Anda di halaman 1dari 4

PERMOHONAN BANTUAN DANA PEMBANGUNAN MENARA AZZAN DAN PEMBUATAN PLANG NAMA LANGGAR AL HIJRAH Jl Simpang Tani Rt 1 kelurahan

Jawa

ALAMAT :

KONTAK PERSON

LANGGAR

Sangasanga, Nomor Lampiran Perihal : :: Permohonan bantuan pembangunan menara azzan & plang nama Langgar

Kepada Yth. Bapak Pimpinan PT. Pertamina Sangasanga Di Tempat

Assalamu Alaikum Warohmatulloahi Wabarokatuh Puji syukur kehadirat Tuhan ( Allah ) yang maha Kuasa, Kami pengurus Langgar bermaksud membangun menara azzan dan plang nama langgar, berhubung menara azzan kami telah mau rubuh dan harus segera diganti karena kami takut bila rubuh akan membahayakan masyarakat setempat. Langgar kami juga belum memiliki plang nama. Kami memohon bantuan Bapak untuk membantu terlaksananya pembangunan menara azzan serta plang nama langgar kami baik berupa dana maupun material yang kami perlukan untuk pembangunan menara azzan serta plang nama langgar tersebut. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, Kami lampirkan : 1. 2. 3. Rencana anggaran yang kami perlukan Susunan Pengurus Langgar Gambar keadaan langgar serta menara azzan saat ini.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, besar karapan kami kiranya Bapak dapat mengabulkannya. Atassegala perhatian dan bantuannya mudah mudahan amal Ibadah Bapak diterima Tuhan ( Allah ) yang Maha Kuasa Amin.

Ketua

Hormat Kami Sekertaris

Mengetahui Ketua

RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN KESELURUHAN MENARA AZZAN & PANG NAMA LANGGAR

Jumlah anggaran Mengetahui Ketua Langgar sangasanga, Sekertaris

Mengetahui Ketua RT

SUSUNAN PENGURUS LANGGAR HIJRAH

Ketua Langgar Al Hijrah Sekertaris Bendahara

: Nasrun : Sugianta : Agus Susanto

Ketua RT kampong Sungai Bogem;

Lurah Kampung Jawa

Camat Sangasanga Dalam

Ngateman Sukarji Jumeri D SH

LAMPIRAN :