Anda di halaman 1dari 39

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH


GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan. GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK. GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :
Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

L Ujian pentaksiran secara LISAN B Ujian pentaksiran secara BACAAN T Ujian pentaksiran secara BERTULIS

Ujian pentaksiran secara LISAN & BACAAN


JUNBTPNP2022122011

semoga usaha ini diberkati olehNya dan bermanfaat untuk semua

ASHPBS 1

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 1 - B1 DL2 E1 / B1DB1 E1 BT MS 1 - B2 DL1 E1


BT MS 2 & 3 - B1 DL1E1

BT MS 1 - B6 DT1E1 (H)

H : Huruf

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK


ASHPBS 2

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 4 - B2 DB1 E1 BT MS 6 - B3 DL1 E1 / B3 DB1 E1


L B

BT MS 6 - B6 DT1 E1 (K)

BT MS 7 - B3 DL1 E1 / B3 DB1 E1

K : Kalimah

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

ASHPBS 3

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 7 - B6 DL2 E1 BT MS 7 - B6 DT1 E1 (N)

K : Kalimah


BT MS 9 - B6 DL1 E2

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

ASHPBS 4

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU LATIHAN AKTIVITI BLA MS 5 - B3 DT1 E1 BLA MS 7 - B3 DT2 E1

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 5

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 7

BLA MS 10 - B1 DT1E1

BLA MS 10 - B2 DT1 E1

_ _ _ _ _ _ _

_
ASHPBS 5

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH


GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan. GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK. GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :
Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

L Ujian pentaksiran secara LISAN B Ujian pentaksiran secara BACAAN T Ujian pentaksiran secara BERTULIS

Ujian pentaksiran secara LISAN & BACAAN


JUNBTPNP2022122011

semoga usaha ini diberkati olehNya dan bermanfaat untuk semua

ASHPBS 6

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 12 - B2 DB1 E1 BT MS 13 - B3 DL1 E1 / B3 DB1 E1

BT MS 13 - B6 DT1 E1 (K)

BT MS 14 - B5DL1E1/DL2 E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3

K : Kalimah

L B

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

. . . .

ASHPBS 7

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 15 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4 BT MS 15 - B6 DT1 E1 (A)

A : Ayat

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

BT MS 16 - B6 DL1 E1

BT MS 17 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4

ASHPBS 8

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 17 - B6 DT1 E1 (A) BT MS 19 - B6 DL1 E2

A : Ayat

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

ASHPBS 9

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU LATIHAN AKTIVITI BLA MS 14 - B2 DT1 E2

BLA MS 16 - B5 DT1 E1
SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI BAHASA ARAB TAHUN 2 PADA MUKASURAT BERIKUT UNTUK MELEPASI B5 DT1 E1 DAN MENGGUNAKAN BUKUTEKS BAHASA ARABTAHUN 2 SEBAGAI BIMBINGAN.

Mukasurat Buku Teks 14 24 34 44 54 64 74

Mukasurat Buku Latihan Aktiviti 16 28 40 52 65 73 88

ASHPBS 10

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH


GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan. GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK. GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :
Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

L Ujian pentaksiran secara LISAN B Ujian pentaksiran secara BACAAN T Ujian pentaksiran secara BERTULIS

Ujian pentaksiran secara LISAN & BACAAN


JUNBTPNP2022122011

semoga usaha ini diberkati olehNya dan bermanfaat untuk semua

ASHPBS 11

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 22 - B3 DL1 E2 BT MS 23 - B3 DL1 E1 / B3 DB1 E1

BT MS 24 - B5DL1E1/DL2 E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3

BT MS 25 - B4DL1E1/DL1E2/DB1E1/DB1E2

L L B

. .

ASHPBS 12

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 25 - B6 DT1 E1 (A) BT MS 26 - B6 DL1 E1

A : Ayat

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

BT MS 27 - B4 DL1 E2

BT MS 29 - B6 DL1 E2

ASHPBS 13

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU LATIHAN AKTIVITI BLA MS 28 - B5 DT1 E1
SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI BAHASA ARAB TAHUN 2 PADA MUKASURAT BERIKUT UNTUK MELEPASI B5 DT1 E1 DAN MENGGUNAKAN BUKUTEKS BAHASA ARABTAHUN 2 SEBAGAI BIMBINGAN.

BLA MS 34 - B4 DT1 E1

T
Mukasurat Buku Teks 14 24 34 44 54 64 74 Mukasurat Buku Latihan Aktiviti 16 28 40 52 65 73 88

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 34

ASHPBS 14

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH


GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan. GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK. GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :
Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

L Ujian pentaksiran secara LISAN B Ujian pentaksiran secara BACAAN T Ujian pentaksiran secara BERTULIS

Ujian pentaksiran secara LISAN & BACAAN


JUNBTPNP2022122011

semoga usaha ini diberkati olehNya dan bermanfaat untuk semua

ASHPBS 15

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 32 - B2 DB1 E1 BT MS 34 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4


BT MS 34 - B6 DT1 E1 (A)

BT MS 34 - B5DL1E1/DL2 E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3

A : Ayat

.
IMLAK :

. .

GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

ASHPBS 16

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 35 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4 BT MS 36 - B6 DL1 E1BT MS 39 - B6 DL1 E2

. . . . . .

ASHPBS 17

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU LATIHAN AKTIVITI BLA MS 38 - B3 DT1 E1 BLA MS 40 - B5 DT1 E1
SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI BAHASA ARAB TAHUN 2 PADA MUKASURAT BERIKUT UNTUK MELEPASI B5 DT1 E1 DAN MENGGUNAKAN BUKUTEKS BAHASA ARABTAHUN 2 SEBAGAI BIMBINGAN.

T
Mukasurat Buku Teks Mukasurat Buku Latihan Aktiviti 16 28 40 52 65 73 88

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 38

14 24 34 44 54 64 74

BLA MS 48 - B4 DT1 E1

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 48

ASHPBS 18

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH


GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan. GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK. GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :
Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

L Ujian pentaksiran secara LISAN B Ujian pentaksiran secara BACAAN T Ujian pentaksiran secara BERTULIS

Ujian pentaksiran secara LISAN & BACAAN


JUNBTPNP2022122011

semoga usaha ini diberkati olehNya dan bermanfaat untuk semua

ASHPBS 19

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 42 - B2 DL2 E1 BT MS 43 - B3DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3

BT MS 44 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4

BT MS 44 - B5DL1E1/DL2 E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3

B L B

. . .

.
ASHPBS 20

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 44 - B6 DT1 E1 (A) BT MS 45 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4

A : Ayat

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK


BT MS 46 - B6 DL1 E1 BT MS 49 - B6 DL1 E2

. . . . .

ASHPBS 21

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU LATIHAN AKTIVITI BLA MS 49 - B3 DT1 E1 BLA MS 52 - B5 DT1 E1
SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI BAHASA ARAB TAHUN 2 PADA MUKASURAT BERIKUT UNTUK MELEPASI B5 DT1 E1 DAN MENGGUNAKAN BUKUTEKS BAHASA ARABTAHUN 2 SEBAGAI BIMBINGAN.

T
SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 49
Mukasurat Buku Teks 14 24 34 44 54 64 74 Mukasurat Buku Latihan Aktiviti 16 28 40 52 65 73 88

ASHPBS 22

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH


GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan. GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK. GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :
Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

L Ujian pentaksiran secara LISAN B Ujian pentaksiran secara BACAAN T Ujian pentaksiran secara BERTULIS

Ujian pentaksiran secara LISAN & BACAAN


JUNBTPNP2022122011

semoga usaha ini diberkati olehNya dan bermanfaat untuk semua

ASHPBS 23

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 52 - B2 DB1 E1 BT MS 53 - B3 DL1 E1 / DB1 E1

BT MS 53 - B6 DT1 E1 (K)

BT MS 54 - B5DL1E1/DL2 E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3

A : Ayat

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

. . . .

ASHPBS 24

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 55 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4 BT MS 55 - B6 DT1 E1 (A)

A : Ayat

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

BT MS 56 - B6 DL1 E1

BT MS 57 - B3 DL1 E1 / DB1 E1

. . . . . . .
ASHPBS 25

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 57 - B6 DL2 E1 BT MS 57 - B6 DT1 E1 (N)

N : Nombor

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

BT MS 58 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4

BT MS 58 - B6 DT1 E1 (A)

A : Ayat

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

ASHPBS 26

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 58 - B6 DL1 E2

ASHPBS 27

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU LATIHAN AKTIVITI BLA MS 62 - B3 DT1 E1 BLA MS 65 - B5 DT1 E1
SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI BAHASA ARAB TAHUN 2 PADA MUKASURAT BERIKUT UNTUK MELEPASI B5 DT1 E1 DAN MENGGUNAKAN BUKUTEKS BAHASA ARABTAHUN 2 SEBAGAI BIMBINGAN.

T
Mukasurat Buku Teks Mukasurat Buku Latihan Aktiviti 16 28 40 52 65 73 88

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 62

14 24 34 44 54 64 74

BLA MS 67 - B3 DT1 E1

BLA MS 70 - B4 DT1 E1

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 67

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 70

ASHPBS 28

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH


GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan. GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK. GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :
Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

L Ujian pentaksiran secara LISAN B Ujian pentaksiran secara BACAAN T Ujian pentaksiran secara BERTULIS

Ujian pentaksiran secara LISAN & BACAAN


JUNBTPNP2022122011

semoga usaha ini diberkati olehNya dan bermanfaat untuk semua

ASHPBS 29

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD
EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar INSTRUMEN BAND 2 BT MS 62 - B2 DL2 E1 BT MS 63 - B3DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3


BT MS 63 - B6 DT1 E1 (K)

L B

BT MS 64 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4

A : Ayat

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

ASHPBS 30

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 64 - B5DL1E1/DL2 E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3 BT MS 64 - B6 DT1 E1 (A)

A : Ayat

.
IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

BT MS 66 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4

BT MS 66 - B6 DL1 E1

. . . .
ASHPBS 31

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 66 - B6 DT1 E1 (A) BT MS 67 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4

A : Ayat

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

BT MS 67 - B6 DT1 E1 (A)

BT MS 68 - B6 DL1 E2

A : Ayat

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

ASHPBS 32

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU LATIHAN AKTIVITI BLA MS 73 - B5 DT1 E1
SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI BAHASA ARAB TAHUN 2 PADA MUKASURAT BERIKUT UNTUK MELEPASI B5 DT1 E1 DAN MENGGUNAKAN BUKUTEKS BAHASA ARABTAHUN 2 SEBAGAI BIMBINGAN.

T
Mukasurat Buku Teks 14 24 34 44 54 64 74 Mukasurat Buku Latihan Aktiviti 16 28 40 52 65 73 88

ASHPBS 33

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN INI ADALAH CONTOH


GURU dinasihatkan membina instrumen sendiri berdasarkan format instrumen yang disediakan. GURU dikehendaki melaksanakan P&P dengan merujuk sepenuhnya BUKU TEKS & DSK. GURU dilarang mengajar menggunakan sepenuhnya DSP & INSTRUMEN ini tanpa merujuk BUKU TEKS & DSK untuk mengelakkan kesalahfahaman guru dalam melaksanakan P&P sekiranya hanya merujuk kepada instrumen pentaksiran sahaja.

PERHATIAN :
Guru perlu merujuk kepada DSP untuk mendapatkan tafsiran pernyataan yang lengkap mengenai kod-kod di dalam instrument ini sebelum menggunakannya di dalam P&P.

L Ujian pentaksiran secara LISAN B Ujian pentaksiran secara BACAAN T Ujian pentaksiran secara BERTULIS

Ujian pentaksiran secara LISAN & BACAAN


JUNBTPNP2022122011

semoga usaha ini diberkati olehNya dan bermanfaat untuk semua

ASHPBS 34

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 72 - B3 DL1 E2 BT MS 73 - B3DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3

BT MS 73 - B6 DT1 E1 (K)

BT MS 74 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4

K : Kalimah

. . .

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

ASHPBS 35

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 74 - B5DL1E1/DL2 E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3 BT MS 74 - B6 DT1 E1 (K)

A : Ayat

.... . ....

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

BT MS 75 - B4DL1E1/DB1E1/DB1E2/DB1E3/DB1E4

BT MS 76 - B6 DL1 E1

. . .

. . .
ASHPBS 36

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU TEKS BT MS 77 - B3 DL 2 E1 / DB2 E1 BT MS 77 - B6 DL2 E1


BT MS 79 - B6 DL1 E2

BT MS 77 - B6 DT1 E1 (N)

N : Nombor

...
ASHPBS 37

IMLAK : GURU MEMILIH PERKARA YANG BERKAITAN DI DALAM MUKA SURAT INI (B. TEKS) UNTUK DIUJI KEPADA MURID. LATIHAN BERTULIS SECARA IMLAK

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI KSSR BAHASA ARAB TAHUN 2


BAND & EVIDENS Rujuk di sudut atas gambar BUKU LATIHAN AKTIVITI BLA MS 85 - B4 DT1 E1 BLA MS 88 - B5 DT1 E1
SILA RUJUK BUKU LATIHAN AKTIVITI BAHASA ARAB TAHUN 2 PADA MUKASURAT BERIKUT UNTUK MELEPASI B5 DT1 E1 DAN MENGGUNAKAN BUKUTEKS BAHASA ARABTAHUN 2 SEBAGAI BIMBINGAN.

T
Mukasurat Buku Teks Mukasurat Buku Latihan Aktiviti 16 28 40 52 65 73 88

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 85

14 24 34 44 54 64 74

BLA MS 91 - B3 DT2 E1

SILA RUJUK BUKU AKTIVITI MUKA SURAT 91

ASHPBS 38

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM PERAK

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

EVIDENS

B6DB1E1 (9.4:( (9.5:( INSTRUMEN

BAHAN PERLU DISEDIAKAN SENDIRI OLEH GURU BAHASA ARAB DARI MANA-MANA BAHAN BACAAN. CONTOH : KAMUS,MAJALAH DAN BUKU CERITA.

EVIDENS

B6DT1E1 (11.1: ( (12.3: ( (13.2: ( INSTRUMEN

GURU BOLEH MEMILIH MANA-MANA HURUF,PERKATAAN,AYAT DAN NOMBOR YANG DIKEHENDAKI DARIPADA BUKU TEKS MUKASURAT: HURUF NOMBOR KALIMAH AYAT : MUKA SURAT 1 : MUKA SURAT 7,57,77 : MUKA SURAT 6,13,23,43,53,63,73 : MUKA SURAT 15&17,25,34&35, 44&45, 55&58, 64&66&67,74&75

ASHPBS 39

Anda mungkin juga menyukai