SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS

NAMA CALON NO KAD PENGENALAN NAMA & ALAMAT SEKOLAH

: FRESHNIELLIS @ MCQUINEO JAPPRI : 821012-12-5758 : SMK KOTA MARUDU II BEG BERKUNCI 18, KG. SALAPING 89108, KOTA MARUDU SABAH

1

BIL

ELEMEN

GRED ELEMEN

MARKAH

1 E1 2 E2 3 E3 4 PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME MEREKOD FAKTA SEJARAH MENGUMPUL FAKTA SEJARAH

MARKAH KESELURUHAN GRED KESELURUHAN TAHAP PENCAPAIAN

5

6

2

ELEMEN 1 : MENGUMPUL FAKTA SEJARAH

TANDAKAN ( / ) BIL 1 2 3 4 5 6 7 Akhbar Orang Sumber Sijil Tempat Kajian ( Pelan Sekolah) Radio / Video Internet Majalah Sekolah MARKAH SUMBER ATAU ( X )

3

Rakan. analisis dokumen dan Penyelidikan Perpustakaan) Menyenaraikan dan menghuraikan empat sub tajuk berserta bahan sokongan. Orang Perseorangan Atau Institusi) Menyatakan dan menghuraikan tiga objektif kajian ( isi kandungan Tajuk/Iktibar ) Menyatakan dan menghuraikan mana-mana tiga kaedah kajian ) Temuramah. Lawatan dan pemerhatian. Akhbar. contoh. pelan lokasi dan sebagainya. Jurnal. carta. Memasukkan mana-mana tiga kategori bahan lampiran dan menulis kasyen berkaitan ( Gambar. Internet) PENCAPAIAN SKOR [ / ] [ / ] TANDAKAN ( / ) ATAU ( X ) [ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [ / ] 10 JUMLAH MARKAH 4 . Menyatakan dan menghuraikan tiga unsur patriotism berkaitan dengan tajuk/iktibar kepada diri. bangsa dan negara. ilustrasi. Ibu Bapa. Melawat Tempat Kajian. Peta dan Dokumen/Bahan lain yang sesuai) Menulis empat jenis sumber rujukan mengikut format yang ditetapkan (Buku Ilmiah.BORANG SEMAKAN PELAPORAN KERJA KURSUS SEJARAH ELEMEN 2 : BIL ASPEK 1 TAJUK KAJIAN 2 3 SENARAI KANDUNGAN PENGHARGAAN 4 OBJEKTIF KAJIAN 5 KAEDAH KAJIAN 6 HASIL KAJIAN 7 RUMUSAN 8 LAMPIRAN 9 RUJUKAN KRITERIA PENSKORAN Menuliskan tajuk kajian dengan lengkap Menyenaraikan isi kandungan dan muka surat secara tertib Menyatakan dan menghuraikan penghargaan kepada manamana tiga pihak ( Guru. Orang Sumber.

Misi.ISI KANDUNGAN Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Latar Belakang Sekolah Nama Dan Lambang-Lambang Kemegahan Sekolah Lagu Sekolah Visi. Piagam Pelanggan. Falsafah Sekolah Ikrar Infrastruktur Dan Kemudahan Asas Pengetua Peristiwa-Peristiwa Bersejarah Prestasi Dan Kejayaan Akademik Pelajar Terbaik PMR & SPM Prestasi Dan Kejayaan Kokurikulum Anugerah & Penghargaan Yang Diterima Oleh Sekolah Lampiran Rumusan Muka Surat 6 7 8 9 10 11 12-14 14-15 16-17 18-22 23-24 25-27 28 29-33 34 5 .

Diharapkan kerja kursus ini dapat saya jadikan salah satu bahan yang bpleh digunakan semasa kembali mengajar ke sekolah kelak. Tn. Hj. Sekalung penghargaan juga saya ucapkan kepada Pensyarah kami iaitu Dato Mazlan kerana banyak member tunjuk ajar dan memberikan ilmu kepada kami semua sehingga Berjaya menyiapkan kerja kursus ini.PENGHARGAAN Pertama sekali. Marmoh Bin Kasman kerana memberikan segala bahan yang diperlukan dalam menyiapkan kajian ini. Tidak lupa juga ucapanj terima kasih saya kepada Tuan Pengetua SMK Kota Marudu II. saya ingin memanjatkan ucapan syukur saya yang tidak terhingga ke atas berkat. Begitu juga ucapan terima kasih saya kepada En. sehingga saya telah berjaya menyiapkan Kajian tempatan ini. 6 . kebaikan dan karunia Tuhan ke atas saya. Voo Hon Min yang merupakkan Penolong Kanan Satu SMK Kota Marudu II yang turut memberi dorongan dan bantuan dalam menyiapkan kerja Kursus ini sehingga siap.

struktur pentadbiran dan organisasi serta mengetahui prestasi dan kejayaan pelajar dalam bidang akademik Sekolah ini sehingga kini. Antara objektif yang ingin dicapai adalah untuk menambahkan ilmu pengetahuan berkaitan tajuk yang dikaji iaitu Sejarah Sekolah SMK Kota Marudu II. diharapkan akan dapat memenuhi beberapa objektif kerja kursus ini. Kota Marudu. Sabah.OBJEKTIF KAJIAN Melalui kajian ini. 7 . Dapat mengetahui dengan lebih dekat tentang sejarah penubuhan Sekolah yang di kaji.

saya menggunakan beberapa kaedah kajian. menggunakan potfolio pengetua dan menggunakan Dokumen rasmi sekolah. Antara kaedah yang ialah melayari internet merujuk majalah sekolah.KAEDAH KAJIAN Dalam menyiapkan tugasan ilmiah ini. 8 .

Encik Marmoh bin Kasman telah diberi tanggungjawab sebagai pengetua sekolah ini menggantikan Pn. Mohmed telah mengambil alih pentadbiran sekolah sebagai pengetua menggantikan penyelaras sementara En. Mohd. Yusup Bin Ismail.192 pada tahun 2010. Mohmed yang telah bertukar ke Kelantan. Seterusnya pada 07 Oktober 2008. Sejarah dan perubahan-perubahan positif sedang dan akan terus berlaku sejajar dengan harsat sekolah gemilang yang dicetuskan pada visi dan misi sekolah sejak tahun 2006. Pada tahun 2008 sekolah ini telah menawarkan 2 kelas pendidikan khas bermasalah pembelajaran dan 2 kelas KRK pada tahun 2010. Jumlah pelajar sekolah ini telah bertambah daripada 813 orang pada 2007 kepada 1.HASIL KAJIAN LATAR BELAKANG SEKOLAH Sekolah design and build ini telah siap dibina sepenuhnya pada bulan Oktober 2005. Pada 16 April 2006. Puan Siti Meriam Bt. 9 . Majlis penyerahan kunci bangunan telah diadakan pada 01 Januari 2006 dan telah mula beroperasi dengan 300 orang pelajar pada 03 Januari 2006. Hj. Siti Meriam binti Hj.

NAMA DAN LAMBANG-LAMBANG KEMEGAHAN SEKOLAH MAKNA. CAKERAWALA DAN SATELIT Keluasan Ilmu dan kejayaan dan kegemilangan SKROL Pencapaian. Kejayaan dan Kegemilangan BUKU DAN REHAL Integerasi Wahana Ilmu Sahsaih.Kekukuhan dan kegigihan perjuangan. SIMBOL DAN WARNA BENTUK PERISAI Keutuhan disiplin. Kerohanian dan Keagamaan DAUN BER5SILANG Inovasi Perubahan Dan penambahbaikan berterusan CAPTION SMK KOTA MARUDU II ILMUAN GEMILANG 2006 DAN 1427 WARNA KUNING MERAH PUTIH BIRU LAUT HIJAU MAKNA Nama Sekolah Motto : warga sekolah yang berilmu. Keceriaan dan Keindahan Ketegasan dan Keberanian Kesucian dan Ketelusan Cinta akan Kedamaian dan Perpaduan Kesuburan Ilmu dan Keharmonian Alam Sekitar 10 . terbilang dan sekolah sebagai gedung ilmu Tahun penubuhan sekolah dalam calendar Geonary dan Lunar Islam MAKNA Keagungan Ilmu.

Lagu Sekolah 11 .

MISI SEKOLAH SMK Kota Marudu ll sekolah gemilang menjelang tahun 2012 VISI SEKOLAH Menjadi pusat kecemerlangan pendidikan kokurikulum yang berkualiti serta penzahiran melalui pengurusan kurikulum dan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif secara berpasukan untuk melahirkan generasi terbilang.  Memastikan kecemerlangan aspek kemenjadian murid. OBJEKTIF KUALITI SEKOLAH  100 % P&P dilaksana  100% murid dapat Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling  Peningkatan minimum 3% keseluruhan dalam pencapaian Akademik Tahunan  Pengurusan kewangan tanpa Perteguran Audit 12 . OBJEKTIF SEKOLAH  Memastikan peningkatan berterusan kecemerlangan akademik dan kokurikulum.  Memastikan ketercapaian status sekolah gemilang 2012.  Memastikan suasana dan iklim persekitaran sekolah yang kondusif.  Mewujudkan budaya kerja berpasukan dengan menanamkan semangat ‘exprit de corp’ dalam kalangan guru.

 Memastikan segala surat siaran yang diterima dimaklumkan kepada semua staf tidak lewat dari 1 hari dari tarikh surat itu diterima. sijil akuan.PIAGAM PELANGGAN SMK KOTA MARUDU II Bahawa kami warga SMK Kota Marudu II akan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan kami seperti berikut:  Melaksanakan 100% pengajaran dan pembelajaran yang dirancang.  Memberi peluang kepada semua pelajar (100%) untuk meningkatkan potensi diri dalam semua aktiviti kurikulum dan kokurikulum serta pembangunan sahsiah yang dianjurkan olej pihak sekolah.  Memastikan urusan pengeluaran sijil kokurikulum. 13 . sijil berhenti sekolah diselesaikan sebelum pelajar meninggalkan sekolah.  Memastikan urusan pendaftaran dan pertukaran murid diselesai pada yang sama.  Menghabiskan sukatan pelajaran selewat-lewatnya pada akhir bulan JUN bagi pelajar Tingkatan 3 yang akan menduduki peperiksaan PMR.  Memastikan pengurusan kebajikan pelajar menepati piawai KPM  Menghabiskan sukatan pelajaran selewat-lewatnya pada akhir bulan JULAI bagi Tingkatan 5 dan 6 yang masing-masing akan menduduki peperiksaan SPM dan STPM.

IKRAR PELAJAR Bahawasanya Negara kita Malaysia Mendukung cita-cita hendak : Mencapai perpaduan yang lebih erat dikalangan masyarakatnya  Memelihara satu cara hidup demokratik  Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama  Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak  Membina satu masyarakat progresif yang menggunakan sains dan teknologi moden 14 . masyarakat. Semua aduan pelanggan akan diberi maklum balas tidak lewat 3 hari dari tarikh aduan diterima. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan demi melahirkan warga Malaysia yang matang dinamis.  Memastikan setiap arahan dan permohonan dari JPN/KPM mendapat tindakan dalam tempoh 3 hari. rohani. bangsa dan Negara. liberal serta progresif dan mampu menjadi penyumbang terhadap pembentukkan peradaban diri. FALSAFAH Pendidikan di Sekolah Menengah Stella Maris adalah suatu pengemblengan usaha yang berterusan dan menyeluruh kearah mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

rakyat Malaysia. Berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut :Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan 15 .Maka kami.

3 bilik Kaunseling. sebuah bilik mesyuarat perdana. PENAMBAHBAIKAN DAN INOVASI SEKOLAH PEMBANGUNAN FIZIKAL • • • • • Lorong Pejalan Kaki Berbumbung Antara Asrama dan Sekolah Pondok Pengawal Keselamatan Asrama Tempat Letak Kereta Berbumbung Sekolah dan Asrama Pusat Sumber Asrama Rak Kasut Asrama 16 . sebuah bilik kilinik pergigian. Sekolah ini merupakan sekolah baru yang dilengkapi dengan sebuah bilik pentadbiran.INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN ASAS  BANGUNAN ASAL Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Marudu II ditubuhkan pada 01 Januari 2006. sebuah bilik seni lukis. sebuah Bilik siaran. SMK Kota Marudu II juga dilengkapi dengan kemudahan psukan dan permainan seperti sebuah padang bola sepak. 4 buah bilik makmal sains. 1 buah bilik pengawas. 37 kelas. 1 bilik untuk kesihatan. sebuah gelanggang bola tampar. sebuah makmal ICT dan Komputer dan memiliki 11 tandas di setiap aras bangunan. Padang sekolah yang ada juga sesuai untuk mengadakan sukan olahraga dengan saiz Track 400 meter. sebuah bilik untuk unit peperiksaan. sebuah gelanggang bola baling. dua blok bangunan asrama untuk asrama lelaki dan asrama perempuan serta sebuah bangunan dewan makan. sebuah koperasi. 2 buah kelas Pendidikan Khas. dua buah bilik guru. 1 buah bilik untuk ketua bidang. 2 buah bilik agama. 1 buah stor sukan dan permainan serta untuk pendidikan jasmani. sebuah bilik bahasa. sebuah bilik muzik dan kebudayaan. Kawasan sekolah juga mempunyai dua tiga blok flat guru. sebuah dewan Perdana. 1 perpustakaan. sebuah padang bola jaring. 1 bilik untuk stor buku teks.

• • • • • • Bilik Kesihatan Asrama Pejabat Asrama Meja Seterika Konkrit Meja Bulat dan Kerusi Dewan Makan Pembaikan Katil-Katil Besi Asrama Sanggar Ilmu dan Pondok Sanggar Ilmu II 17 .

Kelulusan Akademik B. Kad Pengenalan : H0462759 / 591231-12-5191 3. 4. Seorang pengetua yang berpandangan jauh. 18 . Seorang pengetua yang amanah. Taraf Perkahwinan : Berkahwin 6. Tempat Lahir : 31/12/1959 : Kudat. adil 3. Sabah. Seorang pengetua yang mudah mesra. Kelulusan Ikhtisas DIPLOMA PENDIDIKAN (UNIVERSITI MALAYA) Tahun Diperolehi 1987 SIFAT-SIFAT ISTEMEWA PENGETUA 1.HONS (UNIVERSITI MALAYA) Tahun Diperolehi 1986 7. Berintegriti. Tarikh Lahir 4. Nama : Nama : MARMOH BIN KASMAN 2. 2.PENGETUA SMK KOTA MARUDU II Biodata diri Pengetua: 1. No. Seorang pengetua yang sangat bertanggungjawab. 5. 5.A.

KINI DG48 7. DG52 27. SMK BENGKONGAN.4. KOTA MARUDU.2008 DG3 Tempoh (Dari-Hingga) 2. Tarikh Naik Pangkat Ke Gred Hakiki Sekarang : 27/04/2010 Pengalaman bertugas sebagai Pengetua di sekolah. Tarikh Lantikan Ke Perkhidmatan Sekarang DG3 : 01/08/1987 3. Nama sekolah Gred Jawatan 1.4.2001 – 3. 4. SMK KOTA MARUDU II. SMK KOTA MARUDU II.11. Tarikh Disahkan Dalam Jawatan DG3 : 01/08/1988 4.2008 – 26.2010 DG48 1.10.PERKHIDMATAN/PENGALAMAN 1.1.10. Bil. SMK BENGKONGAN. Gred Hakiki Sekarang : DG52 5.2002 – 6. Tarikh Lantikan Pertama Dalam Perkhidmatan Kerajaan : 04/01/1982 2.2002 19 . 2. KOTA MARUDU.2010 . KOTA MARUDU. KOTA MARUDU. 3.10.

6. 14/03/2011-17/03/2011. 13. Institut Aminuddin Baki. Kursus Mandatori Sistem Perancangan Kawalan dan Belanjawan (eSPKB) Bil. Kursus Kajian Tindakan Dan Penyediaan Kertas Cadangan Penyelidikan. Kota Kinabalu. 22.2008-27. 22/02/2009-27/02/2009. Kota Kinabalu. 20 .6. Kursus Membangun Kapasiti Pusat Sumber. Kursus Khidmat Nasihat Mengenai Pengurusan Kewangan PTJ Bil. Institut Aminuddin Baki. Hotel Tang Dynasty. Kota Kinabalu.6. Hotel Tang Dynasty.2008-27.2. Hotel Beverly. Kursus Kajian Tindakan.200818. 2. The Palace Hotel. 22.6. 5. 18/10/2010-20/10/2010. Kota Kinabalu. JANM Negeri Sabah. 8. Institut Aminuddin Baki. 1.KURSUS / SEMINAR YANG PERNAH DIHADIRI. The Palace Hotel. The Palace Hotel.6. Kota Kinabalu.2008. 4. 2/2009 KPM.2008. Institut Aminuddin Baki. 22. Institut Aminuddin Baki. Institut Aminuddin Baki.4. 3. 05 Tahun 2010. Kota Kinabalu. Kursus Perundangan Sekolah Bagi Pengetua.2007-27.6. TEMPAT DAN TARIKH ATAU TEMPOH KURSUS / SEMINAR. Kota Kinabalu.2008-27.2007. 7.4.2008. Kursus Pengurusan Projek Untuk Pengetua. Kota Kinabalu.2008. Sabah. 6. Kursus Perundangan Sekolah Bagi Pengetua. 9. Institut Aminuddin Baki. Kursus Perundangan Sekolah Bagi Pengetua. 22. Hotel Tang Dynasty. Penampang.2.

10. Institut Aminuddin Baki. Institut Aminuddin Baki.2005-3. 12. 16. Kota Kinabalu PENGIKTIRAFAN / PENGHARGAAN / SURAT KEPUJIAN / ANUGERAH KECEMERLANGAN YANG DITERIMA SEPANJANG TEMPOH PERKHIDMATAN  Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Pendidikan Malaysia 1993 21 . Kursus Pengurusan Kewangan. IAB Cawangan Utara.2005. 21/07/1997-24/07/1997. Jitra. Kursus Sistem Pemastian Peningkatan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan. 14. Hotel Airport View. 22/10/200127/01/2001. 27. 14/10/2000-04/11/2000. Kota Kinabalu. Kursus Kepimpinan Sekolah Berkesan Menerajui Perubahan.12. Institut Aminuddin Baki. Sabah. Berjaya Palace Hotel. 01/07/200204/07/2002 Hotel Perkasa Kundasang. Kursus Pengurusan Kurikulum untuk Guru Penolong Kanan Sekolah.11. Hotel Perkasa Keningau. 21/10/1996-26/10/1996. 15. Kedah. Jemaah Nazir Sekolah. Institut Aminuddin Baki. 25/06/2001-26/06/2001. Kursus Pengurusan Kewangan Dan Perakaunan Sekolah Bertaraf Pusat Tanggungjawab (PTJ). Institut Aminuddin Baki. Kursus Pengurusan Sekolah Untuk Pengetua. Perbendaharaan Malaysia Sabah. Kompleks Tabung Haji Sabah. Sabah. 13. Kota Kinabalu 11. Kursus Pengurusan Efektif Guru Novis dan Action Research.

Yassin 22 .Menerima Sijil Lantikan Pengetua Cemerlang dari Menteri Pelajaran Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin bin Haji Mohd.

PERISTIWA-PERISTIWA BERSEJARAH Kunjungan Dari Dalam Dan Luar Negeri 1. Maximus J. Kunjungan Muhibbah Dytm Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail Raja Muda Perlis Bersama Datuk Seri Dr. Ongkili Ke Smk Kota Marudu II 23 .

Kesihatan Dan Hospital Kota Marudu. (Saringan Thalesemia ) 24 .2. Program Bersama Jab. Program Bersama PDRM 3.

18 PENINGKATAN 13.06 3.36 2010 56.18 25 .PRESTASI DAN KEJAYAAN AKADEMIK PENCAPAIAN KURIKULUM (PMR) PMR TAHUN PERATUS GPS 2009 43.86 3.80% -0.

4 6.69 5.03 Analisa keputusan peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) SM 26 .29 % -1.80 PENINGKATAN 5.83 2010 94.PENCAPAIAN KURIKULUM (SPM) SPM TAHUN PERATUS GPS 2009 89.

Pencapaian Peperiksaan Awam di sekolah tempat berkhidmat sebagai Pengetua PMR Nama sekolah SPM STPM Tahun % Lulus GPK % Lulus GPK % Lulus % dapat 5 Prinsipal 2008 SMK 30. K.88 7.50 - - 2009 3.91 27 .36 89.Marudu SMK Kota Marudu II 43.33 Bengkongan.18 94.86 3.80 54.78 84.69 5.83 - - 2010 SMK Kota Marudu II 56.35 23.06 3.40 6.

Bintasan Darat : Dusun : Jururawat/Perubatan : Go And Get It 28 .PELAJAR TERBAIK PMR 2010 (7A) Nama Asal Cita-cita Hobi Bangsa Motto : Sinurilin James : Kg. Matunggong : Akauntan : Bermain Bola Jaring : Rungus : NEVER SAY NEVER PELAJAR TERBAIK SPM 2010 (7A) Nama Asal Bangsa Cita-Cita Motto : Marni Maidin : Kg.

Voo Hon Min @ Mohd.PENCAPAIAN KO KURIKULUM AHLI JAWATAN KUASA INDUK KOKURIKULUM Pengerusi T/Pengerusi Naib. Kamarul Nizam Adam :En. Ramli Amat (Hem) Naib . Pengerusi II :En. Korea Selatan 29 . Bola Tampar. Nyermen Selipat (Unit Kelab/Persatuan Bukan Akademik) CATATAN KEJAYAAN SEKOLAH DALAM KOKURIKULUM DAN SUKAN  Menjuarai beberapa kejohanan sukan permainan seperti Bola Sepak. Amin ( Kurikulum) Setiausaha Pen. Yukarmi Yusoff ( Unit Kelab/Persatuan Akademik) :En. Pengerusi I :Tuan. Bola Baling. Setiausaha Ajk :Cik Freshniellis @ Mcquineo Jappri :Ustz. Morris Kundapit (Pk. Marmoh Kasman (Pengetua) :En. dan Sabah Open  2 orang pelajar sekolah dan 1 guru telah terpilih dan menyertai Festival Seni Antarabangsa di Gongju. Gayos Aliong ( Unit Badan Beruniform) :En. Hj. Arman Aliamat ( Unit Sukan & Permainan ) :Ustz.Kokum) :En. Mohd. Bola Jaring peringkat daerah dan Zon  Menyertai beberapa aktiviti MOSTI peringkat daerah dan negeri  2 orang pemain bolasepak LB15 terpilih ke peringkat kebangsaan 2010  1 orang atlit olahraga LB15 terpilih hingga ke peringkat kebangsaan 2010  1 orang pemain Bola Baling LB18 terpilih ke peringkat kebangsaan 2009  1 orang pemain Bola Baling PB18 terpilih ke peringkat kebangsaan 2010  1 orang pelajar mendapat emas dalam Sukan SAGA. Hoki.

Pinang. Korea 30 . 1 orang ahli KRS terpilih ke Kem Kepimpinan KRS peringkat kebangsaan & Antarabangsa di Kelantan  Setiap tahun tidak kurang 1 orang pelajar dipilih mewakili Sabah ke Kursus Kepimpinan KRS peringkat kebangsaan di Semenanjung  Menghantar 1 orang ahli KRS Kursus kepimpinan KRS Kebangsaan di P. 2011  2 orang pelajar dan seorang guru telah terpilih mewakili negara ke Festival Kesenian Rakyat Antarabangsa di Gongju.

Juara Daerah.Juara Daerah. Zon 2009 .1 orang PB 18 wakil Negeri ke Kebangsaan 31 .Juara Daerah 2009 . zon 2010 .KEJAYAAN PASUKAN BOLA BALING SMK KOTA MARUDU II 2008 .2 orang LB18 wakil Negeri ke Kebangsaan 2010 .

KEJAYAAN PASUKAN BOLA SEPAK SMK KOTA MARUDU II TAHUN 2008 DAERAH Johan ZON B18 –N.7 wakil 2010 Johan B15-Johan 7 orang pemain B15 terpilih ke peringkat negeri 2 orang pemain B15 ke kebangsaan Tiada 2011 B18 – Johan B15N.6 wakil LB15 – 3 wakil 32 .2 orang pemain B18 terpilih ke peringkat negeri LB15.2 orang pemain B15 terpilih ke peringkat negeri .2 wakil LB15.2 orang wakil Tiada KEBANGSAAN Tiada 2009 Johan LB18.Johan B18-Johan LB18.Johan B15 – Ke 3 ( 100Plus) NEGERI .

Sijil Peningkatan Prestasi PMR dan SPM SMK Kota Marudu II Daerah 2010 33 . Sijil Audit Tanpa Teguran SMK Kota Marudu II KPM/2010 5. Kota Marudu SMK Bengkongan. Anugerah dan Penghargaan yang diterima Sijil Peningkatan Prestasi PMR Nama Sekolah SMK Bengkongan.Anugerah dan Penghargaan yang diterima sekolah Bil. Sijil Audit Tanpa Teguran KPM/2008 3. Kota Marudu SMK Kota Marudu II Peringkat dan Tahun Daerah/2008 2. 1. Sijil Audit Tanpa Teguran KPM/2009 4.

LAMPIRAN SMK Kota Marudu II Dewan Perdana SMK Kota Marudu II 34 .

Program Bersama PDRM .Dewan SMK Kota Marudu II Program Bersama Klinik Kesesihatan Kota Marudu. Bilik Kesihatan SMK KM II Ruang Makan SMK Kota Marudu II Sanggar ILmu II SMK Kota Marudu II 35 .

melalui Kerja Kursus ini saya dapat mengetahui sejarah dan asal usul nama sekolah.RUMSAN Secara keseluruhannya. Para pentadbir 36 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful