LAKAR MENGIKUT ANAK PANAH

1

_______

10

SAMBUNG TITIK DAN WARNAKAN GAMBAR BERIKUT

_______
2

10

SAMBUNG TITIK DAN WARNAKAN

_______
3

10

SAMBUNG TITIK DAN WARNAKAN

_______
4

10

SAMBUNG TITIK DAN WARNAKAN

_______
5

10

TANDAKAN ( ) BAGI HURUF YANG MEMPUNYAI TITIK

‫أ‬

‫ت‬
‫ب‬
‫ح‬

‫خ‬
‫ث‬

‫د‬
6

‫ج‬
_______

10

SUAIKAN HURUF YANG SAMA

‫أ‬

‫أ‬

‫ب‬

‫ث‬

‫ت‬

‫ج‬

‫ث‬

‫ب‬

‫ج‬

‫ت‬
7

_______

10

WARNAKAN 5 HURUF HIJAIYAH SAHAJA

‫أ‬

‫ج‬
‫ب‬

A
‫ت‬

C
E

‫ث‬

7
8

_______

10

SAMBUNG TITIK BERIKUT

9

_______

10

TULIS SEMULA HURUF-HURUF BERIKUT

‫أ‬

‫ب‬

‫ث‬

‫خ‬
‫د‬
10

_______

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times