Anda di halaman 1dari 9

Tugasan Harian 1 langkah2 melahirkan masyarakat penyayang Keluarga Bahagia Menjamin Masyarakat Penyayang

Satu hal yang menjadi keyakinan umum bahawa kebajikan seseorang insan adalah berpunca daripada status kekeluargaan yang harmoni dan bahagia. Darinya akan mewujudkan sebuah masyarakat yang berhemah tinggi yang akhirnya akan membentuk satu sistem sosial yang mantap dan dapat menghadapi pelbagai arus cabaran. Memandangkan betapa pentingnya institusi kekeluargaan dalam pembentukan masyarakat yang berbudi dan berbudaya penyayang, maka sewajarnya ia diberi perhatian utama. Justeru itu satu program khusus diperkenalkan yang diberi nama 'RUMAHKU SYURGAKU'. Program ini dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan keluarga bahagia ke arah melahirkan masyarakat penyayang dan bersatupadu selaras dengan ajaran Islam dan wawasan 2020. Dengan mengetahui betapa pentingnya sebuah keluarga yang bahagia untuk mewujudkan masyarakat penyayang, kita haruslah selalu mengamalkan nilai kasih sayang terhadap keluarga. Kita patutlah mempunyai perasaan cinta yang mendalam terhadap setiap anggota keluarga supaya konflik dan masalah tidak wujud antara keluarga. Sehubungan dengan itu, keluarga bahagia dapatlah wujudkan masyarakat penyayang. Kita juga harus mempunyai peka cinta yang berkekalan sesama ahli keluarga supaya wujudnya keluarga bahagia. Dengan adanya cinta yang berkekalan, keluarga itu akan menjadi lebih kukuh kerana saling memahami antara satu sama lain. Selain itu, nilai mengekalkan tradisi kekeluargaan juga harus diamalkan oleh setiap anggota keluarga. Kita harus menerima ,menghormati dan mengamalkan adat dan kepercayaan keluarga sendiri. Setiap agama dipercayai akan memberi pengajaran kepada seseorang supaya tidak melakukan kegiatan tidak bermoral atau keruntuhan akhlak. Dengan ini, masyarakat penyayang akan wujud. Kita juga patutlah bertanggungjawab untuk mengekalkan tradisi yang diwarisi secara turun temurun. Sesebuah keluarga bahagia akan wujud jika setiap anggota keluarga mematuhi segala suruhan Tuhan. Kesimpulannya, hubungan yang baik antara anggota keluarga amat diperlukan untuk melahirkan sebuah keluarga yang bahagia. Dengan adanya hubungan yang kukuh dan kasih sayang antara sesebuah keluarga, masyarakat penyayang dapat diwujud.

(278) patah perkataan

Tugasan Harian 2 cara2 masyarakat dan kerajaan untuk memelihara dan memulihara alam sekitar Tanggungjawab kerajaan dan masyarakat untuk memelihara dan memulihara alam sekitar

Alam semula jadi merupakan satu anugerah Tuhan yang amat besar dan tidak ternilai kepada manusia sejagat. Pemuliharaan alam semula jadi merupakan salah satu prinsip Pendekatan Islam Hadhari yang ingin dilestarikan supaya ianya berada dalam keadaan amat selesa, cantik, dan indah seperti mana yang disarankan oleh Islam. Selain daripada agama Islam, pemeliharaan alam semula jadi juga amat dititikberatkan oleh agama-agama lain seperti Kristian dan Buddha. Kerajaan dan masyarakat telah dipertanggungjawabkan untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. Sebagai seorang ahli masyarakat, nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar amat diperlu bagi memastikan kesinambungan kehidupan manusia sejagat. Kita harus bertanggungjawab untuk memelihara alam sekitar dengan mengelakkan pembaziran sumber alam. Misalnya, kita harus rasional untuk mematikan peralatan elektrik apabila tidak digunakan untuk menjimatkan sumber yang semakin berkurangan. Selain itu, kita juga harus bersama memulihara alam sekitar supaya penggunaan alam dapat diguna pakai sehingga generasi akan datang secara kualitatif dan kuantitatif. Contohnya, kita harus bekerjasama menanam pokok-pokok di sekelilingi kawasan rumah supaya kualiti udara dapat ditingkat semula dan secara tidak langsung menghijaukan bumi kita. Tambahan pula, kerajaan dan masyarakat harus mengamalkan nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar. Persoalan alam sekitar patut diprihatinkan supaya langkah mengatasi masalah itu dapat diambil dan dilaksanakan secara berkesan. Misalnya dalam konteks semasa, impak pencemaran alam sekitar sudah menjadi global yang terserlah menerusi fenomena pemanasan suhu bumi, pencemaran merentasi sempadan dan corak pengembelengan sumber tidak lestari. Jadi, pihak kerajaan dan masyarakat haruslah rajin dan gigih berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah ini seperti menyokong program ktiar semula yang dianjurkan oleh kerajaan dan pihak swasta. Dengan ini, pencemaran darat akan ditangani secara tidak langsung. Konklusinya, setiap individu perlu bertanggungjawab untuk memelihara dan memulihara alam sekitar yang dikurniakan oleh Tuhan. Segala tindakan yang membawa kepada kerosakan dan kemusnahan alam semula jadi hendaklah dihentikan segera.

(279) patah perkataan

Tugasan Harian 3 Menghormati Hak Wanita Tanggungjawab Bersama

Pepatah Melayu mengatakan Tangan yang menghayun buaian juga mampu menggoncangkan dunia. Itulah senario sebenar wanita-wanita pada hari ini. Kini wanita bukan lagi dianggap sebagai penghuni tetap ceruk dapur semata-mata tetapi telah menjadi salah satu entiti penting dalam pembangunan negara. Sehubungan dengan itu, setiap individu mesti menghormati hak wanita pada bila-bila masa. Hak wanita patut dilindungi dengan membenarkan mereka mendapat pendidikan dan pekerjaan, peluang kenaikan pangkat dan mendapat perlindungan daripada keganasan. Tambahan pula, setiap individu harus mengiktiraf hak wanita untuk melibatkan diri dalam mana mana bidang sahaja. Sumbangan wanita tidak dapat diabaikan walaupun dalam bidang sukan, atlit-atlit wanita bersama-sama atlit-atlit lelaki telah mengharumkan nama negara dalam sukan renang. Misalnya puteri renang yang tidak asing lagi seperti Nurul Huda serta Nicole David yang mengharumkan nama negara dalam sukan skuasy. Ini telah mengambarkan wanita juga memberi sumbangan kepada Negara dan hak mereka harus dihormati. Di samping itu, setiap individu harus mengamalkan nilai keadilan terhadap wanita dan lelaki. Wanita harus diberi tindakan dan keputusan yang saksama setaraf dengan lelaki tidak kira dalam aspek pendidikan atau pekerjaan. Tokoh-tokoh wanita yang melibatkan diri dalam bidang politik seperti seperti Datuk Paduka Rafidah Aziz dan Datuk Siti Norma Yaacob telah membuktikan bahawa wanita juga mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sempurna jika dilayan adil serta diberi peluang. Sebenarnya, individu juga harus bertindak tidak berat sebelah terhadap lelaki ataupun perempuan. Wanita yang dapat menerima pendidikan yang sama dengan lelaki tidak hairan untuk menjawat jawatan penting dalam syarikat-syarikat besar. Oleh itu, kita mesti mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan kepada pembangunan negara sekiranya diberi layanan yang tidak berat sebelah. Kesimpulannya, setiap individu harus menghormati hak wanita dan memberikan layanan secara adil kepada mereka. Dengan ini, wanita akan berpeluang untuk memberi sumbangan kepada masyarakat serta Negara.

(287) patah perkataan

Tugasan Harian 4 Kepentingan amalan nilai amanah bagi setiap kakitangan kerajaan untuk menangani masalah rasuah

Fenomena rasuah sering dikaitkan dengan istilah tumbuk rusuk atau makan suap dan konotasi ini membawa maksud yang negatif kepada imej sesebuah masyarakat itu. Semakin tinggi kadar rasuah di sesebuah negara itu maka semakin rendahkan persepsi masyarakat luar terhada kemampuan rakyat negara terbabit untuk melakukan sesuatu terutama dalam aspek ekonomi. Media massaa turut menyiarkan pelbagai kes yang melibatkan pegawai kerajaan berprofil tinggi yang terlibat dalam amalan rasuah ini sebagai bukti betapa masalah ini semakin menular dalam masyarakat kita. Sebenarnya, setiap kakitangan kerajaan harus mengamalkan nilai amanah dalam menjalankan urusannya untuk menjamin kemajuan dan keamanan Negara. Mereka harus mempunyai sikap bertanggungjawab yang kekal kerana mereka diamanah untuk menguatkuasakan undang-undang dan menegakkan keadilan. Tambahan pula, kakitangan kerajaan yang amanah dapat menimbulkan kepercayaan rakyat terhadapnya. sesebuah Negara akan berkembang maju dan mencapai keamanan jika wujudnya kepercayaan antara rakyat terhadap pihak kerajaan. Oleh itu, amalan rasuah harus dibanteraskan kerana itu bukan sahaja mengakibatkan rakyat hilang keyakinan terhadap kerajaan tetapi juga membentuk masyarakat yang tidak sihat. Secara tidak langsung, imej Negara akan terjejas. Di samping itu, setiap kakitangan kerajaan juga harus mengamalkan nilai mematuhi peraturan dan undang-undang. Mereka yang sepatut menjadikan contoh kepada rakyat malah telah mewujudkan masalah ketelusan sistem pentadbiran kerajaan kita. Sehubungan dengan itu, masyarakat menganggap masalah rasuah ini bermaharajalela kerana undang-undang yang longgar terutama dalam aspek pemberian tender dan projek lain telah menyebabkan ramai pekerja awam mengambil kesempatan daripada kelemahan itu untuk mengambil wang secara haram ini. Hal ini telah membuktikan betapa pentingnya untuk seorang kakitangan kerajaan untuk menerima dan memahuthi peraturan serta undang-undang Negara. Konklusinya, kakitangan kerajaan harus berpegang teguh kepada amanah serta mematuhi peraturaan dan undang-undang supaya masalah rasuah dapat dibanteraskan.

(270) patah perkataan

Tugasan Harian 5 Kepentingan amalan saling menghormati dan bertolak ansur dalam masyarakat majmuk

Masyarakat Semenanjung Malaysia khasnya dan Malaysia amnya selalu dianggap sebagai sebuah masyarakat majmuk atau masyarakat berbilang kaum. Tiga etnik terbesar ialah Melayu, Cina dan India yang mana mengamalkan kebudayaan adat resam, agama dan bahasa masing-masing. Setiap kaum mempunyai keperibadian budaya tersendiri yang dikekalkan. Tiga etnik ini bersatu di atas satu ikatan kerakyatan dan di bawah sebuah pemerintahan demokrasi beraja berperlembagaan dengan satu cara hidup yang dipersetujui bersama. Sehubungan dengan itu, nilai toleransi mesti diamalkan oleh setiap warganegara supaya keamanan dan keharmonian dalam negara tercapai. Dalam masyarakat yang majmuk ini, sikap bertolak ansur sesama bangsa dan agama yang berlainan amat dititikberatkan supaya pertelingkahan antara kaum tidak wujud. Dengan ini, rakyat pelbagai kaum boleh bebas mengamalkan idea, kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing dan pada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka pada satu negara. Selain itu, setiap warganegara harus bertanggungjawab untuk mengawal perkataan dan kelakuan diri pada bila-bila masa supay tidak meyentuh isu sensitif seperti hak-hak dan kedudukan raja, agama, kewarganegaraan dan hak-hak istimewa bumiputera. Inilah untuk menjamin kesejahteraan Negara sejagat. Tambahan pula, setiap warganegara harus selalu hidup bersama secara aman. Masyarakat patut hidup berbaik-baik antara satu sama lain supaya Negara kita dapat mencapai perpaduan kaum dan berkembang maju. Sesebuah Negara yang menghadapi konflik dalaman akan menjejaskan status ekonomi dan tidak akan mencapai kemajuan. Oleh itu, setiap kaum mesti mengutamakan kedaimaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama, bangsa dan budaya. Rakyat perlulah bersatu-padu supaya masyarakat majmuk diwajud seperti bak kata perkata bersatu teguh, bercerai roboh. Kesimpulannya, sebagai seorang rakyat yang cinta akan Negara, kita harus selalu bertolak ansur dan menghormati sesama kaum supaya konflik dalaman tidak wujud. Secara tidak langsung, rakyat yang perpaduan merupakan aset sesebuah Negara untuk mencapai kemajuan.

(277) patah perkataan

Tugasan Harian 6 Hak Pengguna harus dilindungi oleh semua pihak

Orang ramai sebagai pengguna merupakan aset penting dalam menjayakan wawasan negara. Bagi mencapai tujuan itu, pendidikan dalam bidang kepenggunaan perlulah disemai dari peringkat kecil lagi. Dalam hal yang sedemikian, sekolah merupakan sebuah institusi yang paling sesuai untuk mendidik pelajar tentang pendidikan kepenggunaan. Walaupun pengguna mempunyai hak-hak tertentu, namun hak-hak berkenaan bukanlah diperolehi secara otomatis. Ramai pengguna yang kurang tahu atau kurang mengambil tahu akan hak-hak mereka. Pengguna harus diberi kesedaran tentang hak mereka tertentu supaya mereka dapat menuntut hak tersebut. Semua pihak telah dipertanggungjawabkan untuk melindungi hak pengguna. Kerajaan dan pihak swasta harus membela hak pengguna supaya hak mereka terjamin. Misalnya, undang-undang telah digubal oleh dengan tujuan melindungi hak-hak dan kepentingan pengguna. Manakala pendidikan dan kesedaran kepenggunaan telah diberi oleh persatuan NGO serta pihak kerajaan kepada kalangan pengguna. Selain itu, hak-hak pengguna harus dipelihara seperti hak untuk mendapatkan keperluan asas, hak untuk membuat pilihan, hak untuk mendapatkan maklumat, hak untuk menuntut pampasan, hak untuk mendapatkan pendidikan kepenggunaan dan sebagainya. Sebagai contoh, penjual-penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemeberitahuan kepada pengguna. Walau bagaimanapun, pengguna harus bersikap rasional apabila membeli sesuatu barang atau perkhidmatan supaya dapat melindungi hak pengguna sendiri. Mereka patut mengambil pertimbangan yang wajar tentang kualiti dan harga sesuatu barang atau perkhidmatan sebelum membelinya. Sebagai misalan, pengguna boleh membuat pembandingan harga terlebih dahulu sebelum membeli sesuatu barang supaya inflasi barang tidak berlaku. Tambahan pula, pengguna patut boleh berfikir supaya hakhak mereka terjamin. Contohnya, pengguna berhak mendapatkan maklumat lanjut tentang barang atau perkhidmatan itu jika maklumat diberi tidak lengkap. Keseluruhannya, semua pihak harus melindungi hak pengguna termasuk pihak kerajaan, pihak swasta serta pengguna itu sendiri. Pengguna yang berilmu dan rasional dapat membantu pengurangan permintaan di pasaran dan seterusnya menstabilkan harga barangan atau perkhidmatan.

(283) patah perkataan

Tugasan Harian 7 Kebebasan bersuara sebagai hak rakyat dengan batasan tertentu

Malaysia terkenal sebagai salah sebuah negara yang mengamalkan demokrasi secara meluas. Kebebasan bersuara adalah antara hak asasi manusia yang maha penting dalam sesebuah negara demokrasi. Ia menjadi kayu ukur sama ada demokrasi subur atau sebaliknya dalam negara tersebut. Namun, hak asasi ini berbeza-beza interpretasinya mengikut kaca mata budaya dan agama sesebuah masyarakat. 'Lain padang, lainlah belalangnya'. Di Malaysia kebebasan bersuara didefinisikan oleh perlembagaan persekutuan dan dikawal oleh undang-undang tertentu. Setiap warganegara Malaysia mempunyai hak bagi kebebasan bersuara. Kita ada kebebasan berucap seperti menyebarkan maklumat atau idea dengan medium apa-apa sahaja. Walau bagaimanaupun, hak kebebasan bersuara tidak bersifat mutlak di negara kita dan hak ini dihadkan dengan batasan tertentu. Misalnya, isu sensitive seperti hak-hak dan kedudukan raja, agama, kewarganegaraan, dan hak-hak Istimewa Bumiputera tidak dapat disentuh. Di samping itu, setiap warganegara bebas mengeluarkan buah fikiran sendiri seperti pendapat, pembaharuan atau kritikan dengan batasan tertentu. Sebagai contoh, hak untuk mendapatkan kebebasan bersuara amat penting bagi media massa yang memainkan peranan penting sebagai pendukung am kebebasan berpendapat bagi semua. Selain itu, setiap warganegara harus bersikap kesederhanaan dalam menggunakan hak kebebasan bersuaranya. Pertimbangan dan tindakan yang dibuat patut bersifat tidak keterlaluan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau pelakuan. Ini adalah untuk menjamin keharmonian dan kedamaian sesebuah negara supaya pertelingkahan antara kaum tidak wujud. Tambahan pula, warganegara patut bersikap kesederhanaan supaya tidak mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Semasa mengeluarkan sesuatu pandangan, kita mesti mempertimbangkan pihak lain supaya tidak akan menyentuh isu-isu sensitif yang mungkin menjejaskan perpaduan negara kita. Kesimpulannya, sebagai warganegara Malaysia kita mesti bersikap kesederhanaan walaupun mempunyai kebebasan bersuara kerana kita berada negara yang berbilang kaum. Dengan ini, kesejahteraan dan kedamaianan negara akan tercapai.

(271) patah perkataan

Tugasan Harian 8 cara2 masyarakat utk mengekalkan keamanan Negara Mengekalkan keamanan negara tanggungjawab bersama

Malaysia merupakan sebuah negara membangun yang mampu menikmati keamanan dan kestabilan politik yang jarang ditemui di negara-negara lain. Keadaan ini membolehkan ekonomi negara berkembang maju dan menyediakan peluang pekerjaan yang luas dalam pelbagai sektor. Namun demikian, Malaysia tetap menghadapi cabaran-cabaran dalam usaha mengekalkan keamanan negara malah keaamanan sejagat. Sebagai rakyat Malaysia, nilai cinta akan Negara harus sentiasa diamalkan. Kita harus sentiasa mempunyai perasaan sayang akan negara dengan berusaha untuk menepis segala ancaman dalaman dan luaran yang cuba menggugat keamanan serta keharmonian negara. Misalnya, negara kita sedang menghadapi ancaman najis dadah yang semakin menular dan meningkat saban tahun. Negara bakal kehilangan tenaga kerja serta kepimpinan pelapis jika masalah ini berterusan terjadi. Untuk mengawal ancaman ini menjadi kudis yang merebak, setiap anggota masyarakat perlu mengambil kesedaran dan membantu kerajaan dalam menangani permasalahan ini. Masyarakat harus sentiasa meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri dengan menjauhi diri daripada dadah supaya peratusan penagih tegar dapat diturunkan serta sekali gus mengekalkan keamanan negara.

Di samping itu, setiap warganegara harus saling membantu dan bekerjasama supaya keamanan negara tercapai. Sudah acapkali kita dengar tentang berita kes jenayah yang dikaitkan dengan golongan remaja seperti vandalisme, gengsterisme, dan buli. Kejadian ini telah mengugat keamanan negara secara tidak langsung. Usaha membina yang dilakukan pada setiap peringkat amat penting untuk membanteraskan jenayah ini, misalnya ibu bapa berperanan bagi mendidik dan menyampaikan ajaran agama kepada anak mereka supaya mereka tidak akan terjebak ke dalam kancah jenayah tersebut. Sebenarnya, usaha ini harus dilakukan bersama antara semua pihak untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan negara. Pihak sekolah juga dipertanggungjawabkan untuk menasihati pelajar agar tidak terbabit dalam jenayah-jenayah itu di samping melahirkan pelajar yang harga diri dan juga rasional.
Oleh itu, setiap rakyat Malaysia harus bertanggungjawab untuk mengekalkan keamanan negara daripada anasir yang buruk. Kehidupan yang aman dan damai merupakan teras kepada pembangunan negara yang maju.

(288) patah perkataan