Anda di halaman 1dari 12

Peta Minda Sejarah

Done by: Grace Cheng Tsiao-Lin and Khu Chooi Ern of Form 2 Terra

Tingkatan Satu…

Bab 1 : Sejarah Dan Kita

Sejarah dan Kita

Pengertian Ciri-ciri Sumber Pentafsiran Sejarah Sejarah Sejarah sejarah Sumber Syajaratun primer Sumber kedua
Pengertian
Ciri-ciri
Sumber
Pentafsiran
Sejarah
Sejarah
Sejarah
sejarah
Sumber
Syajaratun
primer
Sumber
kedua

Fakta yang tepat dan benar Penting dan bermakna Sebab dan akibat

-Ibn Khaldun -Herodotus -Muhd. Yusof Ibrahim

 

Kaedah

 

pengkajian

sejarah

  Kaedah   pengkajian sejarah
  Kaedah   pengkajian sejarah
  Kaedah   pengkajian sejarah

Kaedah

bertulis

Kaedah   pengkajian sejarah Kaedah bertulis Kaedah lisan Kepentingan dan faedah mempelajari sejarah

Kaedah lisan

Kepentingan dan faedah mempelajari sejarah

Kaedah arkeologi

Bab 2 : Zaman Prasejarah di Malaysia

Zaman prasejarah di Malaysia

: Zaman Prasejarah di Malaysia Zaman prasejarah di Malaysia Zaman Paleolitik (200 000 – 300 000

Zaman Paleolitik (200 000 – 300 000 tahun dahulu)

Zaman batu awalHidup -   berpindah- randah - Tinggal di sekitar tasik dan dalam gua - Memburu

Hidup-

-

 

berpindah-

randah

-

Tinggal di

sekitar tasik dan dalam gua

-

Memburu binatang

Memungut hasil hutan-

-

-

Kepercayaan animisme

Menggunakan alat batu - Tinggal di sekitar tasik dan dalam gua - Memburu binatang Memungut hasil hutan - -

Zaman Neolitik ( 7000 tahun dahulu)

  Zaman Batu Pertengahan
 

Zaman Batu Pertengahan

- Tinggal di gua

-

Tinggal di gua

berhampiran sungai

-

Wujud sistem

bermasyarakat

Bercucuk tanam-

-

-

Memelihara

binatang ternakan

-

Mencipta peralatan

tembikar

Alat batu-

-

 

-

Mencipta barang kemas

Kepercayaan animisme- - Memelihara binatang ternakan - Mencipta peralatan tembikar Alat batu -   - Mencipta barang

Zaman Logam (4000 tahun dahulu)

 

Tinggal di tebing sungai dan di dalam gua batu 

 

-

Bercucuk tanam

Pertukaran-

-

 

barang

-

Menangkap ikan

Pertukaran barang - Alat gangsa dan besi

-

Kepercayaan dan pegangan hidup yang tertentu -

Kepercayaan dan pegangan hidup yang tertentu

-

 

Bab 3 : Kerajaan Awal di Asia Tenggara

Kerajaan Awal di Asia Tenggara

Awal di Asia Tenggara Kerajaan Awal di Asia Tenggara Kerajaan Agraria -padi sawah -padi huma -ubi

Kerajaan Agraria

Kerajaan Agraria -padi sawah -padi huma -ubi taro Kegiatan pertanian Kerajaan Angkor Kerajaan Funan -Ke-17 -membina
Kerajaan Agraria -padi sawah -padi huma -ubi taro Kegiatan pertanian Kerajaan Angkor Kerajaan Funan -Ke-17 -membina

-padi sawah -padi huma -ubi taro

Kegiatan

pertanian

-padi sawah -padi huma -ubi taro Kegiatan pertanian Kerajaan Angkor Kerajaan Funan -Ke-17 -membina baray -Raja

Kerajaan Angkor

Kerajaan Funan

taro Kegiatan pertanian Kerajaan Angkor Kerajaan Funan -Ke-17 -membina baray -Raja – Devaraja -beragama

-Ke-17

-membina baray -Raja – Devaraja -beragama Hindu-Buddha

Kerajaan Maritim Kegiatan perdagangan -perdagangan serantau -perdagangan antarabangsa -perdagangan entrepot Kerajaan
Kerajaan Maritim
Kegiatan
perdagangan
-perdagangan serantau
-perdagangan antarabangsa
-perdagangan entrepot
Kerajaan
Champa
Chih Tu
Majapahit
Srivijaya
Kedah Tua

Bab 4 : Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka

Parameswara
Parameswara
Parameswara

Parameswara

Parameswara
Parameswara

Perjalanan Parameswara ke Melaka

Kegigihan Parameswara Membangunkan Kesultanan Melayu Melaka

Palembang -Cuba membebaskan Palembang dari Majapahit. -Gagal lalu melarikan diri akibat serangan Majapahit.

Palembang

-Cuba membebaskan Palembang dari Majapahit. -Gagal lalu melarikan diri akibat serangan Majapahit.

Palembang -Cuba membebaskan Palembang dari Majapahit. -Gagal lalu melarikan diri akibat serangan Majapahit.

Temasik

-Membunuh Temagi (wakil kerajaan Siam). -Berkuasa di sana selama lima tahun. -Terpaksa mencari perlindungan daripada serangan Siam dan Majapahit.

kerajaan Siam). -Berkuasa di sana selama lima tahun. -Terpaksa mencari perlindungan daripada serangan Siam dan Majapahit.

Muar

-Masih belum selamat.

Melaka
Melaka

Asal usul nama Melaka

-Sejarah Melayu – Pokok Melaka -Istilah Arab – Mulaqah dan Malakat -Mitos Hindu – Pokok Amalaka

• Sistem pemerintahan yang teratur -Pembesar, bentara dan biduanda kecil. • Kemudahan pelabuhan -Perkhidmatan membaiki

Sistem pemerintahan yang teratur

-Pembesar, bentara dan biduanda kecil.

Kemudahan pelabuhan

-Perkhidmatan membaiki kapal -Bekalan air dan makanan -Tenaga kerja -Tempat penginapan

Hubungan diplomatik

-China

-Siam

Bantuan Orang Laut

-Ciri-ciri kepahlawanan. -Mahir tentang selok-belok Selat Melaka.

Ikatan konsep daulat

-Semangat sedia berkorban, menghargai pemimpin dan taat setia kepada raja.

Bab 5 : Kegemilangan Melaka

Kegemilangan Melaka

Bab 5 : Kegemilangan Melaka Kegemilangan Melaka Pusat Perdagangan Faktor-faktor perkembangan Melaka sebagai pusat
Pusat Perdagangan Faktor-faktor perkembangan Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa
Pusat Perdagangan
Faktor-faktor
perkembangan
Melaka sebagai
pusat
perdagangan
antarabangsa

Kematangan Hubungan Luar

Hubungan

Melaka

dengan

kerajaan

Melayu:

- Pasai

- Jawa

- Siak

- Kampar

Hubungan Melayu dengan

kerajaan luar:

- China

- Gujerat

- Siam

- Tanah Arab

-

-

Kedudukan Geografi

Peranan Syahbandar

- Undang-undang Laut Melaka

- Kemudahan di

pelabuhan

- Bahasa Melayu

sebagai Lingua Franca

- Pelabuhan entrepot

- Penggunaan sistem mata wang

Pentadbiran yang sistematik

Sistem pembesar empat lipatan

Pembesar

Utama

Bendahara,

Temenggung,

Laksamana,

Penghulu

Bendahari

Pusat Pengembangan Agama Islam

Temenggung, Laksamana, Penghulu Bendahari Pusat Pengembangan Agama Islam Pusat Kegiatan Ilmu Perluasan Kuasa

Pusat Kegiatan Ilmu

Perluasan Kuasa

Perluasan Kuasa

Tingkatan Dua

Bab 1 : Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British

Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British

 
 
 
   

SHTI bertapak di

 
    SHTI bertapak di  
Pembentukan
Pembentukan

Pembentukan

 

Singapura

Perpecahan

SHTI mengambil Seberang Perai

Negeri-Negeri

 

Kepulauan

 
  Selat

Selat

 

British gagal memajukan Pulau

Melayu

 
 
   
 

Perjanjian Burney

Perjanjian Burney
Perjanjian Burney

1826

Pinang.

      Perjanjian Burney 1826 Pinang. Syarat-syarat pengambilan Seberang Perai tahun 1800.

Syarat-syarat pengambilan Seberang Perai tahun 1800.

Singapura pangkalan perdagangan yang strategik.

tahun 1800. Singapura pangkalan perdagangan yang strategik. Perjanjian Inggeris- Belanda 1824 Organisasi Pentadbiran

Perjanjian

Inggeris-

Belanda 1824

Organisasi

Pentadbiran

Negeri-Negeri

Selat

SHTI menduduki Pulau Pinang

Pulau Pinang strategik menjadi pangkalan British.

Kedaulatan Kedah tercabar.

Usaha mempertahankan kedaulatan Kedah.

Taktik Stamford Raffles mengambil Singapura.

Bab 2: Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British

Residen Menggugat Kuasa Sultan dan Pembesar

Residen Menggugat Kuasa Sultan dan Pembesar

Residen terlalu berkuasa

Residen terlalu berkuasa

Memberi nasihat kepada sultan

Memberi nasihat kepada sultan

Menguasai pentadbiaran

Menguasai pentadbiaran

Residen terlalu berkuasa Memberi nasihat kepada sultan Menguasai pentadbiaran   Mencampuri adat Memungut cukai
 

Mencampuri adat

Memungut cukai

Memungut cukai

Pengukuhan Kuasa British Melalui Pembentukan N.N.M.B

Pengukuhan Kuasa British Melalui Pembentukan N.N.M.B

Pengukuhan Kuasa British Melalui Pembentukan N.N.M.B
Pembentukan Perseketuan Mencabar Kewibaan Sultan

Pembentukan Perseketuan Mencabar Kewibaan Sultan

Pembentukan Perseketuan Mencabar Kewibaan Sultan
- Kuasa sultan semakin kurang - Residen jeneral berkuasa penuh - ketua jabatan di Kuala
- Kuasa sultan
semakin
kurang
- Residen
jeneral
berkuasa
penuh
- ketua
jabatan di
Kuala Lumpur
dikuasai oleh
British
Residen
Jeneral
digantikan
oleh Ketua
Setiausaha
Dasar Campur Tangan British di Negeri-Negeri Melayu

Dasar Campur Tangan British di Negeri-Negeri Melayu

Dasar Campur Tangan British di Negeri-Negeri Melayu

Sebab-sebab British campur tangan Kekayaan Tanah Melayu

Sebab-sebab British campur tangan Kekayaan Tanah Melayu Saingan kuasa Eropah Revolusi Perindustrian Terusan Suez dan
Saingan kuasa Eropah Revolusi Perindustrian Terusan Suez dan kapal wap Perubahan dasar British Desakan pedagang
Saingan kuasa Eropah Revolusi Perindustrian Terusan Suez dan kapal wap Perubahan dasar British Desakan pedagang
Saingan kuasa Eropah Revolusi Perindustrian Terusan Suez dan kapal wap Perubahan dasar British Desakan pedagang
Saingan kuasa Eropah Revolusi Perindustrian Terusan Suez dan kapal wap Perubahan dasar British Desakan pedagang
Saingan kuasa Eropah Revolusi Perindustrian Terusan Suez dan kapal wap Perubahan dasar British Desakan pedagang

Saingan kuasa Eropah Revolusi Perindustrian Terusan Suez dan kapal wap Perubahan dasar British Desakan pedagang

Saingan kuasa Eropah Revolusi Perindustrian Terusan Suez dan kapal wap Perubahan dasar British Desakan pedagang
Saingan kuasa Eropah Revolusi Perindustrian Terusan Suez dan kapal wap Perubahan dasar British Desakan pedagang
Saingan kuasa Eropah Revolusi Perindustrian Terusan Suez dan kapal wap Perubahan dasar British Desakan pedagang
Saingan kuasa Eropah Revolusi Perindustrian Terusan Suez dan kapal wap Perubahan dasar British Desakan pedagang

Sebab-Sebab penubuhan

Persekutuan

- Tugas residen tidak jelas

- Residen terlalu berkuasa

- Pentadbiran tidak seragam

- Perbelanjaan di Pahang meningkat

- Perkongsian di Pahang meningkat

- Faktor keselamatan

- Memakukan jalakan

kereta api & jalan raya

Bab 3 : Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan British

Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan British Negeri-Negeri Utara Penampan Keselamatan British di Tanah
Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan British Negeri-Negeri Utara Penampan Keselamatan British di Tanah
Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan British Negeri-Negeri Utara Penampan Keselamatan British di Tanah

Negeri-Negeri Utara Penampan Keselamatan British di Tanah Melayu

-Kedah

 

-

Perlis

- Kelantan

- Terengganu

 
 
 

Perjanjian

Sulit 6

April 1897

Perjanjian

Bangkok

1909

Penasihat British Mengancam Kedaulatan Negeri-Negeri Melayu Utara

Kedah :

- George Maxwell

Penasihat BritishNegeri-Negeri Melayu Utara Kedah : - George Maxwell Perlis : - Meadowe Frost Penasihat British Kelantan

Perlis :

- Meadowe Frost

Penasihat BritishGeorge Maxwell Penasihat British Perlis : - Meadowe Frost Kelantan : - J.S. Mason Penasihat British

Kelantan :

- J.S. Mason

Penasihat British- Meadowe Frost Penasihat British Kelantan : - J.S. Mason Terengganu : - J.L. Humphreys Penasihat

Terengganu :

- J.L. Humphreys

Penasihat BritishJ.S. Mason Penasihat British Terengganu : - J.L. Humphreys Pemodenan Johor Melambatkan Campur Tangan British

Pemodenan Johor Melambatkan Campur Tangan British

-Temenggung Daeng Ibrahim -Sultan Abu Bakar ‘Bapa Pemodenan Johor’

-Temenggung Daeng Ibrahim -Sultan Abu Bakar ‘Bapa Pemodenan Johor’

Pemimpin Johor yang berwibawa -Dato Jaafar bin Muhammad -Dato’ Abdul Rahman bin Andak -Dato Muhammad Salleh bin Perang

-Dato’ Muhammad Ibrahim bin Munsyi

Bab 4 : Kekayaan Ekonomi Sarawak Mendorong Penjajahan Keluarga Brooke Perpecahan Membuka Ruang Penjajahan Keluarga
Bab 4 : Kekayaan Ekonomi Sarawak
Mendorong Penjajahan Keluarga Brooke
Perpecahan
Membuka Ruang
Penjajahan
Keluarga Brooke
Meluaskan Kuasa
Perubahan Sarawak di
Bawah Pemerintahan
Keluarga Brooke
1853
: Menguasai
Kebangkitan menentang
pentadbiran Pangeran
Indera Mahkota.
kawasan antara Sungai
Samarahan dengan Sungai
Rajang.
Perubahan dalam
bidang pentadbiran
-
Pembangunan
bandar seperti
1861
: Menguasai
Kuching, Miri, Bintulu
dan Sibu
kawasan Sungai Rajang.
- Pengangkutan
Perjanjian James Brooke
dengan pemimpin
tempatan.
- Perhubungan
1883
: Menguasai
kawasan lembangan
Sungai Trusan.
-Pengenalan
pentadbiran baru.
-Pengekalan sistem
pentadbiran
tradisional.
- Kesihatan
- Pendidikan
- Keselamatan /
Keamanan
1905
: Menguasai Lawas.
Fungsi Majlis Tertinggi,
Majlis Negeri and Majlis
Bahagian.
-
Masyarakat Majmuk
Perjanjian
dengan Raja
Muda Hashim
tahun 1841.
Perjanjian
dengan Sultan
Omar Ali
Saifuddin
tahun 1842.
( Kemasukan imigran
dari China yang
tinggal di Sibu, Miri
dan Bintulu
-
Mengamal dasar
pecah dan perintah