BORANG TRANSIT PBS PENDIDIKAN ISLAM ( INDIVIDU ) TINGKATAN 1 TAHUN 2012 NAMA : TINGKATAN 1 : EVIDENS BAND BAND 1 2

TILAWAH AL-QURAN AYAT BACAAN B2D1 AYAT HAFAZAN B2D2 ayat 1 – 5 ayat 201 ayat 255 ayat 256 ayat 284 – 286 AYAT KEFAHAMAN B2D3 ayat 1 – 5 ayat 34 – 37 ayat 83 ayat 155 – 156 ayat 168 ayat 201 ayat 219 ayat 255 ayat 256 ayat 284 – 286 HADIS B2D4 -B2D5 Pengertian hadis. Hadis sebagai sumber hukum Perbezaan hadis dan al-Quran. AKIDAH B1D6 - B1D9 Mengetahui asas dan konsep akidah Mengetahui akidah berteraskan rukun iman. Mengetahui konsep mukmin dan muslim. Mengetahui dalil kewujudan Allah SWT IBADAH B1D10 - B1D15 Mengetahui konsep fardu ain dan fardu kifayah. Mengetahui konsep bersuci. Mengetahui konsep solat dan kesan khusyuk solat kepada kehidupan mukmin Mengetahui tuntutan solat berjemaah Mengetahui tentang solat Jumaat. Mengetahui konsep solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat rawatib. SIRAH NABAWIYAH B1D16 - B1D20 Mengetahui masyarakat Arab sebelum dan selepas kelahiran Rasulullah SAW

BAND 3

BAND 4

BAND 5

BAND 6

CATATAN

Mengetahui riwayat hidup Rasulullah SAW Mengetahui perjuangan Nabi Muhammad SAW di Makkah dalam mengukuhkan akidah Islamiah Mengetahui peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Mengetahui tokoh-tokoh Islam. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH B1D21 Mengetahui adab Islamiah dalam kehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat,terhadap ibu bapa dan keluarga dan menuntut ilmu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful