Anda di halaman 1dari 9

SMK PANDAN MEWAH, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN RANCANGAN PENGGAL PERTAMA SEJARAH DUNIA (940/1) PENGAJIAN PRA-U

2012/2013
BULAN JUN MINGGU KE 1 CADANGAN TARIKH 11.06.12 15.06.12 TEMA/TAJUK KERTAS 1: SEJARAH DUNIA (1500 1955) TEMA 1: MASYARAKAT 1.1 Masyarakat feudal (England dan Jepun) Definisi feudal Ciri-ciri fuedal susun lapis masyarakat feudal Perbandingan Eropah dan Asia (4) 1.2 Masyarakat agraria Definisi agraria Ciri-ciri agraria 2 18.06.12 22.06.12 1.3 Masyarakat maritim Definisi maritim Ciri-ciri maritim 1.4 Masyarakat Industri Definisi industri Ciri-ciri industri 3 25.06.12 29.06.12 (Belanda dan China) WAKTU PENGAJARAN 16 (4) CATATAN

(Portugal dan Jepun)

(4)

(England dan Jerman)

(4)

TEMA 2 PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN 2.1 Institusi pemerintahan 2.1.1 Raja/Maharaja Kedudukan Peranan

20

(China dan Rusia)

(4)

2.1.2 Pembesar (China dan Rusia) Membandingkan peranan JULAI 4 02.07.12 06.07.12 2.2 Negara Bangsa 2.2.1 Raja mutlak dan raja berperlembagaan (England dan Perancis) Perbandingan sistem beraja 2.2.2 Negara Kesatuan dan Negara Persekutuan (Perancis dan Amerika Syarikat) Sistem Republik Sistem Persekutuan 5 09.07.12 13.07.12 2.2.3 Penyatuan Negara Bangsa (Itali dan Jerman) Proses penyatuan

(4)

(4)

(4)

(4)

BULAN JULAI

MINGGU KE 5

CADANGAN TARIKH 09.07.12 13.07.12

TEMA/TAJUK TEMA 3 KEMAJUAN DAN PEMBANGUNAN 3.1 Sistem Ekonomi 3.1.1 Feudalisme dan Kapitalisme (Jepun dan China) Sistem ekonomi di Asia

WAKTU PENGAJARAN 40

CATATAN

(4)

16.07.12 20.07.12

3.1.1 Feudalisme dan Kapitalisme (Jerman dan Perancis) Sistem ekonomi feudalisme 3.1.1 Feudalisme dan Kapitalisme (England dan Amerika Syarikat) Sistem ekonomi kapitalis

(4)

(4)

23.07.12 27.07.12

3.1.2 Perkembangan ekonomi 3.1.2.1 Perdagangan dan perniagaan (Portugal dan Belanda) Perubahan orientasi 3.1.2.2 Pertanian (Belanda dan England) Perubahan 3.1.2.3 Perindustrian (Jerman dan Jepun) Perindustrian

(4)

30.07.12 03.08.12

(6)

(4)

OGOS

06.08.12 10.08.12

3.2 Intelektual (England dan Perancis) 3.3.1 Perkembangan Ilmu Proses perubahan pemikiran dan kemajuan ilmu kesan daripada Renaisans, Refomasi, Protestan, Revolusi Sains, Gerakan Pencerahan 3.3.2 Sumbangan Tokoh (England dan Perancis) Menilai idea dan sumbangan tokoh: Charles Louis Montesquieu Adam Smith Jean Jacques Rousseau

(3)

(3)

10

13.08.12 17.08.12

3.3 Kemajuan Pendidikan (Perancis dan Jerman) Perubahan sistem pendidikan tradisional kepada pendidikan moden CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (18.08.12 - 26.08.12)

(8)

12 13 27.08.12 31.08.12

TEMA 4 : NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA 4.1 Reaksi Masyarakat Tempatan Terhadap Perluasan Kuasa Barat dan Kesan Penjajahan Barat. (China dan India) Analisis reaksi Transformasi sosial, ekonomi, dan kemunculan intelektual tempatan

44

CUTI HARI KEMERDEKAAN (31.08.12)

(6)

BULAN SEPT

MINGGU KE 14

CADANGAN TARIKH 03.09.12 07.09.12

TEMA/TAJUK 4.2 Konflik Antarabangsa 4.2.1 Perang Dunia Pertama (1914-1918) (Jerman dan Rusia) Sebab dan kesan 4.2.2 Perang Dunia Kedua (1942-1945) (Jepun dan Amerika Syarikat) Sebab dan kesan 4.2.3 Perang Dingin (1945-1955) (Rusia dan Amerika Syarikat) Menganalisis sebab dan kesan

WAKTU PENGAJARAN (6)

CATATAN

15

10.09.12 14.09.12

(6)

16

17.09.12 21.09.12

4.2.3 Perang Dingin (1945-1955) (Rusia dan Amerika Syarikat) Menganalisis sebab dan kesan 4.3 Dekolonisasi dan pengembalian kedaulatan (China dan India) Langkah-langkah mendapatkan kedaulatan dan dekolonisasi oleh orang tempatan

(6)

(6)

17

24.09.12 28.09.12

4.4 Perhubungan Luar (Soviet union dan Amerika Syarikat) Kerjasama Negara dalam organisasi antarabangsa selepas Perang Dunia Kedua PBB 4.4 Perhubungan Luar (United Kingdom dan India) Komanwel 4.4 Perhubungan Luar (United Kingdom dan Amerika Syarikat) NATO

(6)

OKT

18

1.10.12 05.10.12

(4)

(4)

19

20

21

22 NOV 23

8.10.12 12.10.12 15.10.12 19.10.12 22.10.12 26.10.12 29.10.12 02.11.12 05.11.12 09.11.12 12.11.12 31.12.12

ULANGKAJI

ULANGKAJI HARI RAYA HAJI (26.10.12)

ULANGKAJI

ULANGKAJI: STUDY WEEK (STAND-DOWN)

PEPERIKSAAN AKHIR PENGGAL PERTAMA

24 - 32

CUTI AKHIR TAHUN PENGGAL PERTAMA


Rumusan Waktu Tema 1: 16 Tema 2: 20 Tema 3: 40 Tema 4: 44 Jumlah : 120

DIUSAHAKAN OLEH KETUA UNIT SEJARAH STPM SMK PANDAN MEWAH, AMPANG, SELANGOR

SMK PANDAN MEWAH, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN RANCANGAN PENGGAL KEDUA SEJARAH ISLAM & KERJA KURSUS (940/1) PENGAJIAN PRA-U 2012/2013
BULAN JAN MINGGU KE 1 CADANGAN TARIKH TEMA/TAJUK KERTAS 2: SEJARAH ISLAM (500 - 1918) TEMA 1: Masyarakat, Pemerintahan, Pertahanan dan Perhubungan Luar 1.1 Masyarakat Jahiliyah (Semenanjung Tanah Arab abad ke-16) 1.2 Masyarakat Islam (Nabi Muhammad SAW & Khalifah al-Rasyidin di Semenanjung Tanah Arab pada abad ke-6 & 7) 1A KERTAS 4: KERJA KURSUS 1. Apa itu Sejarah 1.1 Konsep dan teori ilmu sejarah 2 1.3 Sistem Pemerintahan (Nabi Muhammad SAW abad ke-7) 1.4 Kepimpinan Nabi Muhammad SAW (Nabi Muhammad SAW abad ke-7) 2A 2. Kaedah Penyelidikan dan Penulisan Sejarah 2.1 Penyelidikan dalam sejarah 1.5 Institusi Khalifah 1.5.1 Pemilihan khalifah (Khalifah al-Rasyidin dan Umayyah abad ke7 & 8) 1.5.2 Sumbangan khalifah /tokoh (Khalifah al-Rasyidin dan Umayyah abad ke7 & 8 dan Abbasiyah abad ke-8 & 9) 2.2 Sumber Sejarah 1.6 Bentuk Pemerintahan 1.6.1 Pemerintahan pusat dan wilayah (Khalifah al-Rasyidin abad ke-7) (Khalifah Uthmaniyah abad ke-16 & 17) 1.6.2 Pemerintahan pusat dan wilayah (Andalusia abad ke-13) dan (India abad ke 16 & 17) 4A 5 2.3 Tafsiran Sejarah 1.7 Pertahanan dan Pembukaan Wilayah 1.7.1 Jihad (Nabi Muhammad SAW dan Khalifah alRasyidin abad ke-7) WAKTU PENGAJARAN 38 CATATAN

(2)

(4)

40 (2)

(3)

(2)

(2)

(2)

(4)

3A 4

(2)

(4)

(4)

(2)

(2)

BULAN

MINGGU KE 6

CADANGAN TARIKH

TEMA/TAJUK 1.7.2 Peperangan (Nabi Muhammad SAW dan Khalifah alRasyidin abad ke-7) 1.7.3 Kepimpinan (Mesir abad ke-12 dan Khalifah Uthmaniyah abad ke-15)

WAKTU PENGAJARAN (3)

CATATAN

(2)

5A 7

2.4 Penulisan sejarah 1.8 Perhubungan luar 1.8.1 Diplomatik (Nabi Muhammad SAW dan Khalifah al-Rasyidin abad ke-7) 1.8.2 Naungan (Khalifah al-Rasyidin abad ke- 7-8) (Khalifah Umayyah abad ke-7-8)

(2)

(2)

(2)

1.8.3 Perjanjian (Khalifah Abbasiyah abad ke 9-13) (Khalifah Uthmaniyah abad ke 17-19) TEMA 3: Penyediaan Cadangan Penyelidikan 3.1 Tajuk 3.2 Pengenalan 3.3 Objektif 3.4 Permasalahan Kajian

(2)

6A

(1) (1) (1) (1) 24 4

TEMA 2: Pembangunan dan Penerokaan 2.1 Ekonomi 2.1.1 Sistem ekonomi (Nabi Muhammad SAW abad ke-7) (Zaman Abbasiyah abad ke-11-12) (Kesultanan Melaka abad ke-15)

10

7A

2.1.2 Institusi ekonomi (Khalifah al-Rasyidin abad ke-7-8) (Khalifah Abbasiyah abad ke-9-11) 3.5 Skop kajian 3.6 Sorotan kajian lepas 2.2 Pendidikan 2.2.1 Falsafah pendidikan Islam (Khalifah Umayyah abad ke-7-8) (Khalifah Abbasiyah abad ke-11-12) 2.2.2 Perkembangan pendidikan (Mesir abad ke-8) (Aceh abad ke-16-17)

(3)

(1) (1)

11

(1)

(4)

8A

3.7 Kaedah kajian

(1)

BULAN

MINGGU KE 12

CADANGAN TARIKH

TEMA/TAJUK 2.3 Perkembangan intelektual 2.3.1 Perkembangan ilmu (Khalifah Abbasiyah abad ke-11-13) (Khalifah Umayyah di Andalusia abad ke-11-12) 2.3.2 Sumbangan tokoh (Khalifah Abbasiyah abad ke-8-13) (Mesir abad ke-15)

WAKTU PENGAJARAN (2)

CATATAN

(5)

9A 13

3.8 Pembahagian struktur esei 2.4 Penerokaan (Khalifah Umayyah abad ke-7-8) (Khalifah Abbasiyah abad ke-9-13) (Di Andalusia abad ke-14) 3.9 Penutup 2.5 Seni bina (Di Andalusia abad ke-13) (India abad ke-16-17) 3.10 Bibliografi TEMA 3: Nasionalisme dan Pembentukan Negara Bangsa 3.1 Ekonomi (Khalifah Uthmaniyah abad ke-18-20) 3.2 Reaksi masyarakat tempatan (Mesir dan Algeria abad ke-19-20)

(1) (3)

10A 14

(2)

11A 15

(1) 18

(2)

(4)

12A

4. Penyelidikan Bahan 4.1 Mengenal pasti bahan 3.3 Gerakan nasionalisme (Mesir dan Algeria abad ke-20 4.2 Mencari dan mengumpul bahan 3.4 Perang Dunia Pertama (Khalifah Uthmaniyah abad ke-20) 4.3 Menyaring bahan 3.5 Pembentukan Negara bangsa (Turki dan Mesir abad ke-20) 4.5 Penulisan hasil penyelidikan

20 (4)

16

13A 17

(4)

14A 18

(4)

15A

Rumusan Waktu Tema 1: 38 Tema 2: 24 Tema 3: 18 Kertas 4: 40 Jumlah : 160

DIUSAHAKAN OLEH KETUA UNIT SEJARAH STPM SMK PANDAN MEWAH, AMPANG, SELANGOR

SMK PANDAN MEWAH, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN RANCANGAN PENGGAL KEDUA SEJARAH ISLAM & KERJA KURSUS (940/1) PENGAJIAN PRA-U 2012/2013
BULAN MINGGU KE CADANGAN TARIKH TEMA/TAJUK KERTAS 3: SEJARAH MALAYSIA DAN ASIA TENGGARA BAHAGIAN A: SEJARAH MALAYSIA 1. Masyarakat 1.1 Institusi pemerintahan (Abad ke-19) 1.1.1 Raja (Abad ke-19) 1.1.2 Pembesar (Abad ke-19) 1.2 Hukum adat dan undang-undang 1.2.1 Hukum adat (Abad ke-19) 1.2.2 Undang-undang (Abad ke-19) 1.3 Sistem sosial (Abad ke-19) 1.4 Sistem ekonomi (Abad ke-19) 2. Transformasi Masyarakat 2.1 Peluasan kuasa asing (Abad ke-19-20) 2.2 Penentangan terhadap kuasa asing (Abad ke-19-20) 2.3 Pengubahsuaian dalam pentadbiran, ekonomi, dan pendidikan (Abad ke-19-20) 2.4 Masyarakat pelbagai kaum (Abad ke-19-20) 3. Nasionalisme dan Pembentukan Negara Bangsa 3.1 Gerakan Nasionalisme 3.1.1 Faktor kemunculan (Abad ke-20) 3.1.2 Gerakan persatuan, kelab, dan kesatuan yang berkaitan dengan agama, ekonomi, sosial dan politik. (Abad ke-20) 11 WAKTU PENGAJARAN CATATAN

(1)

(1)

(2) (3) (2) (3) 12 (2) (2)

(2)

(2)

(15)

(2) (2)

3.2 Perjuangan mencapai kemerdekaan 3.2.1 Pendudukan Jepun 1941-1945 (Abad ke-20) 3.2.2 Perjuangan secara berperlembagaan 1946-1960 (Abad ke-20) Kemerdekaan (Abad ke-20)

(2)

(5)

1.1.1

(4)

BULAN

MINGGU KE

CADANGAN TARIKH 4.

TEMA/TAJUK Pengisian kemerdekaan 4.1 Sistem pemerintahan (Abad ke-20) 4.2 Pembinaan Negara bangsa 4.2.1 Pembangunan sosial (Abad ke-20) 4.2.2 Pembangunan ekonomi

WAKTU PENGAJARAN 22 (3)

CATATAN

(5)

(8) (2) (4)

4.3 Wawasan 2020 4.4 Perhubungan luar

BAHAGIAN B: SEJARAH ASIA TENGGARA 1. Masyarakat 1.1 Institusi pemerintahan 1.1.1 Raja (Abad ke-19) (Vietnam dan Thailand abad ke-19) 1.1.2 Pembesar (Abad ke-19) (Vietnam dan Thailand abad ke-19) Sistem sosial (Abad ke-19) (Vietnam dan Indonesia abad ke-19) Sistem ekonomi (Abad ke-19) (Vietnam dan Indonesia abad ke-19) (2)

(2) (3)

1.1.3

1.1.4

(3)

2.

Transformasi Masyarakat 2.1 Peluasan kuasa asing (Abad ke-19-20) (Indonesia dan Mynmar abad ke-19) 2.2 Penentangan terhadap kuasa asing (Indonesia dan Mynmar abad ke-19) 2.3 Pengubahsuaian dalam pentadbiran, ekonomi, dan pendidikan (Indonesia dan Mynmar abad ke-19)

11 (2)

(4)

(5)

3.

Nasionalisme dan Pembentukan Negara Bangsa 3.1 Gerakan Nasionalisme 3.1.1 Faktor kemunculan (Abad ke-20) (Indonesia dan Mynmar abad ke-19) 3.1.2 Parti politik dan persatuan (Indonesia dan Mynmar abad ke-19)

(15)

(2) (2)

BULAN

MINGGU KE

CADANGAN TARIKH

TEMA/TAJUK 3.2 Perjuangan mencapai kemerdekaan 3.2.1 Pendudukan Jepun 1941-1945 (Indonesia dan Mynmar abad ke-20) 3.2.2 Perjuangan secara berperlembagaan dan bersenjata (Indonesia dan Mynmar abad ke-20) Kemerdekaan (Indonesia dan Mynmar abad ke-20)

WAKTU PENGAJARAN (2)

CATATAN

(5)

3.2.3

(4)

4. Pengisian kemerdekaan 4.1 Sistem pemerintahan (Filipina dan Thailand abad ke-20) 4.2 Pembangunan 4.2.1 Pembangunan ekonomi (Filipina dan Thailand abad ke-20) 4.3 Pembinaan Negara Bangsa 4.3.1 Bentuk pemerintahan (Filipina dan Thailand abad ke-20) 4.3.2 Sumbangan tokoh (Filipina dan Thailand abad ke-20)

21 (6)

(3)

(6)

(2)

4.4 Perhubungan luar 4.4.1 Penglibatan dalam organisasi antarabangsa (Filipina dan Thailand abad ke-20)

(4)

DIUSAHAKAN OLEH KETUA UNIT SEJARAH STPM SMK PANDAN MEWAH, AMPANG, SELANGOR

Rumusan Waktu Sejarah Malaysia Tema 1: 11 Tema 2: 12 Tema 3: 15 Jumlah : 38 Sejarah Asia Tenggara Tema 1: 12 Tema 2: 11 Tema 3: 16 Jumlah : 60