Anda di halaman 1dari 4

2.

Peringkat-peringkat Kemahiran Menulis 2.4.1 Pratulisan

Kemahiran menulis perlu dikuasai oleh kanak-kanak secara berperingkat-peringkat mengikut kesediaan dan keupayaan

mereka. Sebelum mereka mula diajar menulis, ibu bapa dan guru perlu memastikan yang mereka sudah mempunyai

kesediaan menulis. Kanak-kanak perlu bersedia dari segi kemahiran motor halus iaitu kemahiran mengawal otot-otot jari dan juga pergerakan jari.

kanak-kanak perlu didedahkan dengan pengalamanpengalaman meramas, menggunakan melorek, jari seperti menggenggam, memegang.

mencubit,

menggentel,

Kemahiran ini diajar secara tidak langsung

Meramas Melorek Menggenggam

PENGALAMAN MENGGUNAKAN JARI

Mencubit Memegang

Menggentel

Kanak-kanak juga perlu bersedia dari segi keupayaan pengamatan tertentu. Selain kemahiran visual itu melalui kanak-kanak asas latihan juga dan perlu permainan menguasai

tatabahasa

seperti

boleh

menggunakan

pelbagai jenis pola dan struktur ayat mudah. Pengajaran kemahiran menulis di sekolah rendah dapatlah dibahagikan kepada tiga peringkat Kamarudin Hj. Husin (1988) iaitu peringkat pra menulis, tulisan mekanis dan tulisan mentalis.

Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea. Menulis adalah proses memindahkan lambanglambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi. Kanak-kanak sudah boleh diajar kemahiran pra menulis sekiranya ia sudah mempunyai kesediaan menulis seperti pergerakan otot-otot tangan dan jari jemari serta sudah dapat membuat pengamatan visual iaitu sudah boleh membezakan dan mengecam benda-benda. Pada peringkat ini otot-otot tangan dan jari dilatih supaya lebih kemas dan teratur pergerakannya dan juga dapat memegang pensel dengan betul dan

kemas. Selain itu latihan-latihan koordinasi mata dan tangan dilakukan dengan banyak supaya kanak-kanak dapat meniru bentuk-bentuk yang dilihat.

Pada peringkat pra menulis, aktiviti-aktiviti yang dilakukan adalah untuk melatih pergerakan tangan, koordinasi mata dan tangan, latihan-latihan pergerakan mata melalui lakaran-lakaran terkawal dan lakaran bebas yang dilakukan oleh kanakkanak. Menurut Hughes, Mercer, Lenz, dan Hoffmann (1991) kanak-kanak sepatutnya sudah boleh melakukan perkaraperkara berikut sebelum mereka diajar menulis.

PERKARA YANG PERLU DILAKUKAN OLEH KANAK-KANAK Mengenal huruf-huruf dan dapat membezakan bentuk huruf-huruf Menekap atau menyurih bentuk-bentuk

Melukis garis lintang dari kiri ke kanan, Membuat bulatan arah lawan jam dan bulatan arah jarum jam. Menyalin corak mudah

Menyambungkan titik-titik di atas kertas

Melukis garis condong.

Pada peringkat awal kanak-kanak juga kanak-kanak suka membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahanbahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. Selain itu, pada peringkat pra menulis juga mempunyai peringkat contengan iaitu dari perkembangan dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot, tangan,jari serta kordinasi mata tangan. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut:

Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut:

Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui

Menguasai gerak tangan bebas,

Melakukan latihan-latihan pergerakan mata

Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan.