SEK KEB SUNGAI UDANG JALAN YADI,41250 KLANG.

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN MUZIK
(2010 – 2013)

Sasaran Bidang Isu Matlamat Objektif Petunjuk prestasi utama (KPI) Bilangan teguran Strategi 2010 2011 2012 2013

Perolehan dan Guru

belum Meningkatkan kualiti Mengurangkan

JPS dan jemaah nazir) dikurangkan 80% 85% 90% 95% Dianggap Memberi kesedaran Menyerlahkan matapelajaran kepentingan bakat sehingga ke yang kurang pendidikan muzik. Menambahkan kemahiran dan penguasaan guru dari segi praktikal dan teori muzik.PPD. praktikal dan teori muzik. tekanan dan teguran daripada pihak pemantau (sekolah. 70% 75% 80% 85% Mengurangkan peratusan kegagalan dalam subjek pendidikan muzik.penyebaran kurikulum (Pendidikan Muzik) menguasai semua dan kecekapan kemahiran dalam P&P. Pencapaian murid Meningkatkan dalam PKSR masih pencapaian murid di tahap dalam PKSR. ( murid kurang menguasai 2M) 75% 80% 85% 90% PELAN TAKTIKAL PENDIDIKAN MUZIK BIL 1 2 3 STRATEGI OBJEKTIF W3+03 – Murid lemah membaca dan menulis Meningkatkan kemahiran membaca W3+01 – meningkatkan penguasaan kemahiran muzik untuk Memantapkan penguasaan kemahiran muzik meningkatkan peratusan kelulusan. peringkat tertinggi. . penting. Menyerlahkan bakat ke peringkat tertinggi. sederhana. S6+S7 – bahan bantu mengajar yang menarik dan Memantapkan penguasaan kemahiran muzik meningkatkan penguasaan muzik.

. Bil 1. S6+C2 – Bahan bantu mengajar yang menarik pengaruh Memantapkan penguasaan kemahiran muzik. peningkatan penggunaan Pelan kontigensi Pendedahan berterusan.4 5 S1+O5 – meningkatkan peratusan kelulusan melalui Meningkatkan kualiti skor A permuafakatan guru. Pendedahan berterusan. persekitaran seperti media massa. Program Tanggungjawab tempoh ENSEMBLE REKODER Pentadbir sekolah Ketua panitia Sepanjang Semua guru tahun muzik BENGKEL KEMAHIRAN Pentadbir sekolah Ketua panitia Sepanjang Kos/sumber Output Penubuhan Pasukan ensemble rekoder Peningkatan penguasaan 2. KPI Peningkatan bilangan murid yang boleh menguasai alat muzik.

Pendedahan berterusan. Persembahan sewaktu majlis peringkat sekolah 2. Peningkatan bilangan murid yang boleh menyanyi dengan baik. Peningkatan keyakinan diri dan serlah bakat murid ke peringkat tinggi. PELAN OPERASI Nama program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran LANGKAH : ENSEMBLE REKODER (pasukan permainan rekoder) : 1. Peningkatan bilangan murid yang boleh bermain alat muzik. LET’S SING AND MOVE (pasukan nyanyian dan gerakan) OUR VOICES (pasukan koir sekolah) Pentadbir sekolah Ketua panitia Sepanjang Semua guru tahun muzik Pentadbir sekolah Ketua panitia Sepanjang Semua guru tahun muzik Pentadbir sekolah Ketua panitia Sepanjang Semua guru tahun muzik 4. Mewakili sekolah untuk pertandingan permainan rekoder. Pendedahan berterusan.PERKUSI Semua guru muzik tahun guru mengenai cara-cara mengajar permainan alat perkusi kepada murid. Pasukan koir sekolah Menarik minat murid untuk melibatkan diri. 3. : Memantapkan penguasaan permainan rekoder. : Sepanjang tahun : Semua murid tahap 2 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS /PELAN . alat perkusi yang digunapakai oleh murid. TALENTIME (Pasukan genderang sekolah) Pasukan Alat genderang sekolah Pendedahan berterusan. 5.

PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS /PELAN . Pemantauan 8. Bilik muzik 3. 6. Mesyuarat Jawatankuasa 2. 4. : Sepanjang tahun : Guru bukan opsyen yang mengajar muzik. Latihan persembahan Penilaian/post mortem Kekangan Guru-guru muzik Semua guru muzik Murid-murid yang terlibat. Taklimat kepada semua guru muzik Pentadbir sekolah Ketua panitia Semua guru muzik Semua guru muzik 1 kali KONTIGENSI Bilik muzik Semasa mesyuarat panitia Sekiranya pentadbir tiada maka ketua panitia akan memberikan taklimat.1. Penilaian 9. Penambahbaikan PELAN OPERASI Nama program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran LANGKAH : BENGKEL KEMAHIRAN PERKUSI : Memberikan kemahiran kepada guru-guru muzik bukan opsyen muzik. 5. bertujuan untuk memberikan keyakinan sewaktu memberi tunjuk ajar kepada murid cara bermain alat perkusi dengan betul. Mengikut kesesuaian Sepanjang tahun Ketua panitia Setiausaha Selepas latihan /persembahan/pertandingan Laporan 7. : meningkatkan bilangan murid yang mampu bermain alat perkusi dengan betul. Pemilihan lagu Pelaksanaan pembentukan pasukan Ensemble Rekoder Pemilihan murid dibuat sewaktu sesi P&P Latihan secara berkumpulan secara berpandu.

Pelaksanaan bengkel Tunjuk cara bermain alat perkusi Bermain alat perkusi secara berkumpulan. Mesyuarat Jawatankuasa 2. Penilaian 9. Taklimat kepada semua guru muzik Pentadbir sekolah Ketua panitia Semua guru muzik Semua guru muzik 3 kali KONTIGENSI Bilik muzik 1 kali Sekiranya pentadbir tiada maka ketua panitia akan memberikan taklimat. 6. Menghadiri bengkel Guru-guru muzik 2 jam setiap bulan Sepanjang tahun 2 jam setiap bulan Sepanjang tahun 4. Penilaian/post mortem Kekangan Semua guru muzik Bilik muzik Ketua panitia Selepas bengkel Laporan 7. Penambahbaikan PELAN OPERASI Nama program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran LANGKAH : LET’S SING AND MOVE (nyanyian dan gerakan) : membentuk pasukan nyanyian dan gerakan untuk mewakili sekolah ke pertandingan luar sekolah. : Memantapkan penguasaan menyanyi sambil membuat gerakan. 3. Pemantauan 8. 5. : Sepanjang tahun : Semua murid prasekolah dan murid tahap 1 yang berminat PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS /PELAN .1.

3. 4. Menggabungkan lagu kanak-kanan dan mencipta gerakan yang bersesuaian dengan lagu. Penilaian 9. Mesyuarat Jawatankuasa 2. : Sepanjang tahun : Semua murid tahap 2 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS /PELAN .1. 6. PELAN OPERASI Nama program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran LANGKAH Penambahbaika : OUR VOICE (pasukan koir sekolah) : 1. Pemantauan 8. Latihan vocal bagi memantapkan nyanyian Latihan persembahan Penilaian/post mortem Kekangan Guru-guru muzik Mengikut kesesuaian Semua guru muzik 2 jam setiap minggu Murid-murid yang terlibat. Taklimat kepada semua guru muzik Pentadbir sekolah Ketua panitia Semua guru muzik Semua guru muzik 1 kali KONTIGENSI Bilik muzik Semasa mesyuarat panitia Sekiranya pentadbir tiada maka ketua panitia akan memberikan taklimat. Persembahan sewaktu majlis peringkat sekolah 2. 5. Mewakili sekolah untuk pertandingan koir. : Memantapkan penguasaan nyanyian dengan vokal yang baik. Pelaksanaan program Let’s sing and move pemilihan murid dilakukan sewaktu P&P berdasarkan kebolehan murid. Bilik muzik Ketua panitia Setiausaha Selepas latihan /persembahan/pertandingan Laporan 7.

Ketua panitia Setiausaha Selepas latihan /persembahan/pertandingan Laporan 7. Pemilihan lagu Pelaksanaan program our voice Pemilihan murid dibuat sewaktu sesi P&P Latihan menyanyi secara berkumpulan. Latihan persembahan Penilaian/post mortem Kekangan Guru-guru muzik Semua guru muzik Murid-murid yang terlibat. Mesyuarat Jawatankuasa 2. Mewakili sekolah untuk pertandingan. Taklimat kepada semua guru muzik Pentadbir sekolah Ketua panitia Semua guru muzik Semua guru muzik 1 kali KONTIGENSI Bilik muzik Semasa mesyuarat panitia Sekiranya pentadbir tiada maka ketua panitia akan memberikan taklimat. Mengikut kesesuaian Bilik muzik 2 jam setiap bulan Sepanjang tahun 5. Pemantauan 8. 6. Penilaian 9. Penambahbaikan PELAN OPERASI Nama program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran : TALENTIME (Pasukan genderang sekolah) : 1. Persembahan sewaktu majlis peringkat sekolah 2. 3. : Memantapkan penguasaan bermain alat genderang : Sepanjang tahun : Semua murid tahap 1 dan tahap 2 yang berminat . 4.1.

5. PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa TANGGUNGJAWAB Pentadbir sekolah Ketua panitia Semua guru muzik Semua guru muzik 1 kali TEMPOH STATUS /PELAN KONTIGENSI Bilik mesyuarat 2. Pemilihan lagu yang sesuai ( gabungan lagu kanak-kanak dan lagu rakyat) Pelaksanaan program Talentime Pemilihan murid dibuat sewaktu sesi P&P Latihan secara berkumpulan dan secara berpandu. Pemantauan 8. Penambahbaikan . Taklimat kepada semua guru muzik Semasa mesyuarat panitia Sekiranya pentadbir tiada maka ketua panitia akan memberikan taklimat. 4. 6.LANGKAH 1. Latihan persembahan Penilaian/post mortem Kekangan Guru-guru muzik Mengikut kesesuaian Semua guru muzik 2 jam setiap bulan Murid-murid yang terlibat. Penilaian 9. 3. Sepanjang tahun Bilik muzik Ketua panitia Setiausaha Selepas latihan /persembahan/pertandingan Laporan 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful