Anda di halaman 1dari 13

Kelebihan kaunseling kelompok

Sangat praktik kerana dapat mengurangkan bebanan kaunselor Dapat menyelesai masalah yang sama di antara klien Klien mendapat kebebasan untuk meneroka masalah interpersonal dan bebas meluahkan perasaannya klien akan mendapat maklum balas yang positif dari ahli kelompok Klien dapat mencuba tingkah laku baru dalam keadaan selamat Dapat memupuk perasaan percaya mempercayai dan hormat menghormati di antara klien Dapat mewujudkan satu sistem sokongan bagi ahli kelompok Dapat meningkatkan konsep kendiri klien

1. Definisi bimbingan, kaunseling dan psikoterapi a) Bimbingan : Aktiviti yang dijalankan untuk membekalkan individu atau ahli kelompok dengan ilmu ataukemahiran tertentu. b) Kaunseling :suatu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologiyang dilakukan oleh kaunselor profesional bagi menghasilkan perubahan,perkembangan dan penyesuaian peribadi klien, yang baik dan menyeluruh secarasukarela sepanjang hayat berlandaskan etika kaunseling. c) Psikoterapi : Pemulihan minda atau pemulihan kendiri iaitu rawatan sakit jiwa atau gangguan mentaldengan menggunakan kaedah psikologi. 2.Perkhidmatan Bimbingan a) Jenis perkhidmatan bimbingan y Inventori, taksiran dan rekod Bimbingan Kaunseling Penempatan dan tindakan susulan Konsultasi dan rujukan Penilaian

b) Prinsip perkhidmatan bimbingan Bimbingan dan kaunseling adalah satu proses pendidikan yang terancang danberterusan Bimbingan dan kaunseling adalah untuk semua kanak-kanak Semua kanak-kanak mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan apabila mereka memerlukannya Bimbingan dan kaunseling adalah untuk melayan keperluan kanak-kanak bagiperkembangan potensi dan kebolehan Bimbingan dan kaunseling bertujuan membantu kanak-kanak untuk memahami dirinyadan orang lain Bimbingan dan kaunseling adalah satu proses pembelajaran Bimbingan dan kaunseling berorientasikan masa kini dan masa depan.

c) Etika kaunseling (Kepentingan)

Memberi perlindungan kepada ahli dalam profesion kaunseling daripada sebarangtindakan yang boleh menyebabkan public condemnation (penghinaan masyarakat). Memberi perlindungan kepada klien daripada sebarang tindakan atau layanan yangtidak profesional, atau kecuaian pihak kaunselor. Sebagai pengukur kepada self-regulation dalam profesion itu sendiri. Melindungi kaunselor daripada tindakan undang-undang sekiranya berlaku perkaraperkara yang tidak diingini bukan disebabkan oleh kesalahan kaunselor itu sendiri. Mempertingkatkan keberkesanan diri melalui perkongsian pengetahuan dan kemahiranselaras dengan tuntutan dan kesedaran pihak klien berkaitan hak mereka dalam undang-undang.

3. Peranan guru biasa sebagai guru bimbingan/kaunseling a) Peranan guru biasa Memberi bimbingan dari segi maklumat dan nasihat Beri peluang kepada murid kembangkan daya kebolehan Bantu murid bentuk tabiat kerja yang baik Mengumpul maklumat murid

b) Cara mengenalpasti masalah Secara pemerhatian: Sebelum sesi pemerhatian, tentukan objektif atau tujuan, sasaran, tempoh dan caramerekod hasil pemerhatian Masuk ke kelas atau tempat murid berkumpul Duduk di belakan kelas atau tempat yang sesuai Buat pemerhatian sambil catat nota lapangan

Hasil pemerhatian dicatatkan dalam: Rekod anekdotrekod running Persampelan masa Persampelan peristiwa Penulisan diari Senarai semak Sosiogram Hasil karya murid Gambar foto

4.

Intervensi kaunseling Terapi bermain : Definisi terapi bermain Penggunaan secara sistematik model tereotikal untuk membentuk prosesinterpersonal. Kelebihan terapi bermain : - Memberi kanak-kanak peluang utk membuat pilihan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. - Membolehkan mereka melahirkan perasaan tidak sedar dan bercirikan fantasi - Membekalkan tempat yang selamat bagi mereka meluahkan perasaan - Memupuk empati dan menghormati orang lain - Menjadi lebih bertanggungjawab dan membentuk lebih strategi berkesan Ciri-ciri guru mengamalkan terapi bermain Menghargai kanak-kanak Mempunyai sifat kecindan Bersikap gemar bermai Berkeyakinan diri dan boleh dipercayai Bersifat terbuka dan jujur

Teknik terapi bermain Bermain dengan anak patung Bermain dengan boneka Main pasir Persediaan pelaksanaan terapi bermain Bilik terapi bermain Media mainan b) . Konsep terapi seni Seni dianggap sebagai sublimasi di mana kehendak tidak sedar kanakkanakditunaikan. Tiga jenis lukisan dalam terapi seni Potret diri Lukisan bebas atau spontan Lukisan keluarga Terapi seni

Persediaan terapi seni Pemilihan tempat Dilaksanakan dalam bilik khas yang dibekalkan dengan sinki, apron dan meja yangmudah dibersihkan

Pemilihan bahan seni yang asasa. Krayon Cat jari Pen marker. Tanah liat. Kertas. Gunting. Gam dan sebagainya.

Terapi muzik Konsep utama Secara intrinsik, muzik adalah sebahagian daripada budaya kita Muzik boleh member kanak-kanak peluang untuk mengenali pemikiran dan perasaanterpendam Muzik mempunya struktur asas seperti ritma, melodi,pic dan tempo yang dapatmenstruktur semula pemikiran kanak-kanak

Proses perancangan dan pelaksanaan terapi muzik Mendapat persetujuan klien dengan rancangan rawatan dan etika intervensi Mengatur pra sesi untuk klien menghadiri terapi supaya klien dapat mengetahuikemudahan-kemudahan sedia ada Mengadakan tempoh penilaian untuk menentukan strategi dan struktu sesi terapiyang sesuai Merekod secara terperinci semua aktiviti yang dilaksanakan Refleksi atau tindakan terapis diadakan selepas setiap sesi untuk penambahbaikan Memberitahu klien dan penjaganya rancangan dan rawatan sesi yang berikutnya Mengakhiri sesi terapi dengan teknik yang sesuai.

5. Peranan guru bimbingan membantu murid dalam pemilihan kerjayaa) Mengenalpasti trait-trait dan ciri-ciri individu termasuklah personaliti, minat,nilai, dan pencapaian individu iaitu mengenal potensi diri. Membantu murid mengenalpasti dan menganalisis keperluan-keperluanpekerjaan iaitu mengenali dunia pekerjaan. Membantu murid dalam memadankan diri murid dengan pekerjaan iaitumemadankan potensi diri dengan kerjaya yang sesuai.

6. a) Kerahisaan dalam kaunseling Prinsip Kerahsiaan dlm Kaunseling. Tanggungjawab kaunselor menjaga kerahsiaan kliennya bkn muktamad. Dlm situasitertentu boleh dedahkan. Kerahsiaan dipelihara sekiranya tdk menggugat hak individu lain atau org ramai. Kerahsiaan sesuatu yg tlh diketahui umum - kaunselor tdk terikat dgn kerahsiaanlagi

b)Kepentingan Kerahsiaan Klien rasa selesa dan selamat meluah perasaan Klien boleh harapkan kaunselor dan menaruh kepercayaan

c) Situasi pengecualian kerahsiaan. Klien membahayakan diri dan org lain. Klien sendiri meminta maklumat ttg dirinya didedahkan. Mahkamah meminta maklumat didedahkan. Kaunselor mencurigai klien spt ada penderaan berlaku

ESEI 1. Teori Kaunseling (TIngkah Laku) Teori Behavioris (tingkah laku) Hasil kajian Ivan Pavlov dan B.F. Skinner Peranan kaunselor Bertindak sebagai guru, pengarah, pakar Aktif menganalisis rantaian antara tingkah laku bermasalah dan kesannya Menjelaskan matlamat dan merancang modifikasi Merapatkan jurang diri sebenar dan idaman klien Mempamerkan ciri mesra dan empati Pandangan teori terhadap manusia Tingkah laku manusia terbentuk hasil dari proses pembelajaran dan kematangan. Keperibadian manusia dipengaruhi oleh persekitarannya Manusia memiliki kecenderungan ke arah positif dan negatif. Manusia lahir secara fitrahnya baik. Manusia mempunyai potensi untuk berkembang dan segala tingkah laku perkembanganharus diselesaikan dengan belajar. Tingkah laku manusia juga boleh berubah berdasarkan kepada keperluan asas.

Teknik Teori Tingkah Laku Shaping iaitu pembentukan tingkahlaku positif yang diinginkan dengan memberikanpeneguhan positif. Membuat kontrak tingkahlaku Latihan asertif Modeling Membuat latihan tingkahlaku yang diinginkan (Behavior rehearsal) penstrukturan Kognitif Extinction iaitu mengurangi frekuensi terjadinya dengan menghilangkan peneguhan. Latihan Relaksasi Satiation iaitu proses memberi reinforcement yang berlebihan sehingga kehilangannyanilainya sebagai penguat Modifikasi tingkah laku Disentisization Floating Token ekonomi

2. Kemahiran kaunseling individu Tahap kaunseling Bina hubungan Mewujudkan suasana yg menggalakkan interaksi.. Menentukan matlamat awal kaunseling. Menstruktur hubungan.;kefahaman ttg proses kaunseling; penjelasan perananklien

Penerokaan1. Meneroka skop masalah. Analisis aras perkongsian klien. Analisis pola sejarah klien- adakah pernah alami; adakah resolusi sama. Mengenalpasti kekuatan dalaman klien

Memilih alternatif . Matlamat mesti dipersetujui bersama Setuju dgn pendekatan dan strategi yang digunakan

Pelaksanaan tahap di mana kaunselor berusaha menurunkan aras kerisauan klien, ataumenyelesaikan masalahnya.

Penamatan Tahap kaunselor membuat rumusan apa yg tlh berlaku dlm sesi kaunseling dankesannya. Tiga perkara yg mesti dicapai:

1. Kemajuan selama menjalankan kaunseling selama ini mesti dirumuskan kpd tigakesan-kesannya. 2. Isu-isu yg mesti diselesaikan pd masa ini hendaklah dikemukakan. 3. Memikirkan cara-cara mengekalkan pertumbuhan klien setelah ditamatkankaunseling

3.Kaunseling kelompok Kebaikan kaunseling kelompok Membekalkan satu persekitaran yang selamat Belajar antara satu sama lain Dapat menjimatkan masa Ahli berpeluang membantu ahli yang lain Memupuk semangat dan motivasi sesama ahli Meningkatkan kemahiran komunikasi

Jenis-jenis kelompok a) Kelompok bimbingan Aktiviti terancang Fokus kepada mklumat berbentuk pendidikan Bertujuan meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan

b) Kelompok kaunseling Pengalaman penyesuaian Fokus kepada sokongan interpersonal dan kaedah menyelesaikan masalah Bertujuan untuk pertumbuhan dan pemulihan

c) Kelompok terapi

Membekalkan pengalaman Fokus pada masalah peribadi Bertujuan untuk mencapai pemulihan

Punca kegagalan sesi kaunseling kelompok Halangan Psikologikal seperti terlalu pendiam dan takut. Halangan fizikal seperti kecacatan anggota badan (pendengaran tidak jelas dan penyakitkulit). Halangan Sosial seperti malu bercakap dan tidak berani mengeluarkan masalahnya. Halangan persekitaran seperti bau-bauan dan bunyi bising. Perbezaan umur yang ketara. Perbezaan jantina. Perbezaan tahap pendidikan/kematangan Perbezaan status ekonomi dan sosial (SES) Pengkritik Monopoli

Keperluan menjadi pemimpin kaunseling kelompok yang berkesan Kepercayaan kaunselor terhadap proses kaunseling kelompok Kesediaan kaunselor menjadi model kepada ahli-ahli kelompok Kemahiran melayan Kemahiran penerimaan Sikap kaunselor yang dapat berterus terang Sabar dalam menjalankan sesi kaunseling kelompok Kaunselor mempunyai daya tahan yang tinggi Kaunselor mempunyai unsur kecindan Kaunselor mempunyai karisma Kefahaman teori oleh kaunselor Pengalaman kaunselor dalam bidang berkaitan

Peranan pemimpin kaunseling kelompok Merangsang emosi supaya ahli berani meluahkan perasaan, sikap dan nilai diri. Mengambil berat apa yang berlaku dalam kelompok. Menyediakan ahli kumpulan untuk menerima dan memahami apa yang berlaku dalamkumpulan. Menentukan peraturan yang harus dipatuhi oleh ahli kelompok. menentukan matlamat,masa dan etika kaunseling/penstrukturan. Sebagai pakar dalam interaksi yang berlaku dalam kelompok. Mengembangkan interaksi di antara ahli dalam kelompok. Menghalang/campur tangan untuk melindungi setiap ahli dari ciri negatif yangmerosakkan proses kaunseling kelompok. Menyelesaikan perselisihan faham Pemudahcara Ciri pemimpin kaunseling kelompok yg berkesan Fasilitatif Mesra Menghormati ahli kelompok Empati Ikhlas Terbuka Tidak menghukum Tidak membuat generalisasi Tiada tanggapan/penilaian awal Kecindan Tindakan spontan mengelakkan kecelaruan kaunseling kelompok Menangguhkan sesi kelompok kerana ada isu lebih besar perlu diselesaikan. Mendapat persetujuan ahli terbabit untuk menjalani sesi kaunseling individu.

Boleh meminta ahli terbabit keluar kumpulan untuk meredakan emosi sekiranyapemimpin berhasrat untuk meneruskan sesi. Pemimpin kelompok melakukan teknik relaksasi.

Kriteria pemilihan ahli kaunseling kelompok Pencarian ahli / penyebaran maklumat/ pengedaran borang temujanji Jumlah ahli / saiz kelompok Umur ahli Jantina ahli Penetapan Jenis Kelompok Penetapan Tujuan Kelompok Masa Tempat/Lokasi Pemimpin kelompok

Langkah-langkah utama merangka dan menjayakan program motivasi (info tambahan) Pengenalan Objektif Matlamat Jawatankuasa Induk Jawatankuasa Pelaksana Kumpulan Sasaran Tempoh, masa/tarikh pelaksanaan Tempat Aktiviti Strategi pelaksanaan Personalia yang terlibat Anggaran perbelanjaan Penilaian program

5) Kemahiran asas komunikasi dalam kaunseling Membina hubungan Memberi perhatian Mendengar secara aktif Dorongan minimum Pendedahan Kendiri Menyoal

Menyemak persepsi parafrasa Refleksi Kesenyapan Konfrontasi Meminta penjelasan Membuat interpretasi Merumus

http://www.scribd.com/doc/26285698/Edu-3107-Bimbingan-Dan-Kaunseling-Tutorial-4-0 http://books.google.com.my/books?id=8eC1x6h2sEC&lpg=PP1&dq=matlamat%20kaunseling%20kelompok&pg=PA22#v=onepage&q=matlamat% 20kaunseling%20kelompok&f=false

http://www.slideshare.net/tnhjomar63/bidang-bidang-kaunseling