Anda di halaman 1dari 5

Koleksi soalan soalan SPM mulai tahun 2004

Tempat kediaman & teknologi

1 Pilih pernyataan yang betul mengenai maksud ‘ergonomik’.

Spm 04

A Kajian yang menghubungkaitkan manusia dengan alam sekitar

B Kajian yang menghubungkaitkan manusia dengan tempat kediaman

C Kajian yang menghubungkaitkan manusia dengan kelengkapan tempat kediaman

D Kajian yang menghubungkaitkan manusia dengan persekitaran tempat kerja dan tempat kediaman

2

Spm 05

Ruang dapur yang manakah berbentuk koridor?

A

B

2 Spm 05 Ruang dapur yang manakah berbentuk koridor? A B C D 3 Spm Estetika
2 Spm 05 Ruang dapur yang manakah berbentuk koridor? A B C D 3 Spm Estetika

C

D

2 Spm 05 Ruang dapur yang manakah berbentuk koridor? A B C D 3 Spm Estetika
2 Spm 05 Ruang dapur yang manakah berbentuk koridor? A B C D 3 Spm Estetika

3

Spm

Estetika merujuk kepada
05

A infrastruktur tempat kediaman

B kelengkapan sistem kawalan rumah

C interaksi antara jiran

D kebersihan dan keceriaan tempat kediaman

4

Spm 07

Antara yang berikut yang manakah peraturan menjaga seterika?

I Sejukkan sebelum disimpan

II Tutup suis dan tanggalkan plag

III Bersihkan permukaannya dengan kertas las

IV Lilitkan wayar bekalan selepas sahaja digunakan

A I dan II

C

II dan III

B I dan IV

D

III dan IV

Smksk/ert/sar/2011

Koleksi soalan soalan SPM mulai tahun 2004

Tempat kediaman & teknologi

5 08 Berdasarkan Rajah 12 susun atur yang manakah betul?

Spm

08 Berdasarkan Rajah 12 susun atur yang manakah betul? Spm 6 Spm 07 A P B

6

Spm 07

A

P

B

Q

C

R

Antara yang berikut yang manakah peraturan menjaga seterika?

D

S

I Sejukkan sebelum disimpan

II Tutup suis dan tanggalkan plag

III Bersihkan permukaannya dengan kertas las

IV Lilitkan wayar bekalan selepas sahaja digunakan

A I dan II

C

II dan III

B I dan IV

D

III dan IV

Smksk/ert/sar/2011

Koleksi soalan soalan SPM mulai tahun 2004

7

Spm 07

Apakah maksud ergonomik?

Tempat kediaman & teknologi

A Satu perancangan bersistem dalam menggunakan sumber

B Kajian pengurusan kerja yang melibatkan pergerakan badan

C Kajian yang menghubungkaitkan manusia dengan persekitaran tempat kerja dan tempat kediaman

D Proses perancangan, penggunaan dan penilaian aktiviti menggunakan bahan untuk mencapai matlamat keluarga

8 09 Antara yang berikut faktor yang manakah mempengaruhi pemilihan tempat

kediaman?

Spm

A Iklim

C

Rekreasi

B Budaya

D

Pendapatan

9

Spm

09 Apakah yang dimaksudkan dengan ergonomik?

A Aktiviti yang menghubungkaitkan manusia dengan tempat kerja

B Kajian yang menghubungkaitkan manusia dengan masa dan tenaga

C Aktiviti yang menghubungkaitkan manusia dengan tempat kediaman
D Kajian yang menghubungkaitkan manusia dengan persekitaran tempat kerja dan tempat kediaman

10

Spm 09

Pilih padanan yang betul tentang ruang dan fungsinya.

 

Ruang

Fungsi

A

Ruang tamu

Membuat aktiviti penulisan

B

Ruang mendobi

Menyimpan barang-barang peribadi

C

Ruang bacaan

Berehat dan berinteraksi secara informal

D

Ruang istirahat

Bermain permainan dalam rumah atau video

11

Spm 10

Antara yang berikut faktor yang manakah mempengaruhi pemilihan tempat kediaman?

A Pendidikan

C

Kualiti hidup

B pendapatan

D

Perubahan sosial

Smksk/ert/sar/2011

Koleksi soalan soalan SPM mulai tahun 2004

Tempat kediaman & teknologi

Rajah menunjukkan rajah blok sejenis ruang tempat kediaman dan contohnya.

rajah blok sejenis ruang tempat kediaman dan contohnya. 12 Nyatakan nama X dan Y . Spm

12 Nyatakan nama X dan Y.

Spm 10

A Ruang bacaan dan ruang ibadat

B Ruang ibadat dan ruang istirahat

C Ruang makan dan ruang bacaan

D Ruang makan dan ruang istirahat

13 Antara yang berikut faktor yang manakah mempengaruhi pemilihan tempat

Spm

2011

kediaman?

A

B Budaya

C Rekreasi

D pendapatan

Iklim

Rajah menunjukkan alat penjimat masa.

D pendapatan Iklim Rajah menunjukkan alat penjimat masa. 14 Antara yang berikut yang manakan peraturan menjaga

14 Antara yang berikut yang manakan peraturan menjaga alat itu?

Spm

2011

A Hantar servis 6 bulan sekali.

B Keringkan dahulu sebelum disimpan.

C An dengan air sejuk bersabun

D Tanggal bahagian yang boleh ditanggalkan dan rendam

Smksk/ert/sar/2011

Koleksi soalan soalan SPM mulai tahun 2004

Smksk/ert/sar/2011

Tempat kediaman & teknologi