Anda di halaman 1dari 1

IO

6UI/AKA'V PENSEL 28 ATAU BB SAHAJA, TENTUr/'N TIAP.TIAP.TANDA ITU HITAM DAN MEMENUITI KESELURUHAN RUANG,
PADAMKAN SEHIN.GGA BERS/H IAIVDA JAWAPAN YANG TIDAK DIKEHENDAKI,

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERTAS JNWNPEru OBJEKTIF

(LP/KOM 38 PtN. 1/2009)

PSR

MAKLUMAT CALON
NAMA CALON:

Ui'ITUK DltSl OLEH KETUA PENGAIIIIAS

B anor cALoN YANG


C TIDAKHADIR O

TIDAK HADIR

C xes

ISIKAN DAN HITAMKAN RUANG INI.


HADIRTIDAK
MENJAWAB

KFJAS HTTAMKAN JrKA BERKENAAN BAGI CALON YANG HADIR.

I
I I I I I

CJ T.AKAL O pexax (J RABUN LJ BUTA O- CACAT LAIN O SPASTIK

r
TANDATANGAN KETUA PEN GAWAS

C)

BlsU

.O BANTAHAN O O ccln O
NO. PUSAT MENUMPANG

HospIreI
MENUMPANG

!
I I I I I I I I !

NAMA

1@

@ @ @

21f1i_ @ @ O

41

@ @ @ O
GD

2@ @ o 3@ @ o
a@

o
cD

22G @OGD 23@ @ @' o

42(J'* @ @

43@@OO 44@ @ O O 45@ @ O O 46@ @ @ o +7@ @ O 48@ @ @


@ @
@

@ @ @
@

:
NOMBOR SIJ.IL KELAHIRAN / NOMBCIR KAD PENGENALAN

s@ @ o
6@ @

o 25@ @ @ o
26@ @ O
CD

zq(D @ o

@ O

I I
NAMA KERTAS

z@ @ o o
B@ @ O
@
G)

27@.@ c 28@@oo
2e@ @ o
30@ @ o
@ @ @

o o o
@

e@ @ o
10@ @ o

4S@ @

I
KOD KERTAS

s0@ @ o o

I I.

KRTAS/ BAHAGIAN

116 @ (O 12@ @ ()

@
GD

31

r
I I I I I I I I I

o@G

O(I
.J\'T ln
a7^

CD

32@ @' @ o 33@ @ O


@

13@ @ O O 14@ @ @
@
@

(.1-

(T

34@ @ @ O 35@ @ @ 36@ @ O 37@ @ @ 3B@ @ o 3e@ @ o 40@ @ O


@

BAHA$ADIGUNAKAN

G C
\o-

C] EM/BC/BT C) BI

15@ @ o 16@ @ o

(c

BI&

BMIBC/BT

O
@

17G @ @ c) 18@ @ O
@

o o
@
BOAA

I I
PNI\4B-LPIO-KOM38 UPSR

1s@ @ @ 20@ @ o