PENATARAN PENGOPERASIAN PBS LEMBAGA PEPERIKSAAN

HOTEL SRI PETALING 15 FEBRUARI 2012
SEKTOR PENGENDALIAN PEPERIKSAAN MENENGAH RENDAH DAN RENDAH (SPPMRR)

MEMAKLUMKAN TENTANG PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN (PENGOPERASIAN) PBS

PS

PBS

PP

PAJSK

PPSi

AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550)
Seksyen 67 PENILAIAN MURID Seksyen 68 PEPERIKSAAN

Seksyen 69

LARANGAN TENTANG PENGENDALIAN PEPERIKSAAN

PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN 1997
(PENILAIAN & PEPERIKSAAN BAHAGIAN III, PERKARA 2)

Memberi nasihat, memantau & membuat analisis tentang PBS

Untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturanperaturan garis panduan & arahan tentang peperiksaan

Untuk mengadakan peperiksaan, untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan & menguatkuasakan peraturanperaturan garis panduan & arahan tentang peperiksaan

Pindaan Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.1/ 2011: Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan bagi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) mulai Tahun 2011 (Bertarikh : 22 Februari 2011)

Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.2/ 2011: Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan bagi Penilaian Menengah Rendah (PMR) mulai Tahun 2012 (Bertarikh : 14 Februari 2011)

Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.3/ 2011: Pemakluman Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah dan Menengah Rendah (Bertarikh : 19 Julai 2011)

Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.6 Tahun 2011: Penggunaan Buku Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Sekolah Rendah (Bertarikh : 15 September 2011)

EMPAT PERKARA DALAM PENGOPERASIAN PBS

11

Pengerusi : Naib Pengerusi : Setiausaha : Ahli Jawatankuasa : : : : : : : : :

Pengarah Pelajaran Negeri Timb Pengarah Pelajaran Negeri Ketua Sektor SPP, JPN Semua Ketua Sektor JPN Pengarah IPGM Ketua Nazir JNJK (Negeri) Ketua Penolong Pengarah, BTPN Semua Ketua Penolong Pengarah, JPN Semua Pegawai Pelajaran Daerah YDP Majlis Pengetua YDP Majlis Guru Besar YDP Majlis Guru Cemerlang

MENGADAKAN MESYUARAT JK PERINGKAT NEGERI MENGADAKAN MESYUARAT PENATARAN PERINGKAT NEGERI MEMASTIKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBS DILAKSANAKAN MENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN PERINGKAT NEGERI UNTUK DIHANTAR KEPADA LEMBAGA PEPERIKSAAN

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha

: Pegawai Pelajaran Daerah : Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah : Penolong PPD (Peperiksaan/PBS)

Ahli Jawatankuasa
: : : : YDP Majlis Pengetua Daerah YDP Majlis Guru Besar Daerah Semua Penolong PPD Semua Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

MENGADAKAN MESYUARAT JK PERINGKAT DAERAH MENGADAKAN MESYUARAT PENATARAN PERINGKAT DAERAH MEMASTIKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBS DILAKSANAKAN MENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN PERINGKAT DAERAH UNTUK DIHANTAR KEPADA JABATAN PELAJARAN NEGERI

Pengerusi : Guru Besar Naib Pengerusi : Semua Guru Penolong Kanan Setiausaha : Setiausaha Peperiksaan Ahli Jawatankuasa : Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP) : Guru Cemerlang Nota: Pelantikan JK PBS ini : Guru Bimbingan Dan Kaunseling (PPsi) tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada : Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) keperluan pihak lain : Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)

Ahli Jawatankuasa

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha

: Pengetua : Semua Guru Penolong Kanan : Setiausaha Peperiksaan
: : : : : : : :
:

Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Latihan) Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Penyelarasan) Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pementoran) Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pemantauan) Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP) Guru Cemerlang Guru Kaunseling (PPsi) Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK)

Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)

Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada keperluan pihak lain

Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan
Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun:
a. Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju, matlamat, menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya b. Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama c. Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua d. Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem Pelaksanaan

Semua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi dasar/punca kuasa kepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah

JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
BIL
1. 2.

PERKARA
Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan Sekolah Mesyuarat Jawatankuasa PBS

TEMPOH
Disember Disember

TINDAKAN
LP JPN

3.

4.

Pendaftaran Murid dalam SPPBS

Januari – Mac, April – Jun, Julai – Sept dan Okt – Disember Januari – Februari

JPN/PPD/ Sekolah

Sekolah

JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
5. Tempoh pelaksanaan PS & PAJSK (BMI & SEGAK – 2 kali setahun) Tempoh pelaksanaan PP Sepanjang sesi persekolahan Ditentukan LP Sekolah
Sekolah Sekolah/PPD/JPN/ LP/ Bahagian KPM

6. Aktiviti Penjaminan Kualiti PS & PAJSK: Sepanjang tahun Pementoran, Pemantauan, Penyelarasan dan Pengesanan Aktiviti Penjaminan Kualiti PP: - Pementoran, Pemantauan dan Penyelarasan •Sebelum, semasa dan selepas tugasan •Setelah tugasan selesai

•Sekolah/PPD/JPN/ LP/Bahagian KPM •LP sahaja

- Pengesanan

JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
7. Pengumpulan prestasi murid dalam SPPBS (PS dan PAJSK)
Pengumpulan penskoran SPPBS (PP) 8. Pelaporan prestasi murid (PS & PAJSK) (Auto generated dalam SPPBS) Pelaporan prestasi murid (PP)

Sepanjang tahun

Sekolah

Setelah selesai setiap Sekolah/LP tugasan Mengikut keperluan (ditentukan oleh JK PBS sekolah) Setelah tugasan Selesai Sekolah

Sekolah/LP

9.

Penyimpanan Evidens

Sekolah Ditentukan oleh JK PBS sekolah (selamat dan bersistematik)

3 2 1
PEMENTORAN

4 PENGESANAN 3

PEMANTAUAN

PENYELARASAN

MENTOR DALAMAN
• KETUA PANITIA • JUP • GURU CEMERLANG (mp berkenaan)

MENTOR LUARAN
Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD

KEKERAPAN
Bila-bila masa ikut keperluan

SEBELUM PEMENTORAN Mengadakan sesi perbincangan dengan Mentee

SEMASA PEMENTORAN • Melaksanakan khidmat bantu, khidmat nasihat, mudah cara dan coaching • Memberi nasihat, teguran dan cadangan kepada Mentee

SELEPAS PEMENTORAN Melaksanakan tindakan susulan

3 2 1
PEMENTORAN

4 PENGESANAN 3

PEMANTAUAN

PENYELARASAN

PENYELARAS DALAMAN
• KETUA PANITIA • JUP • GURU CEMERLANG (mp berkenaan)

PENYELARAS LUARAN
Pegawai yang dilantik oleh LP

KEKERAPAN
Ditentukan oleh JK PBS sekolah

SEBELUM PENYELARASAN

SEMASA PENYELARASAN

SELEPAS PENYELARASAN

• Kefahaman tugasan • Kesesuaian sampel • Kefahaman penskoran

Merawak sampel mengikut pencapaian

Melaksanakan tindakan penambahanbaikan pengajaran dan pembelajaran

3 2 1
PEMENTORAN

4 3 PENGESANAN

PEMANTAUAN

PENYELARASAN

PEMANTAU DALAMAN
• • • • PENTADBIR SEKOLAH KETUA PANITIA JUP GURU CEMERLANG (mp berkenaan)

PEMANTAU LUARAN
• Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD • Pegawai Bahagian KPM

KEKERAPAN
Sepanjang tempoh Pengajaran dan Pembelajaran

SEBELUM PEMANTAUAN • Perancangan aktiviti pemantauan • Penyediaan instrumen pemantauan • Pemakluman kepada guru mata pelajaran

SEMASA PEMANTAUAN Semak pelaksanaan mengikut garis panduan dan jadual yang ditetapkan Contoh • Minit mesyuarat JK PBS sekolah • Evidens • Pelaporan pencapaian

SELEPAS PEMANTAUAN • Penyediaan pelaporan pemantauan • Cadangan penambahbaikan

3 2 1
PEMENTORAN

4 3 PENGESANAN

PEMANTAUAN

PENYELARASAN

PEGAWAI
PS & PAJSK: Pegawai yang dilantik oleh LP PP: LP sahaja

KEKERAPAN
Ditentukan oleh LP

AKTIVITI

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

MESYUARAT PBS
KURSUS PBS FORMATIF

X

X

X

X

SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

SUMATIF
PELAPORAN PBS PEMENTORAN

DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH
MENGIKUT KEPERLUAN MENGIKUT KEPERLUAN

PEMANTAUAN
PENYELARASAN PENGESANAN

SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH DITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD
37

www.themegallery.com

AKTIVITI MESYUARAT PBS KURSUS PBS TUGASAN RUBRIK PENSKORAN

JAN

FEB X

MAC

APRIL

MEI X

JUN

JUL

OGOS X

SEPT

OKT

NOV X

DIS

SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN DISEDIAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN DISEDIAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN

PELAPORAN PP
PEMENTORAN PEMANTAUAN

SETELAH SELESAI PROSES PENJAMINAN KUALITI
MENGIKUT KEPERLUAN SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS TUGASAN

PENYELARASAN
PENGESANAN

SETELAH SELESAI TUGASAN
AKAN DITENTUKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN
Company Logo

AKTIVITI

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

MESYUARAT PBS
KURSUS PBS SEGAK & BMI SUKAN, KOKURIKULUM & EKSTRA KURIKULUM PELAPORAN

X

X

X

X

SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN DUA KALI SETAHUN

SEPANJANG TAHUN

MENGIKUT KEPERLUAN

PEMENTORAN
PEMANTAUAN

MENGIKUT KEPERLUAN
SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENYELARASAN
PENGESANAN

DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH
DITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD 39

EVIDENS
Bahan/sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk/proses

CONTOH
• Tulisan • Bahan cetakan • Persembahan • Foto • Grafik • Artifak • Laporan

PENYIMPANAN
Evidens murid simpan di tempat selamat secara bersistematik . 1. Fail Perkembangan Murid (FPM) • Setiap murid 1 FPM, menyimpan setiap evidens terbaik untuk setiap mata pelajaran • Evidens diserah kepada murid setelah direkodkan dalam SPPBS dan pelaksanaan Penjaminan Kualiti 2. Fail Showcase • Menyimpan evidens terbaik

40

EVIDENS
Bahan/sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk/proses

CONTOH
• Tulisan • Bahan cetakan • Persembahan • Foto • Grafik • Artifak • Laporan

PENYIMPANAN
Evidens murid simpan di tempat selamat secara bersistematik dalam sesi persekolahan tahun berkenaan sehingga tamat proses Penjaminan Kualiti berdasarkan Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Pusat (jika ada perubahan dari segi penyimpanan akan dimaklumkan)

Guru merekod penyertaan, penglibatan dan pencapaian murid dalam SEGAK, BMI, sukan, kokurikulum dan ekstra kurikulum menggunakan borang dan aplikasi SPPBS

Evidens adalah terhad dan disimpan oleh guru di tempat yang selamat secara bersistematik

44

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful