Anda di halaman 1dari 9

KERTAS KERJA PROJEK TAMAN HERBA SJKT LADANG MIDDLETON 2012

1. Pendahuluan SJKT Ladang Middleton mengambil inisiatif melaksanakan PROGRAM TAMAN HERBA. Program ini disusun untuk mengembangkan minat pelajar dalam meningkatkan pengetahuan tentang kepentingan alam sekitar dan cara untuk menghayati alam sekitar . Oleh itu pelbagai aktiviti disusun ke arah mencapai matlamat tersebut. 2.Tajuk Program Taman Flora 3. Objektif Menghayati alam sekitar yang sedia ada . Menimbulkan nilai cintai alam sekitar di kalangan murid. Mengaktifkan murid untuk mengetahui kepentingan alam sekitar.

4. Kumpulan Sasaran Semua guru dan murid tahun 2 hingga tahun 6 5. Tempoh 04-01-2012 hingga 31-01. 2012 6.Tempat Kawasan Lapang di kompaun Sekolah

7. Jawatankuasa Induk Program Taman Herba Penasihat Pengerusi AJK : En.Ilaiyaraja(Guru Besar) : En..Sarawanan : En.Baskar En.Vijayanathan En.Ravi

8.Jawatan Kuasa Pelaksanaan Projek

Ahli jawatankuasa Projek Taman Flora Khas ditubuhkann di peringkat sekolah. Jawatankuasa pelaksanaan projek ini diagihkan pada semua guru dan murid seperti berikut:-

Penyediaan peralatan & bahan : En. Sarawanan Juru Gambar : En.Gopal

Kumpulan 1 : En. Sarawanan (guru) M. Pavithira (tahun 6) K.Jiwaraj (tahun6) D.Partiban (tahun 5) T. Dinakaran (tahun 4) R. Vani (tahun 3) L.Subra (tahun2)

Kumpulan 2: En.Baskar (guru) S.Theanmoli (tahun 6) S.Kanageswari(tahun 5) U. Vimal (tahun 4) R. Kesavan (tahun 3) S.Mathi (Tahun 2) Kumpulan 3 :En.Ravi(guru) T.Tiban (Tahun 6) S.Dinesh (tahun 5) M.Kalaivani (tahun 4) K.Sharmila (tahun 3) S.Tharani(tahun 2) Kumpulan 4: En. Vijayanathan (guru) T.Vani (tahun 6) M.Mugilan (tahun5) K.Mathubala(tahun 4) R.Hariraja(tahun 3) K.Vadivu (tahun 2)

9. Jadual Pelaksanaan
TARIKH/HARI AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT

4-01. 2011 ( ISNIN )

Majlis Pelancaran Penjelasan tentang program

En.Ilaiyaraja (GB) En.Sarawanan

Tapak perhimpunan

En..Sarawanan Membersihkan kawasan dan menanam biji benih Minggu Pertama Menyiram air setiap hari (Tahap 1 dan Tahap 2) En.Baskar En.Vijayanathan En.Ravi Murid-murid tahun 2 - 6 Kawasan penanaman

En..Sarawanan En.Baskar Minggu Kedua Membaja tanaman yang ditaman Menyiram air setiap hari En.Vijayanathan En.Ravi Murid-murid tahun 2 - 6 Kawasan penanaman

En..Sarawanan Melabelkan tanaman En.Baskar Menyiram air setiap hari Minggu Ketiga En.Vijayanathan En.Ravi (Tahap 1 Dan Tahap 2) Murid-murid tahun 2 - 6 Kawasan penanaman

En..Sarawanan En.Baskar Minggu Keempat Pa mengutip hasilan tanaman En.Vijayanathan En.Ravi Semua murid Kawasan penananman

10.Bahan Diguanakan Borang soal selidik

SJK T) LADANG MIDDLETON, ROMPIN, NSDK BORANG SOAL SELIDIK (PELAJAR) PROJEK TAMAN FLORA KHAS

Tanda (

) berdasarkan pendapat anda.

Ya ( )

Tidak ( )

1. Program ini penting dan berkaitan pada pelajaran .

2. Lokasi penanaman amat sesuai.

3. Bahan- bahan disediakan dengan baik.

4. Adakah guru kumpulan memberi penerangan yang jelas?

5. Aktiviti ini bermanfaatkan saya.

6. Adakah anda dapat cara penanaman yang berkesan melalui projek ini.?

7. Adakah anda sangat aktif dalam projek ini?

8. Adakah anda rasa gembira dan seronok libat dalam aktiviti ini?

9. Saya dapat berkongsi idea dengan rakan melalui projek ini.

10. Saya dapat menamakan tumbuh- tumbuhan.

SJK T) LADANG MIDDLETON, ROMPIN, NSDK BORANG SOAL SELIDIK (GURU) PROJEK TAMAN FLORA KHAS

Tanda (

) berdasarkan pendapat anda.

Ya ( )

Tidak ( )

1. Adakah program ini berkaitan dengan P&P.

2. Adakah lokasi yang dipilih bersesuaian untuk penanaman?

3. Adakah maklumat diperolehi tentang projek mencukupi?

4. Adakah anda rasa gembira dan seronok libat dalam aktiviti ini?

5. Adakah anda mendapat ilmu pengetahuan yang baru?

6. Adakah keberkesanan projek ini manfaat kepada pelajar? 7. Adakah ahli kumpulam memberi komitmen yang tinggi? 8. Projek ini dapat menceriakan kawasan sekolah.

) ( (

( ) )

) ( ( ) )

9. Adakah hasil projek in i memuaskan? 10. Adakah anda berminat dengan projek seperti Taman Flora Khas?

) (

( )

) ( )

11. Anggaran Kos Bahan


Bijih Benih Baja Beg plastic

Kuantiti 7 jenis 7 peket 1 peket

Harga(RM) RM5 x 7= RM 35.00 RM 10 x 7 = RM70.00 RM 7 x 1= RM 7.00

Jumlah keseluruhan = RM 112.00

Disediakan Oleh : _________________ ( En.K.Sarawanan) Setiausaha Program

Disahkan Oleh : ________________