Anda di halaman 1dari 7

SULIT

SULIT
PEND. MORAL
PPT 2012
2 JAM

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012


TINGKATAN 3

PENDIDIKAN MORAL
DUA JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Maklumat untuk calon
1.

Kertas soalan ini mengandungi 2 BAHAGIAN.

2.

Jawab semua soalan.

3.

Tiap-tiap soalan di BAHAGIAN A diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A,
B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tulis semua jawapan
anda pada ruang jawapan dalam kertas ini juga.

4.

Jawab semua soalan subjektif di BAHAGIAN B dalam kertas ini juga.

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak

Disediakan Oleh :

Disemak Oleh :

Disahkan Oleh :

(Pn. Durratul Khair Bt Harullah)


Guru Pendidikan Moral

(Pn. Lee Yen Wei)


Ketua Panitia Pendidikan Moral

(En. Roslim B. Abd. Rahman)


Ketua Jabatan Kemanusiaan

SULIT

SULIT

SULIT
[ lihat sebelah
6) Konflik antara dua pihak boleh diselesaikan
secara ..
A. toleransi
B. bersederhana
C. perbalahan
D. berdiam diri

Bahagian A [20 markah]


Kita digalakkan berusaha sendiri tanpa
bergantung kepada orang lain
1) Pernyataan di atas merujuk kepada nilai..
A. amanah
B. berdikari
C. hemah tinggi
D. bertanggungjawab

7) Individu yang mengamalkan hubungan seks


secara rambang berisiko tinggi menghidapi
A. HIV
C. kanser paru-paru
B. demam rubella
D. barah otak

2) Selain harga diri, setiap belia perlu mempunyai


untuk menghadapi kehidupan
yang mencabar.
A. wang yang banyak
B. kenalan yang ramai
C. keyakinan yang tinggi
D. badan yang sihat

Pembangunan ekonomi kerajaan


dilaksanakan di setiap wilayah
8) Apakah nilai yang diamalkan oleh kerajaan
berdasarkan pernyataan di atas?
A. Rasional
C. Keadilan
B. Harga diri
D. Kasih saying

3) Garis panduan tentang bentuk perkhidmatan


kepada pelanggan dalam sesebuah organisasi
dikenal sebagai
A. peraturan pejabat
B. akujanji perkhidmatan
C. piagam pelanggan
D. buku panduan pejabat

9) Salah laku remaja yang berlaku pada hari ini


disebabkan mereka..
A. tidak mampu berfikir kesan baik dan buruk
B. kurang mahir melakukan sesuatu perkara
C. tidak yakin untuk berbuat kebaikan
D. diarah oleh ahli keluarga untuk
melakukannya

4) Pilih sikap yang menunjukkan amalan yang


berhemah tinggi
A. tidak malu membetulkan kesilapan diri
B. tidak senang apabila dikritik
C. tidak mahu mengakui kelemahan diri
D. suka menyalahkan orang lain

10) Pilih ajaran yang tidak benar tentang konsep


kekeluargaan Confucius.
A. Anak-anak diajar untuk mematuhi perintah
bapa sejak kecil lagi
B. Perkahwinan anak mesti mendapat restu ibu
bapa.
C. Seseorang bapa akan membuat keputusan
untuk anaknya.
D. Anak lelaki bongsu perlu memikul
tanggungjawab untuk menjaga keluarga
apabila bapa tiada di rumah atau meninggal
dunia.

Genggam bara api biar sampai jadi arang


Menyeluk pekasam biar sampai ke
pangkal lengan
5) Peribahasa-peribahasa di atas menunjukkan
masyarakat kita mengamalkan nilai
A. amanah
B. kerajinan
C. rasional
D. hemah tinggi
SULIT

SULIT

SULIT

A.
B.
C.
D.

Ringkasan Jawapan
I sahaja
I dan II sahaja
II dan III sahaja
I, II dan III

11)

John telah diajak oleh rakannya untuk


menyertai perhimpunan haram. Dia
sepatutnya
I menolak
II menyertai
III menyokong

12)

Setiap pekerja yang amanah dan berkhidmat


dengan cemerlang akan..
I diberhentikan
II dinaikkan gaji
III diberi anugerah

13)

Josephine berjanji untuk bertemu Joshua pada


jam tiga petang. Dia perlu..
I menepati janjinya
II menangguhkan temu janji lain
III melengahkan masa

14) Seorang murid baru masuk ke kelas anda.


Anda harus.
I membulinya
II bertegur sapa dengannya
III bersahabat dengannya
15) Pilih sikap yang menunjukkan amalan orang
yang berhemah tinggi.
I mengucapkan terima kasih apabila
diberikan bantuan
II bercakap dengan suara yang lembut
III meminta izin sebelum menggunakan
barang orang
16) Orang yang rajin membaca buku dikenal
sebagai
I ulat buku
II kaki bangku
III tangkai jering

Soalan 17 hingga 20
Arahan: Pilih perlakuan yang patut dicontohi
17)

18)

A. Mudah berasa jemu dan bosan ketika


belajar.
B. Membantu kes-kes disiplin murid.
C. Melayani tetamu secara ala kadar.
D. Menghasut jiran supaya membenci
individu lain.
A.
B.
C.
D.

19) A. Menokok tambah sesuatu cerita.


B. Memungkiri janji dengan adik sendiri.
C. Memberikan maklumat yang betul
walaupun diugut.
D. Memfitnah rakan sebaya.
20) A. Merayakan perayaan kaum lain.
B. Melakukan tindakan yang membahayakan
diri sendiri.
C. Menunjuk-nunjukkan kekayaan keluarga.
D. Memutuskan hubungan dengan saudaramara.

Tidur sehingga tengah hari.


Memandang rendah kepada pengemis.
Mengambil tindakan secara terburu-buru.
Mengunjungi saudara-mara ketika
perayaan.

SULIT

SULIT

SULIT
JAWAPAN BAHAGIAN A
1)............

2)...........

3)...........

4)...........

5)...........

6)...........

7)............

8)...........

9)...........

10)...........

11)...........

12)...........

13)...........

14)...........

15)...........

16)...........

17)...........

18)...........

19)...........

20)...........

BAHAGIAN B [30 markah]


Jawab semua soalan
Etika kerja seorang pekerja

Peningkatan kecekapan
Dedikasi
1 (a)

Nyatakan dua nilai yang perlu diamalkan oleh seorang pekerja.


i. _____________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________
[2 markah]

(b)

Berikan tiga lagi etika kerja yang perlu diamalkan oleh setiap pekerja.
i. _____________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________
iii. _____________________________________________________________
[3 markah]

Raju
:
Ahmad :
Siti
:
2 (a)

SULIT

Jom, kita pergi ke pusat hiburan!


Hendak merokok?
Alah, apa salahnya kita melepak di sini!

Huraikan dua nilai yang perlu diamalkan oleh remaja apabila berhadapan
dengan ajakan dialog di atas.
i.

_____________________________________________________________

ii

_____________________________________________________________
[2 markah]

SULIT

SULIT
(b)

Mengapakah ajakan dialog di atas perlu ditolak oleh remaja?


________________________________________________________________
________________________________________________________________
[1 markah]

(c) Cadangkan dua cara untuk remaja menolak ajakan negatif tersebut
i.

_____________________________________________________________

ii

_____________________________________________________________
[2 markah]

Saya usahakan ternakan ikan keli ini bermula dari bawah. Tiada siapa yang mahu
membantu saya pada ketika itu. Namun, saya percaya yang suatu hari nanti saya pasti akan
berjaya
Johan
Penternak ikan keli berjaya
3 (a)

(b)

Jelaskan dua nilai yang diamalkan oleh Johan


i.

_____________________________________________________________

ii

_____________________________________________________________
[2 markah]

Pada pendapat anda, nyatakan tiga sebab Johan menjadi penternak ikan keli
yang berjaya
i.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ii.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

iii. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
[3 markah]

SULIT

SULIT

SULIT

AMALKAN GAYA HIDUP SIHAT

4 (a)

Berikan maksud slogan kata di atas.


________________________________________________________________
________________________________________________________________
[1 markah]

(b)

Berikan tiga cara contoh amalan gaya hidup sihat


i. _____________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________
iii. _____________________________________________________________
[3 markah]

(c)

Nyatakan satu nilai yang diterapkan dalam slogan tadi


________________________________________________________________
________________________________________________________________
[1 markah]
Datuk: Ukurlah baju di badan sendiri!. Berbelanjalah
mengikut kemampuan

5 (a)

Huraikan satu nilai yang cuba dinasihatkan oleh datuk.


________________________________________________________________

(b)

________________________________________________________________
[2 markah]
Jelaskan maksud ukur baju di badan sendiri
________________________________________________________________
________________________________________________________________
[1 markah]

SULIT

SULIT

(c)

SULIT
Nyatakan dua kesan jika kita berbelanja tidak mengukur baju di badan sendiri
i.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ii.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
[2 markah]

Buang yang keruh ambil yang jernih


6 (a)

(b)

Nyatakan dua sikap yang perlu diamalkan untuk melakukan perkara di atas
i.

_____________________________________________________________

ii

_____________________________________________________________
[2 markah]

Nyatakan dua kesan akibat membuang perkara yang keruh


i.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ii. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
[2 markah]
(c)

Berikan satu nilai yang berkaitan dengan perkara di atas


i.

__________________________________________________________
[1 markah ]

KERTAS SOALAN TAMAT

SULIT

SULIT