SEK KEB SUNGAI UDANG JALAN YADI,41250 KLANG.

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN MUZIK
(2010 – 2013)

Sasaran Bidang Isu Matlamat Objektif Petunjuk prestasi utama (KPI) Bilangan teguran Strategi 2010 2011 2012 2013

Perolehan dan Guru

belum Meningkatkan kualiti Mengurangkan

penting. . praktikal dan teori muzik.penyebaran kurikulum (Pendidikan Muzik) menguasai semua dan kecekapan kemahiran dalam P&P. tekanan dan teguran daripada pihak pemantau (sekolah. Pencapaian murid Meningkatkan dalam PKSR masih pencapaian murid di tahap dalam PKSR. ( murid kurang menguasai 2M) 75% 80% 85% 90% PELAN TAKTIKAL PENDIDIKAN MUZIK BIL 1 2 3 STRATEGI OBJEKTIF W3+03 – Murid lemah membaca dan menulis Meningkatkan kemahiran membaca W3+01 – meningkatkan penguasaan kemahiran muzik untuk Memantapkan penguasaan kemahiran muzik meningkatkan peratusan kelulusan. 70% 75% 80% 85% Mengurangkan peratusan kegagalan dalam subjek pendidikan muzik. Menyerlahkan bakat ke peringkat tertinggi. sederhana. peringkat tertinggi. S6+S7 – bahan bantu mengajar yang menarik dan Memantapkan penguasaan kemahiran muzik meningkatkan penguasaan muzik.JPS dan jemaah nazir) dikurangkan 80% 85% 90% 95% Dianggap Memberi kesedaran Menyerlahkan matapelajaran kepentingan bakat sehingga ke yang kurang pendidikan muzik. Menambahkan kemahiran dan penguasaan guru dari segi praktikal dan teori muzik.PPD.

Bil 1. persekitaran seperti media massa. Pendedahan berterusan. S6+C2 – Bahan bantu mengajar yang menarik pengaruh Memantapkan penguasaan kemahiran muzik. .4 5 S1+O5 – meningkatkan peratusan kelulusan melalui Meningkatkan kualiti skor A permuafakatan guru. KPI Peningkatan bilangan murid yang boleh menguasai alat muzik. Program Tanggungjawab tempoh ENSEMBLE REKODER Pentadbir sekolah Ketua panitia Sepanjang Semua guru tahun muzik BENGKEL KEMAHIRAN Pentadbir sekolah Ketua panitia Sepanjang Kos/sumber Output Penubuhan Pasukan ensemble rekoder Peningkatan penguasaan 2. peningkatan penggunaan Pelan kontigensi Pendedahan berterusan.

Peningkatan bilangan murid yang boleh bermain alat muzik.PERKUSI Semua guru muzik tahun guru mengenai cara-cara mengajar permainan alat perkusi kepada murid. Peningkatan keyakinan diri dan serlah bakat murid ke peringkat tinggi. Pendedahan berterusan. TALENTIME (Pasukan genderang sekolah) Pasukan Alat genderang sekolah Pendedahan berterusan. 3. alat perkusi yang digunapakai oleh murid. : Memantapkan penguasaan permainan rekoder. Persembahan sewaktu majlis peringkat sekolah 2. Pasukan koir sekolah Menarik minat murid untuk melibatkan diri. : Sepanjang tahun : Semua murid tahap 2 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS /PELAN . 5. Mewakili sekolah untuk pertandingan permainan rekoder. PELAN OPERASI Nama program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran LANGKAH : ENSEMBLE REKODER (pasukan permainan rekoder) : 1. Pendedahan berterusan. Peningkatan bilangan murid yang boleh menyanyi dengan baik. LET’S SING AND MOVE (pasukan nyanyian dan gerakan) OUR VOICES (pasukan koir sekolah) Pentadbir sekolah Ketua panitia Sepanjang Semua guru tahun muzik Pentadbir sekolah Ketua panitia Sepanjang Semua guru tahun muzik Pentadbir sekolah Ketua panitia Sepanjang Semua guru tahun muzik 4.

Latihan persembahan Penilaian/post mortem Kekangan Guru-guru muzik Semua guru muzik Murid-murid yang terlibat. Pemantauan 8. Penilaian 9. Taklimat kepada semua guru muzik Pentadbir sekolah Ketua panitia Semua guru muzik Semua guru muzik 1 kali KONTIGENSI Bilik muzik Semasa mesyuarat panitia Sekiranya pentadbir tiada maka ketua panitia akan memberikan taklimat. Pemilihan lagu Pelaksanaan pembentukan pasukan Ensemble Rekoder Pemilihan murid dibuat sewaktu sesi P&P Latihan secara berkumpulan secara berpandu. 5. Penambahbaikan PELAN OPERASI Nama program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran LANGKAH : BENGKEL KEMAHIRAN PERKUSI : Memberikan kemahiran kepada guru-guru muzik bukan opsyen muzik. Bilik muzik 3. 4. : Sepanjang tahun : Guru bukan opsyen yang mengajar muzik. 6.1. : meningkatkan bilangan murid yang mampu bermain alat perkusi dengan betul. Mesyuarat Jawatankuasa 2. PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS /PELAN . Mengikut kesesuaian Sepanjang tahun Ketua panitia Setiausaha Selepas latihan /persembahan/pertandingan Laporan 7. bertujuan untuk memberikan keyakinan sewaktu memberi tunjuk ajar kepada murid cara bermain alat perkusi dengan betul.

Penilaian 9. Penambahbaikan PELAN OPERASI Nama program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran LANGKAH : LET’S SING AND MOVE (nyanyian dan gerakan) : membentuk pasukan nyanyian dan gerakan untuk mewakili sekolah ke pertandingan luar sekolah. Pelaksanaan bengkel Tunjuk cara bermain alat perkusi Bermain alat perkusi secara berkumpulan. Taklimat kepada semua guru muzik Pentadbir sekolah Ketua panitia Semua guru muzik Semua guru muzik 3 kali KONTIGENSI Bilik muzik 1 kali Sekiranya pentadbir tiada maka ketua panitia akan memberikan taklimat. Mesyuarat Jawatankuasa 2. 6. : Memantapkan penguasaan menyanyi sambil membuat gerakan. Menghadiri bengkel Guru-guru muzik 2 jam setiap bulan Sepanjang tahun 2 jam setiap bulan Sepanjang tahun 4. 5. : Sepanjang tahun : Semua murid prasekolah dan murid tahap 1 yang berminat PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS /PELAN . Penilaian/post mortem Kekangan Semua guru muzik Bilik muzik Ketua panitia Selepas bengkel Laporan 7.1. Pemantauan 8. 3.

: Sepanjang tahun : Semua murid tahap 2 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS /PELAN . 3. 5. Mewakili sekolah untuk pertandingan koir. 6. PELAN OPERASI Nama program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran LANGKAH Penambahbaika : OUR VOICE (pasukan koir sekolah) : 1. Penilaian 9. Persembahan sewaktu majlis peringkat sekolah 2. Taklimat kepada semua guru muzik Pentadbir sekolah Ketua panitia Semua guru muzik Semua guru muzik 1 kali KONTIGENSI Bilik muzik Semasa mesyuarat panitia Sekiranya pentadbir tiada maka ketua panitia akan memberikan taklimat. Mesyuarat Jawatankuasa 2. : Memantapkan penguasaan nyanyian dengan vokal yang baik.1. Pemantauan 8. Menggabungkan lagu kanak-kanan dan mencipta gerakan yang bersesuaian dengan lagu. Bilik muzik Ketua panitia Setiausaha Selepas latihan /persembahan/pertandingan Laporan 7. Latihan vocal bagi memantapkan nyanyian Latihan persembahan Penilaian/post mortem Kekangan Guru-guru muzik Mengikut kesesuaian Semua guru muzik 2 jam setiap minggu Murid-murid yang terlibat. Pelaksanaan program Let’s sing and move pemilihan murid dilakukan sewaktu P&P berdasarkan kebolehan murid. 4.

Penambahbaikan PELAN OPERASI Nama program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran : TALENTIME (Pasukan genderang sekolah) : 1. 3. Mewakili sekolah untuk pertandingan. Penilaian 9. 4. : Memantapkan penguasaan bermain alat genderang : Sepanjang tahun : Semua murid tahap 1 dan tahap 2 yang berminat . Persembahan sewaktu majlis peringkat sekolah 2. Pemilihan lagu Pelaksanaan program our voice Pemilihan murid dibuat sewaktu sesi P&P Latihan menyanyi secara berkumpulan. Ketua panitia Setiausaha Selepas latihan /persembahan/pertandingan Laporan 7. Pemantauan 8. 6. Mengikut kesesuaian Bilik muzik 2 jam setiap bulan Sepanjang tahun 5. Taklimat kepada semua guru muzik Pentadbir sekolah Ketua panitia Semua guru muzik Semua guru muzik 1 kali KONTIGENSI Bilik muzik Semasa mesyuarat panitia Sekiranya pentadbir tiada maka ketua panitia akan memberikan taklimat.1. Mesyuarat Jawatankuasa 2. Latihan persembahan Penilaian/post mortem Kekangan Guru-guru muzik Semua guru muzik Murid-murid yang terlibat.

Penilaian 9. 5.LANGKAH 1. 4. 3. Taklimat kepada semua guru muzik Semasa mesyuarat panitia Sekiranya pentadbir tiada maka ketua panitia akan memberikan taklimat. Pemilihan lagu yang sesuai ( gabungan lagu kanak-kanak dan lagu rakyat) Pelaksanaan program Talentime Pemilihan murid dibuat sewaktu sesi P&P Latihan secara berkumpulan dan secara berpandu. Sepanjang tahun Bilik muzik Ketua panitia Setiausaha Selepas latihan /persembahan/pertandingan Laporan 7. PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa TANGGUNGJAWAB Pentadbir sekolah Ketua panitia Semua guru muzik Semua guru muzik 1 kali TEMPOH STATUS /PELAN KONTIGENSI Bilik mesyuarat 2. Latihan persembahan Penilaian/post mortem Kekangan Guru-guru muzik Mengikut kesesuaian Semua guru muzik 2 jam setiap bulan Murid-murid yang terlibat. Penambahbaikan . 6. Pemantauan 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful