Anda di halaman 1dari 10

JABATAN PELAJARAN

TERENGGANU

SULIT
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
MEI / JUN
2009
1 Jam

Nama :…………………………………………………………

JABATAN PELAJARAN TERENGGANU


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TAHUN (OTI 2 ) 2009
TAHUN 4

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian


2. Bahagian A mengandungi 30 soalan. Anda dikehendaki menghitamkan jawapan yang betul
pada kertas jawapan yang diberi.
3. Bahagian B. Anda dikehendaki menjawab pada kertas soalan

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

[ LIHAT SEBELAH]
SULIT
BAHAGIAN A

Arahan : Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan pilihan jawapan yang
berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan
anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

Soalan 1 dan 2 berdasar gambar di bawah.

1. Apakah perlakuan yang dilakukan oleh murid di dalam gambar di sebelah.

A Menyapu
B Berjalan
C Bermain
D Melukis

2. Apakah kesannya jika kita melakukan aktiviti tersebut.

A Menyihatkan badan
B Meletihkan badan
C Membersihkan rumah
D Memeningkan kepala

3. Apakah nama pakaian tradisional yang ditunjukkan dalam gambar di bawah.

A Samfu
B Baju Kurung
C Ceongsam
D Sari

4. Antara tingkah laku yang baik perlu diamalkan dalam hidup kita ialah ___________

A benci membenci
B syak wasangka
C Menghormati orang tua
D Malas

5. Kesihatan diri perlu dijaga dengan memakan makanan ___________

A berlemak
B berkarbohidrat
C manis-manis
D seimbang
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 2
Tahun 4 Pertengahan Tahun 2009
6. Apakah contoh tingkah laku yang tidak baik _______________

A mencari rezeki
B mengurus keluarga
C sombong
D menanam bunga

7. Setiap anggota keluarga perlu ___________ antara satu sama lain.

A menghormati
B menbenci
C memfitnah
D menghina

8. Sesebuah keluarga yang hidup bahagia akan menjalani kehidupan yang _________

A sihat
B menyeronokkan
C memeningkan
D membosankan

9. Mematuhi peraturan sekolah adalah satu sikap yang ____________ dan berdisiplin di sekolah.

A bertanggungjawab
B sensitif
C agresif
D tegas

10. Antara berikut adalah kategori pelawat-pelawat sekolah KECUALI..

A Pegawai Pejabat Pelajaran Negeri


B Juru jual bebas
C Pegawai Pelajaran Daerah
D Ibu bapa dan penjaga murid

11. Kita mesti menggunakan bahasa yang ___________ apabila bercakap dengan guru-guru atau
pelawat sekolah

A lembut
B kasar
C bersopan santun
D halus

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 3


Tahun 4 Pertengahan Tahun 2009
12. Kita dapat mengenali diri sendiri dengan mengetahui kekuatan dan _____________ diri kita.

A tingkah laku
B pengajaran
C kebaikan
D kelemahan

13. Namakan pakaian tradisional kaum India

A Baju Kurung
B Baju ceongsam
C Baju Samfu
D Baju Sari

14. Apabila berlaku kematian, kita hendaklah mengucapkan __________ kepada keluarga tersebut.

A kesyukuran
B tahniah
C takziah
D terima kasih

15. Apakah yang akan berlaku apabila sekolah tidak mempunyai tukang kebun?

A Kawasan sekolah akan kotor dan tidak ceria


B Kawasan sekolah kemas dan cantik
C Kawasan sekolah lebih selamat
D Kawasan sekolah akan lebih aman

16. Apakah tujuan kita mengetahui kekuatan dan kelemahan diri

A Untuk menunjukkan kehebatan diri kita


B Untuk mengukuh kelemahan kekuatan diri
C Untuk membanding beza dengan orang lain
D Untuk keseronokan diri

17. Termenung dan ____________ adalah sifat-sifat yang patut kita jauhi dan boleh merosakkan
diri kita sendiri.

A terburu-buru
B bermain-main
C berangan-angan
D tertidur

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 4


Tahun 4 Pertengahan Tahun 2009
18. Melawan dan merosakkan harta benda sekolah adalah sikap yang ____________

A sangat rosak
B sangat busuk
C sangat buruk
D sangat mulia

19. Bagaimanakah cara yang betul untuk mencapai kejayaan

A Meniru rakan sebaya


B Tidak perlu siapkan kerja sekolah
C Bermain sambil belajar
D Mendengar penerangan guru dengan teliti

20. Puan Lee kelihatan cantik apabila memakai _______________ pada hari perkahwinan adiknya.

A Kelambi
B Baju Kurung
C Samfu
D Ceongsan

Soalan 21 hingga 25
Baca berita di bawah dan jawab soalan-soalan yang diberi.

KUALA LUMPUR 27 Ogos – Kebanyakan generasi bukan Melayu menyokong hasrat rakyat
supaya iklan radio dan televisyen yang menggunakan Bahasa Inggeris dihapuskan. Mereka
menyatakan bahawa rakyat patut mendaulatkan bahasa Malaysia kerana ia mencerminkan identiti
negara.
Menurut mereka lagi, sekiranya rakyat Malaysia masih terus mengagung-agungkan bahasa
Inggeris , bahasa Malaysia akan lenyap pada suatu hari nanti. Salah seorang budayawan negara
Puan Azah Aziz berpendapat penggunaan bahasa Inggeris yang berleluasa dikalangan rakyat
Malaysia adalah saki baki dan pengaruh yang ditinggalkan oleh penjajah Inggeris.
Langkah menggantikan iklan berbahasa Inggeris kepada bahasa Malaysia secara tidak
langsung akan memberi peluang kepada bahasa Malaysia duduk setaraf dengan bahasa-bahasa
utama di dunia. Memang diakui bahasa Inggeris adalah penting di dalam dunia perniagaan, tetapi
pengurangan penggunaannya di dalam iklan-iklan radio dan televisyen tidak akan menjejaskan
penguasaan bahasa Inggeris seseorang. Sebaliknya, media massa akan menggunakan bahasa
Malaysia sebagai bahasa utamanya dapat mencerminkan bahasa Malaysia sebagai bahasa
kebangsaan yang diterima oleh segenap penduduk berbilang bangsa.

21. erita di atas menandakan bangsa asing

A sukakan bahasa Malaysia


B sukakan bahasa Inggeris
C gemar menonton iklan di dalam bahasa Inggeris
D mengagung-agungkan bahasa Inggeris
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 5
Tahun 4 Pertengahan Tahun 2009
22. Penggunaan bahasa Malaysia oleh rakyat Malaysia akan

A mencerminkan identiti negara


B mencerminkan rakyat yang berbilang kaum
C mencerminkan pengaruh penjajah
D mencerminkan iklan radio dan televisyen

23. Perkataan setaraf dalam petikan di atas bermaksud

A setaraf
B setanding
C selari
D sejajar

24. Mengapakah dikatakan bahasa Malaysia akan lenyap pada suatu hari nanti?

A Sekiranya kita tidak mengamalkannya


B Sekiranya kita tidak mengamalkan bahasa Inggeris
C Sekiranya Malaysia tidak mempunyai ramai orang Melayu
D Sekiranya tidak diamalkan dalam dunia perniagaan

25. Menurut petikan laporan di atas siapakah yang pernah menjajah negara kita?

A Melayu
B Jepun
C Inggeris
D China

Soalan 26 hingga 30
Jawab soalan berpandukan maklumat yang diberikan.

Adat Perkahwinan Orang Kadazan

 Pasangan kaum Kadazan bertunang dalam umur belasan tahun.


 Mas kahwin terdiri daripada gong, kerbau, gangsa dan canang.
 Mas kahwin diberikan pada hari perkahwinan.
 Pengantin mesti menolong bakal mentuanya.
 Tarikh perkahwinan ditetapkan setelah tiba masanya.
 Istiadat pernikahan dipanggil ‘meninjau’.
 Dijalankan oleh orang tua disebelah pengantin lelaki.
 Membaca satu rangkap ayat yang berirama asli Kadazan.
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 6
Tahun 4 Pertengahan Tahun 2009
26. Pada umur berapakah orang-orang Kadazan memasuki alam rumah tangga?.

A Awal dua puluhan


B Awal tiga puluhan
C Lewat dua puluhan
D Belasan tahun.

27. Apakah mas kahwin yang selalu diberikan oleh pihak pengantin dihari perkahwinan?

A Gong, kerbau, gangsa dan canang.


B Gong , lembu, timah dan rempah.
C Rempah, kuda, padi dan besi.
D Pedang, tombak, rempah dan kambing

28. Kenapa pengantin perlu membantu bakal mentuanya?

A Untuk tunjuk baik


B Untuk mengenal hati budi bakal mentua.
C Untuk mengurat bakal isteri.
D Untuk menunjuk kepada orang kampung.

29. Apakh istilah yang digunakan dalam istiadat pernikahan?

A Meneropong
B Meninjau
C Mengintai
D Mengendap

30. Siapakah yang akan melangsungkan istiadat pernikahan?

A Orang tua sebelah pengantin perempuan.


B Orang tua sebelah ibu saudara pengantin perempuan.
C Orang tua sebelah penganti lelaki
D Orang tua sebelah ibu saudara pengantin lelaki

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 7


Tahun 4 Pertengahan Tahun 2009
BAHAGIAN B
Jawab semua soalan yang diberikan

A Berdasarkan gambar-gambar di bawah, nyatakan cirri-ciri penampilan yang positif.

Mematuhi peraturan Pakaian kemas dan bersih

Berinteraksi dengan baik Bertutur dengan sopan

Bersopan santun Tingkah laku bersopan

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 8


Tahun 4 Pertengahan Tahun 2009
B. Tuliskan perlakuan yang bertanggungjawab semasa di rumah dan di sekolah kamu.

1. Perlakuan yang bertanggung jawab di rumah

1. _________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

2. Perlakuan yang bertanggung jawab di sekolah

4. _________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________

C. Senaraikan 5 aktiviti riadah yang memberi sumbangan kepada kesihatan badan.

2. ________________________

1. _______________________

Aktiviti 3. _______________________
Riadah

5. ______________________

4. __________________________

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 9


Tahun 4 Pertengahan Tahun 2009
D. Tuliskan peraturan utama yang mesti diikuti berpandukan gambar yang diberikan.

1.
________________________________________

________________________________________

2.
________________________________________

________________________________________

3.
________________________________________

________________________________________

4.
________________________________________

________________________________________

5.
________________________________________

________________________________________

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 10


Tahun 4 Pertengahan Tahun 2009