Anda di halaman 1dari 6

Arahan : Jawab semua soalan di bawah

1. Gambar di atas menunjukan cara hidup penduduk di .. A.tepi pantai B.tanah tinggi C.pinggir sungai D.persekitaran gua

2. Manusia pada zaman dahulu akan berpindah apabila berlaku, A.kematian B.hujan lebat C.pokok tumbang D.pencemaran sungai

3. Dengan berpindah-randah, manusia zaman purba dapat I. Makanan di tempat yang berlainan

II. Mencari tempat tinggal yang selesa dan selamat III. makan angina di tempat yang berlainan A.I dan II C.II danIII B.I dan III D.I,II dan III 4.Tulang binatang yang telah diburu oleh manusia zaman dahulu dijadikan A. makanan B. pakaian C. senjata D. alat memasak

5.Namakan rumah yang ditunjukan dalam gambar di atas. A.Pondok B.Rumah Panjang C.Ran D.Rumah Pangsa

6.Antara berikut , manakah bukan aktiviti yang dilakukan oleh manusia zaman dahulu? A. Berburu C. Menangkap ikan disungai B. Bercucuk tanam D. Menganbil upah menebang pokok 7.Pakaian orang zaman dahulu dibuat daripada, i. daun kering ii. kulit binatang iii. kain iv. tulang haiwan A.I dan II B.I dan III

C.I,II dan III D.I,II,III dan IV

8.Bagaimanakah manusia zaman dahulu mendapatkan api untuk memasak? A. menggunakan mancis api B. mengetuk dua biji batu C. menjemur daun kering D. menyusun kayu api

9.Manusia pada zaman purba lebih selesa tinggal di dalam gua daripada di persekitaran gua kerana A.. Sering diancam pengganas B. sering diancam binatang buas C. Selalu diancam cuaca yang keterlaluan D. Sering diancam binatang buas dan cuaca buruk. 10.Hidup berpindah-randah dari satu tempat ke satu tempat yang lain dipanggil, A. ran B. rumbia C. nomad D. negrito

11. Rumah melindungi kita daripada .. I. cuaca yang melampau II. sinar matahari yang terik III. hujan yang lebat IV. angin yang kencang A.I.II dan III B.I,III dan IV C.II,III dan IV D.I,II,III dan IV

12. Di Malaysia , kebanyakan rumah yang dibina di Bandar-bandar besar adalah rumah pangsa atau flat disebabkan oleh faktor kekurangan A.bahan binaan B.tanah C.pekerja binaan D.penghuni rumah

13. Kita patut_________ kepada ibu bapa kerana mereka menyediakan rumah yang selesa dan selamat untuk anggota keluarga. A. berterima kasih B. berbangga 14. Antara pihak yang berikut , siapakah A.Jurutera B.Tukang paip C. bermurah hati D. berjasa yang TIDAK terlibat dalam pembinaan rumah ? C.Kontraktor D.Tukang sapu

15. Pilih fungsi rumah yang betul. A.Tempat anggota keluarga berkumpul dan berlindung B.Tempat rakan-rakan anggota keluarga bergaduh C.Tempat rakan dan anggota berkeluarga berkumpul. D.Tempat anggota menjalankan kegiatan perniagaan.

19. Gambarajah di atas menunjukan salah satu rumah tradsional yang terdapat di Malaysia. Rumah ini banyak didirikan di negeri, A.Melaka B.Sarawak C.Negeri Sembilan D.Perak

16. Pilih pasangan yang benar tentang peranan peranan ahli keluarga A.Ibu mencuci kereta B.Bapa menyara keluarga C.Abang mencuci pinggan D.Kakak memotong rumput

17. Berikut menunjukan suasana kemeseraan antara ahli-ahli keluarga kecuali A.bermain bersama C.bertelagah bersama B.menonton bersama D.bercerita bersama 18. Antara yang berikut, kawasan mana yang paling kecil? A.Kampung B.Mukim C.Daerah D.Negeri

19. Apakah yang membezakan penempatan di kampung dengan di ladang? A.Warna rumah B.Letakan rumah C.Susun atur rumah D.Jumlah penghuninya

20. Ciri-ciri di atas menunjukan kawasan A.tanah pamah B.tanah tinggi C.pinggir laut D.cerun bukit

21.Apakah ciri-ciri penting kawasan tanah tinggi? I. Pemandangan yang cantik II. Udara segar dan nyaman III. Suhunya sejuk dan rendah IV. Tempat yang paling baik untuk pembalakan A.I,II dan III C.I,III dan IV B.I,II dan IV D.II,III dan IV 22. Antara yang berikut, manakah kawasan peranginan tanah tinggi yang terkenal di Malaysia ? I. Gunung Jerai II. Bukit Fraser III. Gunung Kinabalu IV. Bukit Kapar A.I,II dan III B.I,III dan IV

C.I,II dan IV D.I,II, III dan IV

23. Apakah langkah yang perlu diambil ketika berlakunya banjir? A.Bermain ketika banjir kerana air banyak. B.Duduk di dalam rumah sahaja C.Berpindah dengan segera apabila diarahkan oleh pihak berkuasa. D.Berkelah di tepi pantai kerana udaranya sejuk. 24. Nilai murni yang perlu kita amalkan apabila dapat tinggal di rumah yang selesa ialah, A. patriotik B. megah C. berusaha D. bersyukur

25. Sebelum adanya bekalan elektrik , manusia menggunakan cahaya daripada _________ pada waktu malam A.Lampu mentol B.Lampu pelita C.Lampu kalimantang D.Lampu kelip-kelip

SEKOLAH KEBANGSAAN LABU BESAR PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012 ARAHAN : 1. KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI 25 SOALAN 2. MURID DI KEHENDAKI MENJAWAB SEMUA SOALAN 3. JAWAPAN HENDAKLAH DIHITAMKAN PADA KERTAS JAWAPAN YANG TELAH DI SEDIAKAN. NAMA : KELAS :