Anda di halaman 1dari 2

Contoh soal untuk generator DC penguat seri Generator DC seri mempunyai besar hambatan armatur 25 , hambatan kumparan seri

100 , serta rugi inti dan rugi gesek 200 watt dengan tegangan beban 250 V. Hitunglah : a. GGL armatur b. PO (daya output) c. rugitotal d. PIN (daya input) e. ekonomis

Diketahui: Ra = 25 Rs = 100 Vt = 250 V Rugi-rugi = 200 watt Jawab : Rtotal = Ra + Rs = 25 + 100 = 125 I = Ia = Is = IL = Vt / Rtotal = 250 / 125 = 2 A a.) Ea = Ia . Ra + Is . Rs + Vt = I . Ra + I . Rs + Vt = I (Ra + Rs) + Vt = 2 (125) + 250 = 500 V b.) Po = Vt . IL = 250 . 2 = 500 watt c.) rugitotal = rugiarmatur + rugikumparan seri + rugi-rugi = (Ia)2 . Ra + (Is)2 . Rs + rugi-rugi = 22 . 25 + 22 . 100 + 200

= 100 + 400 + 200 = 700 watt d.) PIN = Po + rugitotal = 500 + 700 = 1200 watt e.) ekonomis = Po / Pin x 100 % = 500 / 1200 x 100 % = 41,67 %