Anda di halaman 1dari 4

PENULISAN REFLEKSI Pada semester ini, saya mempelajari dan mengikuti kursus matapelajaran Budaya dan Pembelajaran (EDU

3106). Sama seperti semester yang lepas, setiap kursus mempunyai tugasan Kerja Kursus Pendek. Tugasan kali ini melibatkan kajian lapangan yang dilakukan di Sekolah Rendah Jenis kebangsaan Cina Tche Min, Sungai Pelek Selangor. Kajian ini dilakukan selama 1 hari. Saya diberikan masa selama 2 minggu untuk menyediakan laporan lengkap berkaitan dengan amalan etnik yang mempengaruhi budaya pembelajaran di sekolah. Alhamdulilah, bersyukur saya ke hadrat Illahi dengan segala izinNya saya dapat melaksanakan tugasan ini dengan jayanya. Ini merupakan pengalaman pertama saya melakukan kajian di sekolah yang majority warganya berbangsa Cina. Selama 2 minggu ini, saya mendapat banyak pengalaman melalui masalah dan halangan sepanjang proses perlaksanaan tugasan ini. Namun begitu, melalui tugasan ini juga saya banyak mendapat faedah dan manfaat yang berguna. Semasa saya melaksanakan tugasan ini, saya menghadapi beberapa masalah. Masalah yang pertama ialah perasaan takut dan gementar untuk membuat kajian lapangan di sekolah tersebut. Ini merupakan pengalaman saya yang pertama membuat kajian lapangan di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina. Sebelum ini, ketika saya menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah saya memilih untuk pergi ke Sekolah Kebangsaan dan ia menyebabkan saya tidak mempunyai pengalaman berada di persekitaran sekolah Cina. Oleh itu, saya risau tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Saya juga risau mereka tidak memberikan kerjasama kepada saya. Namun begitu, segala persepsi yang saya andaikan adalah tidak benar sama sekali. Pihak sekolah melayan saya dan rakan-rakan dengan sangat baik. Mereka memberikan kerjasama dengan membenarkan kami membuat pemerhatian di dalam bilik darjah semasa sesi pengajaran dan pembelajaran sedang berlansung. Selain itu, guru-guru di sekolah itu juga sanggup meluangkan masa untuk ditemubual oleh kami. Mereka menjawab soalan-soalan yang diberikan dengan jelas dan banyak membantu kami memberikan contoh-contoh yang sesuai berkaitan sekolah mereka. Selain daripada itu, saya juga menghadapi masalah di dalam melaksanakan kajian literatur berkaitan budaya pembelajaran.sebelum ini saya tidak pernah membuat

tugasan berkaitan dengan kajian literatur. Kajian literatur yang dikehendaki di dalam tugasan ini memerlukan saya mencari kajian-kajian terdahulu yang berkaitan budaya yang mempengaruhi pembelajaran di sekolah. Namun begitu selepas diterangkan oleh pensyarah berkaitan kajian literature ini, barulah saya memahami dengan apa yang dikatakan dengan kajian literature. Saya juga menghadapi masalah kekurangan sumber rujukan kajian-kajian literature yang lepas. Walaupun terdapat kajian literatur di Pusat Sumber Al Ghazali namun ia masih belum mencukupi. Oleh itu, saya bersama-sama dengan rakan-rakan telah pergi ke Perpustakaan Universiti Malaya untuk mendapatkan rujukan dan sumber yang lebih banyak. Alhamdulilah, di sana saya mendapat banyak sumber rujukan untuk kajian literature untuk tugasan ini. Bahan-bahan tambahan ini banyak membantu saya memahami dan menyelesaikan tugasan ini. Selain daripada masalah mengenai kajian literatur, masalah kekangan masa juga menjadi halangan kepada saya dalam melaksanakan tugasan ini. Perkara ini berlaku kerana tempoh masa di antara tarikh kajian lapangan dengan tarikh serahan tugasan adalah singkat. Ini kerana saya perlu menyiapkan tugasan ini sebelum seminar pembentangan hasil laporan diadakan. Alhamdulilah, atas usaha dan kerjasama yang baik dengan pasangan kerja saya akhirnya saya dapat melaksanakan tugasan ini sehingga selesai. Kami telah membahagikan kerja secara adil dan pergi bersama-sama mencari sumber rujukan di pusat sumber. Walaupun saya menghadapi masalah kekurangan masa ini, namun dengan perancangan yang sistematik membantu kami menyelesaikan tugasan ini. Tugasan ini banyak memberikan faedah dan manfaat kepada saya. Walaupun adanya masalah yang terpaksa saya hadapi, namun melalui program ini saya mendapat banyak manfaat untuk diri saya sebagai bakal guru dan sebagai seorang manusia secara amnya. Pertama melalui program ini saya dapat meningkatkan kemahiran interaksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dan komuniti yang baru saya kenali. Bagaimana cara untuk memperkenalkan diri, adab dan tatasusila, pertuturan dan pelbagai lagi perkara untuk saya membiasakan diri dengan masyarakat Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Tche Min yang baru saya kenali. Interaksi saya tidak hanya terhad kepada guru yang ditemubual saya sahaja tetapi dengan ia banyak

pelbagai lapisan masyarakat. Saya perlu berinteraksi dengan pelajar-pelajar SRKJC Tche Min, pengawal keselamatan, pekerja am dan ramai lagi. Setiap lapisan komuniti memerlukan saya berinteraksi dengan cara dan gaya yang berbeza. Perkara-perkara ini membantu saya mempertingkatkan kemahiran interaksi dan komunikasi saya. Sebagai seorang bakal guru ilmu dan kemahiran seperti ini banyak membantu saya ketika di lapangan sekolah kelak. Di sekolah nanti saya perlu berinteraksi dengan lapisan masyarakat yang berbeza seperti ibu bapa, rakan sekerja dan pihak pentadbiran. Selain itu berkomunikasi dengan perbezaan bahasa ini juga banyak membantu saya memahami bahasa badan dan gaya pergerakan seseorang dalam menyampaikan sesuatu perkara dan ini dapat membantu saya jika saya ditempatkan di sekolah Sabah atau Sarawak sebagai contohnya. Seterusnya, melalui tugasan saya mempelajari perkara baru seperti kajian atau tinjauan literature. Perkara ini perlu dilakukan bagi membuktikan terdapat pembacaan daripada kajian-kaian yang terdahulu berkaitan dengan tajuk kajian yang ingin dilakukan. Sebelum ini, saya tidak pernah melakukan perkara ini secara formal kerana tiada bahagian tinjauan literatur pada kajian yang lepas. Oleh itu, menerusi tugasan ini saya telah mengetahui bagaimana untuk melakukan tinjauan literatur. Ia juga sangat berguna kepada saya untuk digunakan bagi menjalankan kajian tindakan pada semester 7 nanti. Tugasan ini telah memberikan saya pendedahan awal dan kini saya telah mengetahui bagaimana untuk melakukan kajian tindakan yang betul. Pada pendapat saya melalui program ini, kerjasama yang erat terjalin di antara saya dengan rakan sekuliah, para pensyarah. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan mendapatkan kerjasama yang sangat baik daripada semua pihak. Tanpa bantuan mereka pasti kami tidak dapat menjalankan setiap aktiviti dengan jayanya. Ketika di sana saya dapat tidak lansung merasakan adanya jurang perbezaan di antara saya dan pihak sekolah. Semua guru memberikan layanan mesra dan baik kepada kami. Mereka memberikan kerjasama dan banyak membantu kami menerangkan keadaan atau situasi sekolah tersebut Hubungan yang terbina seperti sudah lama terjalin. Kerjasama di antara saya dan rakan-rakan semakin erat kerana semua masalah yang ada dapat diselesaikan bersama-sama. Lumrah setiap perbicangan pasti terdapat perbezaan perdapat namun perkara-perkara seperti ini yang akan mematangkan kami. Bimbingan

dengan pensyarah pengiring iaitu Puan Rahimah juga sangat berguna terutama dalam cara-cara interaksi dengan warga sekolah yang baru kami kenali. Setiap ilmu dan ingatan yang diberikan sanga berguna kepada saya. Tidak dinafikan tugasan ini adalah sangat baik. Walaupun terpaksa menghadapi pelbagai masalah namun akhirnya dapat juga saya dan rakan-rakan menyiapkan tugasan Kerja Kursus Pendek bagi subjek Budaya dan Pembelajaran ini. Alhamdulillah, atas daya usaha dan kerjasama yang diberikan daripada semua ahli kumpulan dapatlah saya menyiapkan tugasan ini. Tugasan ini amat berguna kepada saya sebagai seorang pelajar secara amnya dan sebagai seorang bakal guru secara khususnya. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli kumpulan saya,dan pensyarah pembimbing Encik Saidon bin Mat dan Puan Rahimah Yaakob yang banyak memberikan penerangan kepada kami dan kepada semua yang terlibat secara lansung dan tidak lansung. Terima kasih juga say ucapkan kepada pihak pentadbiran Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Tche Min yang banyak memberikan kerjasama kepada saya sepanjang kajian lapangan berlansung di sekolah tersebut. Hanya Allah sahaja yang dapat membalas jasa kalian semua. Sekian, terima kasih. SHARIFAH NURHAYATI BINTI SYED AGIL PISMP 3.05