaran Bahan

: : :

60 minit Tahun 5 Kertas A4 Set Induksi : Guru memilih dua kumpulan murid yang akan melakonkan dua jenis situasi iaitu gaya hidup sihat dan gaya hidup penagih inhalan. 1. Guru memberi penerangan kepada dua kumpulan murid tentang watak-watak yang perlu dilakonkan dalam bentuk pantomin. 2. Murid-murid lain diminta menjadi penonton di samping membuat penilaian tentang situasi yang dilakonkan. 3. Murid menyenaraikan 5 kesan buruk akibat penyalahgunaan bahan kimia.

Langkah langkah

4. Guru memilih beberapa orang murid untuk menerangkan apa yang telah mereka tonton. 5. Guru dan murid bersoal jawab tentang gaya hidup sihat dan gaya hidup tidak sihat serta kesan ke atas diri individu akibat penyalahgunaan bahan kimia. Penilaian : Murid dapat menyenaraikan 5 keburukan akibat penyalahgunaan bahan kimia.

Falsafah

Penggunaan bahan kimia terlarang akan mempengaruhi gaya hidup individu dan masyarakat. 81

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Pendidikan Pencegahan Kesan-Kesan Merokok Murid dapat :

82

1. Murid mengetahui tentang kesan-kesan negatif merokok. 2. Murid memahami bahawa merokok hanya mengundang pelbagai kesan negatif dari aspek kesihatan dan sosial Masa Sasaran Bahan : : : 60 minit Tahun 5 Lampiran PP/5B, keratan akhbar. Set induksi ; Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan maklumat kempen Tak Nak pada merokok dari akhbar. 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan tentang kesankesan negatif amalan merokok dari lampiran PP/5B. 2. Murid berbincang di dalam kumpulan dan menyenaraikan kesankesan negatif amalan merokok. 3. Murid membentangkan hasil perbincangan. 4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara keseluruhan tentang kesan merokok pada kesihatan dan juga gejala sosial.

Langkahlangkah

Penilaian

Menyiapkan tugasan/perbincangan yang diberikan.

Rumusan

Terdapat banyak kesan negatif amalan merokok dari segi kesihatan dan juga sosial.

Falsafah

1. Menjadikan rokok sebagai musuh utama. 2. Amalan merokok dikalangan murid-murid sekolah adalah langkah awal ke arah gejala sosial.

83

3. Kesihatan yang baik adalah hasil dari amalan tidak merokok.

LAMPIRAN PP/5B

84

85