Anda di halaman 1dari 1

DOA SELAMAT ALLAAHUMMA INNAA NAS ALUKA SALAAMATAN FIDDIINI, WA AFIATAN FILJASADI WAZIAADATAN FIL'ILMI WABARAKATAN FIR RIZQI

WATAUBATAN QABLALMAUT, WARAHMATAN INDAL MAUUT, WAMAGHFIRATAN BA'DALMAUUT. ALLAHUMMA HAWWIN ALAINA FISAKARAATIL MAUTI WANNAJAATA MIN NANNAAR, WAL'AFWA INDAL HISAAB. RABBANA LAA TUZIGHQULUBANNA BA'IDADZHADAITANAAWAHABLANAA MINLADUNKA RAHMATAN INNAKA ANTAL WAHHAB.RABBANAA AATINAA FIDDUNYA HASANATA WAFILAKHIRATI HASANATAN WAQINAA ADZAABANNAR Artinya : " Ya Allah, kami mohon kepada-Mu keselamatan agama, kesehatan jasmani, bertambah ilmu dan berkah rejeki, Dapat bertaubat sebelum mati, mendapat rachmat ketika mati dan memperoleh keampunan setelah amti. Ya Allah, mudah-kanlah kami pada gelombang sakaratul maut, dan lepaskanlah dari api neraka dan mendapat kema'afan ketika dihisab-Nya. Ya Allah janganlah diguncangkan hati kami setelah mendapat petunjuk, berilah kami rahmat. Engkau maha pemberi. Ya Allah berilah kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, peliharalah kami dari azab api neraka ". ALLAAHUMMA INNAA NAS ALUKA SALAAMATAN FIDDIINI, WA AFIATAN FILJASADI WAZIAADATAN FIL'ILMI WABARAKATAN FIR RIZQI WATAUBATAN QABLALMAUT, WARAHMATAN INDAL MAUUT, WAMAGHFIRATAN BA'DALMAUUT. ALLAHUMMA HAWWIN ALAINA FISAKARAATIL MAUTI WANNAJAATA MIN NANNAAR, WAL'AFWA INDAL HISAAB. RABBANA LAA TUZIGHQULUBANNA BA'IDADZHADAITANAAWAHABLANAA MINLADUNKA RAHMATAN INNAKA ANTAL WAHHAB.RABBANAA AATINAA FIDDUNYA HASANATA WAFILAKHIRATI HASANATAN WAQINAA ADZAABANNAR Artinya : " Ya Allah, kami mohon kepada-Mu keselamatan agama, kesehatan jasmani, bertambah ilmu dan berkah rejeki, Dapat bertaubat sebelum mati, mendapat rachmat ketika mati dan memperoleh keampunan setelah amti. Ya Allah, mudah-kanlah kami pada gelombang sakaratul maut, dan lepaskanlah dari api neraka dan mendapat kema'afan ketika dihisab-Nya. Ya Allah janganlah diguncangkan hati kami setelah mendapat petunjuk, berilah kami rahmat. Engkau maha pemberi. Ya Allah berilah kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, peliharalah kami dari azab api neraka ".